Ghế Giám Đốc Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn

HỖ TRỢ 24/7/365

0934 772 774
Menu
 • Công ty TNHH Nice Day
 • Nội thất Nice Day
Ghế Sofa (5094)
Sofa Nỉ (227)
Sofa Vải (3177)
Nice Day (2950)

Ghế Giám Đốc

GHẾ GIÁM ĐỐC RC10906-L1

GHẾ GIÁM ĐỐC RC10906-L1

Mã: RC10906-L1

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da thuộc, chân tay gỗ, áp gỗ

Liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ THƯ GIÃN RC10911-L2

GHẾ THƯ GIÃN RC10911-L2

Mã: RC10911-L2

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da thuộc, chân tay gỗ, áp gỗ

Liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ THƯ GIÃN RC10914-L1

GHẾ THƯ GIÃN RC10914-L1

Mã: RC10914-L1

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da thuộc, chân tay gỗ, áp gỗ

Liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ THƯ GIÃN RC12019-L1

GHẾ THƯ GIÃN RC12019-L1

Mã: RC12019-L1

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da thuộc, chân tay gỗ, áp gỗ

Liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ GIÁM ĐỐC RC10908-L1

GHẾ GIÁM ĐỐC RC10908-L1

Mã: RC10908-L1

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da thuộc, chân tay gỗ, áp gỗ

Liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ THƯ GIÃN RC10166-U1

GHẾ THƯ GIÃN RC10166-U1

Mã: RC10166-U1

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: PVC, chân tay bằng gỗ.

Liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ THƯ GIÃN RC10177-U1

GHẾ THƯ GIÃN RC10177-U1

Mã: RC10177-U1

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: PVC, chân tay bằng gỗ.

Liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ THƯ GIÃN RC10919-U1

GHẾ THƯ GIÃN RC10919-U1

Mã: RC10919-U1

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: PVC, chân tay bằng gỗ.

Liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ THƯ GIÃN RC10915-U2

GHẾ THƯ GIÃN RC10915-U2

Mã: RC10915-U2

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: PVC, chân tay bằng gỗ.

Liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ THƯ GIÃN RC10105-U1

GHẾ THƯ GIÃN RC10105-U1

Mã: RC10105-U1

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: PVC, chân tay bằng gỗ.

Liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ THƯ GIÃN RC10106-U1

GHẾ THƯ GIÃN RC10106-U1

Mã: RC10106-U1

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: PVC, chân tay bằng gỗ.

Liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ THƯ GIÃN RC10104-L1

GHẾ THƯ GIÃN RC10104-L1

Mã: RC10104-L1

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da thuộc, chân tay bằng gỗ.

Liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ GIÁM ĐỐC EC10104-U1

GHẾ GIÁM ĐỐC EC10104-U1

Mã: EC10104-U1

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: PVC cao cấp, chân tay bằng gỗ.

Liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ GIÁM ĐỐC EC10102-U1

GHẾ GIÁM ĐỐC EC10102-U1

Mã: EC10102-U1

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: PVC cao cấp, chân tay bằng gỗ.

Liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ GIÁM ĐỐC DC10163-U1

GHẾ GIÁM ĐỐC DC10163-U1

Mã: DC10163-U1

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: PVC cao cấp, chân tay bằng gỗ.

Liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ GIÁM ĐỐC DC10201-U2

GHẾ GIÁM ĐỐC DC10201-U2

Mã: DC10201-U2

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: PVC cao cấp, chân tay bằng gỗ.

Liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ TRƯỞNG PHÒNG EC10105-U2

GHẾ TRƯỞNG PHÒNG EC10105-U2

Mã: EC10105-U2

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: PVC cao cấp, chân tay bằng gỗ.

Liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ GIÁM ĐỐC DC10204-U2

GHẾ GIÁM ĐỐC DC10204-U2

Mã: DC10204-U2

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: PVC cao cấp, chân tay bằng gỗ.

Liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ TRƯỞNG PHÒNG EC10101-L1

GHẾ TRƯỞNG PHÒNG EC10101-L1

Mã: EC10101-L1

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da thuộc, tay gỗ, chân gỗ,

Liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ GIÁM ĐỐC DC10203-L1

GHẾ GIÁM ĐỐC DC10203-L1

Mã: DC10203-L1

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da thuộc, tay gỗ, chân gỗ,

Liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ GIÁM ĐỐC DC10268-L2

GHẾ GIÁM ĐỐC DC10268-L2

Mã: DC10268-L2

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da thuộc, tay gỗ, chân gỗ,

Liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ GIÁM ĐỐC HC10114-U1

GHẾ GIÁM ĐỐC HC10114-U1

Mã: HC10114-U1

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: PVC, chân nhôm đúc

Liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ GIÁM ĐỐC MC10114-U1

GHẾ GIÁM ĐỐC MC10114-U1

Mã: MC10114-U1

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: PVC, chân nhôm đúc

Liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ GIÁM ĐỐC HC10113-U1

GHẾ GIÁM ĐỐC HC10113-U1

Mã: HC10113-U1

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: PVC, chân nhôm đúc

Liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ GIÁM ĐỐC HC10112-U1

GHẾ GIÁM ĐỐC HC10112-U1

Mã: HC10112-U1

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: PVC, chân nhôm đúc

Liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ GIÁM ĐỐC MC10112-U1

GHẾ GIÁM ĐỐC MC10112-U1

Mã: MC10112-U1

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: PVC cao cấp, chân nhôm đúc

Liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ HỘI NGHỊ VC10112-U1

GHẾ HỘI NGHỊ VC10112-U1

Mã: VC10112-U1

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: PVC cao cấp, chân nhôm đúc

Liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ GIÁM ĐỐC HC10201-U1

GHẾ GIÁM ĐỐC HC10201-U1

Mã: HC10201-U1

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da Thuộc, chân nhôm đúc

Liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ GIÁM ĐỐC HC10204-U7

GHẾ GIÁM ĐỐC HC10204-U7

Mã: HC10204-U7

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da Thuộc, chân nhôm đúc

Liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ GIÁM ĐỐC HC10218-U6

GHẾ GIÁM ĐỐC HC10218-U6

Mã: HC10218-U6

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da Thuộc, chân nhôm đúc

Liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ GIÁM ĐỐC HC10219-L2

GHẾ GIÁM ĐỐC HC10219-L2

Mã: HC10219-L2

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da Thuộc, chân nhôm đúc

Liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ GIÁM ĐỐC DC10202-U1

GHẾ GIÁM ĐỐC DC10202-U1

Mã: DC10202-U1

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: PVC cao cấp, chân tay bằng gỗ.

Liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ GIÁM ĐỐC DC10999-L1

GHẾ GIÁM ĐỐC DC10999-L1

Mã: DC10999-L1

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da thuộc, chân tay gỗ, áp gỗ

Liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ GIÁM ĐỐC HC10301-M5

GHẾ GIÁM ĐỐC HC10301-M5

Mã: HC10301-M5

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Lưới, PVC, Chân nhôm đúc

Liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ GIÁM ĐỐC ĐỐC MC10301-M4

GHẾ GIÁM ĐỐC ĐỐC MC10301-M4

Mã: MC10301-M4

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Lưới, PVC, Chân nhôm đúc

Liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ GIÁM ĐỐC VC10301-M2

GHẾ GIÁM ĐỐC VC10301-M2

Mã: VC10301-M2

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da thuộc, chân nhôm đúc

Liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ GIÁM ĐỐC HC10932-L7

GHẾ GIÁM ĐỐC HC10932-L7

Mã: HC10932-L7

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da thuộc, chân nhôm đúc

Liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ GIÁM ĐỐC MC10932-L7

GHẾ GIÁM ĐỐC MC10932-L7

Mã: MC10932-L7

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da thuộc, chân nhôm đúc

Liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ GIÁM ĐỐC VC10932-L7

GHẾ GIÁM ĐỐC VC10932-L7

Mã: VC10932-L7

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da thuộc, chân nhôm đúc

Liên hệ

Xem chi tiết

GHẾ GIÁM ĐỐC HC10927-L1

GHẾ GIÁM ĐỐC HC10927-L1

Mã: HC10927-L1

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Da thuộc, chân nhôm đúc

Liên hệ

Xem chi tiết

Xem thêm Ghế Giám Đốc
Ghế giám đốc là một sản phẩm nội thất phòng làm việc được thiết kế riêng dành cho các vị giám đốc, ngoài việc đem lại sự thoải mái cho những giờ làm việc dài thì ghế giám đốc còn đem lại cho chủ nhân của nó một sự quyền lực, uy nghi bởi thiết kế của nó.
Công ty thiết kế nội thất Nice Day chuyên cung cấp các loại sản phẩm nội thất văn phòng, phòng làm việc, trong đó có ghế giám đốc. Một sản phẩm cao cấp, chất lượng cao.

Ghế giám đốc làm từ các loại gỗ nhập khẩu                                                                                   

 • Khung xương và tay nắm của ghế giám đốc được làm hoàn toàn từ các loại gỗ tự nhiên, MDF cao cấp đã qua xử lý chuyên nghiệp, không pha tạp chất vì vậy ghế giám đốc có một độ bền rất cao không bị cong vênh, mối mọt, co ngót theo trong suốt thời gian sử dụng.
 • Ghế giám đốc có các bánh xe để tiện cho việc di chuyển. Sản phẩm được bảo hành 6 đến 12 tháng. Nếu bạn đang ở trong khu vực Tp. Hồ Chí Minh thì khi mua sản phẩm của công ty chúng tôi bạn sẽ được giao hàng miễn phí tận nhà.

Ghế văn phòng giám đốc thiết kế sang trọng

 • Ghế giám đốc mang đậm chất cổ điển, với những đường nét hoa văn cầu kỳ, được trảm trổ vô cùng tỷ mĩ tạo nên một vẻ sang trọng. Kiểu dáng của ghế giám đốc được thiết kế khá giống với các mẫu ghế của các vị vua, chúa thời xưa tạo ra một sự đẳng cấp, tăng thêm sự uy nghi của vị giám đốc trong mắt nhân viên và cả đối tác. Vì thiết kế theo dạng cổ điển nên ghế giám đốc có kích thước khá to vì vậy việc di chuyển có phần hơi khó khăn.
 • Hiện tại thì công ty chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi giảm giá 35% cho tất cả các sản phẩm. Bởi vì số lượng có hạn nên các bạn hãy nhanh tay nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi để sỡ hữu một sản phẩm có chất lượng cao mà giá thành lại cực rẻ.

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều
Khách hàng - Đối tác
 • Khách Sạn Mường Thanh
 • Khách sạn Caravelle
 • Khách sạn New World
 • Novaland
 • Himlam
 • Vinhomes
Hướng dẫn mua hàng
Bản đồ
 
CÔNG TY THIẾT KẾ NỘI THẤT NICE DAY
Địa chỉ showroom:  237A , Trần Phú , phường 9 , quận 5, TPHCM
Hotline: 0934 772 774 (24/7)
Email: noithatniceday@gmail.com
Website: www.niceday.vn
Facebook: https://www.facebook.com/noithatniceday.vn/
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN LẮP ĐẶT TẠI TPHCM

Tài khoản công ty: 

Chủ tài khoản: Ngô Thị Thu

Số tài khoản:  0071 0009 29258

Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh TPHCM

Ghế Giám Đốc Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Ghế Giám Đốc Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Ghế Giám Đốc, Sản Xuất Cung Cấp Ghế Giám Đốc Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40%, Giao Lắp Miễn Phí TPHCM, LH 0934 772 774 4.6 trên 168 Bình chọn