Sofa Simili Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn

HỖ TRỢ 24/7/365

0903 111 764
Menu
 • Công ty TNHH Nice Day
 • Nội thất Nice Day
Ghế (82)
Ghế Sofa (5094)
Sofa Nỉ (227)
Sofa Vải (3177)
Nice Day (2867)

Sofa Simili

Ghế Sofa Tròn Simili Kiểu Đơn Giản Trẻ Trung Màu Đen

Ghế Sofa Tròn Simili Kiểu Đơn Giản Trẻ Trung Màu Đen

Mã: S5816

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Simili Thiết Kế Đơn Giản Màu Đen Cao Cấp

Sofa Tròn Simili Thiết Kế Đơn Giản Màu Đen Cao Cấp

Mã: S5755

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Simili Thiết Kế Đơn Giản Màu Trắng Sang Trọng

Sofa Tròn Simili Thiết Kế Đơn Giản Màu Trắng Sang Trọng

Mã: S5754

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Simili Thiết Kế Đơn Giản Màu Kem Phối Đỏ

Sofa Tròn Simili Thiết Kế Đơn Giản Màu Kem Phối Đỏ

Mã: S5753

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Simili Thiết Kế Đơn Giản Trẻ Trung Màu Kem

Sofa Tròn Simili Thiết Kế Đơn Giản Trẻ Trung Màu Kem

Mã: S5752

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Simili Thiết Kế Chân Inox Trẻ Trung Màu Vàng Nhạt

Sofa Tròn Simili Thiết Kế Chân Inox Trẻ Trung Màu Vàng Nhạt

Mã: S5751

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Simili Thiết Kế Trẻ Trung Đơn Giản Màu Trắng

Sofa Tròn Simili Thiết Kế Trẻ Trung Đơn Giản Màu Trắng

Mã: S5750

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Simili Kiểu Trơn Láng Màu Đen Cao Cấp

Sofa Tròn Simili Kiểu Trơn Láng Màu Đen Cao Cấp

Mã: S5749

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Simili Kiểu Trơn Láng Màu Đen Sang Trọng

Sofa Tròn Simili Kiểu Trơn Láng Màu Đen Sang Trọng

Mã: S5748

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Simili Kiểu Đơn Giản Màu Kem

Sofa Tròn Simili Kiểu Đơn Giản Màu Kem

Mã: S5747

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Tròn Simili Kiểu Dáng Đơn Giản Màu Trắng

Ghế Sofa Tròn Simili Kiểu Dáng Đơn Giản Màu Trắng

Mã: S5746

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Tròn Simili Kiểu Dáng Hiện Đại Màu Nâu

Ghế Sofa Tròn Simili Kiểu Dáng Hiện Đại Màu Nâu

Mã: S5745

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Tròn Simili Kiểu Dáng Trẻ Trung Màu Đen

Ghế Sofa Tròn Simili Kiểu Dáng Trẻ Trung Màu Đen

Mã: S5744

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Tròn Simili Kiểu Dáng Trẻ Trung Màu Trắng

Ghế Sofa Tròn Simili Kiểu Dáng Trẻ Trung Màu Trắng

Mã: S5743

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Tròn Simili Kiểu Dáng Trẻ Trung Màu Kem

Ghế Sofa Tròn Simili Kiểu Dáng Trẻ Trung Màu Kem

Mã: S5742

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Tròn Simili Thiết Kế Chân Inox Đứng Màu Kem Hồng

Ghế Sofa Tròn Simili Thiết Kế Chân Inox Đứng Màu Kem Hồng

Mã: S5741

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Tròn Simili Thiết Kế Trẻ Trung Hiện Đại Màu KaKi

Ghế Sofa Tròn Simili Thiết Kế Trẻ Trung Hiện Đại Màu KaKi

Mã: S5740

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Tròn Simili Màu Kem Trắng Kiểu Chân Inox Đứng

Ghế Sofa Tròn Simili Màu Kem Trắng Kiểu Chân Inox Đứng

Mã: S5739

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Tròn Simili Màu Kem Thiết Kế Hiện Đại

Ghế Sofa Tròn Simili Màu Kem Thiết Kế Hiện Đại

Mã: S5738

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Tròn Simili Màu Kem Trắng Thiết Kế Hiện Đại

