Ghế Salon Gỗ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn

HỖ TRỢ 24/7/365

0903 111 764
Menu
 • Công ty TNHH Nice Day
 • Nội thất Nice Day
Ghế (82)
Ghế Sofa (5094)
Sofa Nỉ (227)
Sofa Vải (3177)
Nice Day (2867)
Salon Gỗ Triện Xoan Đào Tay 10 6 Món Nâu Cánh Gián

Salon Gỗ Triện Xoan Đào Tay 10 6 Món Nâu Cánh Gián

Mã: SL2

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Gỗ Salon Triện Xoan Đào Tay Rồng 10 6 Món

Bàn Ghế Gỗ Salon Triện Xoan Đào Tay Rồng 10 6 Món

Mã: SL31

Kt: Tay 10 - 6 món

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Salon Triện Gõ Đỏ 6 Món Tay 10 Cao Cấp

Bộ Salon Triện Gõ Đỏ 6 Món Tay 10 Cao Cấp

Mã: SL64

Kt:

Chất liệu: Gỗ Gõ Đỏ

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Gỗ Phòng Khách Triện Tay 12 6 Món Nâu Cánh Gián

Bàn Ghế Gỗ Phòng Khách Triện Tay 12 6 Món Nâu Cánh Gián

Mã: SL6

Kt: Tay 12 - 6 món

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Gỗ Triện Xoan Đào Chạm Tay 10 6 Món

Bàn Ghế Gỗ Triện Xoan Đào Chạm Tay 10 6 Món

Mã: SL1

Kt: Tay 10 - 6 món

Chất liệu: Gỗ xoan đào, sơn PU

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Gỗ Triện Xoan Đào Khảm Ốc Tay 10 6 Món

Bàn Ghế Gỗ Triện Xoan Đào Khảm Ốc Tay 10 6 Món

Mã: SL3

Kt: Tay 10 - 6 món

Chất liệu: Gỗ xoan đào, sơn PU

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Gỗ Triện Xoan Đào Khảm Ốc Nâu Cánh Gián Tay 10 6 Món

Bàn Ghế Gỗ Triện Xoan Đào Khảm Ốc Nâu Cánh Gián Tay 10 6 Món

Mã: SL4

Kt: Tay 10 - 6 món

Chất liệu: Gỗ xoan đào, sơn PU

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Gỗ Triện Chạm Xoan Đào Tay 12 6 Món

Bàn Ghế Gỗ Triện Chạm Xoan Đào Tay 12 6 Món

Mã: SL5

Kt: Tay 12 - 6 món

Chất liệu: Gỗ xoan đào, Sơn PU màu xoan đào

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Gỗ Triện Khảm Xoan Đào Tay 12 6 Món

Bàn Ghế Gỗ Triện Khảm Xoan Đào Tay 12 6 Món

Mã: SL7

Kt: Tay 12 - 6 món

Chất liệu: Gỗ xoan đào, Sơn PU màu xoan đào, cẩn ốc

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Gỗ Salon Triện Xoan Đào Nâu Cánh Gián Cẩn Tay 12 6 Món

Bàn Ghế Gỗ Salon Triện Xoan Đào Nâu Cánh Gián Cẩn Tay 12 6 Món

Mã: SL8

Kt: Tay 12 - 6 món

Chất liệu: Gỗ xoan đào, Cẩn ốc, sơn PU màu nâu cánh gián

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Salon Gỗ Cẩm Lai 10 Món Tay 18

Bàn Ghế Salon Gỗ Cẩm Lai 10 Món Tay 18

Mã: ND3205

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ cẩm lai

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ghế Salon Nghê Tay 16

Bộ Bàn Ghế Salon Nghê Tay 16

Mã: ND3206

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ Mun sọc.

