Ghế Sofa Karaoke Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn

HỖ TRỢ 24/7/365

0903 111 764
Menu
 • Công ty TNHH Nice Day
 • Nội thất Nice Day
Ghế (82)
Ghế Sofa (5094)
Sofa Nỉ (227)
Sofa Vải (3177)
Nice Day (2867)

Sofa Karaoke

Ghế Sofa Phòng Karaoke Màu Đỏ Chiếc Múi

Ghế Sofa Phòng Karaoke Màu Đỏ Chiếc Múi

Mã: S1097

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da, nỉ, vải

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Lớn Vải Nhung Chữ L Màu Tím

Sofa Karaoke Lớn Vải Nhung Chữ L Màu Tím

Mã: S5983

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Chữ L Màu Nâu Nhạt

Sofa Karaoke Vải Nhung Chữ L Màu Nâu Nhạt

Mã: S5982

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Cỡ Lớn Màu Bạc Thiết Kế Đơn Giản

Sofa Karaoke Vải Nhung Cỡ Lớn Màu Bạc Thiết Kế Đơn Giản

Mã: S5984

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Chữ U Màu Hồng Kiểu Đơn Giản

Sofa Karaoke Vải Nhung Chữ U Màu Hồng Kiểu Đơn Giản

Mã: S5985

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Đơn Giản Màu Trắng Và Xám

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Đơn Giản Màu Trắng Và Xám

Mã: S5986

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Cổ Điển Màu Trắng In Hoa Văn

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Cổ Điển Màu Trắng In Hoa Văn

Mã: S5987

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Rút Lõm Màu Tím

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Rút Lõm Màu Tím

Mã: S5988

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Dáng Cổ Điển Màu Tím

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Dáng Cổ Điển Màu Tím

Mã: S5989

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Chân Inox Màu Đỏ Kết Hợp Đen

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Chân Inox Màu Đỏ Kết Hợp Đen

Mã: S5990

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Chân Inox Màu Xám Và Nâu Nhạt

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Chân Inox Màu Xám Và Nâu Nhạt

Mã: S5991

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Cỡ Lớn Kiểu Đơn Giản Màu Tím

Sofa Karaoke Vải Nhung Cỡ Lớn Kiểu Đơn Giản Màu Tím

Mã: S5992

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Thiết Kế Đơn Giản Màu Kem Hồng Và Xám

Sofa Karaoke Vải Nhung Thiết Kế Đơn Giản Màu Kem Hồng Và Xám

Mã: S5993

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Thiết Kế Đơn Giản Màu KaKi

Sofa Karaoke Vải Nhung Thiết Kế Đơn Giản Màu KaKi

Mã: S5994

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Thiết Kế Đơn Giản Màu Xám Tro

Sofa Karaoke Vải Nhung Thiết Kế Đơn Giản Màu Xám Tro

Mã: S5995

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Hiện Đại Màu KaKi

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Hiện Đại Màu KaKi

Mã: S5996

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Chữ U Cỡ Lớn Màu Xám Bạc

Sofa Karaoke Vải Nhung Chữ U Cỡ Lớn Màu Xám Bạc

Mã: S5997

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Hiện Đại Màu Đỏ Hồng

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Hiện Đại Màu Đỏ Hồng

Mã: S5998

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Hiện Đại Có Hoa Văn Rằn Ri

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Hiện Đại Có Hoa Văn Rằn Ri

Mã: S5999

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Cổ Điển Có Hoa Văn

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Cổ Điển Có Hoa Văn

Mã: S6000

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Cỡ Lớn Màu KaKi Kiểu Đơn Giẩn

Sofa Karaoke Vải Nhung Cỡ Lớn Màu KaKi Kiểu Đơn Giẩn

Mã: S6001

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Đơn Giản In Sọc Dọc

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Đơn Giản In Sọc Dọc

Mã: S6002

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Chữ U Kiểu Đơn Giản Màu Xám

Sofa Karaoke Vải Nhung Chữ U Kiểu Đơn Giản Màu Xám

Mã: S6003

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Chữ U Cỡ Lớn Màu Đỏ Đô

Sofa Karaoke Vải Nhung Chữ U Cỡ Lớn Màu Đỏ Đô

Mã: S6004

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Chữ L Cỡ Lớn In Hoa Văn

Sofa Karaoke Vải Nhung Chữ L Cỡ Lớn In Hoa Văn

Mã: S6005

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Chữ L Cỡ Lớn Màu Đỏ

Sofa Karaoke Vải Nhung Chữ L Cỡ Lớn Màu Đỏ

Mã: S6006

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Lớn Màu Hồng Đất Kiểu Đơn Giản

Sofa Karaoke Vải Nhung Lớn Màu Hồng Đất Kiểu Đơn Giản

Mã: S6007

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Lớn Màu KaKi Sẫm Kiểu Đơn Giản

Sofa Karaoke Vải Nhung Lớn Màu KaKi Sẫm Kiểu Đơn Giản

Mã: S6008

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Lớn Màu Xám In Sọc Dọc

Sofa Karaoke Vải Nhung Lớn Màu Xám In Sọc Dọc

Mã: S6009

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Chân Thấp Màu Tím

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Chân Thấp Màu Tím

Mã: S6010

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Trẻ Trung Màu KaKi

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Trẻ Trung Màu KaKi

Mã: S6011

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Chiếc Múi Màu Nâu Đen

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Chiếc Múi Màu Nâu Đen

Mã: S6012

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Dáng Cổ Điển Màu Đỏ

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Dáng Cổ Điển Màu Đỏ

Mã: S6013

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Dáng Đơn Giản Màu Đỏ

Sofa Karaoke Vải Nhung Kiểu Dáng Đơn Giản Màu Đỏ

Mã: S6014

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Thiết Kế Cổ Điển Màu Tím

Sofa Karaoke Vải Nhung Thiết Kế Cổ Điển Màu Tím

Mã: S6015

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Thiết Kế Đơn Giản Màu Tím

Sofa Karaoke Vải Nhung Thiết Kế Đơn Giản Màu Tím

Mã: S6016

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Thiết Kế Đơn Giản Màu Đen Có Hoa Văn

