Đèn Thả Hiện Đại Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn

HỖ TRỢ 24/7/365

0934 772 774
Menu
 • Công ty TNHH Nice Day
Ghế Sofa (5093)

Đèn Thả Hiện Đại

Đèn Thả Bàn Ăn QN6122

Đèn Thả Bàn Ăn QN6122

Mã: QN6122

Kt: d320 x H1000mm

Chất liệu:

1,320,000

924,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6121

Đèn Thả Bàn Ăn QN6121

Mã: QN6121

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

1,335,000

935,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6120

Đèn Thả Bàn Ăn QN6120

Mã: QN6120

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

1,200,000

840,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6119

Đèn Thả Bàn Ăn QN6119

Mã: QN6119

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

1,400,000

980,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6118

Đèn Thả Bàn Ăn QN6118

Mã: QN6118

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

1,500,000

1,050,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6117

Đèn Thả Bàn Ăn QN6117

Mã: QN6117

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

1,215,000

850,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6116

Đèn Thả Bàn Ăn QN6116

Mã: QN6116

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

1,020,000

715,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6115

Đèn Thả Bàn Ăn QN6115

Mã: QN6115

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

1,215,000

850,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6114

Đèn Thả Bàn Ăn QN6114

Mã: QN6114

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

1,130,000

790,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6113

Đèn Thả Bàn Ăn QN6113

Mã: QN6113

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

1,300,000

910,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6112

Đèn Thả Bàn Ăn QN6112

Mã: QN6112

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

610,000

425,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6111

Đèn Thả Bàn Ăn QN6111

Mã: QN6111

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

610,000

425,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6110

Đèn Thả Bàn Ăn QN6110

Mã: QN6110

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

610,000

425,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6109

Đèn Thả Bàn Ăn QN6109

Mã: QN6109

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

1,540,000

1,080,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6108

Đèn Thả Bàn Ăn QN6108

Mã: QN6108

Kt: w250 x L600 x H1000mm

Chất liệu:

1,200,000

840,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6107

Đèn Thả Bàn Ăn QN6107

Mã: QN6107

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

1,200,000

840,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6106

Đèn Thả Bàn Ăn QN6106

Mã: QN6106

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

1,350,000

945,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6105

Đèn Thả Bàn Ăn QN6105

Mã: QN6105

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

1,215,000

850,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6104

Đèn Thả Bàn Ăn QN6104

Mã: QN6104

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

1,130,000

790,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6103

Đèn Thả Bàn Ăn QN6103

Mã: QN6103

Kt: w250 x L600 x H1000mm

Chất liệu:

1,340,000

940,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6102

Đèn Thả Bàn Ăn QN6102

Mã: QN6102

Kt: w250 x L600 x H1000mm

Chất liệu:

1,360,000

950,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6101

Đèn Thả Bàn Ăn QN6101

Mã: QN6101

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

1,210,000

845,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6100

Đèn Thả Bàn Ăn QN6100

Mã: QN6100

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

4,215,000

2,950,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6099

Đèn Thả Bàn Ăn QN6099

Mã: QN6099

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

4,215,000

2,950,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6098

Đèn Thả Bàn Ăn QN6098

Mã: QN6098

Kt: w250 x L600 x H1000mm

Chất liệu:

1,315,000

920,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6097

Đèn Thả Bàn Ăn QN6097

Mã: QN6097

Kt: w250 x L600 x H1000mm

Chất liệu:

1,260,000

880,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6096

Đèn Thả Bàn Ăn QN6096

Mã: QN6096

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

1,215,000

850,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6095

Đèn Thả Bàn Ăn QN6095

Mã: QN6095

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

1,215,000

850,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6094

Đèn Thả Bàn Ăn QN6094

Mã: QN6094

Kt: d400 x H1000mm

Chất liệu:

1,200,000

840,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6093

Đèn Thả Bàn Ăn QN6093

Mã: QN6093

Kt: d400 x H1000mm

Chất liệu:

1,230,000

860,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6092

Đèn Thả Bàn Ăn QN6092

Mã: QN6092

Kt: d450 x H1000mm

Chất liệu:

1,885,000

1,320,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Thủy Tinh QN6085

Đèn Thả Thủy Tinh QN6085

Mã: QN6085

Kt: d320 x H750mm

Chất liệu:

1,860,000

1,300,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Thủy Tinh QN6084

Đèn Thả Thủy Tinh QN6084

Mã: QN6084

Kt: d350 x H1000 mm

Chất liệu:

1,960,000

1,370,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Thủy Tinh QN6083

Đèn Thả Thủy Tinh QN6083

Mã: QN6083

Kt: w400 x L400 x H1000mm

Chất liệu:

2,560,000

1,790,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả LED QN6053-9

Đèn Thả LED QN6053-9

Mã: QN6053-9

Kt:

Chất liệu:

3,320,000

2,324,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả LED QN6052-6

Đèn Thả LED QN6052-6

Mã: QN6052-6

Kt:

Chất liệu:

2,040,000

1,430,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả LED QN6051-3

Đèn Thả LED QN6051-3

Mã: QN6051-3

Kt:

Chất liệu:

965,000

675,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Thủy Tinh QN6047

Đèn Thả Thủy Tinh QN6047

Mã: QN6047

Kt:

Chất liệu:

5,430,000

3,800,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Thủy Tinh QN6046

Đèn Thả Thủy Tinh QN6046

Mã: QN6046

Kt:

Chất liệu:

4,370,000

3,059,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều
Khách hàng - Đối tác
 • Khách Sạn Mường Thanh
 • Khách sạn Caravelle
 • Khách sạn New World
 • Novaland
 • Himlam
 • Vinhomes
 • Nệm (Đệm) Giá Rẻ, Đại Lý Nệm Khuyến Mãi 20-60% - Nệm Giá Gốc
 • Tranh Sơn Dầu Đẹp Giá Rẻ Giảm Giá 30% - Thế Giới Tranh Sơn Dầu
Hướng dẫn mua hàng
Bản đồ
CÔNG TY THIẾT KẾ NỘI THẤT NICE DAY
Địa chỉ showroom: 
Văn Phòng Đại Diện: 15 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM
Điện thoại: 08 66 811 959
Hotline: 0934 772 774 (24/7)
Email: noithatniceday@gmail.com
Website: www.niceday.vn

Tài khoản công ty: 

Chủ tài khoản: Cty TNHH Nice Day

Số tài khoản: 10071 48510 26342

Ngân hàng Eximbank chi nhánh Hòa Bình, TPHCM

Đèn Thả Hiện Đại Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Đèn Thả Hiện Đại Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Đèn Thả Hiện Đại, Cung Cấp Đèn Thả Hiện Đại Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40%, Giao Hàng Miễn Phí TPHCM, LH 0934 772 774 4.6 trên 168 Bình chọn