Sàn Gỗ Công Nghiệp Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn

HỖ TRỢ 24/7/365

0903 111 764
Menu
 • Công ty TNHH Nice Day
 • Nội thất Nice Day
Ghế (82)
Ghế Sofa (5094)
Sofa Nỉ (227)
Sofa Vải (3177)
Nice Day (2867)

Sàn Gỗ Công Nghiệp

Sàn gỗ công nghiệp Robina T22

Sàn gỗ công nghiệp Robina T22

Mã: Robina T22

Kt: 12 x 1283 x 193 mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ công nghiệp Robina M23

Sàn gỗ công nghiệp Robina M23

Mã: Robina M23

Kt: 8x1283x193 mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ công nghiệp Robina AL31

Sàn gỗ công nghiệp Robina AL31

Mã: Robina AL31

Kt: 8x1283x193 mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ công nghiệp Robina CE21

Sàn gỗ công nghiệp Robina CE21

Mã: Robina CE21

Kt: 8x1283x193 mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ công nghiệp Robina O11

Sàn gỗ công nghiệp Robina O11

Mã: Robina O11

Kt: 8x1283x193 mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ công nghiệp Robina O35

Sàn gỗ công nghiệp Robina O35

Mã: Robina O35

Kt: 8x1283x193 mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ công nghiệp Robina W11

Sàn gỗ công nghiệp Robina W11

Mã: Robina W11

Kt: 12x1283x115 mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ công nghiệp Robina O18

Sàn gỗ công nghiệp Robina O18

Mã: Robina O18

Kt: 8x1283x193 mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ công nghiệp Robina T15

Sàn gỗ công nghiệp Robina T15

Mã: Robina T15

Kt: 12x1283x115 mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ công nghiệp Robina W25

Sàn gỗ công nghiệp Robina W25

Mã: Robina W25

Kt: 12x1283x193 mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ công nghiệp Robina WE22

Sàn gỗ công nghiệp Robina WE22

Mã: Robina WE22

Kt: 8x1283x193 mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ công nghiệp Robina AS22

Sàn gỗ công nghiệp Robina AS22

Mã: Robina AS22

Kt: 8x1283x193 mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ công nghiệp Robina T11 - 12mm

Sàn gỗ công nghiệp Robina T11 - 12mm

Mã: Robina T11 - 12mm

Kt: 12x1283x115 mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ công nghiệp Robina T12 - 12mm

Sàn gỗ công nghiệp Robina T12 - 12mm

Mã: Robina T12 - 12mm

Kt: 12x1283x115 mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ công nghiệp Robina O112

Sàn gỗ công nghiệp Robina O112

Mã: Robina O112

Kt: 8x1283x193 mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ công nghiệp robina O114

Sàn gỗ công nghiệp robina O114

Mã: Robina O114

Kt: 8x1283x193 mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ công nghiệp robina O117

Sàn gỗ công nghiệp robina O117

Mã: Robina O117

Kt: 8x1283x193 mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ công nghiệp robina 0122

Sàn gỗ công nghiệp robina 0122

Mã: Robina 0122

Kt: 12x1283x115 mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ công nghiệp robina 0126

Sàn gỗ công nghiệp robina 0126

Mã: Robina 0126

Kt: 12x1283x115 mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ công nghiệp robina 0129

Sàn gỗ công nghiệp robina 0129

Mã: Robina 0129

Kt: 12 x 1283 x 193 mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ Thaixin MF10612

Sàn gỗ Thaixin MF10612

Mã: MF10612

Kt: 1205 x 193 x 8 mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ Thaixin VG10712

Sàn gỗ Thaixin VG10712

Mã: VG10712

Kt: 1205x125x12 mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ Thaixin MF30719

Sàn gỗ Thaixin MF30719

Mã: MF30719

Kt: 1205x192x8 mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ Thaixin MF1031

Sàn gỗ Thaixin MF1031

Mã: MF1031

Kt: 1205x192x8 mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ Thaixin MF1066

Sàn gỗ Thaixin MF1066

Mã: MF1066

Kt: 1205x192x8 mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ Thaixin MF1082

