Tủ Quần Áo Gỗ Công Nghiệp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40%

HỖ TRỢ 24/7/365

0903 111 764
Menu
 • Công ty TNHH Nice Day
 • Nội thất Nice Day
Ghế (82)
Ghế Sofa (5094)
Sofa Nỉ (227)
Sofa Vải (3177)
Nice Day (2867)

Tủ Quần Áo Gỗ Công Nghiệp

 
Tủ Quần Áo Hiện Đại Màu Trắng 4 Cánh Trơn 1m8

Tủ Quần Áo Hiện Đại Màu Trắng 4 Cánh Trơn 1m8

Mã: TA280

Kt: 1m8 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

8,280,000

6,900,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện Đại MFC Kem Nâu 4 Cánh Trơn 1m8

Tủ Quần Áo Hiện Đại MFC Kem Nâu 4 Cánh Trơn 1m8

Mã: TA283

Kt: 1m8 x 2m

Chất liệu: MFC cao cấp

8,040,000

6,700,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện Đại MFC Nâu 4 Cánh Trơn 1m8

Tủ Quần Áo Hiện Đại MFC Nâu 4 Cánh Trơn 1m8

Mã: TA282

Kt: 1m8 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

8,040,000

6,700,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện Đại MFC Kem 4 Cánh Trơn 1m8

Tủ Quần Áo Hiện Đại MFC Kem 4 Cánh Trơn 1m8

Mã: TA281

Kt: 1m8 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

8,040,000

6,700,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện Đại MDF Vân Sồi Vàng 4 Cánh Trơn 1m8

Tủ Quần Áo Hiện Đại MDF Vân Sồi Vàng 4 Cánh Trơn 1m8

Mã: TA279

Kt: 1m8 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

8,040,000

6,700,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện Đại MDF Nâu Cánh Gián 4 Cánh Trơn 1m8

Tủ Quần Áo Hiện Đại MDF Nâu Cánh Gián 4 Cánh Trơn 1m8

Mã: TA278

Kt: 1m8 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

8,040,000

6,700,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện Đại MDF Vàng Xoan Đào 4 Cánh Trơn 1m8

Tủ Quần Áo Hiện Đại MDF Vàng Xoan Đào 4 Cánh Trơn 1m8

Mã: TA277

Kt: 1m8 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

8,040,000

6,700,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Đẹp Hiện Đại 3 Cánh Trơn 1m6

Tủ Quần Áo Đẹp Hiện Đại 3 Cánh Trơn 1m6

Mã: TA273

Kt: 1m6 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

7,620,000

6,350,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện Đại MFC Kem Nâu 3 Cánh Trơn 1m6

Tủ Quần Áo Hiện Đại MFC Kem Nâu 3 Cánh Trơn 1m6

Mã: TA276

Kt: 1m6 x 2m

Chất liệu: MFC cao cấp

7,380,000

6,150,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện Đại MFC Nâu 3 Cánh Trơn 1m6

Tủ Quần Áo Hiện Đại MFC Nâu 3 Cánh Trơn 1m6

Mã: TA275

Kt: 1m6 x 2m

Chất liệu: MFC cao cấp

7,380,000

6,150,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện Đại MFC Kem 3 Cánh Trơn 1m6

Tủ Quần Áo Hiện Đại MFC Kem 3 Cánh Trơn 1m6

Mã: TA274

Kt: 1m6 x 2m

Chất liệu: MFC cao cấp

7,380,000

6,150,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện Đại MDF Vân Sồi Vàng 3 Cánh Trơn 1m6

Tủ Quần Áo Hiện Đại MDF Vân Sồi Vàng 3 Cánh Trơn 1m6

Mã: TA272

Kt: 1m6 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

7,380,000

6,150,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện ĐạiCánh Gián 3 Cánh Trơn 1m6

Tủ Quần Áo Hiện ĐạiCánh Gián 3 Cánh Trơn 1m6

Mã: TA271

Kt: 1m6 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

7,380,000

6,150,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện Đại Vân Gỗ Xoan Đào 3 Cánh Trơn 1m6

Tủ Quần Áo Hiện Đại Vân Gỗ Xoan Đào 3 Cánh Trơn 1m6

Mã: TA270

Kt: 1m6 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

7,380,000

6,150,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện Đại MDF Màu Trắng 2 Cánh Trơn 1m2

Tủ Quần Áo Hiện Đại MDF Màu Trắng 2 Cánh Trơn 1m2

Mã: TA259

Kt: 1m2 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

6,960,000

5,800,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện Đại MFC Kem Nâu 2 Cánh Trơn 1m2

Tủ Quần Áo Hiện Đại MFC Kem Nâu 2 Cánh Trơn 1m2

Mã: TA262

Kt: 1m2 x 2m

Chất liệu: MFC cao cấp

6,720,000

5,600,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện Đại MFC Nâu 2 Cánh Trơn 1m2

