Giường Tầng Gỗ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn

HỖ TRỢ 24/7/365

0903 111 764
Menu
 • Công ty TNHH Nice Day
 • Nội thất Nice Day
Ghế (82)
Ghế Sofa (5094)
Sofa Nỉ (227)
Sofa Vải (3177)
Nice Day (2867)
 
 
Giường Tầng Thấp Màu Trắng

Giường Tầng Thấp Màu Trắng

Mã: GT1

Kt: 120 x 195 + 100 x 195cm

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Giường 2 Tầng Gỗ Tự Nhiên Màu Nâu Đen

Giường 2 Tầng Gỗ Tự Nhiên Màu Nâu Đen

Mã: GT2

Kt: 140 x 195 + 100 x 195

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Giường Tầng Màu Trắng

Giường Tầng Màu Trắng

Mã: GT22

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu:

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Giường Tầng Gỗ Xoan Đào

Giường Tầng Gỗ Xoan Đào

Mã: GT23

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Giường 2 Tầng Gỗ Xoan Đào

Giường 2 Tầng Gỗ Xoan Đào

Mã: GT24

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Giường 2 Tầng Gỗ Xoan Đào Có Hộc

Giường 2 Tầng Gỗ Xoan Đào Có Hộc

Mã: GT25

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Giường 2 Tầng Gỗ Xoan Đào Tự Nhiên

Giường 2 Tầng Gỗ Xoan Đào Tự Nhiên

Mã: GT26

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Giường 2 Tầng Gỗ Xoan Đào Tự Nhiên Có Hộc

Giường 2 Tầng Gỗ Xoan Đào Tự Nhiên Có Hộc

Mã: GT27

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Giường 2 Tầng Gỗ Xoan Đào Có Hộc Kéo

Giường 2 Tầng Gỗ Xoan Đào Có Hộc Kéo

Mã: GT28

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Giường 2 Tầng Gỗ Sồi Có Bậc Thang

Giường 2 Tầng Gỗ Sồi Có Bậc Thang

Mã: GT29

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Giường 2 Tầng Gỗ Sồi Có Bậc Thang và Hộc Kéo

Giường 2 Tầng Gỗ Sồi Có Bậc Thang và Hộc Kéo

Mã: GT30

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Giường 2 Tầng Gỗ Sồi Có Hộc Kéo

Giường 2 Tầng Gỗ Sồi Có Hộc Kéo

Mã: GT31

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Giường 2 Tầng Gỗ Sồi Đơn Giản

Giường 2 Tầng Gỗ Sồi Đơn Giản

Mã: GT32

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Giường 2 Tầng Gỗ Sồi Mỹ Cao Cấp

Giường 2 Tầng Gỗ Sồi Mỹ Cao Cấp

Mã: GT33

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Giường 2 Tầng Gỗ Sồi Mỹ Có Ngăn Kéo

Giường 2 Tầng Gỗ Sồi Mỹ Có Ngăn Kéo

Mã: GT34

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Giường 2 Tầng Gỗ Sồi Tự Nhiên Thiết Kế Đơn Giản

Giường 2 Tầng Gỗ Sồi Tự Nhiên Thiết Kế Đơn Giản

Mã: GT35

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Giường 2 Tầng Gỗ Sồi Có Ngăn Kéo và Bậc Thang

Giường 2 Tầng Gỗ Sồi Có Ngăn Kéo và Bậc Thang

Mã: GT36

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Giường 2 Tầng Gỗ Sồi Liền Bàn Học

Giường 2 Tầng Gỗ Sồi Liền Bàn Học

Mã: GT37

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Giường 2 Tầng Gỗ Tự Nhiên Sồi Có Hộc Kéo

Giường 2 Tầng Gỗ Tự Nhiên Sồi Có Hộc Kéo

Mã: GT38

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Giường 2 Tầng Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Giường 2 Tầng Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Mã: GT39

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Giường Tầng Gỗ Tự Nhiên Sồi

Bộ Giường Tầng Gỗ Tự Nhiên Sồi

Mã: GT40

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Giường Ngủ 2 Tầng Gỗ Tự Nhiên Sồi

