Sofa Vải Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn

HỖ TRỢ 24/7/365

0934 772 774
Menu
 • Công ty TNHH Nice Day
Ghế Sofa (5183)
Sofa Nỉ (227)
Sofa Vải (3176)
Nice Day (3006)

Sofa Vải

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Đơn Giản Màu KaKi

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Đơn Giản Màu KaKi

Mã: S6023

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3.500.000đ/m dài

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Chân Thấp Màu Xám In Sọc Dọc

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Chân Thấp Màu Xám In Sọc Dọc

Mã: S6022

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3.500.000đ/m dài

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Chân Thấp Màu Xám Tro

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Chân Thấp Màu Xám Tro

Mã: S6021

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3.500.000đ/m dài

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Chữ U Màu Đỏ Kiểu Đơn Giản

Sofa Karaoke Vải Nhung Chữ U Màu Đỏ Kiểu Đơn Giản

Mã: S6020

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3.500.000đ/m dài

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Cỡ Lớn Kiểu Cổ Điển In Hoa Văn

Sofa Karaoke Vải Nhung Cỡ Lớn Kiểu Cổ Điển In Hoa Văn

Mã: S6019

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3.500.000đ/m dài

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Cỡ Lớn Màu Xanh Dương Có Hoa Văn

Sofa Karaoke Vải Nhung Cỡ Lớn Màu Xanh Dương Có Hoa Văn

Mã: S6018

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3.500.000đ/m dài

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Thiết Kế Đơn Giản Màu Đen Có Hoa Văn

Sofa Karaoke Vải Nhung Thiết Kế Đơn Giản Màu Đen Có Hoa Văn

Mã: S6017

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3.500.000đ/m dài

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Thiết Kế Đơn Giản Màu Tím

Sofa Karaoke Vải Nhung Thiết Kế Đơn Giản Màu Tím

Mã: S6016

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3.500.000đ/m dài

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Thiết Kế Cổ Điển Màu Tím

Sofa Karaoke Vải Nhung Thiết Kế Cổ Điển Màu Tím

Mã: S6015

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3.500.000đ/m dài

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Dáng Đơn Giản Màu Đỏ

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Dáng Đơn Giản Màu Đỏ

Mã: S6014

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3.500.000đ/m dài

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Dáng Cổ Điển Màu Đỏ

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Dáng Cổ Điển Màu Đỏ

Mã: S6013

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3.500.000đ/m²

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Chiếc Múi Màu Nâu Đen

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Chiếc Múi Màu Nâu Đen

Mã: S6012

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3.500.000đ/m dài

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Trẻ Trung Màu KaKi

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Trẻ Trung Màu KaKi

Mã: S6011

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3.500.000đ/m dài

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Chân Thấp Màu Tím

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Chân Thấp Màu Tím

Mã: S6010

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3.500.000đ/m dài

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Lớn Màu Xám In Sọc Dọc

Sofa Karaoke Vải Nhung Lớn Màu Xám In Sọc Dọc

Mã: S6009

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3.500.000đ/m dài

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Lớn Màu KaKi Sẫm Kiểu Đơn Giản

Sofa Karaoke Vải Nhung Lớn Màu KaKi Sẫm Kiểu Đơn Giản

Mã: S6008

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3.500.000đ/m dài

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Lớn Màu Hồng Đất Kiểu Đơn Giản

Sofa Karaoke Vải Nhung Lớn Màu Hồng Đất Kiểu Đơn Giản

Mã: S6007

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3.500.000đ/m dài

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Chữ L Cỡ Lớn Màu Đỏ

Sofa Karaoke Vải Nhung Chữ L Cỡ Lớn Màu Đỏ

Mã: S6006

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3.500.000đ/m dài

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Chữ L Cỡ Lớn In Hoa Văn

Sofa Karaoke Vải Nhung Chữ L Cỡ Lớn In Hoa Văn

Mã: S6005

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3.500.000đ/m dài

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Chữ U Cỡ Lớn Màu Đỏ Đô

Sofa Karaoke Vải Nhung Chữ U Cỡ Lớn Màu Đỏ Đô

Mã: S6004

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3.500.000đ/m dài

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Chữ U Kiểu Đơn Giản Màu Xám

Sofa Karaoke Vải Nhung Chữ U Kiểu Đơn Giản Màu Xám

Mã: S6003

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3.500.000đ/m dài

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Đơn Giản In Sọc Dọc

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Đơn Giản In Sọc Dọc

Mã: S6002

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3.500.000đ/m dài

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Cỡ Lớn Màu KaKi Kiểu Đơn Giẩn

