Sofa Vải Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn

HỖ TRỢ 24/7/365

0903 111 764
Menu
 • Công ty TNHH Nice Day
 • Nội thất Nice Day
Ghế (82)
Ghế Sofa (5094)
Sofa Nỉ (227)
Sofa Vải (3177)
Nice Day (2867)

Sofa Vải

Sofa Văng Vải Nhung 3 Chỗ Ngồi Màu Cam Kiểu Chân Gỗ

Sofa Văng Vải Nhung 3 Chỗ Ngồi Màu Cam Kiểu Chân Gỗ

Mã: S4374

Kt: theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

 Sofa Văng Vải Nhung 2 Chỗ Ngồi Màu Vàng Nghệ Kiểu Chân Gỗ

Sofa Văng Vải Nhung 2 Chỗ Ngồi Màu Vàng Nghệ Kiểu Chân Gỗ

Mã: S7000

Kt: theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu , vải nhung

12,000,000

7,200,000đ

giảm giá40%

Xem chi tiết

Sofa Tròn Vải Nhung Kiểu Đơn Giản Màu Xám Bạc

Sofa Tròn Vải Nhung Kiểu Đơn Giản Màu Xám Bạc

Mã: S5797

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Vải Nhung Kiểu Chân Inox Đứng Màu Cam

Sofa Tròn Vải Nhung Kiểu Chân Inox Đứng Màu Cam

Mã: S5796

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Vải Nhung Kiểu Chân Inox Đứng Màu Xám Tro

Sofa Tròn Vải Nhung Kiểu Chân Inox Đứng Màu Xám Tro

Mã: S5795

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Vải Nhung Kiểu Dáng Trẻ Trung Màu Bạc

Sofa Tròn Vải Nhung Kiểu Dáng Trẻ Trung Màu Bạc

Mã: S5794

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Vải Nhung Kiểu Dáng Trẻ Trung Màu Xám Sẫm

Sofa Tròn Vải Nhung Kiểu Dáng Trẻ Trung Màu Xám Sẫm

Mã: S5793

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Vải Nhung Kiểu Dáng Chân Cao Màu Thiên Thanh

Sofa Tròn Vải Nhung Kiểu Dáng Chân Cao Màu Thiên Thanh

Mã: S5792

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Vải Nhung Kiểu Dáng Chân Thấp Màu Xám Bạc

Sofa Tròn Vải Nhung Kiểu Dáng Chân Thấp Màu Xám Bạc

Mã: S5791

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Vải Nhung Kiểu Dáng Chân Thấp Màu Kem Hồng

Sofa Tròn Vải Nhung Kiểu Dáng Chân Thấp Màu Kem Hồng

Mã: S5790

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Vải Nhung Kiểu Dáng Hiện Đại Màu KaKi

Sofa Tròn Vải Nhung Kiểu Dáng Hiện Đại Màu KaKi

Mã: S5789

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Vải Nhung Kiểu Dáng Hiện Đại Màu Đỏ

Sofa Tròn Vải Nhung Kiểu Dáng Hiện Đại Màu Đỏ

Mã: S5788

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Vải Nhung Kiểu Dáng Chân Inox Đứng Màu Xám Bạc

Sofa Tròn Vải Nhung Kiểu Dáng Chân Inox Đứng Màu Xám Bạc

Mã: S5787

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Vải Nhung Kiểu Dáng Hiện Đại Màu KaKi Sẫm

Sofa Tròn Vải Nhung Kiểu Dáng Hiện Đại Màu KaKi Sẫm

Mã: S5786

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Vải Nhung Kiểu Chân Gỗ Hiện Đại Màu KaKi

Sofa Tròn Vải Nhung Kiểu Chân Gỗ Hiện Đại Màu KaKi

Mã: S5785

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Vải Nhung Kiểu Chân Thấp Màu Ôliu

Sofa Tròn Vải Nhung Kiểu Chân Thấp Màu Ôliu

Mã: S5784

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Vải Nhung Kiểu Chân Gỗ Màu Xám Bạc

Sofa Tròn Vải Nhung Kiểu Chân Gỗ Màu Xám Bạc

Mã: S5783

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Vải Nhung Kiểu Đơn Giản Màu Kem Vàng

Sofa Tròn Vải Nhung Kiểu Đơn Giản Màu Kem Vàng

Mã: S5782

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Vải Nhung Kiểu Đơn Giản Màu Trắng Và Tím Cà

Sofa Tròn Vải Nhung Kiểu Đơn Giản Màu Trắng Và Tím Cà

Mã: S5781

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Vải Nhung Kiểu Chân Gỗ Sồi Đơn Giản Màu Xám Tro