Ghế Sofa Tròn Simili Màu Kem Trắng Thiết Kế Hiện Đại

Mã: S5737

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Tròn Simili Thiết Kế Hiện Đại Màu Kem Trắng

Ghế Sofa Tròn Simili Thiết Kế Hiện Đại Màu Kem Trắng

Mã: S5736

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Tròn Simili Thiết Kế Hiện Đại Màu Đen

Ghế Sofa Tròn Simili Thiết Kế Hiện Đại Màu Đen

Mã: S5735

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Tròn Simili Thiết Kế Đơn Giản Màu Đen

Ghế Sofa Tròn Simili Thiết Kế Đơn Giản Màu Đen

Mã: S5734

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Tròn Simili Thiết Kế Trẻ Trung Màu Đen

Ghế Sofa Tròn Simili Thiết Kế Trẻ Trung Màu Đen

Mã: S5733

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Sofa Tròn Simili Thiết Kế Trẻ Trung Màu KaKi

Ghế Sofa Tròn Simili Thiết Kế Trẻ Trung Màu KaKi

Mã: S5732

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Simili Thiết Kế Trẻ Trung Màu Xanh Dương

Sofa Tròn Simili Thiết Kế Trẻ Trung Màu Xanh Dương

Mã: S5731

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Simili Thiết Kế Chân Inox Đứng Màu Oải Hương

Sofa Tròn Simili Thiết Kế Chân Inox Đứng Màu Oải Hương

Mã: S5730

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Simili Thiết Kế Chân Inox Đứng Màu Vàng Nâu Nhạt

Sofa Tròn Simili Thiết Kế Chân Inox Đứng Màu Vàng Nâu Nhạt

Mã: S5729

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Simili Thiết Kế Hiện Đại Màu Trắng Sang Trọng

Sofa Tròn Simili Thiết Kế Hiện Đại Màu Trắng Sang Trọng

Mã: S5728

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Simili Thiết Kế Trẻ Trung Màu Đỏ Đô

Sofa Tròn Simili Thiết Kế Trẻ Trung Màu Đỏ Đô

Mã: S5727

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Simili Thiết Kế Trẻ Trung Màu Kem Hồng

Sofa Tròn Simili Thiết Kế Trẻ Trung Màu Kem Hồng

Mã: S5726

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Simili Thiết Kế Trẻ Trung Màu Kem Nhẹ Nhàng

Sofa Tròn Simili Thiết Kế Trẻ Trung Màu Kem Nhẹ Nhàng

Mã: S5725

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Tròn Simili Thiết Kế Trẻ Trung Màu Vàng Nâu Nhạt

Sofa Tròn Simili Thiết Kế Trẻ Trung Màu Vàng Nâu Nhạt

Mã: S5707

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Đôn Sofa Bọc Simili Thiết Kế Hiện Đại Màu Xám Đen

Đôn Sofa Bọc Simili Thiết Kế Hiện Đại Màu Xám Đen

Mã: S5685

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Đôn Sofa Bọc Simili Cao Cấp Hình Trụ Tròn Màu Đỏ

Đôn Sofa Bọc Simili Cao Cấp Hình Trụ Tròn Màu Đỏ

Mã: S5684

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Đôn Sofa Bọc Simili Cao Cấp Hình Trụ Tròn Màu Đen Sang Trọng

Đôn Sofa Bọc Simili Cao Cấp Hình Trụ Tròn Màu Đen Sang Trọng

Mã: S5683

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Đôn Sofa Bọc Simili Cao Cấp Hình Trụ Tròn Màu Đất

Đôn Sofa Bọc Simili Cao Cấp Hình Trụ Tròn Màu Đất

Mã: S5682

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Đôn Sofa Bọc Simili Cao Cấp Kiểu Chân Gỗ Sồi Màu Nâu

Đôn Sofa Bọc Simili Cao Cấp Kiểu Chân Gỗ Sồi Màu Nâu

Mã: S5681

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Đôn Sofa Bọc Simili Cao Cấp Kiểu Trụ Tròn Màu Đen

Đôn Sofa Bọc Simili Cao Cấp Kiểu Trụ Tròn Màu Đen

Mã: S5680

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Đôn Sofa Bọc Simili Thiết Kế Trẻ Trung Màu Đen

