Sàn Gỗ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn

HỖ TRỢ 24/7/365

0903 111 764
Menu
 • Công ty TNHH Nice Day
 • Nội thất Nice Day
Ghế (82)
Ghế Sofa (5094)
Sofa Nỉ (227)
Sofa Vải (3177)
Nice Day (2867)

Sàn Gỗ

Sàn gỗ tự nhiên Sồi Trắng

Sàn gỗ tự nhiên Sồi Trắng

Mã: SG1

Kt: 15 x 90 x 900/... mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ tự nhiên Gõ Đỏ

Sàn gỗ tự nhiên Gõ Đỏ

Mã: SG2

Kt: 15 x 90 x 900/... mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ tự nhiên Giáng Hương

Sàn gỗ tự nhiên Giáng Hương

Mã: SG3

Kt: 15 x 90 x 900/... mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu

Sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu

Mã: SG4

Kt: 15 x 90 x 900/... mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe

Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe

Mã: SG5

Kt: 15 x 90 x 900/... mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn gỗ tự nhiên Cà Chít

Sàn gỗ tự nhiên Cà Chít

Mã: SG6

Kt: 15 x 90 x 900/... mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos TS7539

Sàn Gỗ Kosmos TS7539

Mã: TS7538

Kt: 1216mm x 196mm x 8mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos TS7538

Sàn Gỗ Kosmos TS7538

Mã: TS7538

Kt: 1216mm x 196mm x 8mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos TS2299

Sàn Gỗ Kosmos TS2299

Mã: TS2299

Kt: 1216mm x 196mm x 8mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos TS2288

Sàn Gỗ Kosmos TS2288

Mã: TS2288

Kt: 1216mm x 196mm x 8mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos TS2266

Sàn Gỗ Kosmos TS2266

Mã: TS2266

Kt: 1216mm x 196mm x 8mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos TS2244

Sàn Gỗ Kosmos TS2244

Mã: TS2244

Kt: 1216mm x 196mm x 8mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos TB906

Sàn Gỗ Kosmos TB906

Mã: TB906

Kt: 808mm x 130mm x 8mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos TB905

Sàn Gỗ Kosmos TB905

Mã: TB905

Kt: 808mm x 130mm x 8mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos TB904

Sàn Gỗ Kosmos TB904

Mã: TB904

Kt: 808mm x 130mm x 8mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos TB903

Sàn Gỗ Kosmos TB903

Mã: TB903

Kt: 808mm x 130mm x 8mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos TB902

Sàn Gỗ Kosmos TB902

Mã: TB902

Kt: 810mm x 133mm x 12mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos TB901

Sàn Gỗ Kosmos TB901

Mã: TB901

Kt: 810mm x 133mm x 12mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos MS6049

Sàn Gỗ Kosmos MS6049

Mã: MS6049

Kt: 810mm x 133mm x 12mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos MS6048

Sàn Gỗ Kosmos MS6048

Mã: MS6048

Kt: 810mm x 133mm x 12mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos MS4646

Sàn Gỗ Kosmos MS4646

Mã: MS4646

Kt: 810mm x 133mm x 12mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos MS3856

Sàn Gỗ Kosmos MS3856

Mã: MS3856

Kt: 810mm x 133mm x 12mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos MS2725

Sàn Gỗ Kosmos MS2725

Mã: MS2725

Kt: 810mm x 133mm x 12mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos MB866

Sàn Gỗ Kosmos MB866

Mã: MB866

Kt: 810mm x 133mm x 12mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos MB865

Sàn Gỗ Kosmos MB865

Mã: MB865

Kt: 810mm x 133mm x 12mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos MB864

Sàn Gỗ Kosmos MB864

Mã: MB864

Kt: 810mm x 133mm x 12mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos MB863

Sàn Gỗ Kosmos MB863

Mã: MB863

Kt: 810mm x 133mm x 12mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos MB862

Sàn Gỗ Kosmos MB862

Mã: MB862

Kt: 810mm x 133mm x 12mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos KM9615

Sàn Gỗ Kosmos KM9615

Mã: KM9615

Kt: 810mm x 133mm x 12mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos KM8686

Sàn Gỗ Kosmos KM8686

Mã: KM8686

Kt: 810mm x 133mm x 12mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos KM4105

Sàn Gỗ Kosmos KM4105

Mã: KM4105

Kt: 810mm x 133mm x 12mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos KM3975

Sàn Gỗ Kosmos KM3975

Mã: KM3975

Kt: 810mm x 133mm x 12mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos KM3259

Sàn Gỗ Kosmos KM3259

Mã: KM3259

Kt: 810mm x 133mm x 12mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Kosmos KM0703

Sàn Gỗ Kosmos KM0703

Mã: KM0703

Kt: 810mm x 133mm x 12mm

Chất liệu:

