Sofa Nỉ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn

HỖ TRỢ 24/7/365

0903 111 764
Menu
 • Công ty TNHH Nice Day
 • Nội thất Nice Day
Ghế (82)
Ghế Sofa (5094)
Sofa Nỉ (227)
Sofa Vải (3177)
Nice Day (2867)

Sofa Nỉ

Sofa Đơn Nỉ Kiểu Dáng Đơn Giản Màu Nâu

Sofa Đơn Nỉ Kiểu Dáng Đơn Giản Màu Nâu

Mã: S5546

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Nỉ Màu Xám Lông Chuột Thiết Kế Đơn Giản Hiện Đại

Sofa Đơn Nỉ Màu Xám Lông Chuột Thiết Kế Đơn Giản Hiện Đại

Mã: S5333

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Nỉ Màu Xám Tro Thiết Kế Đơn Giản Hiện Đại

Sofa Đơn Nỉ Màu Xám Tro Thiết Kế Đơn Giản Hiện Đại

Mã: S5332

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Nỉ Màu Xanh Da Trời Thiết Kế Đơn Giản Hiện Đại

Sofa Đơn Nỉ Màu Xanh Da Trời Thiết Kế Đơn Giản Hiện Đại

Mã: S5331

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Nỉ Màu Thiên Thanh Thiết Kế Chân Gỗ Ốp Nút

Sofa Đơn Nỉ Màu Thiên Thanh Thiết Kế Chân Gỗ Ốp Nút

Mã: S5330

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Nỉ Màu Vàng Chanh Thiết Kế Chân Gỗ Ốp Nút

Sofa Đơn Nỉ Màu Vàng Chanh Thiết Kế Chân Gỗ Ốp Nút

Mã: S5329

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Nỉ Màu Đỏ Thiết Kế Chân Gỗ Đơn Giản

Sofa Đơn Nỉ Màu Đỏ Thiết Kế Chân Gỗ Đơn Giản

Mã: S5328

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Bed Vải Nỉ Thiết Kế Rút Lõm Hiện Đại Màu Bạc

Sofa Bed Vải Nỉ Thiết Kế Rút Lõm Hiện Đại Màu Bạc

Mã: S5139

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Giường Vải Nỉ Kiểu Dáng Đơn Giản Màu Hồng Và Tím

Sofa Giường Vải Nỉ Kiểu Dáng Đơn Giản Màu Hồng Và Tím

Mã: S4824

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Giường Vải Nỉ Kiểu Rút Lõm Hiện Đại Màu Tím Cà

Sofa Giường Vải Nỉ Kiểu Rút Lõm Hiện Đại Màu Tím Cà

Mã: S4823

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Giường Vải Nỉ Kiểu Rút Lõm Hiện Đại Màu Cẩm Quỳ

Sofa Giường Vải Nỉ Kiểu Rút Lõm Hiện Đại Màu Cẩm Quỳ

Mã: S4822

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Giường Vải Nỉ Kiểu Rút Lõm Hiện Đại Màu Tím

Sofa Giường Vải Nỉ Kiểu Rút Lõm Hiện Đại Màu Tím

Mã: S4821

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Giường Vải Nỉ Kiểu Rút Lõm Hiện Đại Màu Xanh Dương

Sofa Giường Vải Nỉ Kiểu Rút Lõm Hiện Đại Màu Xanh Dương

Mã: S4820

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Giường Nỉ Kiểu Rút Lõm Hiện Đại Màu Đen

Sofa Giường Nỉ Kiểu Rút Lõm Hiện Đại Màu Đen

Mã: S4819

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Giường Nỉ Thiết Kế Đơn Giản Hiện Đại Màu Hồng

Sofa Giường Nỉ Thiết Kế Đơn Giản Hiện Đại Màu Hồng

Mã: S4818

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Văng 4 Chỗ Vải Nỉ Kiểu Chân Cao Màu Xanh Dương

Sofa Văng 4 Chỗ Vải Nỉ Kiểu Chân Cao Màu Xanh Dương

Mã: S4612

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Văng 4 Chỗ Vải Nỉ Kiểu Đơn Giản Màu Xanh Dương

