Thi Công Đồ Gỗ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn

HỖ TRỢ 24/7/365

0903 111 764
Menu
 • Công ty TNHH Nice Day
 • Nội thất Nice Day
Ghế (82)
Ghế Sofa (5094)
Sofa Nỉ (227)
Sofa Vải (3177)
Nice Day (2867)

Thi Công Đồ Gỗ

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C409

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C409

Mã: ND3698

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C408

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C408

Mã: ND3699

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C407

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C407

Mã: ND3700

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C406

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C406

Mã: ND3701

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C405

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C405

Mã: ND3702

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C404

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C404

Mã: ND3703

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C403

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C403

Mã: ND3704

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C402

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C402

Mã: ND3705

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C401

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C401

Mã: ND3706

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C237

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C237

Mã: ND3707

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C236

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C236

Mã: ND3708

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C235

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C235

Mã: ND3709

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C234

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C234

Mã: ND3710

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C233

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C233

Mã: ND3711

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C232

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C232

Mã: ND3712

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C231

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C231

Mã: ND3713

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C230

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C230

Mã: ND3714

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C229

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C229

Mã: ND3715

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C228

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C228

Mã: ND3716

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C227

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C227

Mã: ND3717

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C226

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C226

Mã: ND3718

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C225

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C225

Mã: ND3719

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C224

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C224

Mã: ND3720

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C223

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C223

Mã: ND3721

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C222

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C222

Mã: ND3722

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C221

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C221

Mã: ND3723

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C220

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C220

Mã: ND3724

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C219

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C219

Mã: ND3725

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C218

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C218

Mã: ND3726

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C217

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C217

Mã: ND3727

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C216

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C216

Mã: ND3728

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C215

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C215

Mã: ND3729

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C214

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C214

Mã: ND3730

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C213

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C213

Mã: ND3731

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C212

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C212

Mã: ND3732

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C211

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C211

Mã: ND3733

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C210

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C210

Mã: ND3734

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C209

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C209

Mã: ND3735

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C208

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C208

Mã: ND3736

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C207

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C207

Mã: ND3737

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Xem thêm Cửa Đi Gỗ
Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C1219