Tủ Quần Áo Hiện Đại MFC Nâu 2 Cánh Trơn 1m2

Mã: TA261

Kt: 1m2 x 2m

Chất liệu: MFC cao cấp

6,720,000

5,600,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện Đại MFC Kem 2 Cánh Trơn 1m2

Tủ Quần Áo Hiện Đại MFC Kem 2 Cánh Trơn 1m2

Mã: TA260

Kt: 1m2 x 2m

Chất liệu: MFC cao cấp

6,720,000

5,600,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện Đại MDF Vân Sồi Vàng 2 Cánh Trơn 1m2

Tủ Quần Áo Hiện Đại MDF Vân Sồi Vàng 2 Cánh Trơn 1m2

Mã: TA258

Kt: 1m2 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

6,720,000

5,600,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện Đại MDF Nâu Cánh Gián 2 Cánh Trơn 1m2

Tủ Quần Áo Hiện Đại MDF Nâu Cánh Gián 2 Cánh Trơn 1m2

Mã: TA257

Kt: 1m2 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

6,720,000

5,600,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện Đại MDF Vàng Xoan Đào 2 Cánh Trơn 1m2

Tủ Quần Áo Hiện Đại MDF Vàng Xoan Đào 2 Cánh Trơn 1m2

Mã: TA256

Kt: 1m2 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

6,720,000

5,600,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo MDF Vân Gỗ Sồi Tự Nhiên T36 - 1m8

Tủ Quần Áo MDF Vân Gỗ Sồi Tự Nhiên T36 - 1m8

Mã: TA250

Kt: 1m8 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

8,040,000

6,700,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo MDF Màu Nâu Cánh Gián T36 - 1m8

Tủ Quần Áo MDF Màu Nâu Cánh Gián T36 - 1m8

Mã: TA249

Kt: 1m8 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

8,040,000

6,700,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo MDF Vàng Xoan Đào T36 - 1m8

Tủ Quần Áo MDF Vàng Xoan Đào T36 - 1m8

Mã: TA248

Kt: 1m8 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

8,040,000

6,700,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện Đại Đẹp MDF Vân Sồi Vàng T36 - 1m6

Tủ Quần Áo Hiện Đại Đẹp MDF Vân Sồi Vàng T36 - 1m6

Mã: TA246

Kt: 1m6 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

7,380,000

6,150,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện Đại Đẹp MDF Màu Cánh Gián T36 - 1m6

Tủ Quần Áo Hiện Đại Đẹp MDF Màu Cánh Gián T36 - 1m6

Mã: TA245

Kt: 1m6 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

7,380,000

6,150,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Gỗ Công Nghiệp Vân Xoan Đào T36 - 1m6

Tủ Quần Áo Gỗ Công Nghiệp Vân Xoan Đào T36 - 1m6

Mã: TA244

Kt: 1m6 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

7,380,000

6,150,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Gỗ Công Nghiệp Vân Sồi Vàng T36 - 1m2

Tủ Quần Áo Gỗ Công Nghiệp Vân Sồi Vàng T36 - 1m2

Mã: TA238

Kt: 1m2 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

6,720,000

5,600,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo MDF Màu Nâu Cánh Gián T36 - 1m2

Tủ Quần Áo MDF Màu Nâu Cánh Gián T36 - 1m2

Mã: TA237

Kt: 1m2 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

6,720,000

5,600,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo MDF Vàng Xoan Đào T36 - 1m2

Tủ Quần Áo MDF Vàng Xoan Đào T36 - 1m2

Mã: TA236

Kt: 1m2 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

6,720,000

5,600,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Đẹp Màu Cánh Gián T12 - 1m8

Tủ Quần Áo Đẹp Màu Cánh Gián T12 - 1m8

Mã: TA74

Kt: 1m8 x 2m

Chất liệu: MDFcao cấp

8,040,000

6,700,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Đẹp Nâu Cánh Gián 2 Buồng T15 - 1m2

Tủ Quần Áo Đẹp Nâu Cánh Gián 2 Buồng T15 - 1m2

Mã: TA82

Kt: 1m2 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

6,720,000

5,600,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Pano Vuông Vàng Xoan Đào 3 Buồng T15 - 1m6

Tủ Quần Áo Pano Vuông Vàng Xoan Đào 3 Buồng T15 - 1m6

Mã: TA89

Kt: 1m6 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

7,380,000

6,150,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Pano Cong Vàng Xoan Đào 4 Buồng T16 - 1m8

Tủ Quần Áo Pano Cong Vàng Xoan Đào 4 Buồng T16 - 1m8

Mã: TA110

Kt: 1m8 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

8,040,000

6,700,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Pano Chỉ Màu Xoan Đào 3 Buồng T17 - 1m6

Tủ Quần Áo Pano Chỉ Màu Xoan Đào 3 Buồng T17 - 1m6

Mã: TA122

Kt:

Chất liệu:

7,380,000

6,150,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Đẹp Nâu Cánh Gián 4 Buồng T18 - 1m8

