Đèn Chùm Led Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn

HỖ TRỢ 24/7/365

0903 111 764
Menu
  • Công ty TNHH Nice Day
  • Nội thất Nice Day
Ghế (82)
Ghế Sofa (5094)
Sofa Nỉ (227)
Sofa Vải (3177)
Nice Day (2867)
Đèn Chùm Led Tròn QN5949

Đèn Chùm Led Tròn QN5949

Mã: QN5949

Kt: Φ500mm X h120mm

Chất liệu:

1,500,000

1,050,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5948

Đèn Chùm Led Tròn QN5948

Mã: QN5948

Kt: Φ500mm X h120mm

Chất liệu:

1,500,000

1,050,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5947

Đèn Chùm Led Tròn QN5947

Mã: QN5947

Kt: Φ500mm X h120mm

Chất liệu:

1,500,000

1,050,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5915

Đèn Chùm Led Tròn QN5915

Mã: QN5915

Kt: Ø800mm x H250mm

Chất liệu:

7,140,000

5,000,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5914

Đèn Chùm Led Tròn QN5914

Mã: QN5914

Kt: Φ1000mm x h300mm

Chất liệu:

9,140,000

6,400,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5913

Đèn Chùm Led Tròn QN5913

Mã: QN5913

Kt: Φ800mm X h300mm

Chất liệu:

8,000,000

5,600,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5912

Đèn Chùm Led Tròn QN5912

Mã: QN5912

Kt: Φ600mm X h250mm

Chất liệu:

3,570,000

2,500,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5911

Đèn Chùm Led Tròn QN5911

Mã: QN5911

Kt: Φ500mm X h220mm

Chất liệu:

6,530,000

4,570,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5910

Đèn Chùm Led Tròn QN5910

Mã: QN5910

Kt: Φ600mm X h300mm

Chất liệu:

4,230,000

2,960,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5909

Đèn Chùm Led Tròn QN5909

Mã: QN5909

Kt: Φ600mm X h300mm

Chất liệu:

4,000,000

2,800,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5908

Đèn Chùm Led Tròn QN5908

Mã: QN5908

Kt: Φ600mm X 250mm

Chất liệu:

3,570,000

2,500,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5907

Đèn Chùm Led Tròn QN5907

Mã: QN5907

Kt: Φ500mm X h200mm

Chất liệu:

2,885,000

1,600,000đ

giảm giá45%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5906

Đèn Chùm Led Tròn QN5906

Mã: QN5906

Kt: Φ600mm X H250mm

Chất liệu:

3,760,000

2,630,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5905

Đèn Chùm Led Tròn QN5905

Mã: QN5905

Kt: Φ600mm X h300mm

Chất liệu:

3,640,000

2,550,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5904

Đèn Chùm Led Tròn QN5904

Mã: QN5904

Kt: Φ600mm X H250mm

Chất liệu:

3,800,000

2,660,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5903

Đèn Chùm Led Tròn QN5903

Mã: QN5903

Kt: Φ600mm X h250mm

Chất liệu:

3,570,000

2,500,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5902

Đèn Chùm Led Tròn QN5902

Mã: QN5902

Kt: Φ600mm X h280mm

Chất liệu:

3,800,000

2,660,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5901

Đèn Chùm Led Tròn QN5901

Mã: QN5901

Kt: Φ600mm X h250mm

Chất liệu:

3,860,000

2,660,000đ

giảm giá31%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5900

Đèn Chùm Led Tròn QN5900

Mã: QN5900

Kt: Φ600mm X h300mm

Chất liệu:

3,860,000

2,700,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Tròn QN5899

Đèn Chùm Led Tròn QN5899

Mã: QN5899

Kt: Φ600mm X h220mm

Chất liệu:

3,700,000

2,600,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Xem thêm Đèn Chùm Led Tròn
Đèn Chùm Led Chữ Nhật QN5930

Đèn Chùm Led Chữ Nhật QN5930

Mã: QN5930

Kt: W800mmXL1000mm

Chất liệu:

13,860,000

9,700,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Chữ Nhật QN5929

Đèn Chùm Led Chữ Nhật QN5929

Mã: QN5929

Kt: W700mmxL900mm

Chất liệu:

6,285,000

4,400,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Chữ Nhật QN5928

Đèn Chùm Led Chữ Nhật QN5928

Mã: QN5928

Kt:

Chất liệu:

3,285,000

2,300,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Chữ Nhật QN5927

Đèn Chùm Led Chữ Nhật QN5927

Mã: QN5927

Kt:

Chất liệu:

3,430,000

2,400,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Chữ Nhật QN5926

Đèn Chùm Led Chữ Nhật QN5926

Mã: QN5926

Kt:

Chất liệu:

5,140,000

3,600,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Chữ Nhật QN5925

Đèn Chùm Led Chữ Nhật QN5925

Mã: QN5925

Kt: W730xL930mm

Chất liệu:

5,140,000

3,600,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Chữ Nhật QN5924

Đèn Chùm Led Chữ Nhật QN5924

Mã: QN5924

Kt:

Chất liệu:

3,430,000

2,400,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Chữ Nhật QN5923

Đèn Chùm Led Chữ Nhật QN5923

Mã: QN5923

Kt: W650mmxL850mm

Chất liệu:

3,430,000

2,400,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Chữ Nhật QN5922

Đèn Chùm Led Chữ Nhật QN5922

Mã: QN5922

Kt: W580mmxL700mm

Chất liệu:

