Sofa Da Thật Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn

HỖ TRỢ 24/7/365

0903 111 764
Menu
 • Công ty TNHH Nice Day
 • Nội thất Nice Day
Ghế (82)
Ghế Sofa (5094)
Sofa Nỉ (227)
Sofa Vải (3177)
Nice Day (2867)

Sofa Da Thật

Sofa Đơn Da Thật Màu Nâu Sẫm Kiểu Dáng Hiện Đại

Sofa Đơn Da Thật Màu Nâu Sẫm Kiểu Dáng Hiện Đại

Mã: S5545

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Da Thật Màu Nâu Sẫm Kiểu Dáng Đơn Giản

Sofa Đơn Da Thật Màu Nâu Sẫm Kiểu Dáng Đơn Giản

Mã: S5544

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Da Thật Màu Kem Vàng Kiểu Đơn Giản

Sofa Đơn Da Thật Màu Kem Vàng Kiểu Đơn Giản

Mã: S5543

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Da Thật Màu Nâu Kiểu Trơn Láng Đơn Giản

Sofa Đơn Da Thật Màu Nâu Kiểu Trơn Láng Đơn Giản

Mã: S5542

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Da Thật Kiểu Chân Inox Đứng Màu Xám Bạc

Sofa Đơn Da Thật Kiểu Chân Inox Đứng Màu Xám Bạc

Mã: S5327

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Da Thật Kiểu Chân Inox Đứng Màu Đen

Sofa Đơn Da Thật Kiểu Chân Inox Đứng Màu Đen

Mã: S5326

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Da Thật Kiểu Chân Inox Đứng Màu Nâu

Sofa Đơn Da Thật Kiểu Chân Inox Đứng Màu Nâu

Mã: S5325

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Da Thật Kiểu Chân Inox Đứng Màu Kem

Sofa Đơn Da Thật Kiểu Chân Inox Đứng Màu Kem

Mã: S5324

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Da Thật Kiểu Chân Inox Đứng Màu KaKi

Sofa Đơn Da Thật Kiểu Chân Inox Đứng Màu KaKi

Mã: S5323

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Da Thật Kiểu Chân Gỗ Sồi Màu Xanh Lá

Sofa Đơn Da Thật Kiểu Chân Gỗ Sồi Màu Xanh Lá

Mã: S5322

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Da Thật Kiểu Chân Gỗ Sồi Màu Nâu Đen

Sofa Đơn Da Thật Kiểu Chân Gỗ Sồi Màu Nâu Đen

Mã: S5321

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Da Thật Kiểu Chân Inox Màu Đen

Sofa Đơn Da Thật Kiểu Chân Inox Màu Đen

Mã: S5292

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Da Thật Kiểu Chân Inox Màu Kem

Sofa Đơn Da Thật Kiểu Chân Inox Màu Kem

Mã: S5291

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Da Thật Kiểu Chân Inox Màu Đen Sang Trọng

Sofa Đơn Da Thật Kiểu Chân Inox Màu Đen Sang Trọng

Mã: S5290

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Đơn Da Thật Kiểu Chân Inox Màu Nâu Để Phòng Khách

Sofa Đơn Da Thật Kiểu Chân Inox Màu Nâu Để Phòng Khách

Mã: S5289

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Bed Da Thật Kiểu Trẻ Trung Hiện Đại Màu Đen

Sofa Bed Da Thật Kiểu Trẻ Trung Hiện Đại Màu Đen

Mã: S5138

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Bed Da Thật Kiểu Trẻ Trung Hiện Đại Màu Hồng Đất

Sofa Bed Da Thật Kiểu Trẻ Trung Hiện Đại Màu Hồng Đất

Mã: S5137

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Bed Da Thật Kiểu Trơn Láng Màu Đồng Sang Trọng

Sofa Bed Da Thật Kiểu Trơn Láng Màu Đồng Sang Trọng

Mã: S5136

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Bed Da Thật Kiểu Rút Lõm Hiện Đại Màu Đen

Sofa Bed Da Thật Kiểu Rút Lõm Hiện Đại Màu Đen

Mã: S5135

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Bed Da Thật Kiểu Rút Lõm Hiện Đại Màu Nâu Sẫm

Sofa Bed Da Thật Kiểu Rút Lõm Hiện Đại Màu Nâu Sẫm

Mã: S5134

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Bed Da Thật Kiểu Rút Lõm Hiện Đại Màu Nâu

Sofa Bed Da Thật Kiểu Rút Lõm Hiện Đại Màu Nâu

Mã: S5133

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Bed Da Thật Kiểu Rút Lõm Chân Inox Màu Đen