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser QH05

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser QH05

Mã: Morser QH05

Kt: 808mm x 104mm x 12mm

Chất liệu: HDF Laminate

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser QH06

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser QH06

Mã: Morser QH06

Kt: 808mm x 104mm x 12mm

Chất liệu: HDF Laminate

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser QH07

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser QH07

Mã: Morser QH07

Kt: 808mm x 104mm x 12mm

Chất liệu: HDF Laminate

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser QH13

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser QH13

Mã: Morser QH13

Kt: 808mm x 104mm x 12mm

Chất liệu: HDF Laminate

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser QH02

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser QH02

Mã: Morser QH02

Kt: 808mm x 104mm x 12mm

Chất liệu: HDF Laminate

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser QH01

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser QH01

Mã: Morser QH01

Kt: 808mm x 104mm x 12mm

Chất liệu: HDF Laminate

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser QH11

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser QH11

Mã: Morser QH11

Kt: 808mm x 104mm x 12mm

Chất liệu: HDF Laminate

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser QH17

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser QH17

Mã: Morser QH17

Kt: 808mm x 104mm x 12mm

Chất liệu: HDF Laminate

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser 6829

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser 6829

Mã: Morser 6829

Kt: 1216 x 129 x 12mm

Chất liệu: HDF Laminate

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser 6820

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser 6820

Mã: Morser 6820

Kt: 1216 x 129 x 12mm

Chất liệu: HDF Laminate

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser 6822

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser 6822

Mã: Morser 6822

Kt: 1216 x 129 x 12mm

Chất liệu: HDF Laminate

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser 6830

Sàn Gỗ Công Nghiệp Morser 6830

Mã: Morser 6830

Kt: 1216 x 129 x 12mm

Chất liệu: HDF Laminate

VNĐ/M2

Xem chi tiết

Xem thêm Sàn Gỗ Công Nghiệp

Kinh nghiệm chọn mua sàn gỗ

 • Sàn gỗ những năm gần đây đã phổ biến hơn rất nhiều và dần thay thế sàn đá hoa. Sự đa dạng về mẫu mã, chất lượng, và giá cả khác biệt từ dưới đất cho đến tận trên mây khiến người mua khó đưa ra quyết định. Hơn thế, nhiều loại gỗ sau một thời gian ngắn sử dụng đã biến dạng và cần thay thế. Đó là lý do chúng tôi đưa ra một vài gợi ý cách chọn mua sàn gỗ cho bạn tham khảo.
 • Đầu tiên phải quan tâm đến xuất xứ, thương hiệu của sàn gỗ. Sở dĩ bạn cần lưu tâm đến vấn đề này vì trên thị trường hiện nay xuất hiện rất nhiều loại sàn gỗ do nhu cầu sử dụng sàn gỗ tăng cao. Nhiều quốc gia sản xuất sàn gỗ, có những dòng sản phẩm đã trở thành thương hiệu nổi tiếng, một số khác mới thu hút được người tiêu dùng. Bạn nên lựa chọn những thương hiệu nổi tiếng bởi các sản phẩm này đều được kiểm định chất lượng khắt khe trước khi đến tay người tiêu dùng.
 • Tiếp đó bạn phải tìm hiểu giá cả của sàn gỗ. Bạn cần xem xét các mức giá sàn gỗ tại các cơ sở khác nhau để có sự so sánh đối chiếu. Các sản phẩm tốt có giá cao hơn vài lần so với loại sàn gỗ thông thường. Bạn đừng ham hàng rẻ vì giá trị sử dụng không cao, không bền, nhanh hỏng. Nếu cứ hỏng lại thay thế thì sẽ mất rất nhiều thời gian và tiền bạc, tính ra không hề rẻ hơn khi bạn lựa chọn sử dụng sàn gỗ chất lượng cao.
 • Đâu là địa chỉ cung cấp sàn gỗ uy tín là băn khoăn của nhiều người. Bạn chỉ cần tra cứu trên mạng là vô số các địa chỉ hiện lên, nhưng chỉ số ít trong đó mới đem lại sự hài lòng cho bạn. Do đó, bạn cần tìm hiểu kỹ và chọn cho  mình cơ sở uy tín, chất lượng nhé!
 • Một điều cần chú ý nữa là thời gian bảo hành của các loại sàn gỗ. Mỗi loại sẽ có thời gian bảo hành khác nhau. Thông thường là 2 năm. Tuy nhiên thời gian này đã tính cả các sự cố có thể xảy ra. Do vậy, nếu bạn chú ý sử dụng đúng cách, không để sàn dính nước... thì thời gian sử dụng có thể kéo dài hơn nhiều lần.

>> Trên đây chỉ là một vài điểm lưu ý cho bạn khi mua sàn gỗ. Bạn nên hỏi ý kiến của chuyên gia thiết kế hay nhận sự tư vấn của những người bán hàng kinh nghiệm để có quyết định chính xác. Chúc bạn tìm được sản phẩm ưng ý, phù hợp nhất.

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều
Khách hàng - Đối tác
 • Khách Sạn Mường Thanh
 • Khách sạn Caravelle
 • Khách sạn New World
 • Novaland
 • Himlam
 • Vinhomes
Hướng dẫn mua hàng
Bản đồ
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICE DAY
Hotline: 0903 111 764 (24/7)
Email: noithatniceday@gmail.com
Website: www.niceday.vn
Văn phòng đại diện: 95 Trần Phú, phường 4, Quận 5, TPHCM
Xưởng sản xuất : C11/24 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TPHCM ( Cách Ngã Tư Nguyễn Văn Linh- giao Phạm Hùng 100m)
 
Facebook: https://www.facebook.com/noithatniceday.vn/
MIỄN PHÍ  LẮP ĐẶT TẠI TPHCM

Tài khoản công ty: 

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH XD VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICEDAY

Số tài khoản:  2305792018

Ngân hàng ACB - CN Nguyễn Thị Minh Khai

Sàn Gỗ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Sàn Gỗ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Sàn Gỗ, Sản Xuất Cung Cấp Tủ Sàn Gỗ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40%, Giao Lắp Miễn Phí TPHCM, LH 0934 772 774 4.6 trên 168 Bình chọn