Đèn Chùm Ý Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn

HỖ TRỢ 24/7/365

0903 111 764
Menu
 • Công ty TNHH Nice Day
 • Nội thất Nice Day
Ghế (82)
Ghế Sofa (5094)
Sofa Nỉ (227)
Sofa Vải (3177)
Nice Day (2867)
Đèn Chùm Kiểu Ý QN6091

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6091

Mã: QN6091

Kt: d600 x H300mm

Chất liệu:

2,360,000

1,650,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6090

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6090

Mã: QN6090

Kt: d600 x H1000mm

Chất liệu:

2,140,000

1,500,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6089

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6089

Mã: QN6089

Kt: d430 x H1000mm

Chất liệu:

4,140,000

2,900,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6088

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6088

Mã: QN6088

Kt: d300mm x H700mm

Chất liệu:

1,710,000

1,200,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6087

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6087

Mã: QN6087

Kt: d350 x H700mm

Chất liệu:

1,785,000

1,250,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6086

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6086

Mã: QN6086

Kt: d400 x H700mm

Chất liệu:

2,360,000

1,650,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6082

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6082

Mã: QN6082

Kt: d500 x H1000mm

Chất liệu:

5,140,000

3,600,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6081

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6081

Mã: QN6081

Kt: d400 x H1000mm

Chất liệu:

3,710,000

2,600,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6080

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6080

Mã: QN6080

Kt: d400 x H1000mm

Chất liệu:

3,960,000

2,770,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6079

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6079

Mã: QN6079

Kt: d400 x H1000mm

Chất liệu:

4,285,000

3,000,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6078

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6078

Mã: QN6078

Kt: d500mm x H1200mm

Chất liệu:

4,800,000

3,360,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6077

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6077

Mã: QN6077

Kt: d500mm x H1200mm

Chất liệu:

5,400,000

3,780,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6076

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6076

Mã: QN6076

Kt: d450 x H1200mm

Chất liệu:

4,860,000

3,400,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6075

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6075

Mã: QN6075

Kt: d500 x H1000mm

Chất liệu:

2,285,000

1,600,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6074

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6074

Mã: QN6074

Kt: d500mm x H1000mm

Chất liệu:

2,285,000

1,600,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6073

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6073

Mã: QN6073

Kt: d400 x H1100mm

Chất liệu:

3,700,000

2,600,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6071

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6071

Mã: QN6071

Kt: w550 xL360xH690

Chất liệu:

8,860,000

6,200,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6070

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6070

Mã: QN6070

Kt: d440 x H1100mm

Chất liệu:

3,140,000

2,200,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6069

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6069

Mã: QN6069

Kt: d450 x L250mm H1000mm

Chất liệu:

4,285,000

3,000,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6068

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6068

Mã: QN6068

Kt: d250mm x h1000mm

Chất liệu:

930,000

650,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6067

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6067

Mã: QN6067

Kt: d450 x H1000mm

Chất liệu:

1,800,000

1,260,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6066

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6066

Mã: QN6066

Kt: d420 x H1000mm

Chất liệu:

2,000,000

1,400,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6065

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6065

Mã: QN6065

Kt: d550 x H1100mm

Chất liệu:

3,430,000

2,400,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6064

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6064

Mã: QN6064

Kt: d750 x H1100mm

Chất liệu:

4,785,000

3,350,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6063

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6063

Mã: QN6063

Kt: d450 x H500mm

Chất liệu:

2,360,000

1,650,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6062

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6062

Mã: QN6062

Kt: d500 x H900mm

Chất liệu:

3,930,000

2,750,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6061

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6061

Mã: QN6061

Kt: d650mm x H250mm

Chất liệu:

2,000,000

1,400,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6060

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6060

Mã: QN6060

Kt: d650mm x H250mm

Chất liệu:

3,000,000

2,100,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6059

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6059

Mã: QN6059

Kt: d600mm x H500mm

Chất liệu:

5,000,000

3,500,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6058

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6058

Mã: QN6058

Kt: d600mm x H250mm

Chất liệu:

3,285,000

2,300,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6057

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6057

Mã: QN6057

Kt: d500mmxh700mm

Chất liệu:

4,000,000

2,800,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6056

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6056

Mã: QN6056

Kt: d950mmxh630mm

Chất liệu:

4,570,000

3,200,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6055

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6055

Mã: QN6055

Kt: d600mmxh860mm

Chất liệu:

5,600,000

3,920,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6054

Đèn Chùm Kiểu Ý QN6054

Mã: QN6054

Kt: Φ640mm X h560mm

Chất liệu:

4,550,000

3,185,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Kiểu Ý QN5960

Đèn Chùm Kiểu Ý QN5960

Mã: QN5960

Kt:

Chất liệu:

5,140,000

3,600,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Kiểu Ý QN5959

Đèn Chùm Kiểu Ý QN5959

Mã: QN5959

Kt:

Chất liệu:

5,285,000

3,700,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Kiểu Ý QN5958

Đèn Chùm Kiểu Ý QN5958

Mã: QN5958

Kt: d800mmxh200mm

Chất liệu:

5,570,000

3,900,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều
Khách hàng - Đối tác
 • Khách Sạn Mường Thanh
 • Khách sạn Caravelle
 • Khách sạn New World
 • Novaland
 • Himlam
 • Vinhomes
Hướng dẫn mua hàng
Bản đồ
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICE DAY
Hotline: 0903 111 764 (24/7)
Email: noithatniceday@gmail.com
Website: www.niceday.vn
Văn phòng đại diện: 95 Trần Phú, phường 4, Quận 5, TPHCM
Xưởng sản xuất : C11/24 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TPHCM ( Cách Ngã Tư Nguyễn Văn Linh- giao Phạm Hùng 100m)
 
Facebook: https://www.facebook.com/noithatniceday.vn/
MIỄN PHÍ  LẮP ĐẶT TẠI TPHCM

Tài khoản công ty: 

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH XD VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICEDAY

Số tài khoản:  2305792018

Ngân hàng ACB - CN Nguyễn Thị Minh Khai

Đèn Chùm Ý Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Đèn Chùm Ý Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Đèn Chùm Ý, Cung Cấp Đèn Chùm Ý Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40%, Giao Hàng Miễn Phí TPHCM, LH 0934 772 774 4.6 trên 168 Bình chọn