Đèn Chùm Led Tròn Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn

HỖ TRỢ 24/7/365

0934 772 774
Menu
  • Công ty TNHH Nice Day
  • Nội thất Nice Day
Ghế Sofa (5094)
Sofa Nỉ (227)
Sofa Vải (3177)
Nice Day (2950)
Đèn Chùm Led Tròn QN5949

Đèn Chùm Led Tròn QN5949

Mã: QN5949

Kt: Φ500mm X h120mm

Chất liệu:

1,500,000

1,050,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5948

Đèn Chùm Led Tròn QN5948

Mã: QN5948

Kt: Φ500mm X h120mm

Chất liệu:

1,500,000

1,050,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5947

Đèn Chùm Led Tròn QN5947

Mã: QN5947

Kt: Φ500mm X h120mm

Chất liệu:

1,500,000

1,050,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5915

Đèn Chùm Led Tròn QN5915

Mã: QN5915

Kt: Ø800mm x H250mm

Chất liệu:

7,140,000

5,000,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5914

Đèn Chùm Led Tròn QN5914

Mã: QN5914

Kt: Φ1000mm x h300mm

Chất liệu:

9,140,000

6,400,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5913

Đèn Chùm Led Tròn QN5913

Mã: QN5913

Kt: Φ800mm X h300mm

Chất liệu:

8,000,000

5,600,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5912

Đèn Chùm Led Tròn QN5912

Mã: QN5912

Kt: Φ600mm X h250mm

Chất liệu:

3,570,000

2,500,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5911

Đèn Chùm Led Tròn QN5911

Mã: QN5911

Kt: Φ500mm X h220mm

Chất liệu:

6,530,000

4,570,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5910

Đèn Chùm Led Tròn QN5910

Mã: QN5910

Kt: Φ600mm X h300mm

Chất liệu:

4,230,000

2,960,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5909

Đèn Chùm Led Tròn QN5909

Mã: QN5909

Kt: Φ600mm X h300mm

Chất liệu:

4,000,000

2,800,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5908

Đèn Chùm Led Tròn QN5908

Mã: QN5908

Kt: Φ600mm X 250mm

Chất liệu:

3,570,000

2,500,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5907

Đèn Chùm Led Tròn QN5907

Mã: QN5907

Kt: Φ500mm X h200mm

Chất liệu:

2,885,000

1,600,000đ

giảm giá45%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5906

Đèn Chùm Led Tròn QN5906

Mã: QN5906

Kt: Φ600mm X H250mm

Chất liệu:

3,760,000

2,630,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5905

Đèn Chùm Led Tròn QN5905

Mã: QN5905

Kt: Φ600mm X h300mm

Chất liệu:

3,640,000

2,550,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5904

Đèn Chùm Led Tròn QN5904

Mã: QN5904

Kt: Φ600mm X H250mm

Chất liệu:

3,800,000

2,660,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5903

Đèn Chùm Led Tròn QN5903

Mã: QN5903

Kt: Φ600mm X h250mm

Chất liệu:

3,570,000

2,500,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5902

Đèn Chùm Led Tròn QN5902

Mã: QN5902

Kt: Φ600mm X h280mm

Chất liệu:

3,800,000

2,660,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5901

Đèn Chùm Led Tròn QN5901

Mã: QN5901

Kt: Φ600mm X h250mm

Chất liệu:

3,860,000

2,660,000đ

giảm giá31%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5900

Đèn Chùm Led Tròn QN5900

Mã: QN5900

Kt: Φ600mm X h300mm

Chất liệu:

3,860,000

2,700,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5899

Đèn Chùm Led Tròn QN5899

Mã: QN5899

Kt: Φ600mm X h220mm

Chất liệu:

3,700,000

2,600,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5898

Đèn Chùm Led Tròn QN5898

Mã: QN5898

Kt: Φ600mm X h250mm

Chất liệu:

3,700,000

2,600,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5897

Đèn Chùm Led Tròn QN5897

Mã: QN5897

Kt: Φ500mm X h250mm

Chất liệu:

