Ghế Sofa Gỗ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn

HỖ TRỢ 24/7/365

0903 111 764
Menu
 • Công ty TNHH Nice Day
 • Nội thất Nice Day
Ghế (82)
Ghế Sofa (5094)
Sofa Nỉ (227)
Sofa Vải (3177)
Nice Day (2867)
Nệm mousse d40 dày 10cm + 4.500.000 vnđ
Bộ Bàn Ghế Sofa Tựa Vuông Tay 10 7 Món Ghế Dài 1m6

Bộ Bàn Ghế Sofa Tựa Vuông Tay 10 7 Món Ghế Dài 1m6

Mã: SG1

Kt: Ghế dài 1m6

Chất liệu: Gỗ sồi Mỹ 100%

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ghế Sofa Tựa Vuông Tay 10 7 Món Ghế Dài 1m8

Bộ Bàn Ghế Sofa Tựa Vuông Tay 10 7 Món Ghế Dài 1m8

Mã: SG2

Kt: Ghế dài 1m8

Chất liệu: Gỗ sồi Mỹ 100%

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ghế Sofa Tay Chữ G 7 Món Ghế Dài 1m6

Bộ Bàn Ghế Sofa Tay Chữ G 7 Món Ghế Dài 1m6

Mã: SG3

Kt: Ghế dài 1m6

Chất liệu: Gỗ sồi Mỹ 100%

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ghế Sofa Tay Chữ G 7 Món Ghế Dài 1m8

Bộ Bàn Ghế Sofa Tay Chữ G 7 Món Ghế Dài 1m8

Mã: SG4

Kt: Ghế dài 1m8

Chất liệu: Gỗ sồi Mỹ 100%

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ bàn ghế SG1TN bao gồm:
1 ghế dài: 1820 x 600mm
2 ghế đơn: 780 x 550mm/cái
1 ghế đôn: 550 x 550 x 500mm
1 bàn trà: 1100 x 550 x 500mm
Bàn Ghế Gỗ Sồi Tự Nhiên Phúc Lộc Thọ Tay 12 5 Món

Bàn Ghế Gỗ Sồi Tự Nhiên Phúc Lộc Thọ Tay 12 5 Món

Mã: SG1TN

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ bàn ghế bao gồm:
1 ghế dài: 1820 x 600mm
2 ghế đơn: 780 x 550mm/cái
1 ghế đôn: 550 x 550 x 500mm
1 bàn trà: 1100 x 550 x 500mm
Bàn Ghế Gỗ Sồi Tự Nhiên Phúc Lộc Thọ Tay 12 5 Món Phớt Hồng

Bàn Ghế Gỗ Sồi Tự Nhiên Phúc Lộc Thọ Tay 12 5 Món Phớt Hồng

Mã: SG1PH

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ bàn ghế bao gồm:
1 ghế dài: 1820 x 600mm
2 ghế đơn: 780 x 550mm/cái
1 ghế đôn: 550 x 550 x 500mm
1 bàn trà: 1100 x 550 x 500mm
Bàn Ghế Gỗ Sồi Mã Đáo Thành Công Tay 12 5 Món Màu Tự Nhiên

Bàn Ghế Gỗ Sồi Mã Đáo Thành Công Tay 12 5 Món Màu Tự Nhiên

Mã: SG2TN

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ bàn ghế bao gồm:
1 ghế dài: 1820 x 600mm
2 ghế đơn: 780 x 550mm/cái
1 ghế đôn: 550 x 550 x 500mm
1 bàn trà: 1100 x 550 x 500mm
Bàn Ghế Gỗ Sồi Mã Đáo Thành Công Tay 12 5 Món Phớt Hồng

Bàn Ghế Gỗ Sồi Mã Đáo Thành Công Tay 12 5 Món Phớt Hồng

Mã: SG2PH

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ bàn ghế bao gồm:
1 ghế dài: 1820 x 600mm
2 ghế đơn: 780 x 550mm/cái
1 ghế đôn: 550 x 550 x 500mm
1 bàn trà: 1100 x 550 x 500mm
Bàn Ghế Gỗ Sồi Mã Đáo Thành Công Tay 12 5 Màu Cánh Gián Đỏ

Bàn Ghế Gỗ Sồi Mã Đáo Thành Công Tay 12 5 Màu Cánh Gián Đỏ

Mã: SG2CGD

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ bàn ghế bao gồm:
1 ghế dài: 1820 x 600mm
2 ghế đơn: 780 x 550mm/cái
1 ghế đôn: 550 x 550 x 500mm
1 bàn trà: 1100 x 550 x 500mm
Bộ Bàn Ghế Gỗ Sồi Tùng Cúc Trúc Mai Tay 12 5 Món Màu Tự Nhiên

