Tủ Bếp MDF, HDF Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn

HỖ TRỢ 24/7/365

0903 111 764
Menu
 • Công ty TNHH Nice Day
 • Nội thất Nice Day
Ghế (82)
Ghế Sofa (5094)
Sofa Nỉ (227)
Sofa Vải (3177)
Nice Day (2867)
Tủ Bếp Hiện Đại B1339

Tủ Bếp Hiện Đại B1339

Mã: TB7

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Hiện Đại B1338

Tủ Bếp Hiện Đại B1338

Mã: TB8

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Hiện Đại B1337

Tủ Bếp Hiện Đại B1337

Mã: TB9

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Hiện Đại B1336

Tủ Bếp Hiện Đại B1336

Mã: TB10

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Hiện Đại B1335

Tủ Bếp Hiện Đại B1335

Mã: TB11

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Hiện Đại B1334

Tủ Bếp Hiện Đại B1334

Mã: TB12

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Hiện Đại B1333

Tủ Bếp Hiện Đại B1333

Mã: TB13

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Hiện Đại B1332

Tủ Bếp Hiện Đại B1332

Mã: TB14

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Hiện Đại B1331

Tủ Bếp Hiện Đại B1331

Mã: TB15

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Hiện Đại B1330

Tủ Bếp Hiện Đại B1330

Mã: TB16

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Hiện Đại B1329

Tủ Bếp Hiện Đại B1329

Mã: TB17

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Hiện Đại B1328

Tủ Bếp Hiện Đại B1328

Mã: TB18

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Hiện Đại B1327

Tủ Bếp Hiện Đại B1327

Mã: TB19

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Hiện Đại B1326

Tủ Bếp Hiện Đại B1326

Mã: TB20

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Hiện Đại B1318

Tủ Bếp Hiện Đại B1318

Mã: TB28

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Hiện Đại B1317

Tủ Bếp Hiện Đại B1317

Mã: TB29

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Hiện Đại B1316

Tủ Bếp Hiện Đại B1316

Mã: TB30

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Hiện Đại B1315

Tủ Bếp Hiện Đại B1315

Mã: TB31

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Hiện Đại B1314

Tủ Bếp Hiện Đại B1314

Mã: TB32

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp MDF Cao Cấp Thiết Kế Hiện Đại

Tủ Bếp MDF Cao Cấp Thiết Kế Hiện Đại

Mã: TB54

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF nhập khẩu

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp MDF Thiết Kế Chữ I Màu Trắng Hiện Đại

Tủ Bếp MDF Thiết Kế Chữ I Màu Trắng Hiện Đại

Mã: TB55

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF nhập khẩu

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp MDF Chữ L Màu Kem Thiết Kế Kiểu Cổ Điển

Tủ Bếp MDF Chữ L Màu Kem Thiết Kế Kiểu Cổ Điển

Mã: TB67

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF nhập khẩu

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp MDF Chữ U Màu Trắng Thiết Kế Kiểu Cổ Điển

Tủ Bếp MDF Chữ U Màu Trắng Thiết Kế Kiểu Cổ Điển

Mã: TB68

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF nhập khẩu

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp MDF Màu Trắng Thiết Kế Kiểu Cổ Điển Sang Trọng

Tủ Bếp MDF Màu Trắng Thiết Kế Kiểu Cổ Điển Sang Trọng

Mã: TB69

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF nhập khẩu

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp MDF Thiết Kế Kiểu Cổ Điển Chữ L Màu Trắng Kem

Tủ Bếp MDF Thiết Kế Kiểu Cổ Điển Chữ L Màu Trắng Kem

Mã: TB70

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF nhập khẩu

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp MDF Thiết Kế Chữ L Kiểu Cổ Điển Màu Trắng

Tủ Bếp MDF Thiết Kế Chữ L Kiểu Cổ Điển Màu Trắng

Mã: TB71

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF nhập khẩu

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp MDF Thiết Kế Cổ Điển Màu Trắng

Tủ Bếp MDF Thiết Kế Cổ Điển Màu Trắng

Mã: TB72

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF nhập khẩu

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Màu Trắng MDF Nhập Khẩu

Tủ Bếp Màu Trắng MDF Nhập Khẩu

Mã: TB73

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF nhập khẩu

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Chữ L Màu Trắng Kem MDF Nhập Khẩu

Tủ Bếp Chữ L Màu Trắng Kem MDF Nhập Khẩu

Mã: TB74

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF nhập khẩu

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Chữ L Màu Trắng Có Tủ Kho MDF Nhập Khẩu

Tủ Bếp Chữ L Màu Trắng Có Tủ Kho MDF Nhập Khẩu

Mã: TB75

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF nhập khẩu

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Nhỏ Chữ L Màu Trắng MDF Nhập Khẩu

Tủ Bếp Nhỏ Chữ L Màu Trắng MDF Nhập Khẩu

Mã: TB76

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF nhập khẩu

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp MDF Nhỏ Chữ I Gọn Gàng Màu Trắng

Tủ Bếp MDF Nhỏ Chữ I Gọn Gàng Màu Trắng

Mã: TB77

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF nhập khẩu

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp MDF Chữ L Màu Sắc Trẻ Trung Có Tủ Kho

Tủ Bếp MDF Chữ L Màu Sắc Trẻ Trung Có Tủ Kho

Mã: TB78

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF nhập khẩu

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp MDF Đẹp Thiết Kế Chữ L Màu Trắng Có Tủ Kho