Sofa Tròn Vải Nhung Kiểu Chân Gỗ Sồi Đơn Giản Màu Xám Tro

Mã: S5780

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Vải Nhung Kiểu Trẻ Trung Màu Kem

Sofa Tròn Vải Nhung Kiểu Trẻ Trung Màu Kem

Mã: S5779

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Vải Nhung Màu Xanh Lá Kiểu Hiện Đại

Sofa Tròn Vải Nhung Màu Xanh Lá Kiểu Hiện Đại

Mã: S5778

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Vải Nhung Màu Xám Phối Trắng Kiểu Hiện Đại

Sofa Tròn Vải Nhung Màu Xám Phối Trắng Kiểu Hiện Đại

Mã: S5777

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Vải Nhung Màu Kem Kiểu Đơn Giản

Sofa Tròn Vải Nhung Màu Kem Kiểu Đơn Giản

Mã: S5776

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Vải Nhung Màu KaKi Sáng Thiết Kế Đơn Giản

Sofa Tròn Vải Nhung Màu KaKi Sáng Thiết Kế Đơn Giản

Mã: S5775

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Vải Nhung Màu Đồng Kiểu Dáng Hiện Đại

Sofa Tròn Vải Nhung Màu Đồng Kiểu Dáng Hiện Đại

Mã: S5774

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Vải Nhung Màu Xám Sẫm Kiểu Dáng Hiện Đại

Sofa Tròn Vải Nhung Màu Xám Sẫm Kiểu Dáng Hiện Đại

Mã: S5773

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Vải Nhung Màu Xám Phối Trắng Kiểu Đơn Giản

Sofa Tròn Vải Nhung Màu Xám Phối Trắng Kiểu Đơn Giản

Mã: S5772

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Vải Nhung Màu Xám Phối Xanh Kiểu Đơn Giản

Sofa Tròn Vải Nhung Màu Xám Phối Xanh Kiểu Đơn Giản

Mã: S5771

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Vải Nhung Màu Trắng Kiểu Dáng Mới Mẻ

Sofa Tròn Vải Nhung Màu Trắng Kiểu Dáng Mới Mẻ

Mã: S5770

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Vải Nhung Màu Kem Thiết Kế Đơn Giản

Sofa Tròn Vải Nhung Màu Kem Thiết Kế Đơn Giản

Mã: S5769

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Vải Nhung Màu Bạc Thiết Kế Đơn Giản

Sofa Tròn Vải Nhung Màu Bạc Thiết Kế Đơn Giản

Mã: S5768

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Vải Nhung Màu Nâu Đất Kiểu Đơn Giản

Sofa Tròn Vải Nhung Màu Nâu Đất Kiểu Đơn Giản

Mã: S5767

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Vải Nhung Màu Xám Tro Kiểu Chân Gỗ

Sofa Tròn Vải Nhung Màu Xám Tro Kiểu Chân Gỗ

Mã: S5766

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Vải Nhung Màu KaKi Kiểu Dáng Hiện Đại

Sofa Tròn Vải Nhung Màu KaKi Kiểu Dáng Hiện Đại

Mã: S5765

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Vải Nhung Màu Trắng Kiểu Đơn Giản

Sofa Tròn Vải Nhung Màu Trắng Kiểu Đơn Giản

Mã: S5764

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Vải Nhung Màu Xám Đen Kiểu Đơn Giản

Sofa Tròn Vải Nhung Màu Xám Đen Kiểu Đơn Giản

Mã: S5763

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Vải Nhung Màu Xanh Dương Kiểu Đơn Giản

Sofa Tròn Vải Nhung Màu Xanh Dương Kiểu Đơn Giản

Mã: S5762

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Vải Nhung Thiết Kế Chân Thấp Màu Bạc

Sofa Tròn Vải Nhung Thiết Kế Chân Thấp Màu Bạc

Mã: S5761

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Vải Nhung Thiết Kế Chân Thấp Màu Xám Tro

Sofa Tròn Vải Nhung Thiết Kế Chân Thấp Màu Xám Tro

Mã: S5760

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Xem thêm Sofa Vải
Khi mua ghế sofa: sự phân vân giữa việc chọn sofa bằng da hay sofa vải đôi khi không phải quyết định bằng sở thích của bạn mà cần phải quan tâm cụ thể vào mục đích sử dụng. Với từng môi trường (Phòng khách, quán cà phê, văn phòng, showroom…), từng phong cách thiết kế không, đối tượng sử dụng khác nhau mà cần chọn loại sofa phù hợp.