Bộ Bàn Ghế Gỗ Sồi Tùng Cúc Trúc Mai Tay 12 5 Món Màu Tự Nhiên

Mã: SG3TN

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ bàn ghế bao gồm:
1 ghế dài: 1820 x 600mm
2 ghế đơn: 780 x 550mm/cái
1 ghế đôn: 550 x 550 x 500mm
1 bàn trà: 1100 x 550 x 500mm
Bộ Bàn Ghế Gỗ Sồi Trống Đồng Tay 12 5 Món Cánh Gián Đỏ

Bộ Bàn Ghế Gỗ Sồi Trống Đồng Tay 12 5 Món Cánh Gián Đỏ

Mã: SG4CGD

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ bàn ghế bao gồm:
1 ghế dài: 1820 x 600mm
2 ghế đơn: 780 x 550mm/cái
1 ghế đôn: 550 x 550 x 500mm
1 bàn trà: 1100 x 550 x 500mm
Bộ Bàn Ghế Gỗ Sồi Cánh Bướm Tay 12 5 Món Màu Tự Nhiên

Bộ Bàn Ghế Gỗ Sồi Cánh Bướm Tay 12 5 Món Màu Tự Nhiên

Mã: SG5TN

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ bàn ghế bao gồm:
1 ghế dài: 1820 x 600mm
2 ghế đơn: 780 x 550mm/cái
1 ghế đôn: 550 x 550 x 500mm
1 bàn trà: 1100 x 550 x 500mm
Bộ Bàn Ghế Gỗ Sồi Cánh Bướm Tay 12 5 Món Phớt Hồng

Bộ Bàn Ghế Gỗ Sồi Cánh Bướm Tay 12 5 Món Phớt Hồng

Mã: SG5PH

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ bàn ghế bao gồm:
1 ghế dài: 1820 x 600mm
2 ghế đơn: 780 x 550mm/cái
1 ghế đôn: 550 x 550 x 500mm
1 bàn trà: 1100 x 550 x 500mm
Bàn Ghế Gỗ Sồi Tay Đơn 12 Tựa Lưng Cong 5 Món Màu Tự Nhiên

Bàn Ghế Gỗ Sồi Tay Đơn 12 Tựa Lưng Cong 5 Món Màu Tự Nhiên

Mã: SG6TN

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ bàn ghế bao gồm:
1 ghế dài: 1820 x 600mm
2 ghế đơn: 780 x 550mm/cái
1 ghế đôn: 550 x 550 x 500mm
1 bàn trà: 1100 x 550 x 500mm
Bàn Ghế Gỗ Sồi Tay Đơn 12 Tựa Lưng Cong 5 Món Cánh Gián Đỏ

Bàn Ghế Gỗ Sồi Tay Đơn 12 Tựa Lưng Cong 5 Món Cánh Gián Đỏ

Mã: SG6CGD

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ bàn ghế bao gồm:
1 ghế dài: 1820 x 600mm
2 ghế đơn: 780 x 550mm/cái
1 ghế đôn: 550 x 550 x 500mm
1 bàn trà: 1100 x 550 x 500mm
Bàn Ghế Gỗ Sồi Tay 12 Chữ G Màu Tự Nhiên

Bàn Ghế Gỗ Sồi Tay 12 Chữ G Màu Tự Nhiên

Mã: SG7TN

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ bàn ghế bao gồm:
1 ghế dài: 1820 x 600mm
2 ghế đơn: 780 x 550mm/cái
1 ghế đôn: 550 x 550 x 500mm
1 bàn trà: 1100 x 550 x 500mm
Bàn Ghế Gỗ Sồi Tay 12 Chữ G Phớt Hồng

Bàn Ghế Gỗ Sồi Tay 12 Chữ G Phớt Hồng

Mã: SG7PH

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ bàn ghế bao gồm:
1 ghế dài: 1820 x 600mm
2 ghế đơn: 780 x 550mm/cái
1 ghế đôn: 550 x 550 x 500mm
1 bàn trà: 1100 x 550 x 500mm
Bàn Ghế Gỗ Sồi Tay 12 Chồng Thẳng 5 Món Màu Tự Nhiên

Bàn Ghế Gỗ Sồi Tay 12 Chồng Thẳng 5 Món Màu Tự Nhiên

Mã: SG8TN

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ bàn ghế bao gồm:
1 ghế dài: 1820 x 600mm
2 ghế đơn: 780 x 550mm/cái
1 ghế đôn: 550 x 550 x 500mm
1 bàn trà: 1100 x 550 x 500mm
Bàn Ghế Gỗ Sồi Tháp Tay 13 5 Món Màu Tự Nhiên

