Tủ Quần Áo Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn

HỖ TRỢ 24/7/365

0903 111 764
Menu
 • Công ty TNHH Nice Day
 • Nội thất Nice Day
Ghế (82)
Ghế Sofa (5094)
Sofa Nỉ (227)
Sofa Vải (3177)
Nice Day (2867)
Tủ Quần Áo Hiện Đại Màu Trắng 4 Cánh Trơn 1m8

Tủ Quần Áo Hiện Đại Màu Trắng 4 Cánh Trơn 1m8

Mã: TA280

Kt: 1m8 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

8,280,000

6,900,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện Đại MFC Kem Nâu 4 Cánh Trơn 1m8

Tủ Quần Áo Hiện Đại MFC Kem Nâu 4 Cánh Trơn 1m8

Mã: TA283

Kt: 1m8 x 2m

Chất liệu: MFC cao cấp

8,040,000

6,700,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện Đại MFC Nâu 4 Cánh Trơn 1m8

Tủ Quần Áo Hiện Đại MFC Nâu 4 Cánh Trơn 1m8

Mã: TA282

Kt: 1m8 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

8,040,000

6,700,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện Đại MFC Kem 4 Cánh Trơn 1m8

Tủ Quần Áo Hiện Đại MFC Kem 4 Cánh Trơn 1m8

Mã: TA281

Kt: 1m8 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

8,040,000

6,700,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện Đại MDF Vân Sồi Vàng 4 Cánh Trơn 1m8

Tủ Quần Áo Hiện Đại MDF Vân Sồi Vàng 4 Cánh Trơn 1m8

Mã: TA279

Kt: 1m8 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

8,040,000

6,700,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện Đại MDF Nâu Cánh Gián 4 Cánh Trơn 1m8

Tủ Quần Áo Hiện Đại MDF Nâu Cánh Gián 4 Cánh Trơn 1m8

Mã: TA278

Kt: 1m8 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

8,040,000

6,700,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện Đại MDF Vàng Xoan Đào 4 Cánh Trơn 1m8

Tủ Quần Áo Hiện Đại MDF Vàng Xoan Đào 4 Cánh Trơn 1m8

Mã: TA277

Kt: 1m8 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

8,040,000

6,700,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Đẹp Hiện Đại 3 Cánh Trơn 1m6

Tủ Quần Áo Đẹp Hiện Đại 3 Cánh Trơn 1m6

Mã: TA273

Kt: 1m6 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

7,620,000

6,350,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện Đại MFC Kem Nâu 3 Cánh Trơn 1m6

Tủ Quần Áo Hiện Đại MFC Kem Nâu 3 Cánh Trơn 1m6

Mã: TA276

Kt: 1m6 x 2m

Chất liệu: MFC cao cấp

7,380,000

6,150,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện Đại MFC Nâu 3 Cánh Trơn 1m6

Tủ Quần Áo Hiện Đại MFC Nâu 3 Cánh Trơn 1m6

Mã: TA275

Kt: 1m6 x 2m

Chất liệu: MFC cao cấp

7,380,000

6,150,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện Đại MFC Kem 3 Cánh Trơn 1m6

Tủ Quần Áo Hiện Đại MFC Kem 3 Cánh Trơn 1m6

Mã: TA274

Kt: 1m6 x 2m

Chất liệu: MFC cao cấp

7,380,000

6,150,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện Đại MDF Vân Sồi Vàng 3 Cánh Trơn 1m6

Tủ Quần Áo Hiện Đại MDF Vân Sồi Vàng 3 Cánh Trơn 1m6

Mã: TA272

Kt: 1m6 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

7,380,000

6,150,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện ĐạiCánh Gián 3 Cánh Trơn 1m6

Tủ Quần Áo Hiện ĐạiCánh Gián 3 Cánh Trơn 1m6

Mã: TA271

Kt: 1m6 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

7,380,000

6,150,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện Đại Vân Gỗ Xoan Đào 3 Cánh Trơn 1m6

Tủ Quần Áo Hiện Đại Vân Gỗ Xoan Đào 3 Cánh Trơn 1m6

Mã: TA270

Kt: 1m6 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

7,380,000

6,150,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện Đại MDF Màu Trắng 2 Cánh Trơn 1m2

Tủ Quần Áo Hiện Đại MDF Màu Trắng 2 Cánh Trơn 1m2

Mã: TA259

Kt: 1m2 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

6,960,000

5,800,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện Đại MFC Kem Nâu 2 Cánh Trơn 1m2

Tủ Quần Áo Hiện Đại MFC Kem Nâu 2 Cánh Trơn 1m2

Mã: TA262

Kt: 1m2 x 2m

Chất liệu: MFC cao cấp

6,720,000

5,600,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện Đại MFC Nâu 2 Cánh Trơn 1m2

Tủ Quần Áo Hiện Đại MFC Nâu 2 Cánh Trơn 1m2

Mã: TA261

Kt: 1m2 x 2m

Chất liệu: MFC cao cấp

6,720,000

5,600,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện Đại MFC Kem 2 Cánh Trơn 1m2

