Đèn Thả Hiện Đại Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn

HỖ TRỢ 24/7/365

0903 111 764
Menu
 • Công ty TNHH Nice Day
 • Nội thất Nice Day
Ghế (82)
Ghế Sofa (5094)
Sofa Nỉ (227)
Sofa Vải (3177)
Nice Day (2867)

Đèn Thả Hiện Đại

Đèn Thả Bàn Ăn QN6122

Đèn Thả Bàn Ăn QN6122

Mã: QN6122

Kt: d320 x H1000mm

Chất liệu:

1,320,000

924,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6121

Đèn Thả Bàn Ăn QN6121

Mã: QN6121

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

1,335,000

935,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6120

Đèn Thả Bàn Ăn QN6120

Mã: QN6120

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

1,200,000

840,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6119

Đèn Thả Bàn Ăn QN6119

Mã: QN6119

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

1,400,000

980,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6118

Đèn Thả Bàn Ăn QN6118

Mã: QN6118

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

1,500,000

1,050,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6117

Đèn Thả Bàn Ăn QN6117

Mã: QN6117

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

1,215,000

850,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6116

Đèn Thả Bàn Ăn QN6116

Mã: QN6116

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

1,020,000

715,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6115

Đèn Thả Bàn Ăn QN6115

Mã: QN6115

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

1,215,000

850,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6114

Đèn Thả Bàn Ăn QN6114

Mã: QN6114

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

1,130,000

790,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6113

Đèn Thả Bàn Ăn QN6113

Mã: QN6113

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

1,300,000

910,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6112

Đèn Thả Bàn Ăn QN6112

Mã: QN6112

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

610,000

425,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6111

Đèn Thả Bàn Ăn QN6111

Mã: QN6111

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

610,000

425,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6110

Đèn Thả Bàn Ăn QN6110

Mã: QN6110

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

610,000

425,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6109

Đèn Thả Bàn Ăn QN6109

Mã: QN6109

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

1,540,000

1,080,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6108

Đèn Thả Bàn Ăn QN6108

Mã: QN6108

Kt: w250 x L600 x H1000mm

Chất liệu:

1,200,000

840,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6107

Đèn Thả Bàn Ăn QN6107

Mã: QN6107

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

1,200,000

840,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6106

Đèn Thả Bàn Ăn QN6106

Mã: QN6106

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

1,350,000

945,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6105

Đèn Thả Bàn Ăn QN6105

Mã: QN6105

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

1,215,000

850,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6104

Đèn Thả Bàn Ăn QN6104

Mã: QN6104

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

1,130,000

790,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6103

Đèn Thả Bàn Ăn QN6103

Mã: QN6103

Kt: w250 x L600 x H1000mm

Chất liệu:

1,340,000

940,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6102

Đèn Thả Bàn Ăn QN6102

Mã: QN6102

Kt: w250 x L600 x H1000mm

Chất liệu:

1,360,000

950,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6101

Đèn Thả Bàn Ăn QN6101

Mã: QN6101

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

1,210,000

845,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6100

Đèn Thả Bàn Ăn QN6100

Mã: QN6100

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

4,215,000

2,950,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6099

Đèn Thả Bàn Ăn QN6099

Mã: QN6099

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

4,215,000

2,950,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6098

Đèn Thả Bàn Ăn QN6098

Mã: QN6098

Kt: w250 x L600 x H1000mm

Chất liệu:

1,315,000

920,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6097

Đèn Thả Bàn Ăn QN6097

Mã: QN6097

Kt: w250 x L600 x H1000mm

Chất liệu:

1,260,000

880,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6096

Đèn Thả Bàn Ăn QN6096

Mã: QN6096

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

1,215,000

850,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6095

Đèn Thả Bàn Ăn QN6095

Mã: QN6095

Kt: d300 x H1000mm

Chất liệu:

1,215,000

850,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6094

Đèn Thả Bàn Ăn QN6094

Mã: QN6094

Kt: d400 x H1000mm

Chất liệu:

1,200,000

840,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6093

Đèn Thả Bàn Ăn QN6093

Mã: QN6093

Kt: d400 x H1000mm

Chất liệu:

1,230,000

860,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Bàn Ăn QN6092

Đèn Thả Bàn Ăn QN6092

Mã: QN6092

Kt: d450 x H1000mm

Chất liệu:

1,885,000

1,320,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Thủy Tinh QN6085

Đèn Thả Thủy Tinh QN6085

Mã: QN6085

Kt: d320 x H750mm

Chất liệu:

1,860,000

1,300,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Thủy Tinh QN6084

Đèn Thả Thủy Tinh QN6084

Mã: QN6084

Kt: d350 x H1000 mm

Chất liệu:

1,960,000

1,370,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Thủy Tinh QN6083

Đèn Thả Thủy Tinh QN6083

Mã: QN6083

Kt: w400 x L400 x H1000mm

Chất liệu:

2,560,000

1,790,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả LED QN6053-9

Đèn Thả LED QN6053-9

Mã: QN6053-9

Kt:

Chất liệu:

3,320,000

2,324,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả LED QN6052-6

Đèn Thả LED QN6052-6

Mã: QN6052-6

Kt:

Chất liệu:

2,040,000

1,430,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả LED QN6051-3

Đèn Thả LED QN6051-3

Mã: QN6051-3

Kt:

Chất liệu:

965,000

675,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Thủy Tinh QN6047

Đèn Thả Thủy Tinh QN6047

Mã: QN6047

Kt:

Chất liệu:

5,430,000

3,800,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Thả Thủy Tinh QN6046

Đèn Thả Thủy Tinh QN6046

Mã: QN6046

Kt:

Chất liệu:

4,370,000

3,059,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều
Khách hàng - Đối tác
 • Khách Sạn Mường Thanh
 • Khách sạn Caravelle
 • Khách sạn New World
 • Novaland
 • Himlam
 • Vinhomes
Hướng dẫn mua hàng
Bản đồ
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICE DAY
Hotline: 0903 111 764 (24/7)
Email: noithatniceday@gmail.com
Website: www.niceday.vn
Văn phòng đại diện: 95 Trần Phú, phường 4, Quận 5, TPHCM
Xưởng sản xuất : C11/24 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TPHCM ( Cách Ngã Tư Nguyễn Văn Linh- giao Phạm Hùng 100m)
 
Facebook: https://www.facebook.com/noithatniceday.vn/
MIỄN PHÍ  LẮP ĐẶT TẠI TPHCM

Tài khoản công ty: 

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH XD VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICEDAY

Số tài khoản:  2305792018

Ngân hàng ACB - CN Nguyễn Thị Minh Khai

Đèn Thả Hiện Đại Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Đèn Thả Hiện Đại Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Đèn Thả Hiện Đại, Cung Cấp Đèn Thả Hiện Đại Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40%, Giao Hàng Miễn Phí TPHCM, LH 0934 772 774 4.6 trên 168 Bình chọn