Sofa Bed Da Thật Kiểu Rút Lõm Chân Inox Màu Đen

Mã: S5132

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Bed Da Thật Kiểu Chân Gỗ Cao Màu Đen Cao Cấp

Sofa Bed Da Thật Kiểu Chân Gỗ Cao Màu Đen Cao Cấp

Mã: S5131

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Bed Da Thật Kiểu Chân Inox Đứng Màu Đen

Sofa Bed Da Thật Kiểu Chân Inox Đứng Màu Đen

Mã: S5130

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Bed Da Thật Thiết Kế Đơn Giản Màu Đen Sang Trọng

Sofa Bed Da Thật Thiết Kế Đơn Giản Màu Đen Sang Trọng

Mã: S5129

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Bed Da Thật Thiết Kế Đơn Giản Màu Xám Sẫm

Sofa Bed Da Thật Thiết Kế Đơn Giản Màu Xám Sẫm

Mã: S5128

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Sofa Giường Da Thật Thiết Kế Đơn Giản Màu Nâu Đỏ

Sofa Giường Da Thật Thiết Kế Đơn Giản Màu Nâu Đỏ

Mã: S4817

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Giường Da Thật Thiết Kế Đơn Giản Màu Nâu Sẫm

Sofa Giường Da Thật Thiết Kế Đơn Giản Màu Nâu Sẫm

Mã: S4816

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Giường Da Thật Thiết Kế Đơn Giản Màu Đen Cao Cấp

Sofa Giường Da Thật Thiết Kế Đơn Giản Màu Đen Cao Cấp

Mã: S4815

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Giường Da Thật Thiết Kế Đơn Giản Màu Vàng Nhạt

Sofa Giường Da Thật Thiết Kế Đơn Giản Màu Vàng Nhạt

Mã: S4814

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Giường Da Thật Thiết Kế Hiện Đại Màu Đen Sang Trọng

Sofa Giường Da Thật Thiết Kế Hiện Đại Màu Đen Sang Trọng

Mã: S4813

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Giường Da Thật Thiết Kế Hiện Đại Trẻ Trung Màu Vàng Nhạt

Sofa Giường Da Thật Thiết Kế Hiện Đại Trẻ Trung Màu Vàng Nhạt

Mã: S4812

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Giường Da Thật Thiết Kế Hiện Đại Trẻ Trung Màu Nâu Sẫm

Sofa Giường Da Thật Thiết Kế Hiện Đại Trẻ Trung Màu Nâu Sẫm

Mã: S4811

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Giường Da Thật Thiết Kế Hiện Đại Trẻ Trung Màu Xám Tro

Sofa Giường Da Thật Thiết Kế Hiện Đại Trẻ Trung Màu Xám Tro

Mã: S4810

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Giường Da Thật Thiết Kế Hiện Đại Trẻ Trung Màu Xám Đen

Sofa Giường Da Thật Thiết Kế Hiện Đại Trẻ Trung Màu Xám Đen

Mã: S4809

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Giường Da Thật Thiết Kế Kiểu Đầu Gật Màu Đen

Sofa Giường Da Thật Thiết Kế Kiểu Đầu Gật Màu Đen

Mã: S4808

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Giường Da Thật Kiểu Chân Inox Đứng Màu Đen

Sofa Giường Da Thật Kiểu Chân Inox Đứng Màu Đen

Mã: S4807

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Giường Da Thật Kiểu Chân Inox Đứng Màu Đỏ

Sofa Giường Da Thật Kiểu Chân Inox Đứng Màu Đỏ

Mã: S4806

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Giường Da Thật Kiểu Chân Inox Đứng Màu Hồng

Sofa Giường Da Thật Kiểu Chân Inox Đứng Màu Hồng

Mã: S4805

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Sofa Giường Da Thật Kiểu Chân Inox Đứng Màu Kem

Sofa Giường Da Thật Kiểu Chân Inox Đứng Màu Kem

Mã: S4804

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Xem thêm Sofa Da Thật
Khác với các loại salon gỗ, những bộ sofa đem tới cảm giác vô cùng thoải mái và êm ái. Trên chính bộ ghế ngồi, bạn có thể tiếp khách, tựa lưng xem tivi, ngã người thư giãn hoặc thậm chí để ngủ khi cần thiết. Hơn nữa, ghế sofa làm bật lên không gian sống hiện đại, tiện nghi, phong cách. Thêm vào cuộc sống của bạn và gia đình một bộ sofa êm ái quả là một lựa chọn tuyệt vời.
Nếu yêu thích sự sang trọng, độ bóng loáng, đề cao khả năng chống nước… thì hãy bắt đầu quan tâm ngay đến sofa bằng da­­­­.