Sàn gỗ Thaixin MF1082

Mã: MF1082

Kt: 1205x192x8 mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ Thaixin MF30611

Sàn gỗ Thaixin MF30611

Mã: MF30611

Kt: 1205x192x8 mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ Thaixin MF10712

Sàn gỗ Thaixin MF10712

Mã: MF10712

Kt: 1205x192x8 mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ Thaixin MF3061

Sàn gỗ Thaixin MF3061

Mã: MF3061

Kt: 1205x192x8 mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ Thaixin MF3073

Sàn gỗ Thaixin MF3073

Mã: MF3073

Kt: 1205x192x8 mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ Thaixin MF1067

Sàn gỗ Thaixin MF1067

Mã: MF1067

Kt: 1205x192x8 mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ Thaixin HK1067

Sàn gỗ Thaixin HK1067

Mã: HK1067

Kt: 1205x193x12 mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ Thaixin HK1031

Sàn gỗ Thaixin HK1031

Mã: HK1031

Kt: 1205x193x12 mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ Thaixin HK10712

Sàn gỗ Thaixin HK10712

Mã: HK10712

Kt: 1205x193x12 mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ Thaixin MF1048

Sàn gỗ Thaixin MF1048

Mã: MF1048

Kt: 1205 x 193 x 8 mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ Thaixin VG1031

Sàn gỗ Thaixin VG1031

Mã: VG1031

Kt: 1205x125x12 mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ Thaixin VG1048

Sàn gỗ Thaixin VG1048

Mã: VG1048

Kt: 1205x125x12 mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ Thaixin VG10611

Sàn gỗ Thaixin VG10611

Mã: VG10611

Kt: 1205x125x12 mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ Thaixin VG10612

Sàn gỗ Thaixin VG10612

Mã: VG10612

Kt: 1205x125x12 mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ Thaixin VG1066

Sàn gỗ Thaixin VG1066

Mã: VG1066

Kt: 1205x125x12 mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Xem thêm Sàn Gỗ Thaixin
Sàn Gỗ Kosmos TS7539

Sàn Gỗ Kosmos TS7539

Mã: TS7538

Kt: 1216mm x 196mm x 8mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos TS7538

Sàn Gỗ Kosmos TS7538

Mã: TS7538

Kt: 1216mm x 196mm x 8mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos TS2299

Sàn Gỗ Kosmos TS2299

Mã: TS2299

Kt: 1216mm x 196mm x 8mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos TS2288

Sàn Gỗ Kosmos TS2288

Mã: TS2288

Kt: 1216mm x 196mm x 8mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos TS2266

Sàn Gỗ Kosmos TS2266

Mã: TS2266

Kt: 1216mm x 196mm x 8mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos TS2244

Sàn Gỗ Kosmos TS2244

Mã: TS2244

Kt: 1216mm x 196mm x 8mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos TB906

Sàn Gỗ Kosmos TB906

Mã: TB906

Kt: 808mm x 130mm x 8mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos TB905

Sàn Gỗ Kosmos TB905

Mã: TB905

Kt: 808mm x 130mm x 8mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos TB904

Sàn Gỗ Kosmos TB904

Mã: TB904

Kt: 808mm x 130mm x 8mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos TB903

Sàn Gỗ Kosmos TB903

Mã: TB903

Kt: 808mm x 130mm x 8mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos TB902

Sàn Gỗ Kosmos TB902

Mã: TB902

Kt: 810mm x 133mm x 12mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos TB901

Sàn Gỗ Kosmos TB901

Mã: TB901

Kt: 810mm x 133mm x 12mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos MS6049

Sàn Gỗ Kosmos MS6049

Mã: MS6049

Kt: 810mm x 133mm x 12mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos MS6048

Sàn Gỗ Kosmos MS6048

Mã: MS6048

Kt: 810mm x 133mm x 12mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos MS4646

Sàn Gỗ Kosmos MS4646

Mã: MS4646

Kt: 810mm x 133mm x 12mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos MS3856

Sàn Gỗ Kosmos MS3856

Mã: MS3856

Kt: 810mm x 133mm x 12mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos MS2725

Sàn Gỗ Kosmos MS2725

Mã: MS2725

Kt: 810mm x 133mm x 12mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos MB866