2,670,000

1,870,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5896

Đèn Chùm Led Tròn QN5896

Mã: QN5896

Kt: Φ600mm X h400mm

Chất liệu:

3,570,000

2,500,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5895

Đèn Chùm Led Tròn QN5895

Mã: QN5895

Kt: Φ500mm X H150mm

Chất liệu:

3,570,000

2,500,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5894

Đèn Chùm Led Tròn QN5894

Mã: QN5894

Kt:

Chất liệu:

3,930,000

2,750,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5893

Đèn Chùm Led Tròn QN5893

Mã: QN5893

Kt: Φ600mm X h200mm

Chất liệu:

3,285,000

2,300,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5892

Đèn Chùm Led Tròn QN5892

Mã: QN5892

Kt: Φ500mm x h150mm

Chất liệu:

3,570,000

2,500,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5891

Đèn Chùm Led Tròn QN5891

Mã: QN5891

Kt: Φ500mm X h70mm

Chất liệu:

1,860,000

1,300,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5890

Đèn Chùm Led Tròn QN5890

Mã: QN5890

Kt: Φ500mm X h200mm

Chất liệu:

2,285,000

1,600,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5888

Đèn Chùm Led Tròn QN5888

Mã: QN5888

Kt: Φ500mm X h250mm

Chất liệu:

2,285,000

1,600,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5887

Đèn Chùm Led Tròn QN5887

Mã: QN5887

Kt: Φ550mm X h150mm

Chất liệu:

2,860,000

2,000,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5886

Đèn Chùm Led Tròn QN5886

Mã: QN5886

Kt: Φ500mm X h200mm

Chất liệu:

2,500,000

1,760,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5885

Đèn Chùm Led Tròn QN5885

Mã: QN5885

Kt: Φ600mm X h180mm

Chất liệu:

3,430,000

2,400,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5884

Đèn Chùm Led Tròn QN5884

Mã: QN5884

Kt: Φ500mm x h200mm

Chất liệu:

2,470,000

1,730,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5883

Đèn Chùm Led Tròn QN5883

Mã: QN5883

Kt: Φ600mm X h250mm

Chất liệu:

3,800,000

2,660,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5882

Đèn Chùm Led Tròn QN5882

Mã: QN5882

Kt: Φ600mm X h250mm

Chất liệu:

3,800,000

2,660,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5881

Đèn Chùm Led Tròn QN5881

Mã: QN5881

Kt:

Chất liệu:

4,285,000

3,000,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5880

Đèn Chùm Led Tròn QN5880

Mã: QN5880

Kt: Φ600mm X h250mm

Chất liệu:

3,800,000

2,660,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5879

Đèn Chùm Led Tròn QN5879

Mã: QN5879

Kt: Φ600mm X h250mm

Chất liệu:

3,800,000

2,660,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5878

Đèn Chùm Led Tròn QN5878

Mã: QN5878

Kt: Φ600mm X h180mm

Chất liệu:

4,860,000

3,400,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Xem thêm Đèn Chùm Led Tròn

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều
Khách hàng - Đối tác
  • Khách Sạn Mường Thanh
  • Khách sạn Caravelle
  • Khách sạn New World
  • Novaland
  • Himlam
  • Vinhomes
Hướng dẫn mua hàng
Bản đồ
 
CÔNG TY THIẾT KẾ NỘI THẤT NICE DAY
Địa chỉ showroom:  237A , Trần Phú , phường 9 , quận 5, TPHCM
Hotline: 0934 772 774 (24/7)
Email: noithatniceday@gmail.com
Website: www.niceday.vn
Facebook: https://www.facebook.com/noithatniceday.vn/
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN LẮP ĐẶT TẠI TPHCM

Tài khoản công ty: 

Chủ tài khoản: Ngô Thị Thu

Số tài khoản:  0071 0009 29258

Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh TPHCM

Đèn Chùm Led Tròn Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Đèn Chùm Led Tròn Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Đèn Chùm Led Tròn, Cung Cấp Đèn Chùm Led Tròn Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40%, Giao Hàng Miễn Phí TPHCM, LH 0934 772 774 4.6 trên 168 Bình chọn