Sofa Karaoke Vải Nhung Thiết Kế Đơn Giản Màu Đen Có Hoa Văn

Mã: S6017

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Cỡ Lớn Màu Xanh Dương Có Hoa Văn

Sofa Karaoke Vải Nhung Cỡ Lớn Màu Xanh Dương Có Hoa Văn

Mã: S6018

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Cỡ Lớn Kiểu Cổ Điển In Hoa Văn

Sofa Karaoke Vải Nhung Cỡ Lớn Kiểu Cổ Điển In Hoa Văn

Mã: S6019

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Karaoke Vải Nhung Chữ U Màu Đỏ Kiểu Đơn Giản

Sofa Karaoke Vải Nhung Chữ U Màu Đỏ Kiểu Đơn Giản

Mã: S6020

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Xem thêm Sofa Karaoke
Trong quán karaoke, có thể nói những bộ ghế sofa chính là nội thất quan trọng nhất mang đến cảm giác thoải mái, tận hưởng cho khách hàng và cũng là điểm nhấn làm nên đẳng cấp riêng biệt của quán. Khi bạn muốn mở không gian kinh doanh karaoke, đừng quên chọn nơi cung cấp ghế sofa karaoke bền đẹp, giá phải chăng và đáp ứng được mục đích sử dụng lâu dài trong kinh doanh.

Tại nội thất Nice Day, chúng tôi chuyên nhận gia công, cung cấp những mẫu ghế sofa karaoke theo đúng yêu cầu của khách hàng:
 • Những mẫu ghế sofa karaoke kiểu dáng chữ U đơn giản nhưng phải toát lên được nét hiện đại, sang trọng.
 • Thiết kế đệm sofa karaoke rút lõm rất phổ biến, tạo cảm giác thoáng khí, mát mẻ khi ngồi, khi tựa lưng cho khách hàng sử dụng.
 • Có chuyên gia thiết kế nội thất trực tiếp tư vấn các mẫu sofa karaoke phù hợp với thiết kế cụ thể của quán.

Có những thay đổi về kiểu dáng bên ngoài cũng như chất liệu bọc sofa karaoke, tuy nhiên sofa karaoke mà nội thất Nice Day cung cấp luôn đảm bảo 03 giá trị cốt lõi sau:

 • Loại gỗ chúng tôi sử dụng cho phần khung sofa karaoke là các loại gỗ tự nhiên như thông, sồi, bạch dương, gỗ dầu…đã qua xử lí nhằm chống mối mọt trong quá trình sử dụng lâu năm. Liên kết giữa các khung gỗ là mộng, đinh, vít đen tạo kết cấu ổn định nhất. Các phần gỗ tạo phom cho ghế sofa karaoke là loại ván Plywood linh hoạt, mềm dẻo, chịu được nước, lực tác động mạnh.
 • Loại lò xo cho sofa karaoke là lò xo dạng dây cuộn S60C không gỉ, nhập khẩu nguyên từ Malaysia có giá thành trung bình nhưng chịu được lực nén tốt, cho cảm giác ghế ngồi êm ái.
 • Loại đệm mút mà nội thất Nice Day hay sử dụng khi gia công sofa karaoke là loại đệm mút T50. Chất liệu đệm này khá cứng nhưng có thể chịu được lực và va đạp rất tốt, không bị xẹp lún theo thời gian mà giá thành lại vô cùng phải chăng. Tùy theo khả năng chi trả, khách hàng có thể yêu cầu các loại mút nệm tốt hơn như D40 vừa không sụt lún vừa êm ái hay nệm Vạn Thành nguyên khối bền đẳng cấp. ​
 
Gọi cho nội thất Nice Day (08) 6291 6581 để đặt mẫu và đặt gia công sofa karaoke cho quán của bạn. Chúng tôi luôn hướng đến mức giá mềm nhất thị trường nhưng chất lượng luôn ổn định, bảo hành lâu dài.

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều
Khách hàng - Đối tác
 • Khách Sạn Mường Thanh
 • Khách sạn Caravelle
 • Khách sạn New World
 • Novaland
 • Himlam
 • Vinhomes
Hướng dẫn mua hàng
Bản đồ
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICE DAY
Hotline: 0903 111 764 (24/7)
Email: noithatniceday@gmail.com
Website: www.niceday.vn
Văn phòng đại diện: 95 Trần Phú, phường 4, Quận 5, TPHCM
Xưởng sản xuất : C11/24 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TPHCM ( Cách Ngã Tư Nguyễn Văn Linh- giao Phạm Hùng 100m)
 
Facebook: https://www.facebook.com/noithatniceday.vn/
MIỄN PHÍ  LẮP ĐẶT TẠI TPHCM

Tài khoản công ty: 

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH XD VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICEDAY

Số tài khoản:  2305792018

Ngân hàng ACB - CN Nguyễn Thị Minh Khai

Ghế Sofa Karaoke Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Ghế Sofa Karaoke Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Sofa Karaoke, Sản Xuất và Cung Cấp Ghế Sofa Karaoke Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá Đến 40%, Giao Lắp Miễn Phí TPHCM, LH 0934 772 774 4.6 trên 168 Bình chọn