Nội Thất Văn Phòng Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn

HỖ TRỢ 24/7/365

0903 111 764
Menu
 • Công ty TNHH Nice Day
 • Nội thất Nice Day
Ghế (82)
Ghế Sofa (5094)
Sofa Nỉ (227)
Sofa Vải (3177)
Nice Day (2867)

Nội Thất Văn Phòng

Bàn Làm Việc Màu Vàng Xoan Đào 1m2

Bàn Làm Việc Màu Vàng Xoan Đào 1m2

Mã: BLV1XD120

Kt: 1m2

Chất liệu: MDF cao cấp

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Làm Việc Màu Vàng Xoan Đào 1m6

Bàn Làm Việc Màu Vàng Xoan Đào 1m6

Mã: BLV1XD160

Kt: 1m6

Chất liệu: MDF cao cấp

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Làm Việc MDF Vàng Xoan Đào 1m

Bàn Làm Việc MDF Vàng Xoan Đào 1m

Mã: BLN1XD100

Kt: 1m

Chất liệu: MDF cao cấp

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Oval Màu Nâu 4m

Bàn Họp Oval Màu Nâu 4m

Mã: BH1

Kt: 4m

Chất liệu: MDF cao cấp

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Tròn Gỗ Xoan Đào Tự Nhiên

Bàn Họp Tròn Gỗ Xoan Đào Tự Nhiên

Mã: BH2

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gổ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Tròn Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Bàn Họp Tròn Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Mã: BH3

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gổ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Văn Phòng Tròn Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Bàn Họp Văn Phòng Tròn Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Mã: BH4

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gổ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Văn Phòng Hình Tròn Gỗ Xoan Đào

Bàn Họp Văn Phòng Hình Tròn Gỗ Xoan Đào

Mã: BH5

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gổ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Văn Phòng Thiết Kế Tròn Gỗ Xoan Đào

Bàn Họp Văn Phòng Thiết Kế Tròn Gỗ Xoan Đào

Mã: BH6

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gổ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Văn Phòng Thiết Kế Tròn Gỗ Xoan Đào Cao Cấp

Bàn Họp Văn Phòng Thiết Kế Tròn Gỗ Xoan Đào Cao Cấp

Mã: BH7

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gổ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Văn Phòng Thiết Kế Tròn Gỗ Xoan Đào Đẹp

Bàn Họp Văn Phòng Thiết Kế Tròn Gỗ Xoan Đào Đẹp

Mã: BH8

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gổ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Chữ Nhật Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Bàn Họp Chữ Nhật Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Mã: BH9

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Chữ Nhật Gỗ Tự Nhiên Sồi

Bàn Họp Chữ Nhật Gỗ Tự Nhiên Sồi

Mã: BH10

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Chữ Nhật Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào Đẹp

Bàn Họp Chữ Nhật Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào Đẹp

Mã: BH11

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Chữ Nhật Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào Màu Cánh Gián

Bàn Họp Chữ Nhật Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào Màu Cánh Gián

Mã: BH12

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Chữ Nhật Gỗ Xoan Đào Cao Cấp

Bàn Họp Chữ Nhật Gỗ Xoan Đào Cao Cấp

Mã: BH13

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Chữ Nhật Gỗ Xoan Đào Đẹp

Bàn Họp Chữ Nhật Gỗ Xoan Đào Đẹp

Mã: BH14

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Chữ Nhật Đơn Giản Gỗ Sồi

Bàn Họp Chữ Nhật Đơn Giản Gỗ Sồi

Mã: BH15

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Chữ Nhật Đơn Giản Gỗ Sồi Tự Nhiên

Bàn Họp Chữ Nhật Đơn Giản Gỗ Sồi Tự Nhiên

Mã: BH16

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Chữ Nhật Gỗ Sồi Tự Nhiên Cao Cấp

Bàn Họp Chữ Nhật Gỗ Sồi Tự Nhiên Cao Cấp

Mã: BH17

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Oval Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Bàn Họp Oval Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Mã: BH18

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Thiết Kế Oval Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Bàn Họp Thiết Kế Oval Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Mã: BH19

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Văn Phòng Thiết Kế Oval Gỗ Xoan Đào

Bàn Họp Văn Phòng Thiết Kế Oval Gỗ Xoan Đào

Mã: BH20

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Văn Phòng Oval Gỗ Xoan Đào

Bàn Họp Văn Phòng Oval Gỗ Xoan Đào

Mã: BH21

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Văn Phòng Oval Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Bàn Họp Văn Phòng Oval Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Mã: BH22

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Văn Phòng Kiểu Oval Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Bàn Họp Văn Phòng Kiểu Oval Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Mã: BH23

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Lớn Kiểu Oval Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Bàn Họp Lớn Kiểu Oval Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Mã: BH24

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Nhỏ Kiểu Oval Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Bàn Họp Nhỏ Kiểu Oval Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Mã: BH25

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Hiện Đại Gỗ Xoan Đào Tự Nhiên