Giường Ngủ 2 Tầng Gỗ Tự Nhiên Sồi

Mã: GT41

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Giường Tầng Gỗ Sồi Tự Nhiên

Bộ Giường Tầng Gỗ Sồi Tự Nhiên

Mã: GT42

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Giường Tầng Gỗ Sồi Tự Nhiên Cao Cấp

Giường Tầng Gỗ Sồi Tự Nhiên Cao Cấp

Mã: GT43

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Giường Tầng Gỗ Sồi Tự Nhiên Hiện Đại

Giường Tầng Gỗ Sồi Tự Nhiên Hiện Đại

Mã: GT44

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Giường Tầng Gỗ Sồi Tự Nhiên Có Ngăn Kéo

Giường Tầng Gỗ Sồi Tự Nhiên Có Ngăn Kéo

Mã: GT45

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Giường Tầng Gỗ Tự Nhiên Sồi Đẹp

Bộ Giường Tầng Gỗ Tự Nhiên Sồi Đẹp

Mã: GT46

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Giường Tầng Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào Cao Cấp

Giường Tầng Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào Cao Cấp

Mã: GT47

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Giường Tầng Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào Có Hộc

Giường Tầng Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào Có Hộc

Mã: GT48

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Giường Tầng Gỗ Tự Nhiên Sồi Đẹp

Giường Tầng Gỗ Tự Nhiên Sồi Đẹp

Mã: GT49

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Giường Tầng Đẹp Gỗ Tự Nhiên Sồi

Giường Tầng Đẹp Gỗ Tự Nhiên Sồi

Mã: GT50

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Giường Tầng Đẹp Thiết Kế Nan

Giường Tầng Đẹp Thiết Kế Nan

Mã: GT51

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Giường Tầng Màu Trắng Hiện Đại

Giường Tầng Màu Trắng Hiện Đại

Mã: GT52

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu:

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Giường Tầng Màu Trắng Đơn Giản

Giường Tầng Màu Trắng Đơn Giản

Mã: GT53

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Giường Tầng Màu Trắng Có Hộc

Giường Tầng Màu Trắng Có Hộc

Mã: GT54

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Giường Tầng Xoan Đào Nâu Cánh Gián

Giường Tầng Xoan Đào Nâu Cánh Gián

Mã: GT55

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Giường 2 Tầng Xoan Đào Nâu Cánh Gián

Giường 2 Tầng Xoan Đào Nâu Cánh Gián

Mã: GT56

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Giường 2 Tầng Xoan Đào Tự Nhiên

Giường 2 Tầng Xoan Đào Tự Nhiên

Mã: GT57

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Giường 2 Tầng Xoan Đào Tự Nhiên Màu Nâu Cánh Gián

Giường 2 Tầng Xoan Đào Tự Nhiên Màu Nâu Cánh Gián

Mã: GT58

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Giường 2 Tầng Gỗ Xoan Đào Tự Nhiên Màu Nâu Cánh Gián

Giường 2 Tầng Gỗ Xoan Đào Tự Nhiên Màu Nâu Cánh Gián

Mã: GT59

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Xem thêm Giường Tầng Gỗ
Giường tầng, một sản phẩm chắc hẳn không còn quá xa lạ với thời buổi hiện đại ngày nay. Với việc tiết kiệm được khá nhiều diện tích khi sử dụng,  giường tầng là một giải pháp tối ưu cho những gia đình đông người hay những không gian phòng ngủ nhỏ. Công ty thiết kế nội thất Nice Day xin hận hạnh giới thiệu đến các bạn một loại giường tầng được làm từ gỗ tự nhiên cao cấp. Hãy đến với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và nhận nhiều ưu đãi như giảm 25% giá thành mọi mặt hàng, giao hàng tận nơi trong khu vực nội thành Tp. Hồ Chí Minh.
 
Gỗ tự nhiên luôn là một chất liệu được yêu thích từ xưa đến nay trong nội thất bởi đặc tính bền chắc, dễ gia công, có vẻ đẹp thẩm mỹ cao. Vì các mẫu giường tầng đòi hỏi độ bền chắc rất cao, khả năng chịu lực tốt, chính vì vậy nội thất Nice Day khi gia công giường tầng đều sử dụng 100% các mẫu gỗ tự nhiên.

