Tủ Bếp Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn

HỖ TRỢ 24/7/365

0903 111 764
Menu
 • Công ty TNHH Nice Day
 • Nội thất Nice Day
Ghế (82)
Ghế Sofa (5094)
Sofa Nỉ (227)
Sofa Vải (3177)
Nice Day (2867)
Tủ Bếp Hiện Đại B1339

Tủ Bếp Hiện Đại B1339

Mã: TB7

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Hiện Đại B1338

Tủ Bếp Hiện Đại B1338

Mã: TB8

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Hiện Đại B1337

Tủ Bếp Hiện Đại B1337

Mã: TB9

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Hiện Đại B1336

Tủ Bếp Hiện Đại B1336

Mã: TB10

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Hiện Đại B1335

Tủ Bếp Hiện Đại B1335

Mã: TB11

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Hiện Đại B1334

Tủ Bếp Hiện Đại B1334

Mã: TB12

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Hiện Đại B1333

Tủ Bếp Hiện Đại B1333

Mã: TB13

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Hiện Đại B1332

Tủ Bếp Hiện Đại B1332

Mã: TB14

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Hiện Đại B1331

Tủ Bếp Hiện Đại B1331

Mã: TB15

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Hiện Đại B1330

Tủ Bếp Hiện Đại B1330

Mã: TB16

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Hiện Đại B1329

Tủ Bếp Hiện Đại B1329

Mã: TB17

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Hiện Đại B1328

Tủ Bếp Hiện Đại B1328

Mã: TB18

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Hiện Đại B1327

Tủ Bếp Hiện Đại B1327

Mã: TB19

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Hiện Đại B1326

Tủ Bếp Hiện Đại B1326

Mã: TB20

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Hiện Đại B1318

Tủ Bếp Hiện Đại B1318

Mã: TB28

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Hiện Đại B1317

Tủ Bếp Hiện Đại B1317

Mã: TB29

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Hiện Đại B1316

Tủ Bếp Hiện Đại B1316

Mã: TB30

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Hiện Đại B1315

Tủ Bếp Hiện Đại B1315

Mã: TB31

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Hiện Đại B1314

Tủ Bếp Hiện Đại B1314

Mã: TB32

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ MFC Melamine Chữ I Thiết Kế Hiện Đại Vân Sồi Tự Nhiên

Tủ Bếp Gỗ MFC Melamine Chữ I Thiết Kế Hiện Đại Vân Sồi Tự Nhiên

Mã: ND2919

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MFC-Melamine

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ MFC Melamine Nhỏ Gọn Xanh Lá Phối Vàng Sồi Hiện Đại

Tủ Bếp Gỗ MFC Melamine Nhỏ Gọn Xanh Lá Phối Vàng Sồi Hiện Đại

Mã: ND2920

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MFC-Melamine

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ MFC Melamine Chống Trầy Thiết Kế Chữ L Hiện Đại

Tủ Bếp Gỗ MFC Melamine Chống Trầy Thiết Kế Chữ L Hiện Đại

Mã: ND2921

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MFC-Melamine

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ MFC Melamine Thiết Kế Hiện Đại Màu Nâu Sẫm

Tủ Bếp Gỗ MFC Melamine Thiết Kế Hiện Đại Màu Nâu Sẫm

Mã: ND2922

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MFC-Melamine

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ MFC Melamine Thiết Kế Hiện Đại Trắng Phối Nâu

Tủ Bếp Gỗ MFC Melamine Thiết Kế Hiện Đại Trắng Phối Nâu

Mã: ND2923

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MFC-Melamine

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ MFC Melamine Thiết Kế Chữ L Hiện Đại Trắng Phối Nâu

Tủ Bếp Gỗ MFC Melamine Thiết Kế Chữ L Hiện Đại Trắng Phối Nâu

Mã: ND2924

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MFC-Melamine

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ MFC Melamine Thiết Kế Chữ U Hiện Đại Màu Kaki

Tủ Bếp Gỗ MFC Melamine Thiết Kế Chữ U Hiện Đại Màu Kaki

Mã: ND2925

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MFC-Melamine

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Nhỏ Gỗ MFC Melamine Thiết Kế Chữ I Hiện Đại Màu Kem

Tủ Bếp Nhỏ Gỗ MFC Melamine Thiết Kế Chữ I Hiện Đại Màu Kem

Mã: ND2926

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MFC-Melamine

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp MFC Melamine Thiết Kế Hiện Đại Màu Nâu Tanin

Tủ Bếp MFC Melamine Thiết Kế Hiện Đại Màu Nâu Tanin

Mã: ND2927

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MFC-Melamine

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp MFC Melamine Chống Trầy Cao Cấp Thiết Kế Hiện Đại