Bàn Ghế Gỗ Sồi Tháp Tay 13 5 Món Màu Tự Nhiên

Mã: SG9TN

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ bàn ghế bao gồm:
1 ghế dài: 1820 x 600mm
2 ghế đơn: 780 x 550mm/cái
1 ghế đôn: 550 x 550 x 500mm
1 bàn trà: 1100 x 550 x 500mm
Bàn Ghế Gỗ Phúc Lộc Thọ Tay Chồng Cong Tay 13 5 Món Phớt Hồng

Bàn Ghế Gỗ Phúc Lộc Thọ Tay Chồng Cong Tay 13 5 Món Phớt Hồng

Mã: SG10PH

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ bàn ghế bao gồm:
1 ghế dài: 1820 x 600mm
2 ghế đơn: 780 x 550mm/cái
1 ghế đôn: 550 x 550 x 500mm
1 bàn trà: 1100 x 550 x 500mm
Bàn Ghế Gỗ Sồi Tay 13 Chồng Hộp Tựa Cong 5 Món Màu Tự Nhiên

Bàn Ghế Gỗ Sồi Tay 13 Chồng Hộp Tựa Cong 5 Món Màu Tự Nhiên

Mã: SG11TN

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ bàn ghế bao gồm:
1 ghế dài: 1820 x 600mm
2 ghế đơn: 780 x 550mm/cái
1 ghế đôn: 550 x 550 x 500mm
1 bàn trà: 1100 x 550 x 500mm
Bàn Ghế Thiên Nga Gỗ Sồi Màu Tự Nhiên Tay 13 5 Món

Bàn Ghế Thiên Nga Gỗ Sồi Màu Tự Nhiên Tay 13 5 Món

Mã: SG12TN

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ bàn ghế bao gồm:
1 ghế dài: 1820 x 600mm
2 ghế đơn: 780 x 550mm/cái
1 ghế đôn: 550 x 550 x 500mm
1 bàn trà: 1100 x 550 x 500mm
Bộ Bàn Ghế Tay 13 Chồng 3 Lớp Gỗ Sồi Tự Nhiên 5 Món

Bộ Bàn Ghế Tay 13 Chồng 3 Lớp Gỗ Sồi Tự Nhiên 5 Món

Mã: SG13TN

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ bàn ghế bao gồm:
1 ghế dài: 1960 x 600mm
2 ghế đơn: 830 x 600mm/cái
1 ghế đôn: 600 x 600mm
1 bàn trà: 1200 x 600 x 500mm
Bộ Bàn Ghế Ốc Gỗ Sồi Tự Nhiên Tay 14 5 Món

Bộ Bàn Ghế Ốc Gỗ Sồi Tự Nhiên Tay 14 5 Món

Mã: SG14TN

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ bàn ghế bao gồm:
1 ghế dài: 1980 x 600mm
2 ghế đơn: 850 x 600mm
1 ghế đôn: 600 x 600 x 500mm
1 bàn trà: 1200 x 600 x 500mm
Bộ Bàn Ghế Gỗ Sồi Như Ý Tay 15 5 Món Màu Tự Nhiên

Bộ Bàn Ghế Gỗ Sồi Như Ý Tay 15 5 Món Màu Tự Nhiên

Mã: SG15TN

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ bàn ghế bao gồm:
1 ghế dài: 1980 x 600mm
2 ghế đơn: 850 x 600mm
1 ghế đôn: 600 x 600 x 500mm
1 bàn trà: 1200 x 600 x 500mm
Bộ Bàn Ghế Gỗ Sồi Như Ý Tay 15 5 Món Cánh Gián Đỏ

Bộ Bàn Ghế Gỗ Sồi Như Ý Tay 15 5 Món Cánh Gián Đỏ

Mã: SG15CGD

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ bàn ghế bao gồm:
1 ghế dài: 1960 x 600mm
2 ghế đơn: 830 x 600mm
1 ghế đôn: 600 x 600mm
1 bàn trà: 1200 x 600 x 500mm
Bộ Bàn Ghế Phòng Khách A Còng Gỗ Sồi Tay 14 5 Món Màu Tự Nhiên

Bộ Bàn Ghế Phòng Khách A Còng Gỗ Sồi Tay 14 5 Món Màu Tự Nhiên

Mã: SG16TN

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ bàn ghế bao gồm:
1 ghế dài: 1960 x 600mm
2 ghế đơn: 830 x 600mm
1 ghế đôn: 600 x 600mm
1 bàn trà: 1200 x 600 x 500mm
Bộ Bàn Ghế Phòng Khách Gỗ Sồi Kim Cương Tay 14 5 Món Màu Tự Nhiên