Sàn Gỗ Kosmos MB866

Mã: MB866

Kt: 810mm x 133mm x 12mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos MB865

Sàn Gỗ Kosmos MB865

Mã: MB865

Kt: 810mm x 133mm x 12mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos MB864

Sàn Gỗ Kosmos MB864

Mã: MB864

Kt: 810mm x 133mm x 12mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Xem thêm Sàn Gỗ Kosmos
Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser QH05

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser QH05

Mã: Morser QH05

Kt: 808mm x 104mm x 12mm

Chất liệu: HDF Laminate

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser QH06

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser QH06

Mã: Morser QH06

Kt: 808mm x 104mm x 12mm

Chất liệu: HDF Laminate

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser QH07

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser QH07

Mã: Morser QH07

Kt: 808mm x 104mm x 12mm

Chất liệu: HDF Laminate

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser QH13

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser QH13

Mã: Morser QH13

Kt: 808mm x 104mm x 12mm

Chất liệu: HDF Laminate

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser QH02

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser QH02

Mã: Morser QH02

Kt: 808mm x 104mm x 12mm

Chất liệu: HDF Laminate

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser QH01

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser QH01

Mã: Morser QH01

Kt: 808mm x 104mm x 12mm

Chất liệu: HDF Laminate

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser QH11

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser QH11

Mã: Morser QH11

Kt: 808mm x 104mm x 12mm

Chất liệu: HDF Laminate

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser QH17

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser QH17

Mã: Morser QH17

Kt: 808mm x 104mm x 12mm

Chất liệu: HDF Laminate

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser 6829

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser 6829

Mã: Morser 6829

Kt: 1216 x 129 x 12mm

Chất liệu: HDF Laminate

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser 6820

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser 6820

Mã: Morser 6820

Kt: 1216 x 129 x 12mm

Chất liệu: HDF Laminate

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser 6822

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser 6822

Mã: Morser 6822

Kt: 1216 x 129 x 12mm

Chất liệu: HDF Laminate

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser 6830

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser 6830

Mã: Morser 6830

Kt: 1216 x 129 x 12mm

Chất liệu: HDF Laminate

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser 6832

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser 6832

Mã: Morser 6832

Kt: 1216 x 129 x 12mm

Chất liệu: HDF Laminate

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser 6833

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser 6833

Mã: Morser 6833

Kt: 1216 x 129 x 12mm

Chất liệu: HDF Laminate

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser 6835

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser 6835

Mã: Morser 6835

Kt: 1216 x 129 x 12mm

Chất liệu: HDF Laminate

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser QH14

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser QH14

Mã: Morser QH14

Kt: 808mm x 104mm x 12mm

Chất liệu: HDF Laminate

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser 6821

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser 6821

Mã: Morser 6821

Kt: 1216 x 129 x 12mm

Chất liệu: HDF Laminate

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser 6823

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser 6823

Mã: Morser 6823

Kt: 1216 x 129 x 12mm

Chất liệu: HDF Laminate

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser QH18

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser QH18

Mã: Morser QH18

Kt: 808mm x 104mm x 12mm

Chất liệu: HDF Laminate

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser 6828

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser 6828

Mã: Morser 6828

Kt: 1216 x 129 x 12mm

Chất liệu: HDF Laminate

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Công ty thiết kế nội thất Niceday chuyên cung cấp nội thất gỗ với chất lượng cao theo yêu cầu và luôn đặt mong ước của người tiêu dùng lên hàng đầu. Với kinh nghiệm nhiều năm về nội thất gỗ, nay Niceday xin giới thiệu đến các bạn sàn gỗ công nghiệp mới được cải tiến cùng nhiều ưu điểm nổi trội.