Tủ Quần Áo Hiện Đại MFC Kem 2 Cánh Trơn 1m2

Mã: TA260

Kt: 1m2 x 2m

Chất liệu: MFC cao cấp

6,720,000

5,600,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện Đại MDF Vân Sồi Vàng 2 Cánh Trơn 1m2

Tủ Quần Áo Hiện Đại MDF Vân Sồi Vàng 2 Cánh Trơn 1m2

Mã: TA258

Kt: 1m2 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

6,720,000

5,600,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện Đại MDF Nâu Cánh Gián 2 Cánh Trơn 1m2

Tủ Quần Áo Hiện Đại MDF Nâu Cánh Gián 2 Cánh Trơn 1m2

Mã: TA257

Kt: 1m2 x 2m

Chất liệu: MDF cao cấp

6,720,000

5,600,000đ

giảm giá17%

Xem chi tiết

Xem thêm Tủ Quần Áo Gỗ Công Nghiệp
Tủ Quần Áo Nhỏ Cho 1 Người Gỗ Sồi Mỹ 2 Buồng 1m2

Tủ Quần Áo Nhỏ Cho 1 Người Gỗ Sồi Mỹ 2 Buồng 1m2

Mã: TA501

Kt: 1m2 x 2m

Chất liệu: Gỗ sồi

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Gỗ Sồi Mỹ 3 Buồng Lá Sách

Tủ Quần Áo Gỗ Sồi Mỹ 3 Buồng Lá Sách

Mã: TA503

Kt: 1m4 x 2m

Chất liệu: Gỗ sồi

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Gỗ Sồi Mỹ 4 Buồng Lá Sách

Tủ Quần Áo Gỗ Sồi Mỹ 4 Buồng Lá Sách

Mã: TA505

Kt: 2m x 2m

Chất liệu: Gỗ sồi

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Gỗ Sồi Mỹ 3 Buồng Pano Cong

Tủ Quần Áo Gỗ Sồi Mỹ 3 Buồng Pano Cong

Mã: TA506

Kt: Array

Chất liệu: Gỗ sồi Mỹ

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Gỗ Sồi Mỹ 4 Buồng Pano Cong

Tủ Quần Áo Gỗ Sồi Mỹ 4 Buồng Pano Cong

Mã: TA508

Kt: 1m8 x 2m

Chất liệu: Gỗ sồi Mỹ

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Gỗ Sồi Mỹ 3 Buồng 2 Hộc

Tủ Quần Áo Gỗ Sồi Mỹ 3 Buồng 2 Hộc

Mã: TA510

Kt: 1m4 x 2m

Chất liệu: Gỗ sồi

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Gỗ Sồi Mỹ 4 Cửa 2 Hộc

Tủ Quần Áo Gỗ Sồi Mỹ 4 Cửa 2 Hộc

Mã: TA512

Kt: 1m8 x 2m

Chất liệu: Gỗ sồi

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Cửa Lùa Gỗ Sồi Tự Nhiên

Tủ Quần Áo Cửa Lùa Gỗ Sồi Tự Nhiên

Mã: TAL502

Kt: 1m2 x 2m

Chất liệu: Gỗ sồi

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Mini Gỗ Sồi Tự Nhiên 7 Hộc Kéo 1m3

Tủ Quần Áo Mini Gỗ Sồi Tự Nhiên 7 Hộc Kéo 1m3

Mã: TA514

Kt: Array

Chất liệu: Gỗ sồi Mỹ 100%

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Mini Gỗ Sồi Tự Nhiên 5 hộc Kéo 92cm

Tủ Quần Áo Mini Gỗ Sồi Tự Nhiên 5 hộc Kéo 92cm

Mã: TA515

Kt: Array

Chất liệu: Gỗ sồi Mỹ 100%

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Nhỏ Gỗ Sồi Cho Trẻ Em 1m2

Tủ Quần Áo Nhỏ Gỗ Sồi Cho Trẻ Em 1m2

Mã: TA516

Kt: 1200 x 550 x 1300mm

Chất liệu: Gỗ sồi Mỹ 100%

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Đẹp Gỗ Cao Su Kết Hợp MFC Cao Cấp

Tủ Quần Áo Đẹp Gỗ Cao Su Kết Hợp MFC Cao Cấp

Mã: TA520

Kt: 85cm x 2m

Chất liệu: Gỗ cao su + MFC

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Trắng Nâu Hiện Đại

Tủ Quần Áo Trắng Nâu Hiện Đại

Mã: TA545

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện Đại Đơn Giản

Tủ Quần Áo Hiện Đại Đơn Giản

Mã: TA546

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Thiết kế Hiện Đại

Tủ Quần Áo Thiết kế Hiện Đại

Mã: TA547

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Thiết Kế Phong Cách Hiện Đại

Tủ Quần Áo Thiết Kế Phong Cách Hiện Đại

Mã: TA548

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Thiết Kế Phong Cách Đơn Giản Hiện Đại

