Ghế Sofa Đơn Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn

HỖ TRỢ 24/7/365

0934 772 774
Menu
  • Công ty TNHH Nice Day
Ghế Sofa (5093)
Sofa Đơn Simili Kiểu Đơn Giản Màu KaKi Để Phòng Khách

Sofa Đơn Simili Kiểu Đơn Giản Màu KaKi Để Phòng Khách

Mã: S5610

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Simili Kiểu Chân Gỗ Sồi Màu Kem Để Phòng Khách

Sofa Đơn Simili Kiểu Chân Gỗ Sồi Màu Kem Để Phòng Khách

Mã: S5609

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Simili Kiểu Chân Inox Đứng Màu Nâu

Sofa Đơn Simili Kiểu Chân Inox Đứng Màu Nâu

Mã: S5608

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Chân Gỗ Sồi Đơn Giản Màu Nâu

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Chân Gỗ Sồi Đơn Giản Màu Nâu

Mã: S5607

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Chân Gỗ Màu Kem

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Chân Gỗ Màu Kem

Mã: S5606

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Chân Gỗ Màu Xanh Da Trời

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Chân Gỗ Màu Xanh Da Trời

Mã: S5605

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Hiện Đại Màu Xanh Lơ

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Hiện Đại Màu Xanh Lơ

Mã: S5604

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Hiện Đại Màu Đỏ

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Hiện Đại Màu Đỏ

Mã: S5603

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Chân Inox Đứng Màu Nâu

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Chân Inox Đứng Màu Nâu

Mã: S5602

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Chân Gỗ Màu Xám Lông Chuột

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Chân Gỗ Màu Xám Lông Chuột

Mã: S5601

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Chân Gỗ Có Hoa Văn Màu Xám

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Chân Gỗ Có Hoa Văn Màu Xám

Mã: S5600

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Chân Gỗ Sồi Có Hoa Văn

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Chân Gỗ Sồi Có Hoa Văn

Mã: S5599

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Trẻ Trung In Hoa Văn

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Trẻ Trung In Hoa Văn

Mã: S5598

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Trẻ Trung Màu Xanh Da Trời

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Trẻ Trung Màu Xanh Da Trời

Mã: S5597

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Trẻ Trung Màu Nâu

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Trẻ Trung Màu Nâu

Mã: S5596

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Trẻ Trung Màu Kem Trắng

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Trẻ Trung Màu Kem Trắng

Mã: S5595

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Trẻ Trung Màu Xanh Lá

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Trẻ Trung Màu Xanh Lá

Mã: S5594

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Dáng Tròn Chân Gỗ Sồi Màu Kem

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Dáng Tròn Chân Gỗ Sồi Màu Kem

Mã: S5593

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Hiện Đại Màu KaKi

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Hiện Đại Màu KaKi

Mã: S5592

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Hiện Đại Màu Kem Có Họa Tiết

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Hiện Đại Màu Kem Có Họa Tiết

Mã: S5591

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Hiện Đại Màu Kem Để Phòng Khách

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Hiện Đại Màu Kem Để Phòng Khách

Mã: S5590

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Chân Gỗ Sồi Màu Cam

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Chân Gỗ Sồi Màu Cam

Mã: S5589

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Chân Inox Đứng Màu Kem Phối Nâu

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Chân Inox Đứng Màu Kem Phối Nâu

Mã: S5588

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Đơn Giản Màu Nâu

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Đơn Giản Màu Nâu

Mã: S5587

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Đơn Giản Màu Đen

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Đơn Giản Màu Đen

Mã: S5586

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Trẻ Trung Màu Xanh Dương Đẹp

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Trẻ Trung Màu Xanh Dương Đẹp

Mã: S5585

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Trẻ Trung Màu KaKi

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Trẻ Trung Màu KaKi

Mã: S5584

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Đơn Giản In Hoa Văn Tròn

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Đơn Giản In Hoa Văn Tròn

Mã: S5583

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Chân Inox Đứng Màu Đen

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Chân Inox Đứng Màu Đen

Mã: S5582

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Chân Gỗ Sồi In Hoa Văn Ấn Tượng