Sofa Văng 4 Chỗ Vải Nỉ Kiểu Đơn Giản Màu Xanh Dương

Mã: S4611

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Văng 3 Chỗ Ngồi Vải Nỉ Kiểu Chân Cao Màu Xám Lông Chuột

Sofa Văng 3 Chỗ Ngồi Vải Nỉ Kiểu Chân Cao Màu Xám Lông Chuột

Mã: S4117

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Văng 3 Chỗ Ngồi Vải Nỉ Kiểu Trơn Láng Màu KaKi

Sofa Văng 3 Chỗ Ngồi Vải Nỉ Kiểu Trơn Láng Màu KaKi

Mã: S4116

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Văng 3 Chỗ Ngồi Vải Nỉ Kiểu Rút Lõm Màu Tím

Sofa Văng 3 Chỗ Ngồi Vải Nỉ Kiểu Rút Lõm Màu Tím

Mã: S4115

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Văng 3 Chỗ Ngồi Vải Nỉ Kiểu Rút Lõm Màu Xám Tro

Sofa Văng 3 Chỗ Ngồi Vải Nỉ Kiểu Rút Lõm Màu Xám Tro

Mã: S4114

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Văng 3 Chỗ Ngồi Vải Nỉ Kiểu Rút Lõm Màu Kem Trắng

Sofa Văng 3 Chỗ Ngồi Vải Nỉ Kiểu Rút Lõm Màu Kem Trắng

Mã: S4113

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Văng 3 Chỗ Ngồi Vải Nỉ Kiểu Rút Lõm Màu Xanh Lá

Sofa Văng 3 Chỗ Ngồi Vải Nỉ Kiểu Rút Lõm Màu Xanh Lá

Mã: S4112

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Văng 3 Chỗ Ngồi Vải Nỉ Kiểu Rút Lõm Màu Đỏ Ấn Tượng

Sofa Văng 3 Chỗ Ngồi Vải Nỉ Kiểu Rút Lõm Màu Đỏ Ấn Tượng

Mã: S4111

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Văng 3 Chỗ Ngồi Vải Nỉ Kiểu Chân Cao Màu Nâu

Sofa Văng 3 Chỗ Ngồi Vải Nỉ Kiểu Chân Cao Màu Nâu

Mã: S4110

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Văng 3 Chỗ Ngồi Vải Nỉ Kiểu Chân Cao Màu Trắng

Sofa Văng 3 Chỗ Ngồi Vải Nỉ Kiểu Chân Cao Màu Trắng

Mã: S4109

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Văng 3 Chỗ Ngồi Vải Nỉ Kiểu Chân Cao Màu Đen

Sofa Văng 3 Chỗ Ngồi Vải Nỉ Kiểu Chân Cao Màu Đen

Mã: S4108

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Văng 3 Chỗ Ngồi Vải Nỉ Kiểu Chân Cao Màu Xám Bạc

Sofa Văng 3 Chỗ Ngồi Vải Nỉ Kiểu Chân Cao Màu Xám Bạc

Mã: S4107

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Văng 3 Chỗ Ngồi Vải Nỉ Kiểu Chân Cao Màu Bạc

Sofa Văng 3 Chỗ Ngồi Vải Nỉ Kiểu Chân Cao Màu Bạc

Mã: S4106

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Văng 3 Chỗ Ngồi Vải Nỉ Kiểu Chân Cao Màu Kem

Sofa Văng 3 Chỗ Ngồi Vải Nỉ Kiểu Chân Cao Màu Kem

Mã: S4105

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Văng 3 Chỗ Ngồi Vải Nỉ Màu Nâu Kéo Thành Giường Hiện Đại

Sofa Văng 3 Chỗ Ngồi Vải Nỉ Màu Nâu Kéo Thành Giường Hiện Đại

Mã: S4104

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nỉ Kiểu Chân Cao Màu Nâu

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nỉ Kiểu Chân Cao Màu Nâu

Mã: S3862

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Vải Nỉ Kiểu Chân Gỗ Cao Màu Xanh Lá

Sofa Văng 2 Chỗ Vải Nỉ Kiểu Chân Gỗ Cao Màu Xanh Lá

Mã: S3861

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Vải Nỉ Kiểu Chân Gỗ Cao Màu Nâu