Ưu thế của ghế sofa vải

 • Sự đa dạng về màu sắc và hoa văn giúp khách hàng tha hồ chọn lựa. Các loại vải sofa thường được nhập ngoại từ Đức, Hàn Quốc, Indonesia… cho chất lượng tốt.
 • Mẫu sofa vải cũng cho cảm giác vô cùng êm ái và mềm mại khi ngồi. Nếu không gian đặt sofa dùng điều hòa, mang tính chất tĩnh, ít trẻ em quấy thì chọn sofa vải là rất hợp lí.
 • Sofa vải có đồ bền không hề kém cạnh gì sofa da. Hoàn toàn có thể khắc phục được sofa bẩn bằng cách giặt lớp vỏ bọc. Khi mua sofa vải hoặc đặt gia công sofa vải có thể yêu cầu loại sofa có lớp vải bọc tháo rời được.

Những vấn đề quan tâm khi mua sofa vải

Quan tâm đến độ bền của vải ở sofa vải

 • Mật độ sợi vải trên một inch vải nói lên rất nhiều về độ bền của vải: mật độ sợi càng cao thì vải càng bền.
 • Khi mua sofa vải nên chọn loại vải dệt vì loại này bền họa tiết hơn loại vải in rất nhiều.
 • Trong các loại vải bọc sofa vải thì vải microfiber là loại vải bền màu, khó nhàu, thoáng mát nhất. Tuy nhiên loại này hơi dễ bám bụi.

Phong cách vải của sofa vải

 • Hình dáng của sofa phải hợp với loại vải mà nó khoác bên ngoài.
 • Phong cách vải hiện đại hay cổ điển cũng phải phù hợp với không gian nội thất mà nó đặt vào trong đó. Đơn giản là không thể mua một bộ sofa vải có phong cách vải cổ điển để đặt vào nội thất nhà phong cách hiện đại.
 • Khác với sofa da dễ phối với không gian, sofa vải với đặc tính về màu sắc và hoa văn đòi hỏi gia chủ phải có sự lựa chọn thật phù hợp. Phòng diện tích nhỏ không nên chọn sofa có họa tiết quá to làm nặng nề không gian, cũng như phòng quá to không nên chọn hoa văn sofa quá nhỏ làm thiếu điểm nhấn. Các sofa vải đơn màu hay màu sắc nổi bật cũng là một sự lựa chọn khó lỗi thời cho khách hàng.

Màu sắc vải cho sofa vải

 • Nếu nhà có nhiều vật nuôi hoặc trẻ con nên hạn chế chọn loại sofa vải màu nhạt.
 • Màu sắc cũng ảnh hưởn đến tâm trạng nên tùy vị trí phòng ốc nên chọn màu sofa vải cho phù hợp: tránh chọn sofa vải màu nóng đặt ở phòng ngủ, hãy đặt nó ở phòng khách để tạo sự nổi bật vui tươi chẳng hạn.
 • Không nên đặt một sofa vải màu quá nổi bật vào một căn phòng nhỏ gây cảm giác nặng nề.
 • Không nên chọn màu sofa vải theo màu thời thượng, hãy quan tâm bạn có thật sự thích nó hay không.
Nice Day trước tiên có thể đảm bảo cho khách hàng muốn mua sofa các phần cứng khác trong thiết kế ghế sofa như phần khung ghế, loại lò xo, loại đệm mút chất lượng. Vấn đề còn lại là tùy vào chất lượng vải bọc mà khách hàng chọn lựa cho ghế sofa vải thì giá thành có thể thay đổi tùy theo mẫu.

Hãy gọi cho chúng tôi (08) 6291 6581 nếu bạn đang cần một sofa vải tiện nghi cho căn nhà. Nice Day luôn sẵn sàng gia công theo sự chọn lựa của bạn.

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều
Khách hàng - Đối tác
 • Khách Sạn Mường Thanh
 • Khách sạn Caravelle
 • Khách sạn New World
 • Novaland
 • Himlam
 • Vinhomes
Hướng dẫn mua hàng
Bản đồ
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICE DAY
Hotline: 0903 111 764 (24/7)
Email: noithatniceday@gmail.com
Website: www.niceday.vn
Văn phòng đại diện: 95 Trần Phú, phường 4, Quận 5, TPHCM
Xưởng sản xuất : C11/24 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TPHCM ( Cách Ngã Tư Nguyễn Văn Linh- giao Phạm Hùng 100m)
 
Facebook: https://www.facebook.com/noithatniceday.vn/
MIỄN PHÍ  LẮP ĐẶT TẠI TPHCM

Tài khoản công ty: 

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH XD VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICEDAY

Số tài khoản:  2305792018

Ngân hàng ACB - CN Nguyễn Thị Minh Khai

Sofa Vải Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Sofa Vải Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Sofa Vải, Sản Xuất và Cung Cấp Ghế Sofa Vải Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá Đến 40%, Giao Lắp Miễn Phí TPHCM, LH 0934 772 774 4.6 trên 168 Bình chọn