3,430,000

2,400,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Chữ Nhật QN5921

Đèn Chùm Led Chữ Nhật QN5921

Mã: QN5921

Kt: W580mmxL700mm

Chất liệu:

3,430,000

2,400,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Chữ Nhật QN5921

Đèn Chùm Led Chữ Nhật QN5921

Mã: QN5921

Kt: W800mmxL800mm

Chất liệu:

3,430,000

5,500,000đ

giảm giá-60%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Chữ Nhật QN5920

Đèn Chùm Led Chữ Nhật QN5920

Mã: QN5920

Kt: W800mmxL800mm

Chất liệu:

7,860,000

5,500,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Chữ Nhật QN5919

Đèn Chùm Led Chữ Nhật QN5919

Mã: QN5919

Kt: W800mmxL800mm

Chất liệu:

6,700,000

4,700,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Chữ Nhật QN5918

Đèn Chùm Led Chữ Nhật QN5918

Mã: QN5918

Kt: W800mmxL1000mm

Chất liệu:

9,285,000

6,500,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Chữ Nhật QN5917

Đèn Chùm Led Chữ Nhật QN5917

Mã: QN5917

Kt: W750mmxL950mm

Chất liệu:

6,270,000

4,390,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Chữ Nhật QN5916

Đèn Chùm Led Chữ Nhật QN5916

Mã: QN5916

Kt: W700mmxL900mm

Chất liệu:

6,560,000

4,590,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Vuông QN5952

Đèn Chùm Led Vuông QN5952

Mã: QN5952

Kt:

Chất liệu:

1,300,000

910,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Vuông QN5951

Đèn Chùm Led Vuông QN5951

Mã: QN5951

Kt:

Chất liệu:

1,300,000

910,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Vuông QN5950

Đèn Chùm Led Vuông QN5950

Mã: QN5950

Kt:

Chất liệu:

1,300,000

910,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Vuông QN5946

Đèn Chùm Led Vuông QN5946

Mã: QN5946

Kt:

Chất liệu:

1,640,000

1,150,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Vuông QN5945

Đèn Chùm Led Vuông QN5945

Mã: QN5945

Kt:

Chất liệu:

1,640,000

1,150,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Vuông QN5944

Đèn Chùm Led Vuông QN5944

Mã: QN5944

Kt:

Chất liệu:

1,640,000

1,150,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Vuông QN5943

Đèn Chùm Led Vuông QN5943

Mã: QN5943

Kt:

Chất liệu:

2,070,000

1,450,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Vuông QN5942

Đèn Chùm Led Vuông QN5942

Mã: QN5942

Kt:

Chất liệu:

4,200,000

2,950,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Vuông QN5941

Đèn Chùm Led Vuông QN5941

Mã: QN5941

Kt:

Chất liệu:

4,070,000

2,850,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Vuông QN5940

Đèn Chùm Led Vuông QN5940

Mã: QN5940

Kt:

Chất liệu:

3,285,000

2,300,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Vuông QN5939

Đèn Chùm Led Vuông QN5939

Mã: QN5939

Kt:

Chất liệu:

2,860,000

2,000,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Vuông QN5938

Đèn Chùm Led Vuông QN5938

Mã: QN5938

Kt:

Chất liệu:

3,640,000

2,550,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Vuông QN5937

Đèn Chùm Led Vuông QN5937

Mã: QN5937

Kt:

Chất liệu:

4,185,000

2,930,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Vuông QN5936

Đèn Chùm Led Vuông QN5936

Mã: QN5936

Kt:

Chất liệu:

3,430,000

2,400,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Vuông QN5935

Đèn Chùm Led Vuông QN5935

Mã: QN5935

Kt:

Chất liệu:

3,285,000

2,300,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Vuông QN5934

Đèn Chùm Led Vuông QN5934

Mã: QN5934

Kt:

Chất liệu:

3,285,000

2,300,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Vuông QN5933

Đèn Chùm Led Vuông QN5933

Mã: QN5933

Kt:

Chất liệu:

3,285,000

2,300,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Vuông QN5932

Đèn Chùm Led Vuông QN5932

Mã: QN5932

Kt:

Chất liệu:

3,700,000

2,600,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Chùm Led Vuông QN5931

Đèn Chùm Led Vuông QN5931

Mã: QN5931

Kt:

Chất liệu:

1,930,000

1,350,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều
Khách hàng - Đối tác
  • Khách Sạn Mường Thanh
  • Khách sạn Caravelle
  • Khách sạn New World
  • Novaland
  • Himlam
  • Vinhomes
Hướng dẫn mua hàng
Bản đồ
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICE DAY
Hotline: 0903 111 764 (24/7)
Email: noithatniceday@gmail.com
Website: www.niceday.vn
Văn phòng đại diện: 95 Trần Phú, phường 4, Quận 5, TPHCM
Xưởng sản xuất : C11/24 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TPHCM ( Cách Ngã Tư Nguyễn Văn Linh- giao Phạm Hùng 100m)
 
Facebook: https://www.facebook.com/noithatniceday.vn/
MIỄN PHÍ  LẮP ĐẶT TẠI TPHCM

Tài khoản công ty: 

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH XD VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICEDAY

Số tài khoản:  2305792018

Ngân hàng ACB - CN Nguyễn Thị Minh Khai

Đèn Chùm Led Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Đèn Chùm Led Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Đèn Chùm Led, Cung Cấp Đèn Chùm Led Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40%, Giao Hàng Miễn Phí TPHCM, LH 0934 772 774 4.6 trên 168 Bình chọn