Tủ Bếp MFC Melamine Chống Trầy Cao Cấp Thiết Kế Hiện Đại

Mã: ND2928

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MFC-Melamine

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp MFC Melamine Màu Nâu Đen Thiết Kế Hiện Đại

Tủ Bếp MFC Melamine Màu Nâu Đen Thiết Kế Hiện Đại

Mã: ND2929

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MFC-Melamine

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp MFC Melamine Thiết Kế Chữ I Vân Sồi Tự Nhiên Đẹp

Tủ Bếp MFC Melamine Thiết Kế Chữ I Vân Sồi Tự Nhiên Đẹp

Mã: ND2930

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MFC-Melamine

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp MFC Melamine Nhỏ Vân Sồi Tự Nhiên Thiết Kế Hiện Đại

Tủ Bếp MFC Melamine Nhỏ Vân Sồi Tự Nhiên Thiết Kế Hiện Đại

Mã: ND2931

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MFC-Melamine

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp MFC Melamine Sồi Đẹp Thiết Kế Hiện Đại Chữ I

Tủ Bếp MFC Melamine Sồi Đẹp Thiết Kế Hiện Đại Chữ I

Mã: ND2932

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MFC-Melamine

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp MFC Melamine Vân Sồi Nâu Hình Chữ L Hiện Đại

Tủ Bếp MFC Melamine Vân Sồi Nâu Hình Chữ L Hiện Đại

Mã: ND2933

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MFC-Melamine

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp MFC Melamine Vân Sồi Tự Nhiên Đẹp Thiết Kế Chữ I

Tủ Bếp MFC Melamine Vân Sồi Tự Nhiên Đẹp Thiết Kế Chữ I

Mã: ND2934

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MFC-Melamine

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp MFC Melamine Vân Sồi Tự Nhiên Thiết Kế Chữ I

Tủ Bếp MFC Melamine Vân Sồi Tự Nhiên Thiết Kế Chữ I

Mã: ND2935

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MFC-Melamine

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp MFC Melamine Vân Sồi Vàng Thiết Kế Chữ I Gọn Gàng

Tủ Bếp MFC Melamine Vân Sồi Vàng Thiết Kế Chữ I Gọn Gàng

Mã: ND2936

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MFC-Melamine

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp MFC Melamine Màu Nâu Sẫm Thiết Kế Chữ I Đẹp

Tủ Bếp MFC Melamine Màu Nâu Sẫm Thiết Kế Chữ I Đẹp

Mã: ND2937

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MFC-Melamine

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp MFC Melamine Vân Sồi Thiết Kế Chữ L Có Tủ Kho

Tủ Bếp MFC Melamine Vân Sồi Thiết Kế Chữ L Có Tủ Kho

Mã: ND2938

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MFC-Melamine

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp MFC Melamine Thiết Kế Chữ I Vân Sồi Nâu

Tủ Bếp MFC Melamine Thiết Kế Chữ I Vân Sồi Nâu

Mã: ND2939

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MFC-Melamine

Liên hệ

Xem chi tiết

Xem thêm Tủ Bếp Gỗ Công Nghiệp
Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Tự Nhiên Thiết Kế Hiện Đại

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Tự Nhiên Thiết Kế Hiện Đại

Mã: ND3002

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Chữ U Gỗ Xoan Đào Tự Nhiên Thiết Kế Hiện Đại

Tủ Bếp Chữ U Gỗ Xoan Đào Tự Nhiên Thiết Kế Hiện Đại

Mã: ND3003

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Cao Cấp Vân Tự Nhiên

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Cao Cấp Vân Tự Nhiên

Mã: ND3004

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Hiện Đại Màu Đen Sang Trọng

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Hiện Đại Màu Đen Sang Trọng

Mã: ND3005

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Chữ I Hiện Đại Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Tủ Bếp Chữ I Hiện Đại Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Mã: ND3006

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Chữ L Hiện Đại Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Tủ Bếp Chữ L Hiện Đại Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Mã: ND3007

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Chữ L Gỗ Xoan Đào Có Tủ Kho

Tủ Bếp Chữ L Gỗ Xoan Đào Có Tủ Kho

Mã: ND3008

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Tự Nhiên Chữ I Hiện Đại

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Tự Nhiên Chữ I Hiện Đại

Mã: ND3009

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Thiết Kế Chữ I Phong Cách Hiện Đại

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Thiết Kế Chữ I Phong Cách Hiện Đại

Mã: ND3010

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Màu Đen Có Bàn Đảo

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Màu Đen Có Bàn Đảo

Mã: ND3011

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Màu Đen Thiết Kế Hiện Đại

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Màu Đen Thiết Kế Hiện Đại

Mã: ND3012

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Thiết Kế Hiện Đại

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Thiết Kế Hiện Đại

Mã: ND3013

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Thiết Kế Hiện Đại Màu Đen

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Thiết Kế Hiện Đại Màu Đen

Mã: ND3014

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Thiết Kế Hiện Đại Trơn Láng Màu Đen