Sofa Văng 2 Chỗ Vải Nỉ Kiểu Chân Gỗ Cao Màu Nâu

Mã: S3860

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Vải Nỉ Kiểu Chân Cao Màu KaKi Sáng

Sofa Văng 2 Chỗ Vải Nỉ Kiểu Chân Cao Màu KaKi Sáng

Mã: S3859

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Vải Nỉ Kiểu Chân Cao Màu Đen

Sofa Văng 2 Chỗ Vải Nỉ Kiểu Chân Cao Màu Đen

Mã: S3858

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Vải Nỉ Kiểu Chân Cao Màu Nâu

Sofa Văng 2 Chỗ Vải Nỉ Kiểu Chân Cao Màu Nâu

Mã: S3857

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Vải Nỉ Kiểu Chân Cao Màu KaKi Sẫm

Sofa Văng 2 Chỗ Vải Nỉ Kiểu Chân Cao Màu KaKi Sẫm

Mã: S3856

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Vải Nỉ Kiểu Chân Cao Màu KaKi Cao Cấp

Sofa Văng 2 Chỗ Vải Nỉ Kiểu Chân Cao Màu KaKi Cao Cấp

Mã: S3855

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Vải Nỉ Kiểu Chân Cao Màu Xám Tro

Sofa Văng 2 Chỗ Vải Nỉ Kiểu Chân Cao Màu Xám Tro

Mã: S3854

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Xem thêm Sofa Nỉ
Sofa nỉ là một lựa chọn rất được ưu ái tại các vùng có khí hậu ôn hòa. Tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và miền Nam nói chung, sofa nỉ vẫn được các gia đình thường xuyên sử dụng máy lạnh yêu thích. Ghế sofa nỉ của nội thất Nice Day đều được bọc bằng chất liệu nhập khẩu xuất xứ từ những nước châu Âu nổi tiếng trong đó có nước Bỉ. Với chất liệu vải vô cùng đa dạng như vải nỉ, thô, nỉ nhung Noble…mỗi loại ghế sofa đều mang đến những vẻ đẹp riêng, cảm nhận riêng biệt đối với người dùng.

Những ưu thế tuyệt vời của sofa nỉ

 • Chất liệu nỉ tạo nên sự ấm áp cho bộ ghế sofa nỉ, phù hợp cho những vùng có nhiệt độ không khí thấp hay nhà thường xuyên dùng điều hòa.
 • Vải nỉ là một chất liệu bọc sofa linh hoạt, tiện lợi, làm cho chiếc ghế sofa mềm mại hơn, mang đến cảm giác êm ái, dễ chịu cho người sử dụng.
 • Vải nỉ có tốc độ thấm hút nước chậm và ít hơn nhiều lần so với vải thô thông thường.
 • Vải nỉ là chất vải bền, màu sắc thu hút, dễ tạo nên những bộ sofa đẹp mắt.

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều
Khách hàng - Đối tác
 • Khách Sạn Mường Thanh
 • Khách sạn Caravelle
 • Khách sạn New World
 • Novaland
 • Himlam
 • Vinhomes
Hướng dẫn mua hàng
Bản đồ
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICE DAY
Hotline: 0903 111 764 (24/7)
Email: noithatniceday@gmail.com
Website: www.niceday.vn
Văn phòng đại diện: 95 Trần Phú, phường 4, Quận 5, TPHCM
Xưởng sản xuất : C11/24 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TPHCM ( Cách Ngã Tư Nguyễn Văn Linh- giao Phạm Hùng 100m)
 
Facebook: https://www.facebook.com/noithatniceday.vn/
MIỄN PHÍ  LẮP ĐẶT TẠI TPHCM

Tài khoản công ty: 

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH XD VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICEDAY

Số tài khoản:  2305792018

Ngân hàng ACB - CN Nguyễn Thị Minh Khai

Sofa Nỉ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Sofa Nỉ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Sofa Nỉ, Sản Xuất và Cung Cấp Ghế Sofa Nỉ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá Đến 40%, Giao Lắp Miễn Phí TPHCM, LH 0934 772 774 4.6 trên 168 Bình chọn