Bàn Họp Hiện Đại Gỗ Xoan Đào Tự Nhiên

Mã: BH26

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Oval Gỗ Sồi Cao Cấp

Bàn Họp Oval Gỗ Sồi Cao Cấp

Mã: BH27

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Lớn Gỗ Sồi Tự Nhiên 100%

Bàn Họp Lớn Gỗ Sồi Tự Nhiên 100%

Mã: BH28

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Đẹp Gỗ Tự Nhiên Sồi

Bàn Họp Đẹp Gỗ Tự Nhiên Sồi

Mã: BH29

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Văn Phòng Đẹp Gỗ Tự Nhiên Sồi

Bàn Họp Văn Phòng Đẹp Gỗ Tự Nhiên Sồi

Mã: BH30

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Văn Phòng Oval Đẹp Gỗ Tự Nhiên Sồi

Bàn Họp Văn Phòng Oval Đẹp Gỗ Tự Nhiên Sồi

Mã: BH31

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Văn Phòng Gỗ Xoan Đào Kiểu Oval

Bàn Họp Văn Phòng Gỗ Xoan Đào Kiểu Oval

Mã: BH32

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Văn Phòng Gỗ Công Nghiệp MDF Cao Cấp

Bàn Họp Văn Phòng Gỗ Công Nghiệp MDF Cao Cấp

Mã: BH33

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Văn Phòng Màu Đen Gỗ MDF Cao Cấp

Bàn Họp Văn Phòng Màu Đen Gỗ MDF Cao Cấp

Mã: BH34

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Văn Phòng MFC Nâu Cao Cấp

Bàn Họp Văn Phòng MFC Nâu Cao Cấp

Mã: BH35

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Tròn Gỗ MFC Cao Cấp

Bàn Họp Tròn Gỗ MFC Cao Cấp

Mã: BH36

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Chữ Nhật MFC Nâu Sang Trọng

Bàn Họp Chữ Nhật MFC Nâu Sang Trọng

Mã: BH37

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Chữ Nhật MFC Hiện Đại

Bàn Họp Chữ Nhật MFC Hiện Đại

Mã: BH38

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Chữ Nhật MDF Cao Cấp

Bàn Họp Chữ Nhật MDF Cao Cấp

Mã: BH39

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Chữ Nhật MFC Vân Sồi Nâu Đẹp

Bàn Họp Chữ Nhật MFC Vân Sồi Nâu Đẹp

Mã: BH40

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Liên hệ

Xem chi tiết

Xem thêm Bàn Họp
Tủ Hồ Sơ Văn Phòng OC10152-2C

Tủ Hồ Sơ Văn Phòng OC10152-2C

Mã: THS1

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ MDF-Paper

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Hồ Sơ Văn Phòng OC10133-3C

Tủ Hồ Sơ Văn Phòng OC10133-3C

Mã: THS2

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ MDF-Paper

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Hồ Sơ Văn Phòng OC10133-2C

Tủ Hồ Sơ Văn Phòng OC10133-2C

Mã: THS3

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ MDF-Paper

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Hồ Sơ Văn Phòng TI10101-12

Tủ Hồ Sơ Văn Phòng TI10101-12

Mã: THS4

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ MDF-Paper

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Hồ Sơ Văn Phòng OC10212-4C

Tủ Hồ Sơ Văn Phòng OC10212-4C

Mã: THS5

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ MDF-Paper

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Hồ Sơ Văn Phòng OC10212-3C

Tủ Hồ Sơ Văn Phòng OC10212-3C

Mã: THS6

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ MDF-Paper

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Hồ Sơ Văn Phòng OC10212-2C

Tủ Hồ Sơ Văn Phòng OC10212-2C

Mã: THS7

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ MDF-Paper

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Hồ Sơ Văn Phòng OC10126-4C

Tủ Hồ Sơ Văn Phòng OC10126-4C

Mã: THS8

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ MDF-Paper

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Hồ Sơ Văn Phòng OC10126-3R

Tủ Hồ Sơ Văn Phòng OC10126-3R

Mã: THS9

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ MDF-Paper

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Hồ Sơ Văn Phòng OC10126-3C

Tủ Hồ Sơ Văn Phòng OC10126-3C

Mã: THS10

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ MDF-Paper

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Hồ Sơ Văn Phòng OC10126-2C

Tủ Hồ Sơ Văn Phòng OC10126-2C

Mã: THS11

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ MDF-Paper

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Hồ Sơ Văn Phòng OC10152-4C

Tủ Hồ Sơ Văn Phòng OC10152-4C

Mã: THS12

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ MDF-Paper

Liên hệ

Xem chi tiết

Tủ Hồ Sơ Văn Phòng OC10152-3C

Tủ Hồ Sơ Văn Phòng OC10152-3C

Mã: THS13

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ MDF-Paper

Liên hệ

Xem chi tiết

Quầy Tiếp Tân Nhỏ MDF Vân Sồi Cao Cấp

Quầy Tiếp Tân Nhỏ MDF Vân Sồi Cao Cấp

Mã: QTT6

Kt:

Chất liệu:

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Quầy Tiếp Tân Trắng Đen Hiện Đại

Quầy Tiếp Tân Trắng Đen Hiện Đại

Mã: QTT5

Kt:

Chất liệu:

