Đèn Áp Trần Hiện Đại Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn

HỖ TRỢ 24/7/365

0934 772 774
Menu
  • Công ty TNHH Nice Day
  • Nội thất Nice Day
Ghế Sofa (5094)
Sofa Nỉ (227)
Sofa Vải (3177)
Nice Day (2950)

Đèn Áp Trần Hiện Đại

Đèn Áp Trần QN6736

Đèn Áp Trần QN6736

Mã: QN6736

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu:

Liên hệ

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6277

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6277

Mã: QN6277

Kt: L170mm x H250mm

Chất liệu:

420,000

295,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần LED QN6482

Đèn Áp Trần LED QN6482

Mã: QN6482

Kt: d300mmx1200mm

Chất liệu:

2,285,000

1,600,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần LED QN6481

Đèn Áp Trần LED QN6481

Mã: QN6481

Kt: d600xh600mm

Chất liệu:

2,200,000

1,540,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần LED QN6480

Đèn Áp Trần LED QN6480

Mã: QN6480

Kt: d300mmxh600mm

Chất liệu:

1,200,000

840,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần LED QN6479

Đèn Áp Trần LED QN6479

Mã: QN6479

Kt: d300mmxh300mm

Chất liệu:

740,000

518,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần LED QN6473

Đèn Áp Trần LED QN6473

Mã: QN6473

Kt: W100 x L100 x D85mm

Chất liệu:

300,000

210,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần LED QN6472

Đèn Áp Trần LED QN6472

Mã: QN6472

Kt: w150 x l150 x d135mm

Chất liệu:

530,000

371,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần LED QN6471

Đèn Áp Trần LED QN6471

Mã: QN6471

Kt: W180 x L180 x D160mm

Chất liệu:

730,000

511,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần LED QN6470

Đèn Áp Trần LED QN6470

Mã: QN6470

Kt: W217 x L217 x D195mm

Chất liệu:

1,060,000

742,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6469

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6469

Mã: QN6469

Kt: d225 - khoét trần 205mm

Chất liệu:

640,000

448,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6468

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6468

Mã: QN6468

Kt: d200 - khoét trần 190mm

Chất liệu:

530,000

370,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6467

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6467

Mã: QN6467

Kt: d175 - khoét trần 160mm

Chất liệu:

435,000

305,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6466

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6466

Mã: QN6466

Kt: d146 - khoét trần 135mm

Chất liệu:

350,000

245,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6465

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6465

Mã: QN6465

Kt: d120 - khoét trần 110mm

Chất liệu:

255,000

179,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6464

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6464

Mã: QN6464

Kt: d105 - khoét trần 95mm

Chất liệu:

188,000

132,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6463

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6463

Mã: QN6463

Kt: d85 - khoét trần 72mm

Chất liệu:

168,000

118,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6462

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6462

Mã: QN6462

Kt: W225 x L225mm - khoét trần 205mm

Chất liệu:

640,000

448,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6461

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6461

Mã: QN6461

Kt: W200 x L200 - khoét trần 188mm

Chất liệu:

530,000

370,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6460

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6460

Mã: QN6460

Kt: W174 x 174 - khoét trần 160mm

Chất liệu:

435,000

305,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6459

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6459

Mã: QN6459

Kt: W146 x L146 - khoét trần 136mm

Chất liệu:

350,000

245,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6458

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6458

Mã: QN6458

Kt: W120 x L120 - Khoét trần 105mm

Chất liệu:

255,000

179,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6457

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6457

Mã: QN6457

Kt: W105 x L105mm - khoét trần 95mm

Chất liệu:

188,000

132,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6456

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6456

Mã: QN6456

Kt: W85xL85 - khoét trần 72mm

Chất liệu:

168,000

118,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6455

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6455

Mã: QN6455

Kt: W225 x L225 x H40mm

Chất liệu:

700,000

490,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6454

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6454

Mã: QN6454

Kt: W170 x L170 x H40mm

Chất liệu:

515,000

360,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6453

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6453

Mã: QN6453

Kt: W120 x L120 x H40mm

Chất liệu:

370,000

260,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6452

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6452

Mã: QN6452

Kt: d225mm x h40mm

Chất liệu:

700,000

490,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6451

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6451

Mã: QN6451

Kt: d170mm x H40mm

Chất liệu:

515,000

360,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6450

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6450

Mã: QN6450

Kt: d120mm x h40mm

Chất liệu:

370,000

260,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6449

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6449

Mã: QN6449

Kt: d225 - khoét trần 200mm

Chất liệu:

785,000

550,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6448

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6448

Mã: QN6448

Kt: d174 - khoét trần 160mm

Chất liệu:

580,000

407,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6447

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6447

Mã: QN6447

Kt: d146 - khoét trần 135mm

Chất liệu:

502,000

352,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6446

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6446

Mã: QN6446

Kt: d120 - khoét trần 110mm

Chất liệu:

378,000

265,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6445

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6445

Mã: QN6445

Kt: w225 x L225 - khoét trần 200mm

Chất liệu:

792,000

555,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6444

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6444

Mã: QN6444

Kt: w174 x L174 - khoét trần 160mm

Chất liệu:

580,000

407,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6443

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6443

Mã: QN6443

Kt: w146 x L146 - khoét trần 135mm

Chất liệu:

502,000

352,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6442

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6442

Mã: QN6442

Kt: W120 - L120 - khoét trần 110mm

Chất liệu:

378,000

265,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6441

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6441

Mã: QN6441

Kt: w250 - L250 - H40mm

Chất liệu:

900,000

630,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6440

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6440

Mã: QN6440

Kt: W170 - L170 - H40mm

Chất liệu:

670,000

470,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Xem thêm Đèn Áp Trần Hiện Đại

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều
Khách hàng - Đối tác
  • Khách Sạn Mường Thanh
  • Khách sạn Caravelle
  • Khách sạn New World
  • Novaland
  • Himlam
  • Vinhomes
Hướng dẫn mua hàng
Bản đồ
 
CÔNG TY THIẾT KẾ NỘI THẤT NICE DAY
Địa chỉ showroom:  237A , Trần Phú , phường 9 , quận 5, TPHCM
Hotline: 0934 772 774 (24/7)
Email: noithatniceday@gmail.com
Website: www.niceday.vn
Facebook: https://www.facebook.com/noithatniceday.vn/
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN LẮP ĐẶT TẠI TPHCM

Tài khoản công ty: 

Chủ tài khoản: Ngô Thị Thu

Số tài khoản:  0071 0009 29258

Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh TPHCM

Đèn Áp Trần Hiện Đại Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Đèn Áp Trần Hiện Đại Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Đèn Áp Trần Hiện Đại, Cung Cấp Đèn Áp Trần Hiện Đại Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40%, Giao Hàng Miễn Phí TPHCM, LH 0934 772 774 4.6 trên 168 Bình chọn