Giường tầng gỗ tự nhiên – độ bền bỉ cực cao

 • Được sử dụng các loại gỗ tự nhiên như sồi, xoan đào cao cấp nhập khẩu từ nước ngoài cộng thêm dây chuyền sản xuất hiện đại và đội ngũ thi công kỹ thuật chuyên nghiệp đã mang lại cho sản phẩm giường tầng tự nhiên một chất lượng tốt nhất.
 • Như các bạn cũng đã biết, gỗ tự nhiên cao cấp có độ bền rất cao vì vậy khi sử dụng gỗ tự nhiên làm giường thì giường sẽ không bị công vênh, mối mọt, khả năng chống nước cũng rất tốt, chịu lực tốt.
 • Có thể nói khi một sản phẩm được làm từ gỗ tự nhiên thì chất lượng chúng ta có thể dung bằng cụm từ “bền mãi với thời gian".

Về thiết kế, với một thiết kế đơn giản – đa dạng về kích thước nên việc chọn chỗ lắp đặt trở nên đơn giản hơn. Sau đây là một số ưu điểm của giường tầng gỗ tự nhiên:

 • Đầu tiên là về kích thước, giường tầng gỗ tự nhiên có kích thước rất đa dạng giúp cho việc lắp đặt trở nên vô cùng dễ dàng, tiết kiệm được diện tích. Những khoảng trống đó chúng ta có thể đặt bàn trang điểm, tủ quần áo, …
 • Thứ 2 là về mẫu mã và màu sắc, mẫu mã khá là đơn giản nhưng cũng rất đẹp, vừa là giường ngủ vừa là sản phẩm trang trí. Về màu sắc thì có xanh – đen – trắng 3 màu chủ đạo, rất thân thiện, dễ dàng phối màu với những sản phẩm đồng bộ khác.
 • Cuối cùng là về thiết kế, các chi tiết thiết kế được đan xen với nhau một cách tỉ mĩ, không một chút sai sót. Thanh chắn ngang chắc chắn đảm bảo cho người dung không bị ngã xuống đất khi lăn trong lúc ngủ say, tạo ra một sự an toàn vô cùng tuyệt đối. Vì vậy giường tầng thích hợp với mọi lứa tuổi tuổi từ trẻ em cho đến người lớn.
 • Một công dụng tuyệt vời nữa là chúng ta có thể dung giường tầng làm bàn học, bàn làm việc. Tiết kiệm được rất nhiều tiền bạc và thời gian.
Nếu bạn đang có nhu cầu về những mẫu giường tầng kiểu dáng chuyên nghiệp, bền chắc chịu lực tốt nhằm sử dụng lâu dài với mức giá hợp lí, hãy liên lạc ngay nội thất Nice Day để được tư vấn cụ thể.

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều
Khách hàng - Đối tác
 • Khách Sạn Mường Thanh
 • Khách sạn Caravelle
 • Khách sạn New World
 • Novaland
 • Himlam
 • Vinhomes
Hướng dẫn mua hàng
Bản đồ
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICE DAY
Hotline: 0903 111 764 (24/7)
Email: noithatniceday@gmail.com
Website: www.niceday.vn
Văn phòng đại diện: 95 Trần Phú, phường 4, Quận 5, TPHCM
Xưởng sản xuất : C11/24 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TPHCM ( Cách Ngã Tư Nguyễn Văn Linh- giao Phạm Hùng 100m)
 
Facebook: https://www.facebook.com/noithatniceday.vn/
MIỄN PHÍ  LẮP ĐẶT TẠI TPHCM

Tài khoản công ty: 

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH XD VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICEDAY

Số tài khoản:  2305792018

Ngân hàng ACB - CN Nguyễn Thị Minh Khai

Giường Tầng Gỗ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Giường Tầng Gỗ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Giường Tầng Gỗ, Chuyên Sản Xuất và Cung Cấp Các Sản Phẩm Giường Tầng Gỗ Tự Nhiên, Giao Lắp Miễn Phí TPHCM - LH Ngay 0934 772 774 4.6 trên 168 Bình chọn