Tủ Quần Áo Đẹp Nâu Cánh Gián 4 Buồng T18 - 1m8

Mã: TA141

Kt: 1m8 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

8,040,000

6,700,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Pano Sọc Ngang 3 Cánh Mở Xoan Đào T19 - 1m6

Tủ Quần Áo Pano Sọc Ngang 3 Cánh Mở Xoan Đào T19 - 1m6

Mã: TA152

Kt: 1m6 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

7,380,000

6,150,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Pano Màu Vàng Xoan Đào 4 Cánh T20 - 1m8

Tủ Quần Áo Pano Màu Vàng Xoan Đào 4 Cánh T20 - 1m8

Mã: TA170

Kt: 1m8 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

8,040,000

6,700,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Pano Màu Vàng Xoan Đào 3 Cánh T20 - 1m6

Tủ Quần Áo Pano Màu Vàng Xoan Đào 3 Cánh T20 - 1m6

Mã: TA167

Kt: 1m6 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

7,380,000

6,150,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Đẹp 4 Cánh Sọc Đối Xứng T21 - 1m8

Tủ Quần Áo Đẹp 4 Cánh Sọc Đối Xứng T21 - 1m8

Mã: TA190

Kt: 1m8 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

8,280,000

6,900,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Xem thêm Tủ Quần Áo Gỗ Công Nghiệp
Tủ quần áo giá rẻ đang là sự lựa chọn của rất nhiều khách hàng bởi những ưu điểm vượt trội mà nó mang lại. Với số tiền chi trả thấp, khách hàng có thể sở hữu những chiếc tủ quần áo với kiểu dáng bền đẹp với thời gian sử dụng lâu dài trong 15 đến 20 năm.
Các loại tủ quần áo giá rẻ thường được thiết kế và gia công với kiểu dáng hiện đại: Đường nét thẳng, phẳng, vuông vứt, ít chi tiết rườm rà, không chạm trổ. Kiểu dáng này bị chi phối trực tiếp bởi chất liệu tạo nên nó.

Tủ quần áo giá rẻ sử dụng những loại gỗ ép công nghiệp nhưng cho chất lượng bền, mẫu mã đẹp

 • Gỗ sản xuất ra tủ quần áo giá rẻ là loại gỗ công nghiệp MDF, HDF, MFC nhập khẩu Malaysia và CHLB Đức với khối lượng nhẹ nhưng mang đến độ bền cực cao.
 • Đây là những vật liệu gỗ mới tất yếu nhằm thay thế cho gỗ tự nhiên đang ngày một khan hiếm dần.
 • Khách hàng đừng đồng nhất gỗ công nghiệp với các loại ván ép thông thường khác bởi gỗ công nghiệp cũng được sản xuất trực tiếp từ dăm và bột gỗ tự nhiên với phương pháp xử lí keo và lực ép hiện đại, phủ veneer giúp cho ra những ván gỗ công nghiệp màu sắt bắt mắt, thân thiện, chống trầy xướt, độ bền cao.
 • Các loại tủ quần áo giá rẻ sẽ không xảy ra tình trạng cong vênh hay mối mọt hay hở mộng vì đã được xử lí với kĩ thuật cao trong suốt quá trình gia công nguyên vật liệu cho đến khi gia công sản phẩm tủ gỗ.
 • Trong những môi trường không ẩm ướt hoặc dùng máy lạnh thông thường, tủ gỗ giá rẻ cho chất lượng không kém cạnh gì một sản phẩm gỗ được đóng từ gỗ tự nhiên.

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều
Khách hàng - Đối tác
 • Khách Sạn Mường Thanh
 • Khách sạn Caravelle
 • Khách sạn New World
 • Novaland
 • Himlam
 • Vinhomes
Hướng dẫn mua hàng
Bản đồ
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICE DAY
Hotline: 0903 111 764 (24/7)
Email: noithatniceday@gmail.com
Website: www.niceday.vn
Văn phòng đại diện: 95 Trần Phú, phường 4, Quận 5, TPHCM
Xưởng sản xuất : C11/24 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TPHCM ( Cách Ngã Tư Nguyễn Văn Linh- giao Phạm Hùng 100m)
 
Facebook: https://www.facebook.com/noithatniceday.vn/
MIỄN PHÍ  LẮP ĐẶT TẠI TPHCM

Tài khoản công ty: 

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH XD VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICEDAY

Số tài khoản:  2305792018

Ngân hàng ACB - CN Nguyễn Thị Minh Khai

Tủ Quần Áo Gỗ Công Nghiệp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% Tủ Quần Áo Gỗ Công Nghiệp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% Tủ Quần Áo Gỗ Công Nghiệp, Chuyên Sản Xuất Tủ Quần Áo Gỗ Công Nghiệp Giá Rẻ Giảm Đến 40%, Giao Lắp Miễn Phí TPHCM - LH Ngay 0934 772 774 4.6 trên 168 Bình chọn