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C1219

Mã: ND3714

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

vnđ/M2

Xem chi tiết

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C1218

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C1218

Mã: ND3715

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

vnđ/M2

Xem chi tiết

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C1217

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C1217

Mã: ND3716

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

vnđ/M2

Xem chi tiết

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C1216

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C1216

Mã: ND3717

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

vnđ/M2

Xem chi tiết

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C1215

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C1215

Mã: ND3718

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

vnđ/M2

Xem chi tiết

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C1214

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C1214

Mã: ND3719

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

vnđ/M2

Xem chi tiết

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C1213

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C1213

Mã: ND3720

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

vnđ/M2

Xem chi tiết

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C1212

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C1212

Mã: ND3721

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

vnđ/M2

Xem chi tiết

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C1211

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C1211

Mã: ND3722

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

vnđ/M2

Xem chi tiết

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C1210

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C1210

Mã: ND3723

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

vnđ/M2

Xem chi tiết

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C1209

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C1209

Mã: ND3724

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

vnđ/M2

Xem chi tiết

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C1208

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C1208

Mã: ND3725

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

vnđ/M2

Xem chi tiết

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C1207

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C1207

Mã: C120726

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

vnđ/M2

Xem chi tiết

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C1206

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C1206

Mã: ND3727

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

vnđ/M2

Xem chi tiết

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C1205

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C1205

Mã: ND3728

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

vnđ/M2

Xem chi tiết

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C1204

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C1204

Mã: ND3729

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

vnđ/M2

Xem chi tiết

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C1203

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C1203

Mã: ND3730

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

vnđ/M2

Xem chi tiết

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C1202

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C1202

Mã: ND3731

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

vnđ/M2

Xem chi tiết

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C1201

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C1201

Mã: ND3732

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

vnđ/M2

Xem chi tiết

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C1010

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C1010

Mã: ND3733

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

vnđ/M2

Xem chi tiết

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C1009

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C1009

Mã: ND3734

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

vnđ/M2

Xem chi tiết

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C1008

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C1008

Mã: ND3735

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

vnđ/M2

Xem chi tiết

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C1007

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C1007

Mã: ND3736

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

vnđ/M2

Xem chi tiết

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C1006

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C1006

Mã: ND3737

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

vnđ/M2

Xem chi tiết

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C1005

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C1005

Mã: ND3738

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

vnđ/M2

Xem chi tiết

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C1004

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C1004

Mã: ND3739

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

vnđ/M2

Xem chi tiết

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C1003

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C1003

Mã: ND3740

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

vnđ/M2

Xem chi tiết

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C1002

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C1002

Mã: ND3741

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

vnđ/M2

Xem chi tiết

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C1001

Cửa Chính Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C1001

Mã: ND3742

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

vnđ/M2

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT414

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT414

Mã: ND3743

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT413

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT413

Mã: ND3744

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT412

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT412

Mã: ND3745

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT411

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT411

Mã: ND3746

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT410

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT410

Mã: ND3747

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT409

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT409

Mã: ND3748

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT408

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT408

Mã: ND3749

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT407

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT407

Mã: ND3750

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT406

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT406

Mã: ND3751

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT405

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT405

Mã: ND3752

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT404

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT404

Mã: ND3753

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT403

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT403

Mã: ND3754

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT402

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT402

Mã: ND3755

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT401

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT401

Mã: ND3756

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT250

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT250

Mã: ND3757

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT249

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT249

Mã: ND3758

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT248

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT248

Mã: ND3759

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT247

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT247

Mã: ND3760

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT246

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT246

Mã: ND3761

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT245

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT245

Mã: ND3762

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Xem thêm Cầu Thang
Nhu cầu tìm đơn vị thi công đồ gỗ là một nhu cầu lớn trong xây dựng kiến trúc và nội thất hiện đại. Hệ thống cửa gỗ và cầu thang gỗ sử dụng bên trong ngôi nhà luôn đem đến vẻ đẹp thân thiện, sang trọng, thể hiện được đẳng cấp và phong cách riêng của gia chủ.
Công ty nội thất Nice Day với hệ thống xưởng gia công đồ gỗ số lượng lớn hàng đầu Việt Nam, kinh nghiệm lâu năm gia công đồ gỗ cho nhiều biệt thự, nhà phố, căn hộ, tự tin sẽ mang đến cho bạn hệ thống đồ gỗ trong nhà cao cấp, chuyên nghiệp, thẩm mỹ và công năng sử dụng cao.

Thi công đồ gỗ với kho xưởng gỗ chất lượng cao

 • Nice Day sở hữu một xưởng gỗ lớn hàng đầu với nguồn gỗ tự nhiên được mua trực tiếp từ vùng Tây Bắc Việt Nam, cái tỉnh Tây Nguyên như Gia Lai, Đak Lak, Kon Tum, hoặc nhập từ một số thị trường Đông Nam Á như Lào, Campuchia, Malaysia, hoặc mua tại miền Nam nước Mỹ và một số nước Châu Âu (Chủ yếu là nguồn gỗ sồi và gỗ bạch dương).
 • Các loại gỗ khi gia công đều được thợ có tay nghề cao tại xưởng xử lý cắt xẻ, chống mối mọt, chống cong vênh rạn nứt, co ngót.
 • Thành phẩm gia công đồ gỗ có màu sắc đẹp, vân gỗ tự nhiên theo đúng chuẩn gỗ gia công , chỉ sơn phủ PU để giữ nguyên màu sắc và vân gỗ tự nhiên. Khách hàng nhìn dễ phân biệt chất lượng gỗ.

Mẫu mã các sản phẩm đồ gỗ đa dạng, kiểu dáng đẹp

 • Các mẫu cửa chính gỗ có thiết kế đa dạng: có cổ điển, có hiện đại, chạm khắc, đi viền chỉ, đục đẽo tinh xảo, thể hiện được phong cách và sự bề thế của gia chủ.
 • Các loại cửa đi gỗ đa dạng về kích thước, kiểu dáng, màu sắc gỗ.
 • Cầu thang chuộng quy cách kết hợp với kính cường lực tăng thêm vẻ sang trọng, bóng loáng cho căn nhà, vừa tiết kiệm lượng gỗ tự nhiên phải sử dụng.
 • Các sản phẩm này đều được gia công theo yêu cầu, sở thích của chủ nhà. Kích thước sẽ dựa trên việc đo đạc cụ thể nơi thi công.
Quý khách hàng có thể tham quan xưởng của chúng tôi cụ thể trước khi đặt gia công. Đội ngũ nhân viên thi công đồ gỗ lành nghề dưới sự định hướng của các chuyên gia thiết kế nội thất tại Nice Day sẽ mang đến những sản phẩm gỗ hoàn hảo.
Mức giá Nice Day cung cấp cho từng mét gỗ luôn chuẩn xác với mức giá xưởng hấp dẫn.

Liên hệ với nội thất Nice Day để thể hiện những ý tưởng và yêu cầu của bạn về hệ thống đồ gỗ trong nhà. Chúng tôi sẽ trực tiếp tư vấn miễn phí và có những đề xuất cụ thể cho bạn.

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều
Khách hàng - Đối tác
 • Khách Sạn Mường Thanh
 • Khách sạn Caravelle
 • Khách sạn New World
 • Novaland
 • Himlam
 • Vinhomes
Hướng dẫn mua hàng
Bản đồ
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICE DAY
Hotline: 0903 111 764 (24/7)
Email: noithatniceday@gmail.com
Website: www.niceday.vn
Văn phòng đại diện: 95 Trần Phú, phường 4, Quận 5, TPHCM
Xưởng sản xuất : C11/24 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TPHCM ( Cách Ngã Tư Nguyễn Văn Linh- giao Phạm Hùng 100m)
 
Facebook: https://www.facebook.com/noithatniceday.vn/
MIỄN PHÍ  LẮP ĐẶT TẠI TPHCM

Tài khoản công ty: 

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH XD VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICEDAY

Số tài khoản:  2305792018

Ngân hàng ACB - CN Nguyễn Thị Minh Khai

Thi Công Đồ Gỗ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Thi Công Đồ Gỗ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Thi Công Đồ Gỗ, Sản Xuất Cung Cấp Thi Công Đồ Gỗ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40%, Giao Lắp Miễn Phí TPHCM, LH 0934 772 774 4.6 trên 168 Bình chọn