Tủ Quần Áo Thiết Kế Phong Cách Đơn Giản Hiện Đại

Mã: TA549

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện Đại T506

Tủ Quần Áo Hiện Đại T506

Mã: TA550

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện Đại T507

Tủ Quần Áo Hiện Đại T507

Mã: TA551

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Quần Áo Hiện Đại T508

Tủ Quần Áo Hiện Đại T508

Mã: TA552

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Xem thêm Tủ Quần Áo Gỗ Tự Nhiên
Tủ quần áo là một trong những món nội thất rất quan trọng trong phòng ngủ giúp bạn ngăn nắp lại mọi thứ vật dụng cá nhân, bảo quản tốt những bộ cánh yêu thích của mình. Hơn nữa, chiếc tủ quần áo còn là một vật dụng giúp bạn tạo nên phong cách nội thất phòng ngủ đẹp. Tùy vào nhu cầu cá nhân, phong cách nội thất phòng ngủ hiện tại cũng như khả năng chi trả của bản thân cần lựa chọn những mẫu tủ quần áo sao cho phù hợp nhất.
Nội thất Nice Day chuyên cung cấp những mẫu tủ quần áo với nhiều kiểu dáng và chất liệu khác nhau. Là một đơn vị trực tiếp gia công và phân phối nên giá các sản phẩm tủ quần áo tại cửa hàng chúng tôi luôn có mức giá thấp hơn nhiều so với thị trường (Rẻ hơn đến 35%).

Tủ quần áo gỗ tự nhiên sang trọng bền chắc

 • Tủ quần áo gỗ tự nhiên mang vẻ đẹp nổi bật bóng loáng, đẳng cấp với những màu gỗ tự nhiên đúng như chất liệu gỗ tạo ra nó với đặc trưng vân gỗ không thể lẫn lộn.
 • Thiết kế với phong cách từ cổ điển đến hiện đại, từ đơn giản chức năng cho đến nhiều công năng sử dụng chung trong một món nội thất là tủ quần áo.
 • Nội thất Nice Day gia công tủ gỗ tự nhiên với các chất liệu như gỗ xoan đào, gỗ Đinh hương, Pơ mu, sồi cho nước gỗ và chất gỗ bóng đẹp, đảm bảo thời gian sử dụng lâu dài, bền đẹp mãi.
 • Chất gỗ đề được xử lí các hạn chế của loại gỗ tự nhiên như chống mối mọt, chống cong vênh, nứt mộng.

Tủ quần áo giá rẻ kiểu dáng hiện đại với mức giá mềm không kém phần chất lượng

 • Nội thất Nice Day có ưu thế với các mẫu tủ quần áo gỗ công nghiệp kiểu dáng đơn giản hướng tới các không gian sống chuyên nghiệp, hiện đại, tinh tế, thanh thoát.
 • Gỗ công nghiệp gia công tủ quần áo này là các loại gỗ như MDF, MFC, HDF được làm từ các dăm gỗ, bột gỗ của loại gỗ trồng tự nhiên có kết hợp các loại keo chuyên biệt với lực ép cao cho chất gỗ nhẹ nhưng bền, phẳng, thẳng.
 • Ưu thế đặc biệt của loại tủ quần áo gỗ công nghiệp chính là mức giá rất phải chăng. Với một chi phí không hề đắt đỏ, phù hợp với đa số người bình dân, bạn đã có thể sở hữu được một chiếc tủ với công năng sử dụng và độ bền hoàn hảo.
Gọi cho nội thất Nice Day nếu như bạn có nhu cầu về tủ quần áo. Chúng tôi sẽ tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc về chất liệu và giá cả để bạn có thể sở hữu một chiếc tủ quần áo phù hợp.

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều
Khách hàng - Đối tác
 • Khách Sạn Mường Thanh
 • Khách sạn Caravelle
 • Khách sạn New World
 • Novaland
 • Himlam
 • Vinhomes
Hướng dẫn mua hàng
Bản đồ
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICE DAY
Hotline: 0903 111 764 (24/7)
Email: noithatniceday@gmail.com
Website: www.niceday.vn
Văn phòng đại diện: 95 Trần Phú, phường 4, Quận 5, TPHCM
Xưởng sản xuất : C11/24 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TPHCM ( Cách Ngã Tư Nguyễn Văn Linh- giao Phạm Hùng 100m)
 
Facebook: https://www.facebook.com/noithatniceday.vn/
MIỄN PHÍ  LẮP ĐẶT TẠI TPHCM

Tài khoản công ty: 

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH XD VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICEDAY

Số tài khoản:  2305792018

Ngân hàng ACB - CN Nguyễn Thị Minh Khai

Tủ Quần Áo Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Tủ Quần Áo Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Tủ Quần Áo, Chuyên Sản Xuất và Cung Cấp Các Sản Phẩm Tủ Quần Áo Đẹp Giá Rẻ Giảm Đến 40%, Giao Lắp Miễn Phí TPHCM - LH Ngay 0934 772 774 4.6 trên 168 Bình chọn