Sofa Karaoke Vải Nhung Cỡ Lớn Màu KaKi Kiểu Đơn Giẩn

Mã: S6001

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3.500.000đ/m dài

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Cổ Điển Có Hoa Văn

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Cổ Điển Có Hoa Văn

Mã: S6000

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3.500.000đ/m dài

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Hiện Đại Có Hoa Văn Rằn Ri

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Hiện Đại Có Hoa Văn Rằn Ri

Mã: S5999

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3.500.000đ/m dài

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Hiện Đại Màu Đỏ Hồng

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Hiện Đại Màu Đỏ Hồng

Mã: S5998

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3.500.000đ/m dài

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Chữ U Cỡ Lớn Màu Xám Bạc

Sofa Karaoke Vải Nhung Chữ U Cỡ Lớn Màu Xám Bạc

Mã: S5997

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3.500.000đ/m dài

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Hiện Đại Màu KaKi

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Hiện Đại Màu KaKi

Mã: S5996

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3.500.000đ/m dài

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Thiết Kế Đơn Giản Màu Xám Tro

Sofa Karaoke Vải Nhung Thiết Kế Đơn Giản Màu Xám Tro

Mã: S5995

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3.500.000đ/m dài

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Thiết Kế Đơn Giản Màu KaKi

Sofa Karaoke Vải Nhung Thiết Kế Đơn Giản Màu KaKi

Mã: S5994

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3.500.000đ/m dài

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Thiết Kế Đơn Giản Màu Kem Hồng Và Xám

Sofa Karaoke Vải Nhung Thiết Kế Đơn Giản Màu Kem Hồng Và Xám

Mã: S5993

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3.500.000đ/m dài

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Cỡ Lớn Kiểu Đơn Giản Màu Tím

Sofa Karaoke Vải Nhung Cỡ Lớn Kiểu Đơn Giản Màu Tím

Mã: S5992

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3.500.000đ/m dài

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Chân Inox Màu Xám Và Nâu Nhạt

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Chân Inox Màu Xám Và Nâu Nhạt

Mã: S5991

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3.500.000đ/m dài

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Chân Inox Màu Đỏ Kết Hợp Đen

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Chân Inox Màu Đỏ Kết Hợp Đen

Mã: S5990

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3.500.000đ/m dài

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Dáng Cổ Điển Màu Tím

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Dáng Cổ Điển Màu Tím

Mã: S5989

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3.500.000đ/m dài

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Rút Lõm Màu Tím

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Rút Lõm Màu Tím

Mã: S5988

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3.500.000đ/m dài

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Cổ Điển Màu Trắng In Hoa Văn

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Cổ Điển Màu Trắng In Hoa Văn

Mã: S5987

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3.500.000đ/m dài

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Đơn Giản Màu Trắng Và Xám

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Đơn Giản Màu Trắng Và Xám

Mã: S5986

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3.500.000đ/m dài

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Chữ U Màu Hồng Kiểu Đơn Giản

Sofa Karaoke Vải Nhung Chữ U Màu Hồng Kiểu Đơn Giản

Mã: S5985

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3.500.000đ/m dài

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Cỡ Lớn Màu Bạc Thiết Kế Đơn Giản

Sofa Karaoke Vải Nhung Cỡ Lớn Màu Bạc Thiết Kế Đơn Giản

Mã: S5984

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3.500.000đ/m dài

Xem chi tiết

Xem thêm Sofa Vải
Khi mua ghế sofa: sự phân vân giữa việc chọn sofa bằng da hay sofa vải đôi khi không phải quyết định bằng sở thích của bạn mà cần phải quan tâm cụ thể vào mục đích sử dụng. Với từng môi trường (Phòng khách, quán cà phê, văn phòng, showroom…), từng phong cách thiết kế không, đối tượng sử dụng khác nhau mà cần chọn loại sofa phù hợp.

Ưu thế của ghế sofa vải

 • Sự đa dạng về màu sắc và hoa văn giúp khách hàng tha hồ chọn lựa. Các loại vải sofa thường được nhập ngoại từ Đức, Hàn Quốc, Indonesia… cho chất lượng tốt.
 • Mẫu sofa vải cũng cho cảm giác vô cùng êm ái và mềm mại khi ngồi. Nếu không gian đặt sofa dùng điều hòa, mang tính chất tĩnh, ít trẻ em quấy thì chọn sofa vải là rất hợp lí.
 • Sofa vải có đồ bền không hề kém cạnh gì sofa da. Hoàn toàn có thể khắc phục được sofa bẩn bằng cách giặt lớp vỏ bọc. Khi mua sofa vải hoặc đặt gia công sofa vải có thể yêu cầu loại sofa có lớp vải bọc tháo rời được.