Sàn gỗ - Phổ biến hơn rộng rãi hơn

 • Khi nói đến sàn gỗ bạn sẽ nghĩ ngay đến nhà sàn ở các dân tộc miền núi Tây Nguyên hay dùng với dạng nhà sàn gỗ cao để chăn nuôi và chống thú dữ. Sự khép chặt với nhau giữa các mảnh gỗ tạo nên sự an toàn tuyệt đối cho người dân Tây Nguyên. Sàn gỗ sống cùng họ qua từng tháng năm, gắn bó với họ như là một người anh em không thể thiếu, như một sự cộng hưởng cho nhau, con người bảo vệ chiếc sàn gỗ như bảo vệ rừng và sàn gỗ bảo vệ con người khỏi mọi sự hiểm nguy.
 • Nhưng sàn gỗ ấy giờ không còn chỉ dành cho những người dân tộc nữa mà nó đã hiện đại hơn, phổ biến hơn và như đang một cơn sốt nổi lên ở các nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc. Với những kĩ thuật tiên tiến hiện đại, sàn gỗ nay đã được gia công phù hợp với nhiều loại nhà chứ không còn dành riêng cho nhà gỗ. Bên đó, sàn gỗ còn được dùng từ nhiều loại gỗ khác nhau như các loại gỗ cây lâu năm hay gỗ công nghiệp.

Sàn gỗ công nghiệp - Vẻ đẹp của hiện đại

 • Sàn gỗ công nghiệp được làm từ gỗ công nghiệp được nhập khẩu từ nhiều nước như Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc và các loại gỗ công nghiệp nhập khẩu từ Châu Âu. Có thể nói sự đa dạng của các loại gỗ đã phần nào nói lên sự ưu việt của sàn gỗ, với xu hướng đẩy mạnh nguồn nội thất sàn gỗ phát triển mạnh, Niceday đã và đang sản xuất tất cả các loại sàn gỗ với nhiều loại gỗ đáp ứng như cầu của khách hàng.
 • Điểm nổi trội của sàn gỗ là độ khép chặt giữa các thanh, mảnh gỗ với nhau, tạo nên sự êm dịu mềm mại đến từng bước chân của bạn. Không có các rãnh, khe hở sẽ là điều vô cùng tốt tránh cho các loài côn trùng hay động vật nhỏ dùng các rãnh khe để làm tổ. Chắc hẳn các bạn sẽ không muốn điều đó xảy ra. Bên cạnh đó, bạn còn có thể chọn nhiều loại màu sắc cho gỗ từ đậm đến nhạt tuỳ theo từng phòng từng khu trong nhà bạn, tạo sự kết hợp hài hoà với các nội thất trong nhà vừa tạo lên một không gian vô cùng hợp lí không đối chọi với các nội thất trong gia đình, và khi người bạn đến chơi nhà, họ sẽ ngạc nhiên rồi trầm trồ khen ngợi về "gu" thẩm mỹ của bạn tuyệt vời như thế nào.
 
>> Vậy còn chờ gì nữa hãy liên hệ cho chúng tôi ngay để được tư vấn và hưởng nhiều ưu đãi của công ty thiết kế nội thất gỗ Niceday.
 

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều
Khách hàng - Đối tác
 • Khách Sạn Mường Thanh
 • Khách sạn Caravelle
 • Khách sạn New World
 • Novaland
 • Himlam
 • Vinhomes
Hướng dẫn mua hàng
Bản đồ
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICE DAY
Hotline: 0903 111 764 (24/7)
Email: noithatniceday@gmail.com
Website: www.niceday.vn
Văn phòng đại diện: 95 Trần Phú, phường 4, Quận 5, TPHCM
Xưởng sản xuất : C11/24 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TPHCM ( Cách Ngã Tư Nguyễn Văn Linh- giao Phạm Hùng 100m)
 
Facebook: https://www.facebook.com/noithatniceday.vn/
MIỄN PHÍ  LẮP ĐẶT TẠI TPHCM

Tài khoản công ty: 

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH XD VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICEDAY

Số tài khoản:  2305792018

Ngân hàng ACB - CN Nguyễn Thị Minh Khai

Sàn Gỗ Công Nghiệp Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Sàn Gỗ Công Nghiệp Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Sàn Gỗ Công Nghiệp, Sản Xuất Cung Cấp Sàn Gỗ Công Nghiệp Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40%, Giao Lắp Miễn Phí TPHCM, LH 0934 772 774 4.6 trên 168 Bình chọn