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Phòng Khách Salon Triện Cẩm Lai 10 Món Tay 16

Bàn Ghế Phòng Khách Salon Triện Cẩm Lai 10 Món Tay 16

Mã: ND3207

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ cẩm lai

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Phòng Khách Salon Triện Nghê 10 Món Tay 14

Bàn Ghế Phòng Khách Salon Triện Nghê 10 Món Tay 14

Mã: ND3208

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ Mun sọc.

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Phòng Khách Salon Triện Nu 10 Món Tay 14

Bàn Ghế Phòng Khách Salon Triện Nu 10 Món Tay 14

Mã: ND3209

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ Nu

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Salon Gỗ Tứ Quý Huỳnh Giáng Hương 10 Món

Salon Gỗ Tứ Quý Huỳnh Giáng Hương 10 Món

Mã: ND3210

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ huỳnh giáng hương

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Salon Triện Gỗ Nu 10 Món Tay 12

Bộ Salon Triện Gỗ Nu 10 Món Tay 12

Mã: ND3211

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ nu

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Salon Triện Tay 12 Gỗ Cẩm Lai 10 Món

Bàn Ghế Salon Triện Tay 12 Gỗ Cẩm Lai 10 Món

Mã: ND3212

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ cẩm lai

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Salon Trái Đào Căm Xe 10 Món

Bàn Ghế Salon Trái Đào Căm Xe 10 Món

Mã: ND3213

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Salon Triện Gỗ Gõ Đỏ Tay 12 - 10 Món

Bàn Ghế Salon Triện Gỗ Gõ Đỏ Tay 12 - 10 Món

Mã: ND3214

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ gõ đỏ

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Salon Triện Gỗ Gõ Đỏ Tay 10 - 10 Món

Bàn Ghế Salon Triện Gỗ Gõ Đỏ Tay 10 - 10 Món

Mã: ND3201

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ gõ đỏ

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Phòng Khách Salon Triện Cẩm Lai Mặt Nu Tay 10, 6 Món

Bàn Ghế Phòng Khách Salon Triện Cẩm Lai Mặt Nu Tay 10, 6 Món

Mã: ND3215

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ cẩm lai + nu

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Salon Phòng Khách Trái Đào Cẩm Lai 10 Món

Bàn Ghế Salon Phòng Khách Trái Đào Cẩm Lai 10 Món

Mã: ND3216

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu:

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Salon Phòng Khách Âu Á Cẩm Lai Mặt Nu 10 Món

Bàn Ghế Salon Phòng Khách Âu Á Cẩm Lai Mặt Nu 10 Món

Mã: ND3217

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ cẩm lai + nu

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Salon Phòng Khách Trái Đào Cẩm Lai 6 Món

Bàn Ghế Salon Phòng Khách Trái Đào Cẩm Lai 6 Món

Mã: ND3218

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ cẩm lai

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Phòng Khách Salon Triện Tay 12, 6 Món Gõ Đỏ

Bàn Ghế Phòng Khách Salon Triện Tay 12, 6 Món Gõ Đỏ

Mã: ND3219

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ gõ đỏ

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Phòng Khách Salon Triện Tay 10 6 Món Gõ Đỏ

Bàn Ghế Phòng Khách Salon Triện Tay 10 6 Món Gõ Đỏ

Mã: ND3221

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ gõ đỏ

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ghế Gỗ Căm Xe 6 Món

Bộ Bàn Ghế Gỗ Căm Xe 6 Món

Mã: ND3227

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ghế Salon Triện Tay 8 - 6 Món Gỗ Gõ Mật

Bộ Bàn Ghế Salon Triện Tay 8 - 6 Món Gỗ Gõ Mật

Mã: ND3202

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ gõ mật

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Các mẫu ghế salon gỗ rất khó lỗi thời. Tuy không êm ái như sofa nhưng đây là sự lựa chọn chủ yếu của rất nhiều gia đình tại Việt Nam khi có nhu cầu mua một bộ bàn ghế gỗ phòng khách. Ưu điểm vượt trội của các mẫu ghế salon gỗ chính là độ bền cao, thời gian sử dụng lâu dài mãi, không bị hư hại.
Ghế salon gỗ mang vẻ đẹp thiên nhiên luôn tạo cho căn nhà một cảm giác vững chãi, sang trọng và thượng lưu, cũng chính vì thế các mẫu salon gỗ luôn được các khách hàng tuổi trung niên hay có khả năng tài chính cao chọn lựa.