Ưu điểm chung của sofa da không thể bỏ qua

 • Khả năng chống thấm nước và dễ lau chùi những vết lem ố trong quá trình sử dụng chính là điểm cộng lớn nhất cho sofa bằng da. Nếu đang ngồi nhâm nhi cà phê và vô tình làm đổ lên ghế sofa bằng da, chỉ với một chiếc khăn hơi ẩm thì 1 phút sau bộ sofa của bạn vẫn đẹp mới như thường.
 • Chất da cũng là vật liệu gần như không thể thay thế trong một loạt mẫu sofa bằng da chiết múi – Vốn là một loại sofa rất được ưa chuộng.
 • Đặc tính đơn màu (một màu duy nhất) khiến sofa bằng da dễ dàng đặt vào nhiều không gian khác nhau. Độ bóng loáng của chất da cũng giúp tạo nên tính sang trọng, đẳng cấp cho nội thất.
 • Vào bất cứ mùa nào trong năm, sofa bằng da đều cho cảm giác rất mát mẻ, không hề bị bám mùi, bám mồ hôi.

Cần phân biệt chất lượng và giá thành của sofa bằng da thật và sofa bằng da công nghiệp

Sofa bằng da thật

 • Sofa này được bọc bằng da bò tự nhiên 100%. Giá cả của sofa bằng da bò tự nhiên luôn luôn đắt đỏ nhất và chất lượng thì có thể nói là “đáng đồng tiền bát gạo”. Đầu tư một bộ sofa bằng da thật, bạn có thể dùng mấy chục năm, càng ngồi càng bóng đẹp, êm ái, mát mẻ.

Sofa bằng da công nghiệp (da công nghiệp hay còn gọi là simili hay PVC)

 • Da công nghiệp đều là hàng nhập từ Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan: Nhập trực tiếp hoặc gia công tại Việt Nam. Với giá thành “mềm” hơn hẳn so với da thật nhưng chất lượng không hề kém cạnh, sofa bằng da công nghiệp cũng đang là sự lựa chọn của rất nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.
 • Nếu được cầm trên tay loại chất liệu da này trước khi bọc vào khung sofa và kéo thật mạnh, bạn sẽ thấy chất da không hề bị rạn đứt. Khi dùng nhiều năm, sofa da công nghiệp cũng rất bền.
 • Một điều tối kị của sofa da công nghiệp chính là mực bút bi. Tuy nhiên nội thất Nice Day đã thử nghiệm dùng kem tẩy đa năng Cif để tẩy rửa và kết quả thì rất khả quan.
Trên đây là những kiến thức rất cơ bản khi chọn mua sofa bằng da. Hãy là người tiêu dùng thông minh, tránh việc bỏ tiền cao để mua sofa bằng da thật nhưng lại nhận về hàng da công nghiệp mà không hay biết.
Chọn mua sofa bằng da tại nội thất Nice Day, chúng tôi luôn bảo đảm bạn mua được đúng chất liệu da cần thiết và với giá thành chính xác.
Gọi ngay (08) 6291 6581 để được tư vấn và đặt hàng.

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều
Khách hàng - Đối tác
 • Khách Sạn Mường Thanh
 • Khách sạn Caravelle
 • Khách sạn New World
 • Novaland
 • Himlam
 • Vinhomes
Hướng dẫn mua hàng
Bản đồ
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICE DAY
Hotline: 0903 111 764 (24/7)
Email: noithatniceday@gmail.com
Website: www.niceday.vn
Văn phòng đại diện: 95 Trần Phú, phường 4, Quận 5, TPHCM
Xưởng sản xuất : C11/24 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TPHCM ( Cách Ngã Tư Nguyễn Văn Linh- giao Phạm Hùng 100m)
 
Facebook: https://www.facebook.com/noithatniceday.vn/
MIỄN PHÍ  LẮP ĐẶT TẠI TPHCM

Tài khoản công ty: 

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH XD VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICEDAY

Số tài khoản:  2305792018

Ngân hàng ACB - CN Nguyễn Thị Minh Khai

Sofa Da Thật Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Sofa Da Thật Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Sofa Da Thật, Sản Xuất và Cung Cấp Ghế Sofa Da Thật Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá Đến 40%, Giao Lắp Miễn Phí TPHCM, LH 0934 772 774 4.6 trên 168 Bình chọn