Tủ Bếp MDF Đẹp Thiết Kế Chữ L Màu Trắng Có Tủ Kho

Mã: TB79

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF nhập khẩu

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp MDF Đẹp Thiết Kế Chữ L Màu Trắng

Tủ Bếp MDF Đẹp Thiết Kế Chữ L Màu Trắng

Mã: TB80

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF nhập khẩu

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp MDF Nhỏ Thiết Kế Chữ L Sơn Trắng Đẹp

Tủ Bếp MDF Nhỏ Thiết Kế Chữ L Sơn Trắng Đẹp

Mã: TB81

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF nhập khẩu

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp MDF Chữ I Thiết Kế Gọn Gàng Màu Sắc Trẻ Trung

Tủ Bếp MDF Chữ I Thiết Kế Gọn Gàng Màu Sắc Trẻ Trung

Mã: TB82

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF nhập khẩu

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp MDF Hiện Đại Màu Trắng

Tủ Bếp MDF Hiện Đại Màu Trắng

Mã: TB46

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF nhập khẩu

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp MDF Hiện Đại Đơn Giản Màu Trắng

Tủ Bếp MDF Hiện Đại Đơn Giản Màu Trắng

Mã: TB47

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF nhập khẩu

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp MDF Thiết Kế Hiện Đại Sang Trọng

Tủ Bếp MDF Thiết Kế Hiện Đại Sang Trọng

Mã: TB48

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF nhập khẩu

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Xem thêm Tủ Bếp MDF, HDF
Tủ bếp giá rẻ luôn thu thút được một khối lượng lớn khách hàng có mức thu thập trung bình khá. Đừng nghĩ rằng tủ bếp giá rẻ thì chất lượng không đảm bảo. Xu hướng gỗ công nghiệp đang rất phổ biến trong nội thất hiện đại. Tủ bếp MDF, HDF đang là một trong những loại tủ bếp được chọn lựa lắp đặt nhiều nhất trong số một loạt các loại tủ bếp giá rẻ ngày nay.

Những ưu điểm chất lượng và kiểu dáng hay ho khó bỏ qua của tủ bếp MDF, HDF

 • Giá thành rẻ hơn nhiều lần so với việc lắp đặt tủ bếp gỗ tự nhiên nhưng lại cho chất lượng không hề kém cạnh.
 • Tủ bếp MDF, HDF được gia công trên chính hai loại gỗ MDF và HDF. Hai loại gỗ này là loại gỗ nhập từ CHLB Đức và Malaysia có chất lượng đạt chuẩn bền. Về thực thế, hai loại gỗ này sản xuất từ gỗ tự nhiên băm nhỏ ép kĩ thuật nên cũng rất thân thiện với môi trường.
 • Vì phủ veneer nên tủ bến MDF, HDF chống mối mọt trầy xước rất tốt, dễ lau chùi nếu như bị bám bụi hay dầu mỡ.
 • Do không thể gia công chạm trổ uốn lượn, các mẫu tủ bếp gỗ MDF, HDF cho thiết kế đơn giản theo xu hướng hiện đại. Nhiều mẫu tủ bếp MDF, HDF ngày nay đều được thiết kế tối giản tối đa, không tay cầm, không lộ khóa cho không gian bếp đẳng cấp hơn hẳn.
 • Không có vẻ đẹp vân gỗ như tủ bếp gỗ tự nhiên nhưng tủ bếp MDF, HDF đa dạng về màu sắc, nhiều gam màu rất hiện đại, bắt mắt cho bạn tha hồ chọn lựa.
 • Sở dĩ tủ bếp MDF, HDF có giá rẻ vì chi phí gia công và lắp đặt thấp, gỗ MDF và HDF cũng rất phong phú dồi dào.
Nội thất Nice Day sẽ trực tiếp khảo sát hiện trạng gian bếp của bạn để gia công tủ bếp MDF, HDF sao cho đúng với kích thước và phong cách ngôi nhà của bạn nhất. Với nhiều thiết kế mới lạ, công năng sử dụng cao, màu sắc hiện đại, tủ bếp MDF, HDF sẽ mang đến cho bạn không gian nấu nướng tuyệt vời, chuyên nghiệp, đẳng cấp.
Liên hệ nội thất Nice Day để tìm hiểu về các mẫu tủ bếp MDF, HDF giá rẻ nhất thị trường hiện nay.

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều
Khách hàng - Đối tác
 • Khách Sạn Mường Thanh
 • Khách sạn Caravelle
 • Khách sạn New World
 • Novaland
 • Himlam
 • Vinhomes
Hướng dẫn mua hàng
Bản đồ
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICE DAY
Hotline: 0903 111 764 (24/7)
Email: noithatniceday@gmail.com
Website: www.niceday.vn
Văn phòng đại diện: 95 Trần Phú, phường 4, Quận 5, TPHCM
Xưởng sản xuất : C11/24 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TPHCM ( Cách Ngã Tư Nguyễn Văn Linh- giao Phạm Hùng 100m)
 
Facebook: https://www.facebook.com/noithatniceday.vn/
MIỄN PHÍ  LẮP ĐẶT TẠI TPHCM

Tài khoản công ty: 

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH XD VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICEDAY

Số tài khoản:  2305792018

Ngân hàng ACB - CN Nguyễn Thị Minh Khai

Tủ Bếp MDF, HDF Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Tủ Bếp MDF, HDF Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Tủ Bếp MDF, HDF, Sản Xuất và Cung Cấp Tủ Bếp MDF, HDF Đẹp Bền Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá Đến 40%, Giao Lắp Miễn Phí TPHCM, LH Ngay 0934 772 774 4.6 trên 168 Bình chọn