Ghế Salon gỗ - Chất gỗ tự nhiên làm nên vẻ đẹp đẳng cấp

 • Salon gỗ đều được gia công phần lớn thủ công, tỉ mỉ từng chi tiết. Gỗ tự nhiên cho phép chủ động đục đẽo, trang trí, từ đó tạo ra những họa tiết, kết cấu thẩm mỹ hoàn hảo, tạo nên vẻ đẹp sang trọng và đẳng cấp cho toàn bộ căn phòng khách.
 • Các loại gỗ trực tiếp gia công ghế salon gỗ tại Nice Day là các loại gỗ sau: gõ đỏ, gõ mật, xoan đào, cẩm lai, mun sọc, nu, huỳnh giáng hương, căm xe, sồi, muồng Mã Lai… Với đặc trưng màu sắc, vân gỗ của từng loại gỗ, khách hàng có thể chủ động lựa chọn mẫu gỗ sao cho phù hợp với sở thích và phong cách của mình.
 • Các loại gỗ này đều đã qua xử lí tẩm sấy, sơn bã, cho khả năng chống nước, chống nhiệt cao, bền đẹp với thời gian.

Ghế salon gỗ với nhiều kiểu dáng thiết kế đa dạng từ cổ điển đến hiện đại

 • Ghế salon gỗ cổ điển: Nhiều chi tiết uốn lượn, chạm trổ, chạy chỉ.
 • Ghế salon gỗ tân cổ điển: kết hợp nhiều đường thẳng, không chạm chỗ, gia cố đường cong những chi tiết cần thiết.
 • Ghế salon gỗ hiện đại: chuộng đường thẳng, vuông góc, có thêm các mẫu salon gỗ kèm nệm kiểu dáng hiện đại.
Các mẫu ghế salon gỗ tại nội thất Nice Day được gia công trực tiếp dựa trên yêu cầu cụ thể từ phía khách hàng: Loại gỗ cụ thể, kích thước cụ thể, kiểu dáng cụ thể.
Với mức giá gia công tại xưởng, khách hàng có cơ hội sở hữu những bộ ghế salon gỗ chất lượng chính hãng với mức giá sát nhất thị trường.
Gọi cho nội thất Nice Day để được tư vấn cụ thể về chất liệu từng mẫu gỗ và nghe tư vấn về việc lựa chọn các bộ salon gỗ thiết kế phù hợp.

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều
Khách hàng - Đối tác
 • Khách Sạn Mường Thanh
 • Khách sạn Caravelle
 • Khách sạn New World
 • Novaland
 • Himlam
 • Vinhomes
Hướng dẫn mua hàng
Bản đồ
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICE DAY
Hotline: 0903 111 764 (24/7)
Email: noithatniceday@gmail.com
Website: www.niceday.vn
Văn phòng đại diện: 95 Trần Phú, phường 4, Quận 5, TPHCM
Xưởng sản xuất : C11/24 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TPHCM ( Cách Ngã Tư Nguyễn Văn Linh- giao Phạm Hùng 100m)
 
Facebook: https://www.facebook.com/noithatniceday.vn/
MIỄN PHÍ  LẮP ĐẶT TẠI TPHCM

Tài khoản công ty: 

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH XD VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICEDAY

Số tài khoản:  2305792018

Ngân hàng ACB - CN Nguyễn Thị Minh Khai

Ghế Salon Gỗ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Ghế Salon Gỗ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Ghế Salon Gỗ, Sản Xuất Cung Cấp Ghế Salon Gỗ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40%, Giao Lắp Miễn Phí TPHCM, LH 0934 772 774 4.6 trên 168 Bình chọn