Đôn Sofa Bọc Simili Thiết Kế Trẻ Trung Màu Đen

Mã: S5679

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Xem thêm Sofa Simili
Bộ bàn ghế phòng khách là sản phẩm đồ nội thất không thể thiếu trong không gian nội thất phòng khách. Hiện nay, bộ bàn ghế phòng khách có nhiều sự lựa chọn từ phong cách thiết kế cho đến chất liệu, cấu tạo. Chúng ta có thể phân làm 2 loại chủ yếu là bộ bàn ghế gỗ tự nhiên và bộ bàn ghế sofa nệm. Mỗi loại đều có những điểm nổi bật và tiện ích riêng, tùy vào từng sở thích, mục đích sử dụng của gia chủ cùng với thiết kế của nội thất phòng khách mà chúng ta cần có sự lựa chọn cho thích hợp. Công ty nội thất Nice Day chuyên cung cấp các loại bàn ghế phòng khách, xin giới thiệu đến quý khách dòng bàn ghế sofa nệm simili.

Sofa simili bền đẹp với thời gian

 • Sofa smili hay còn gọi là sofa giả da của nội thất Nice Day được sản xuất với các nguyên vật liệu tốt nhất. Khung xương của ghế được làm bằng gỗ xoan đào, gỗ thông Newzealand nhập khẩu đã qua quy trình xử lý chuyên nghiệp chống cong vênh và mối mọt.
 • Lò xo thép cường lực đảm bảo độ đàn hồi êm ái, không gây tiếng động, bền bỉ với thời gian.
 • Nệm mút Hàn Quốc D40 không xẹp lún (độ bền trên 10 năm sử dụng liên tục)
 • Chất liệu Simili cao cấp nhập khẩu từ Malaysia, Hàn Quốc, dày, chắc chắn, đặc tính không thấm nước, dễ dàng lau chùi khi không may làm bẩn.

Sofa simili sang trọng, đa dạng thiết kế từ cổ điển cho đến hiện đại

 • Cũng như các sản phẩm đồ nội thất khác, ghế sofa bọc simili có 2 phong cách thiết kế chính là hiện đại và cổ điển. Ghế sofa simili hiện đại được sử dụng những đường nét đơn giản, bề mặt trơn láng, ít họa tiết. Ghế sofa simili thiết kế cổ điển với nhiều đường nét bay bổng, uốn lượn cầu kỳ, bắt mắt. Tùy vào không gian sử dụng mà chúng ta nên có sự lựa chọn cho thích hợp.
 • Sofa simili chủ yếu có màu sắc đồng bộ không có các họa tiết hoa văn rườm rà.
 • Sofa simili với đặc tính không thấm nước, không thấm mồ hôi giúp chúng ta dễ dàng vệ sinh và lau chùi khi bị vấy bẩn. Tuy nhiên, với đặc tính này sofa simili dễ gây nóng cho người dùng nên sofa simili thích hợp để ở nơi có không gian mát mẻ. (Có máy lạnh)

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều
Khách hàng - Đối tác
 • Khách Sạn Mường Thanh
 • Khách sạn Caravelle
 • Khách sạn New World
 • Novaland
 • Himlam
 • Vinhomes
Hướng dẫn mua hàng
Bản đồ
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICE DAY
Hotline: 0903 111 764 (24/7)
Email: noithatniceday@gmail.com
Website: www.niceday.vn
Văn phòng đại diện: 95 Trần Phú, phường 4, Quận 5, TPHCM
Xưởng sản xuất : C11/24 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TPHCM ( Cách Ngã Tư Nguyễn Văn Linh- giao Phạm Hùng 100m)
 
Facebook: https://www.facebook.com/noithatniceday.vn/
MIỄN PHÍ  LẮP ĐẶT TẠI TPHCM

Tài khoản công ty: 

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH XD VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICEDAY

Số tài khoản:  2305792018

Ngân hàng ACB - CN Nguyễn Thị Minh Khai

Sofa Simili Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Sofa Simili Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Sofa Simili, Sản Xuất và Cung Cấp Ghế Sofa Simili Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá Đến 40%, Giao Lắp Miễn Phí TPHCM, LH 0934 772 774 4.6 trên 168 Bình chọn