Đèn Áp Trần Hiện Đại Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn

HỖ TRỢ 24/7/365

0903 111 764
Menu
  • Công ty TNHH Nice Day
  • Nội thất Nice Day
Ghế (82)
Ghế Sofa (5094)
Sofa Nỉ (227)
Sofa Vải (3177)
Nice Day (2867)

Đèn Áp Trần Hiện Đại

Đèn Áp Trần QN6736

Đèn Áp Trần QN6736

Mã: QN6736

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu:

Liên hệ

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6277

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6277

Mã: QN6277

Kt: L170mm x H250mm

Chất liệu:

420,000

295,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần LED QN6482

Đèn Áp Trần LED QN6482

Mã: QN6482

Kt: d300mmx1200mm

Chất liệu:

2,285,000

1,600,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần LED QN6481

Đèn Áp Trần LED QN6481

Mã: QN6481

Kt: d600xh600mm

Chất liệu:

2,200,000

1,540,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần LED QN6480

Đèn Áp Trần LED QN6480

Mã: QN6480

Kt: d300mmxh600mm

Chất liệu:

1,200,000

840,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần LED QN6479

Đèn Áp Trần LED QN6479

Mã: QN6479

Kt: d300mmxh300mm

Chất liệu:

740,000

518,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần LED QN6473

Đèn Áp Trần LED QN6473

Mã: QN6473

Kt: W100 x L100 x D85mm

Chất liệu:

300,000

210,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần LED QN6472

Đèn Áp Trần LED QN6472

Mã: QN6472

Kt: w150 x l150 x d135mm

Chất liệu:

530,000

371,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần LED QN6471

Đèn Áp Trần LED QN6471

Mã: QN6471

Kt: W180 x L180 x D160mm

Chất liệu:

730,000

511,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần LED QN6470

Đèn Áp Trần LED QN6470

Mã: QN6470

Kt: W217 x L217 x D195mm

Chất liệu:

1,060,000

742,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6469

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6469

Mã: QN6469

Kt: d225 - khoét trần 205mm

Chất liệu:

640,000

448,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6468

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6468

Mã: QN6468

Kt: d200 - khoét trần 190mm

Chất liệu:

530,000

370,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6467

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6467

Mã: QN6467

Kt: d175 - khoét trần 160mm

Chất liệu:

435,000

305,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6466

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6466

Mã: QN6466

Kt: d146 - khoét trần 135mm

Chất liệu:

350,000

245,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6465

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6465

Mã: QN6465

Kt: d120 - khoét trần 110mm

Chất liệu:

255,000

179,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6464

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6464

Mã: QN6464

Kt: d105 - khoét trần 95mm

Chất liệu:

188,000

132,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6463

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6463

Mã: QN6463

Kt: d85 - khoét trần 72mm

Chất liệu:

168,000

118,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6462

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6462

Mã: QN6462

Kt: W225 x L225mm - khoét trần 205mm

Chất liệu:

640,000

448,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6461

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6461

Mã: QN6461

Kt: W200 x L200 - khoét trần 188mm

Chất liệu:

530,000

370,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6460

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6460

Mã: QN6460

Kt: W174 x 174 - khoét trần 160mm

Chất liệu:

435,000

305,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6459

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6459

Mã: QN6459

Kt: W146 x L146 - khoét trần 136mm

Chất liệu:

350,000

245,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6458

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6458

Mã: QN6458

Kt: W120 x L120 - Khoét trần 105mm

Chất liệu:

255,000

179,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6457

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6457

Mã: QN6457

Kt: W105 x L105mm - khoét trần 95mm

Chất liệu:

188,000

132,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6456

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6456

Mã: QN6456

Kt: W85xL85 - khoét trần 72mm

Chất liệu:

168,000

118,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6455

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6455

Mã: QN6455

Kt: W225 x L225 x H40mm

Chất liệu:

700,000

490,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6454

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6454

Mã: QN6454

Kt: W170 x L170 x H40mm

Chất liệu:

515,000

360,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6453

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6453

Mã: QN6453

Kt: W120 x L120 x H40mm

Chất liệu:

370,000

260,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6452

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6452

Mã: QN6452

Kt: d225mm x h40mm

Chất liệu:

700,000

490,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6451

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6451

Mã: QN6451

Kt: d170mm x H40mm

Chất liệu:

515,000

360,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6450

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6450

Mã: QN6450

Kt: d120mm x h40mm

Chất liệu:

370,000

260,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6449

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6449

Mã: QN6449

Kt: d225 - khoét trần 200mm

Chất liệu:

785,000

550,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6448

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6448

Mã: QN6448

Kt: d174 - khoét trần 160mm

Chất liệu:

580,000

407,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6447

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6447

Mã: QN6447

Kt: d146 - khoét trần 135mm

Chất liệu:

502,000

352,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6446

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6446

Mã: QN6446

Kt: d120 - khoét trần 110mm

Chất liệu:

378,000

265,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6445

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6445

Mã: QN6445

Kt: w225 x L225 - khoét trần 200mm

Chất liệu:

792,000

555,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6444

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6444

Mã: QN6444

Kt: w174 x L174 - khoét trần 160mm

Chất liệu:

580,000

407,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6443

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6443

Mã: QN6443

Kt: w146 x L146 - khoét trần 135mm

Chất liệu:

502,000

352,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6442

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6442

Mã: QN6442

Kt: W120 - L120 - khoét trần 110mm

Chất liệu:

378,000

265,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6441

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6441

Mã: QN6441

Kt: w250 - L250 - H40mm

Chất liệu:

900,000

630,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6440

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6440

Mã: QN6440

Kt: W170 - L170 - H40mm

Chất liệu:

670,000

470,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Xem thêm Đèn Áp Trần Hiện Đại

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều
Khách hàng - Đối tác
  • Khách Sạn Mường Thanh
  • Khách sạn Caravelle
  • Khách sạn New World
  • Novaland
  • Himlam
  • Vinhomes
Hướng dẫn mua hàng
Bản đồ
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICE DAY
Hotline: 0903 111 764 (24/7)
Email: noithatniceday@gmail.com
Website: www.niceday.vn
Văn phòng đại diện: 95 Trần Phú, phường 4, Quận 5, TPHCM
Xưởng sản xuất : C11/24 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TPHCM ( Cách Ngã Tư Nguyễn Văn Linh- giao Phạm Hùng 100m)
 
Facebook: https://www.facebook.com/noithatniceday.vn/
MIỄN PHÍ  LẮP ĐẶT TẠI TPHCM

Tài khoản công ty: 

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH XD VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICEDAY

Số tài khoản:  2305792018

Ngân hàng ACB - CN Nguyễn Thị Minh Khai

Đèn Áp Trần Hiện Đại Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Đèn Áp Trần Hiện Đại Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Đèn Áp Trần Hiện Đại, Cung Cấp Đèn Áp Trần Hiện Đại Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40%, Giao Hàng Miễn Phí TPHCM, LH 0934 772 774 4.6 trên 168 Bình chọn