Sofa Đơn Vải Nhung Thiết Kế Chân Gỗ Sồi In Hoa Văn Ấn Tượng

Mã: S5581

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Vải Nhung Màu Nâu Kiểu Chân Inox Đứng Hiện Đại

Sofa Đơn Vải Nhung Màu Nâu Kiểu Chân Inox Đứng Hiện Đại

Mã: S5580

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Vải Nhung Màu Đỏ Cam Thiết Kế Chân Gỗ Sồi

Sofa Đơn Vải Nhung Màu Đỏ Cam Thiết Kế Chân Gỗ Sồi

Mã: S5579

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Vải Nhung Màu Đen Có Họa Tiết Thiết Kế Đơn Giản

Sofa Đơn Vải Nhung Màu Đen Có Họa Tiết Thiết Kế Đơn Giản

Mã: S5578

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Vải Nhung Màu Mòng Két Thiết Kế Đơn Giản

Sofa Đơn Vải Nhung Màu Mòng Két Thiết Kế Đơn Giản

Mã: S5577

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Vải Nhung Màu Tía Thiết Kế Đơn Giản

Sofa Đơn Vải Nhung Màu Tía Thiết Kế Đơn Giản

Mã: S5576

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Vải Nhung Màu Xanh Dương Kiểu Đơn Giản

Sofa Đơn Vải Nhung Màu Xanh Dương Kiểu Đơn Giản

Mã: S5575

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Vải Nhung Màu Kem Trắng Kiểu Chân Gỗ Sồi

Sofa Đơn Vải Nhung Màu Kem Trắng Kiểu Chân Gỗ Sồi

Mã: S5573

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Vải Nhung Màu Xanh Da Trời Kiểu Chân Gỗ Sồi

Sofa Đơn Vải Nhung Màu Xanh Da Trời Kiểu Chân Gỗ Sồi

Mã: S5572

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Vải Nhung Màu Xanh Dương Kiểu Chân Gỗ Sồi

Sofa Đơn Vải Nhung Màu Xanh Dương Kiểu Chân Gỗ Sồi

Mã: S5571

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Vải Nhung Kiểu Dáng Chân Gỗ Sồi Màu Lam Sẫm

Sofa Đơn Vải Nhung Kiểu Dáng Chân Gỗ Sồi Màu Lam Sẫm

Mã: S5570

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Xem thêm Sofa Đơn

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều
Khách hàng - Đối tác
  • Khách Sạn Mường Thanh
  • Khách sạn Caravelle
  • Khách sạn New World
  • Novaland
  • Himlam
  • Vinhomes
  • Nệm (Đệm) Giá Rẻ, Đại Lý Nệm Khuyến Mãi 20-60% - Nệm Giá Gốc
  • Tranh Sơn Dầu Đẹp Giá Rẻ Giảm Giá 30% - Thế Giới Tranh Sơn Dầu
Hướng dẫn mua hàng
Bản đồ
CÔNG TY THIẾT KẾ NỘI THẤT NICE DAY
Địa chỉ showroom: 
Văn Phòng Đại Diện: 15 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM
Điện thoại: 08 66 811 959
Hotline: 0934 772 774 (24/7)
Email: noithatniceday@gmail.com
Website: www.niceday.vn

Tài khoản công ty: 

Chủ tài khoản: Cty TNHH Nice Day

Số tài khoản: 10071 48510 26342

Ngân hàng Eximbank chi nhánh Hòa Bình, TPHCM

Ghế Sofa Đơn Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Ghế Sofa Đơn Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Sofa Đơn, Sản Xuất và Cung Cấp Ghế Sofa Đơn Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá Đến 40%, Giao Lắp Miễn Phí TPHCM, LH 0934 772 774 4.6 trên 168 Bình chọn