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Thiết Kế Hiện Đại Trơn Láng Màu Đen

Mã: ND3015

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Chữ U Có Bàn Đảo Gỗ Xoan Đào Thiết Kế Hiện Đại

Tủ Bếp Chữ U Có Bàn Đảo Gỗ Xoan Đào Thiết Kế Hiện Đại

Mã: ND3016

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Chữ L Thiết Kế Pano Có Bàn Đảo Gỗ Xoan Đào

Tủ Bếp Chữ L Thiết Kế Pano Có Bàn Đảo Gỗ Xoan Đào

Mã: ND3017

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Tự Nhiên Đẹp Màu Đen

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Tự Nhiên Đẹp Màu Đen

Mã: ND3018

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Tự Nhiên Cao Cấp

Bộ Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Tự Nhiên Cao Cấp

Mã: ND3019

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Có Quầy Rượu Đẹp

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Có Quầy Rượu Đẹp

Mã: ND3020

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Tự Nhiên Thiết Kế Pano

Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Tự Nhiên Thiết Kế Pano

Mã: ND3021

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Tủ Bếp Gỗ Sồi Tự Nhiên Hiện Đại Đẹp

Bộ Tủ Bếp Gỗ Sồi Tự Nhiên Hiện Đại Đẹp

Mã: ND2972

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Nhỏ Thiết Kế Chữ I Trơn Láng Hiện Đại

Tủ Bếp Nhỏ Thiết Kế Chữ I Trơn Láng Hiện Đại

Mã: ND2973

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Sồi Đẹp Thiết Kế Hiện Đại

Tủ Bếp Gỗ Sồi Đẹp Thiết Kế Hiện Đại

Mã: ND2974

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Sồi Mỹ Đẹp Thiết Kế Chữ L Hiện Đại

Tủ Bếp Gỗ Sồi Mỹ Đẹp Thiết Kế Chữ L Hiện Đại

Mã: ND2975

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Sồi Tự Nhiên Thiết Kế Chữ U Đơn Giản Hiện Đại

Tủ Bếp Gỗ Sồi Tự Nhiên Thiết Kế Chữ U Đơn Giản Hiện Đại

Mã: ND2976

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Sồi Tự Nhiên Thiết Kế Hiện Đại Chữ L Có Bàn Đảo

Tủ Bếp Gỗ Sồi Tự Nhiên Thiết Kế Hiện Đại Chữ L Có Bàn Đảo

Mã: ND2977

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Sồi Tự Nhiên Hình Chữ L Đẹp

Tủ Bếp Gỗ Sồi Tự Nhiên Hình Chữ L Đẹp

Mã: ND2978

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Tủ Bếp Gỗ Sồi Tự Nhiên Hiện Đại Sang Trọng

Bộ Tủ Bếp Gỗ Sồi Tự Nhiên Hiện Đại Sang Trọng

Mã: ND2979

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Sồi Tự Nhiên Thiết Kế Chữ I Hiện Đại

Tủ Bếp Gỗ Sồi Tự Nhiên Thiết Kế Chữ I Hiện Đại

Mã: ND2980

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Sồi Tự Nhiên Thiết Kế Chữ L Hiện Đại

Tủ Bếp Gỗ Sồi Tự Nhiên Thiết Kế Chữ L Hiện Đại

Mã: ND2981

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Hiện Đại Gỗ Sồi Tự Nhiên Cao Cấp

Tủ Bếp Hiện Đại Gỗ Sồi Tự Nhiên Cao Cấp

Mã: ND2982

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Sồi Đẹp Thiết Kế Hiện Đại Có Bàn Đảo

Tủ Bếp Gỗ Sồi Đẹp Thiết Kế Hiện Đại Có Bàn Đảo

Mã: ND2983

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Sồi Tự Nhiên Thiết Kế Phong Cách Hiện Đại

Tủ Bếp Gỗ Sồi Tự Nhiên Thiết Kế Phong Cách Hiện Đại

Mã: ND2984

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Sồi Tự Nhiên Thiết Kế Góc Chữ L Hiện Đại

Tủ Bếp Gỗ Sồi Tự Nhiên Thiết Kế Góc Chữ L Hiện Đại

Mã: ND2985

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Sồi Mỹ Tự Nhiên Thiết Kế Hiện Đại Chữ L

Tủ Bếp Gỗ Sồi Mỹ Tự Nhiên Thiết Kế Hiện Đại Chữ L

Mã: ND2986

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Sồi Tự Nhiên Cao Cấp Phong Cách Hiện Đại

Tủ Bếp Gỗ Sồi Tự Nhiên Cao Cấp Phong Cách Hiện Đại

Mã: ND2987

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Bếp Gỗ Sồi Chữ I Đẹp Có Bàn Đảo

Tủ Bếp Gỗ Sồi Chữ I Đẹp Có Bàn Đảo

Mã: ND2988

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Lựa chọn tủ bếp phù hợp không gian phòng bếp

 • Tủ bếp là một vật dụng vô cùng cần thiết cho các bà nội trợ hiện đại. Việc chọn mẫu tủ bếp là một việc quan trọng. Trước khi mua, bạn nên cân nhắc những vấn đề dưới đây để có được sản phẩm hoàn hảo nhất.