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Quầy Tiếp Tân Kiểu Cong Màu Nâu Đỏ

Quầy Tiếp Tân Kiểu Cong Màu Nâu Đỏ

Mã: QTT4

Kt:

Chất liệu:

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Quầy Tiếp Tân Kiểu Rẻ Quạt Vàng Sồi

Quầy Tiếp Tân Kiểu Rẻ Quạt Vàng Sồi

Mã: QTT2

Kt:

Chất liệu:

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Quầy Tiếp Tân Hiện Đại Vàng Trắng

Quầy Tiếp Tân Hiện Đại Vàng Trắng

Mã: QTT1

Kt:

Chất liệu:

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Ngày nay, số lượng công ty mở ra ngày càng nhiều. Song song với tốc độ phát triển mô hình công ty là nhu cầu rất lớn về nội thất văn phòng. Bất kì doanh nghiệp nào cũng muốn tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, tiện dụng, đẳng cấp thông qua các món nội thất.
Nội thất Nice Day tự tin là một đơn vị trực tiếp sản xuất, cung cấp mọi thiết bị nội thất văn phòng hàng đầu miền Nam. Các sản phẩm nội thất văn phòng  sản xuất bởi Nice Day luôn đa dạng về mẫu mã, chủng loại, đáp ứng công năng sử dụng cao và đặc biệt là luôn có mức giá xưởng vô cùng hấp dẫn.

Bàn làm việc tiện dụng bền đẹp

 • Bàn làm việc gỗ tự nhiên sản xuất từ gỗ xoan đào và gỗ sồi cho chất lượng bàn nhẹ, bền, bề mặt phủ PU tạo độ trơn láng, giữ nguyên vẻ đẹp vân gỗ.
 • Bàn làm việc gỗ công nghiệp MDF ưu điểm giá mềm, bề mặt siêu nhẵn, phẳng, không cong vênh. Trong môi trường văn phòng, bàn làm việc gỗ công nghiệp cho chất lượng sử dụng từ 15 đến 20 năm.
 • Thiết kế đơn giản phù hợp với từng đối tượng sử dụng, kích thước bàn làm việc tiêu chuẩn tạo dáng ngồi thoải mái cho người sử dụng. Bề mặt làm việc rộng thoáng cho công năng sử dụng cao.

Bàn họp tiêu chuẩn kĩ thuật cao kiểu dáng hiện đại

 • Gồm chất liệu gỗ tự nhiên (Sồi, xoan đào) và gỗ công nghiệp (MDF, MFC).
 • Kiểu dáng như hình chữ nhật, oval, tròn. Kích thước gia công theo nhu cầu khách hàng.

Ghế văn phòng phong cách chuyên nghiệp.

 • Ghế văn phòng là mẫu có sẵn, không gia công theo yêu cầu.
 • Thiết kế rất chuyên nghiệp, đẳng cấp.
 • Chất liệu gia công bền đẹp: da thuộc, gỗ tự nhiên, chân nhôm đúc, lưới cao cấp.

Tủ hồ sơ chất lượng, thiết kế khoa học

 • Gia công bằng gỗ xoan đào hay MDF paper.
 • Kích thước có thể chủ động theo yêu cầu từ phía khách hàng.
 • Các ngăn chứa khoa học, tạo điều kiện tốt nhất cho việc lưu trữ hồ sơ.

Tại sao chọn Nice Day làm đơn vị cung cấp nội thất văn phòng?

 • Đa dạng sản phẩm
 • Có mức giá xưởng rẻ hàng đầu miền Nam
 • Miễn phí giao hàng lắp đặt tận nơi
 • Độ bền đảm bảo thông qua chế độ bảo hành chuẩn.
Gọi cho nội thất Nice Day để được tư vấn và đặt gia công các mẫu nội thất văn phòng đẹp  - chất lượng – giá rẻ.

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều
Khách hàng - Đối tác
 • Khách Sạn Mường Thanh
 • Khách sạn Caravelle
 • Khách sạn New World
 • Novaland
 • Himlam
 • Vinhomes
Hướng dẫn mua hàng
Bản đồ
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICE DAY
Hotline: 0903 111 764 (24/7)
Email: noithatniceday@gmail.com
Website: www.niceday.vn
Văn phòng đại diện: 95 Trần Phú, phường 4, Quận 5, TPHCM
Xưởng sản xuất : C11/24 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TPHCM ( Cách Ngã Tư Nguyễn Văn Linh- giao Phạm Hùng 100m)
 
Facebook: https://www.facebook.com/noithatniceday.vn/
MIỄN PHÍ  LẮP ĐẶT TẠI TPHCM

Tài khoản công ty: 

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH XD VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICEDAY

Số tài khoản:  2305792018

Ngân hàng ACB - CN Nguyễn Thị Minh Khai

Nội Thất Văn Phòng Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Nội Thất Văn Phòng Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Nội Thất Văn Phòng, Sản Xuất Cung Cấp Nội Thất Văn Phòng Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40%, Giao Lắp Miễn Phí TPHCM, LH 0934 772 774 4.6 trên 168 Bình chọn