Những vấn đề quan tâm khi mua sofa vải

Quan tâm đến độ bền của vải ở sofa vải

 • Mật độ sợi vải trên một inch vải nói lên rất nhiều về độ bền của vải: mật độ sợi càng cao thì vải càng bền.
 • Khi mua sofa vải nên chọn loại vải dệt vì loại này bền họa tiết hơn loại vải in rất nhiều.
 • Trong các loại vải bọc sofa vải thì vải microfiber là loại vải bền màu, khó nhàu, thoáng mát nhất. Tuy nhiên loại này hơi dễ bám bụi.

Phong cách vải của sofa vải

 • Hình dáng của sofa phải hợp với loại vải mà nó khoác bên ngoài.
 • Phong cách vải hiện đại hay cổ điển cũng phải phù hợp với không gian nội thất mà nó đặt vào trong đó. Đơn giản là không thể mua một bộ sofa vải có phong cách vải cổ điển để đặt vào nội thất nhà phong cách hiện đại.
 • Khác với sofa da dễ phối với không gian, sofa vải với đặc tính về màu sắc và hoa văn đòi hỏi gia chủ phải có sự lựa chọn thật phù hợp. Phòng diện tích nhỏ không nên chọn sofa có họa tiết quá to làm nặng nề không gian, cũng như phòng quá to không nên chọn hoa văn sofa quá nhỏ làm thiếu điểm nhấn. Các sofa vải đơn màu hay màu sắc nổi bật cũng là một sự lựa chọn khó lỗi thời cho khách hàng.

Màu sắc vải cho sofa vải

 • Nếu nhà có nhiều vật nuôi hoặc trẻ con nên hạn chế chọn loại sofa vải màu nhạt.
 • Màu sắc cũng ảnh hưởn đến tâm trạng nên tùy vị trí phòng ốc nên chọn màu sofa vải cho phù hợp: tránh chọn sofa vải màu nóng đặt ở phòng ngủ, hãy đặt nó ở phòng khách để tạo sự nổi bật vui tươi chẳng hạn.
 • Không nên đặt một sofa vải màu quá nổi bật vào một căn phòng nhỏ gây cảm giác nặng nề.
 • Không nên chọn màu sofa vải theo màu thời thượng, hãy quan tâm bạn có thật sự thích nó hay không.
Nice Day trước tiên có thể đảm bảo cho khách hàng muốn mua sofa các phần cứng khác trong thiết kế ghế sofa như phần khung ghế, loại lò xo, loại đệm mút chất lượng. Vấn đề còn lại là tùy vào chất lượng vải bọc mà khách hàng chọn lựa cho ghế sofa vải thì giá thành có thể thay đổi tùy theo mẫu.

Hãy gọi cho chúng tôi (08) 6291 6581 nếu bạn đang cần một sofa vải tiện nghi cho căn nhà. Nice Day luôn sẵn sàng gia công theo sự chọn lựa của bạn.

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều
Khách hàng - Đối tác
 • Khách Sạn Mường Thanh
 • Khách sạn Caravelle
 • Khách sạn New World
 • Novaland
 • Himlam
 • Vinhomes
 • Nệm (Đệm) Giá Rẻ, Đại Lý Nệm Khuyến Mãi 20-60% - Nệm Giá Gốc
 • Tranh Sơn Dầu Đẹp Giá Rẻ Giảm Giá 30% - Thế Giới Tranh Sơn Dầu
Hướng dẫn mua hàng
Bản đồ
CÔNG TY THIẾT KẾ NỘI THẤT NICE DAY
Địa chỉ showroom: 
Văn Phòng Đại Diện: 15 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM
Điện thoại: 08 66 811 959
Hotline: 0934 772 774 (24/7)
Email: noithatniceday@gmail.com
Website: www.niceday.vn

Tài khoản công ty: 

Chủ tài khoản: Cty TNHH Nice Day

Số tài khoản: 10071 48510 26342

Ngân hàng Eximbank chi nhánh Hòa Bình, TPHCM

 

 

 

 

Sofa Vải Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Sofa Vải Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Sofa Vải, Sản Xuất và Cung Cấp Ghế Sofa Vải Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá Đến 40%, Giao Lắp Miễn Phí TPHCM, LH 0934 772 774 4.6 trên 168 Bình chọn