Tủ bếp cần có kích thước và cấu tạo kiểu dáng thích hợp với từng không gian bếp riêng biệt

 • Khi chọn mua tủ bếp ta cần chú ý cân đối diện tích khu bếp với chiều dài tủ bếp. Thông thường diện tích khu bếp thường không quá lớn, do vậy việc tiết kiệm khoảng không nhỏ trong phòng bếp là điều cực kì cần thiết để đem lại sự thoải mái và tiện nghi nhất có thể. Bạn có thể tham khảo các loại tủ bếp chữ U, chữ L hay tủ bếp dọc tường.
 • Tủ bếp không nhất thiết phải phù hợp với người mua, mà cần thiết phù hợp với người nội trợ trong gia đình -  những người vợ, người mẹ đảm đương công việc nấu ăn cho cả gia đình. Màu sắc tủ bếp thường là màu tương phản với màu sơn để tạo nên điểm nhấn chú ý, hoặc chọn màu tương đồng với không gian phòng bếp nhằm tạo ra sự ấm cúng, hài hòa. Chất liệu tủ bếp gỗ tự nhiên, tủ bếp gỗ công nghiệp hay inox đều có những ưu thế riêng. Sự lựa chọn tùy thuộc vào  sự lựa chọn của mỗi người.
 • Tạm thời không tính đến sở thích về hình dáng, màu sắc… điều mà bạn cần chú ý nhất đến đó là kích thước chiều cao của tủ bếp. Để phù hợp với vóc dáng trung bình của phụ nữ Việt Nam, bạn nên chọn  loại tủ bếp cao khoảng 80 - 90cm với độ sâu trung bình khoảng 50cm, còn kệ bếp treo thì cao khoảng 50 – 60cm x sâu trung bình khoảng 30cm, và khoảng cách giữa b và kệ bếp chỉ nên ở mức 40 – 60cm. Tổng chiều cao của toàn bộ tủ và kệ thì khoảng tối đa 2,4m, tầm với mở cửa kệ treo cũng chỉ nên tối đa là 1,8m.
 • Một điều cần lưu ý khi chọn tủ bếp nữa là bạn cần tính toán đến cả các vật dụng trong  nhà bếp, các thiết bị hỗ trợ khác để việc lắp đặt tủ bếp thuận lợi hơn, tăng tính thẩm mỹ và sự tiện lợi cho phòng bếp của gia đình.

>> Trên đây là một vài gợi ý giúp bạn chọn tủ bếp phù hợp nhất với không gian phòng bếp của gia đình. Hãy nhớ người nội trợ trong gia đình mới là người sở hữu phòng bếp nhiều nhất, vì thế hãy tham khảo ý kiến của người vợ, người mẹ để phòng bếp của bạn vừa chứa đựng vẻ đẹp thẩm mỹ, vừa đem lại niềm vui cho gia đình nhé. Mọi thông tin xin liên hệ Nội Thất Nice Day, website niceday.vn hoặc Hotline 0903111764
 
 

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều
Khách hàng - Đối tác
 • Khách Sạn Mường Thanh
 • Khách sạn Caravelle
 • Khách sạn New World
 • Novaland
 • Himlam
 • Vinhomes
Hướng dẫn mua hàng
Bản đồ
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICE DAY
Hotline: 0903 111 764 (24/7)
Email: noithatniceday@gmail.com
Website: www.niceday.vn
Văn phòng đại diện: 95 Trần Phú, phường 4, Quận 5, TPHCM
Xưởng sản xuất : C11/24 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TPHCM ( Cách Ngã Tư Nguyễn Văn Linh- giao Phạm Hùng 100m)
 
Facebook: https://www.facebook.com/noithatniceday.vn/
MIỄN PHÍ  LẮP ĐẶT TẠI TPHCM

Tài khoản công ty: 

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH XD VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICEDAY

Số tài khoản:  2305792018

Ngân hàng ACB - CN Nguyễn Thị Minh Khai

Tủ Bếp Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Tủ Bếp Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Tủ Bếp, Sản Xuất và Cung Cấp Tủ Bếp Đẹp Bền Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá Đến 40%, Giao Lắp Miễn Phí TPHCM, LH Ngay 0934 772 774 4.6 trên 168 Bình chọn