Bộ Bàn Ghế Phòng Khách Gỗ Sồi Kim Cương Tay 14 5 Món Màu Tự Nhiên

Mã: SG17TN

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

+ Nệm 2.500.000đ
Bộ bàn ghế bao gồm:
1 Ghế dài 1: 2600 x 630mm
1 Ghế dài 2: 2300 x 630mm
2 Ghế đôn: 350 x 350mm/cái
1 Bàn trà: 1100 x 8200 x 450mm
Bộ Bàn Ghế Phòng Khách Góc L Gỗ Sồi Tay 13 5 Món Màu Tự Nhiên

Bộ Bàn Ghế Phòng Khách Góc L Gỗ Sồi Tay 13 5 Món Màu Tự Nhiên

Mã: SG18TN

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Phòng Khách Kiểu Hàn Quốc Gỗ Sồi Mỹ

Bàn Ghế Phòng Khách Kiểu Hàn Quốc Gỗ Sồi Mỹ

Mã: SG200

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi Mỹ

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Việc sở hữu một chiếc sofa cho phòng khách là một điều rất quan trọng, vì nó có thể thay đổi toàn bộ diện mạo của phòng khách và cả ngôi nhà của bạn. Những sản phẩm sofa truyền thống đang được sử dụng có lẽ đã quá quen thuộc với chúng tôi, để tạo ra một sự mới mẻ cho ghế sofa Công ty thiết kế nội thất Nice Day chúng tôi đã bắt tay vào thiết kế, sản xuất một loại ghế sofa bằng gỗ cao cấp, khác hoàn toàn với những loại ghế sofa thông thường.

Ghế sofa gỗ gồm có 2 loại là có sử dụng nệm và không sử dụng nệm.

 • Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ cao, sử dụng nguyên liệu là các loại gỗ tự nhiên như xoan đào, sồi cao cấp được nhập khẩu từ Châu Âu và đã được qua xử lý chuyên nghiệp nên ghế sofa gỗ có một độ bền tối ưu nhất. Không bị cong vênh, mối mọt.
 • Sản phẩm sofa gỗ được bảo hành 5 năm tính từ lúc bắt đầu sử dụng.

Mang nhiều phong cách thiết kế hiện đại, đậm chất Châu Âu.

 • Ghế sofa gỗ được thiết kế theo xu hướng hiện đại, nên có kiểu dáng khá đơn giản. Sử dụng những đương nét bay bỏng, uốn lượn và tạo điểm nhấn bằng hoa văn cầu kỳ, bắt mắt. Sử dụng chủ yếu từ màu sắc của các loại gỗ tự nhiên nên màu sắc khá đơn giản. Vân gỗ đẹp làm tăng thêm giá trị của ghế sofa gỗ. Tùy vào những thiết kế mà có những kích thước khác nhau, nhưng thường thì có một kích thước chung là ngang 1m8 ( dành cho ghế dài) và ngang 60 – 70cm sâu 50cm, từ mặt đất đến ghế 40 – 50cm ( dành cho ghế đơn ).
 • Sử dụng các loại nệm mút, bông ép cao cấp giúp nó trở nên tiện nghi hơn. Nệm mút có chất liệu mousee được nhập khẩu từ Hàn Quốc, có tỉ trọng cao làm tăng độ thoải mái khi sử dụng. Vải bọc cao cấp được nhập khẩu hoàn toàn các nước Á – Âu có độ bền cao, màu sắc tươi sáng làm tăng thêm giá trị của sofa gỗ.
Xem thêm : Bàn ghế gỗ phòng khách

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều
Khách hàng - Đối tác
 • Khách Sạn Mường Thanh
 • Khách sạn Caravelle
 • Khách sạn New World
 • Novaland
 • Himlam
 • Vinhomes
Hướng dẫn mua hàng
Bản đồ
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICE DAY
Hotline: 0903 111 764 (24/7)
Email: noithatniceday@gmail.com
Website: www.niceday.vn
Văn phòng đại diện: 95 Trần Phú, phường 4, Quận 5, TPHCM
Xưởng sản xuất : C11/24 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TPHCM ( Cách Ngã Tư Nguyễn Văn Linh- giao Phạm Hùng 100m)
 
Facebook: https://www.facebook.com/noithatniceday.vn/
MIỄN PHÍ  LẮP ĐẶT TẠI TPHCM

Tài khoản công ty: 

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH XD VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICEDAY

Số tài khoản:  2305792018

Ngân hàng ACB - CN Nguyễn Thị Minh Khai

Ghế Sofa Gỗ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Ghế Sofa Gỗ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Ghế Sofa Gỗ, Sản Xuất Cung Cấp Ghế Sofa Gỗ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40%, Giao Lắp Miễn Phí TPHCM, LH 0934 772 774 4.6 trên 168 Bình chọn