Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn

HỖ TRỢ 24/7/365

0903 111 764
Menu
 • Công ty TNHH Nice Day
 • Nội thất Nice Day
Ghế (82)
Ghế Sofa (5094)
Sofa Nỉ (227)
Sofa Vải (3177)
Nice Day (2867)

Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên

Bộ Tủ Bếp Gỗ Sồi Tự Nhiên Hiện Đại Đẹp

Bộ Tủ Bếp Gỗ Sồi Tự Nhiên Hiện Đại Đẹp

Mã: ND2972

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Nhỏ Thiết Kế Chữ I Trơn Láng Hiện Đại

Tủ Bếp Nhỏ Thiết Kế Chữ I Trơn Láng Hiện Đại

Mã: ND2973

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Sồi Đẹp Thiết Kế Hiện Đại

Tủ Bếp Gỗ Sồi Đẹp Thiết Kế Hiện Đại

Mã: ND2974

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Sồi Mỹ Đẹp Thiết Kế Chữ L Hiện Đại

Tủ Bếp Gỗ Sồi Mỹ Đẹp Thiết Kế Chữ L Hiện Đại

Mã: ND2975

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Sồi Tự Nhiên Thiết Kế Chữ U Đơn Giản Hiện Đại

Tủ Bếp Gỗ Sồi Tự Nhiên Thiết Kế Chữ U Đơn Giản Hiện Đại

Mã: ND2976

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Sồi Tự Nhiên Thiết Kế Hiện Đại Chữ L Có Bàn Đảo

Tủ Bếp Gỗ Sồi Tự Nhiên Thiết Kế Hiện Đại Chữ L Có Bàn Đảo

Mã: ND2977

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Sồi Tự Nhiên Hình Chữ L Đẹp

Tủ Bếp Gỗ Sồi Tự Nhiên Hình Chữ L Đẹp

Mã: ND2978

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Tủ Bếp Gỗ Sồi Tự Nhiên Hiện Đại Sang Trọng

Bộ Tủ Bếp Gỗ Sồi Tự Nhiên Hiện Đại Sang Trọng

Mã: ND2979

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Sồi Tự Nhiên Thiết Kế Chữ I Hiện Đại

Tủ Bếp Gỗ Sồi Tự Nhiên Thiết Kế Chữ I Hiện Đại

Mã: ND2980

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Sồi Tự Nhiên Thiết Kế Chữ L Hiện Đại

Tủ Bếp Gỗ Sồi Tự Nhiên Thiết Kế Chữ L Hiện Đại

Mã: ND2981

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Hiện Đại Gỗ Sồi Tự Nhiên Cao Cấp

Tủ Bếp Hiện Đại Gỗ Sồi Tự Nhiên Cao Cấp

Mã: ND2982

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Sồi Đẹp Thiết Kế Hiện Đại Có Bàn Đảo

Tủ Bếp Gỗ Sồi Đẹp Thiết Kế Hiện Đại Có Bàn Đảo

Mã: ND2983

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Sồi Tự Nhiên Thiết Kế Phong Cách Hiện Đại

Tủ Bếp Gỗ Sồi Tự Nhiên Thiết Kế Phong Cách Hiện Đại

Mã: ND2984

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Sồi Tự Nhiên Thiết Kế Góc Chữ L Hiện Đại

Tủ Bếp Gỗ Sồi Tự Nhiên Thiết Kế Góc Chữ L Hiện Đại

Mã: ND2985

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Sồi Mỹ Tự Nhiên Thiết Kế Hiện Đại Chữ L

Tủ Bếp Gỗ Sồi Mỹ Tự Nhiên Thiết Kế Hiện Đại Chữ L

Mã: ND2986

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Sồi Tự Nhiên Cao Cấp Phong Cách Hiện Đại

Tủ Bếp Gỗ Sồi Tự Nhiên Cao Cấp Phong Cách Hiện Đại

Mã: ND2987

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Sồi Chữ I Đẹp Có Bàn Đảo

Tủ Bếp Gỗ Sồi Chữ I Đẹp Có Bàn Đảo

Mã: ND2988

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Tự Nhiên Thiết Kế Hiện Đại

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Tự Nhiên Thiết Kế Hiện Đại

Mã: ND3002

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Chữ U Gỗ Xoan Đào Tự Nhiên Thiết Kế Hiện Đại

Tủ Bếp Chữ U Gỗ Xoan Đào Tự Nhiên Thiết Kế Hiện Đại

Mã: ND3003

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Cao Cấp Vân Tự Nhiên

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Cao Cấp Vân Tự Nhiên

Mã: ND3004

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Hiện Đại Màu Đen Sang Trọng

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Hiện Đại Màu Đen Sang Trọng

Mã: ND3005

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Chữ I Hiện Đại Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Tủ Bếp Chữ I Hiện Đại Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Mã: ND3006

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Chữ L Hiện Đại Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Tủ Bếp Chữ L Hiện Đại Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Mã: ND3007

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Chữ L Gỗ Xoan Đào Có Tủ Kho

Tủ Bếp Chữ L Gỗ Xoan Đào Có Tủ Kho

Mã: ND3008

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Tự Nhiên Chữ I Hiện Đại

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Tự Nhiên Chữ I Hiện Đại

Mã: ND3009

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Thiết Kế Chữ I Phong Cách Hiện Đại

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Thiết Kế Chữ I Phong Cách Hiện Đại

Mã: ND3010

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Màu Đen Có Bàn Đảo

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Màu Đen Có Bàn Đảo

Mã: ND3011

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Màu Đen Thiết Kế Hiện Đại

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Màu Đen Thiết Kế Hiện Đại

Mã: ND3012

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Thiết Kế Hiện Đại

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Thiết Kế Hiện Đại

Mã: ND3013

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Thiết Kế Hiện Đại Màu Đen

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Thiết Kế Hiện Đại Màu Đen

Mã: ND3014

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Thiết Kế Hiện Đại Trơn Láng Màu Đen

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Thiết Kế Hiện Đại Trơn Láng Màu Đen

Mã: ND3015

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Chữ U Có Bàn Đảo Gỗ Xoan Đào Thiết Kế Hiện Đại

Tủ Bếp Chữ U Có Bàn Đảo Gỗ Xoan Đào Thiết Kế Hiện Đại

Mã: ND3016

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Chữ L Thiết Kế Pano Có Bàn Đảo Gỗ Xoan Đào

Tủ Bếp Chữ L Thiết Kế Pano Có Bàn Đảo Gỗ Xoan Đào

Mã: ND3017

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Tự Nhiên Đẹp Màu Đen

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Tự Nhiên Đẹp Màu Đen

Mã: ND3018

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Tự Nhiên Cao Cấp

Bộ Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Tự Nhiên Cao Cấp

Mã: ND3019

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Có Quầy Rượu Đẹp

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Có Quầy Rượu Đẹp

Mã: ND3020

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Tự Nhiên Thiết Kế Pano

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Tự Nhiên Thiết Kế Pano

Mã: ND3021

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc tủ bếp thì chắc hẳn sản phẩm tủ bếp gỗ tự nhiên của công ty thiết kế nội thất Nice Day của chúng tôi là một sự lựa chọn hàng đầu của quý vị. Vì những sản phẩm được làm từ gỗ tự nhiên thì sẽ có độ bền gần như là vĩnh cữu. Là một công ty lớn với hơn nhiều năm trong ngành sản xuất đồ trang trí nội thất nên Uy tín luôn là điều mà chúng tôi hướng tới. Những sản phẩm được chúng tôi tung ra thị trường đều có chất lượng cao mà giá thành thì luôn cạnh tranh, rẻ hơn 35% so với thị trường.

Tủ bếp gỗ tự nhiên xoan đào, sồi cao cấp

 • Tủ bếp gỗ tự nhiên được làm từ những loại gỗ quý đã qua xử lý chuyên nghiệp vì vậy tủ bếp có chất lượng rất tốt, không bị cong vênh, mối mọt trong suốt thời gian sử dụng.
 • Các thành phần được chính như bản lề, tay nắm đều được làm từ thép, inox cao cấp nhập khẩu. tủ bếp có chế độ bảo hành là 5 năm.
 • Miễn phí vận chuyển và lắp đặt tại nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

Tủ bếp gỗ tự nhiên có thiết kế đa dạng, nhiều loại mẫu mã khác nhau.

 • Có 3 loại thiết kế chính là hiện đại, cổ điển và bán cổ điển.
 • Nếu bạn đang ở một căn hộ cao cấp, một chung cư hay một biệt thự thì chúng tôi khuyên bạn nên chọn tủ bếp phong khách hiện đại, còn nếu bạn là người yêu sự đơn giản, không quá cầu kỳ thì tủ bếp gỗ tự nhiên mang phong cách cổ điển hay tân cổ điên sẽ là mốt sự lựa chọn hợp lý.
 • Màu sắc cũng khá là tinh tế, màu vàng nhạt của gỗ sồi. Tuy nhiên quý khách cũng có thể thay đôi màu sắc bằng cách sử dụng sơn phun hoặc sơn dầu.

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều
Khách hàng - Đối tác
 • Khách Sạn Mường Thanh
 • Khách sạn Caravelle
 • Khách sạn New World
 • Novaland
 • Himlam
 • Vinhomes
Hướng dẫn mua hàng
Bản đồ
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICE DAY
Hotline: 0903 111 764 (24/7)
Email: noithatniceday@gmail.com
Website: www.niceday.vn
Văn phòng đại diện: 95 Trần Phú, phường 4, Quận 5, TPHCM
Xưởng sản xuất : C11/24 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TPHCM ( Cách Ngã Tư Nguyễn Văn Linh- giao Phạm Hùng 100m)
 
Facebook: https://www.facebook.com/noithatniceday.vn/
MIỄN PHÍ  LẮP ĐẶT TẠI TPHCM

Tài khoản công ty: 

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH XD VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICEDAY

Số tài khoản:  2305792018

Ngân hàng ACB - CN Nguyễn Thị Minh Khai

Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên, Sản Xuất và Cung Cấp Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên Đẹp Bền Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá Đến 40%, Giao Lắp Miễn Phí TPHCM, LH Ngay 0934 772 774 4.6 trên 168 Bình chọn