Đèn Áp Trần Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn

HỖ TRỢ 24/7/365

0903 111 764
Menu
 • Công ty TNHH Nice Day
 • Nội thất Nice Day
Ghế (82)
Ghế Sofa (5094)
Sofa Nỉ (227)
Sofa Vải (3177)
Nice Day (2867)

Đèn Áp Trần

Đèn Áp Trần QN6736

Đèn Áp Trần QN6736

Mã: QN6736

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu:

Liên hệ

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6277

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6277

Mã: QN6277

Kt: L170mm x H250mm

Chất liệu:

420,000

295,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần LED QN6482

Đèn Áp Trần LED QN6482

Mã: QN6482

Kt: d300mmx1200mm

Chất liệu:

2,285,000

1,600,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần LED QN6481

Đèn Áp Trần LED QN6481

Mã: QN6481

Kt: d600xh600mm

Chất liệu:

2,200,000

1,540,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần LED QN6480

Đèn Áp Trần LED QN6480

Mã: QN6480

Kt: d300mmxh600mm

Chất liệu:

1,200,000

840,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần LED QN6479

Đèn Áp Trần LED QN6479

Mã: QN6479

Kt: d300mmxh300mm

Chất liệu:

740,000

518,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần LED QN6473

Đèn Áp Trần LED QN6473

Mã: QN6473

Kt: W100 x L100 x D85mm

Chất liệu:

300,000

210,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần LED QN6472

Đèn Áp Trần LED QN6472

Mã: QN6472

Kt: w150 x l150 x d135mm

Chất liệu:

530,000

371,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần LED QN6471

Đèn Áp Trần LED QN6471

Mã: QN6471

Kt: W180 x L180 x D160mm

Chất liệu:

730,000

511,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần LED QN6470

Đèn Áp Trần LED QN6470

Mã: QN6470

Kt: W217 x L217 x D195mm

Chất liệu:

1,060,000

742,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6469

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6469

Mã: QN6469

Kt: d225 - khoét trần 205mm

Chất liệu:

640,000

448,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6468

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6468

Mã: QN6468

Kt: d200 - khoét trần 190mm

Chất liệu:

530,000

370,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6467

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6467

Mã: QN6467

Kt: d175 - khoét trần 160mm

Chất liệu:

435,000

305,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6466

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6466

Mã: QN6466

Kt: d146 - khoét trần 135mm

Chất liệu:

350,000

245,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6465

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6465

Mã: QN6465

Kt: d120 - khoét trần 110mm

Chất liệu:

255,000

179,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6464

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6464

Mã: QN6464

Kt: d105 - khoét trần 95mm

Chất liệu:

188,000

132,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6463

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6463

Mã: QN6463

Kt: d85 - khoét trần 72mm

Chất liệu:

168,000

118,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6462

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6462

Mã: QN6462

Kt: W225 x L225mm - khoét trần 205mm

Chất liệu:

640,000

448,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6461

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6461

Mã: QN6461

Kt: W200 x L200 - khoét trần 188mm

Chất liệu:

530,000

370,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6460

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6460

Mã: QN6460

Kt: W174 x 174 - khoét trần 160mm

Chất liệu:

435,000

305,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6459

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6459

Mã: QN6459

Kt: W146 x L146 - khoét trần 136mm

Chất liệu:

350,000

245,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6458

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6458

Mã: QN6458

Kt: W120 x L120 - Khoét trần 105mm

Chất liệu:

255,000

179,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6457

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6457

Mã: QN6457

Kt: W105 x L105mm - khoét trần 95mm

Chất liệu:

188,000

132,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6456

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6456

Mã: QN6456

Kt: W85xL85 - khoét trần 72mm

Chất liệu:

168,000

118,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6455

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6455

Mã: QN6455

Kt: W225 x L225 x H40mm

Chất liệu:

700,000

490,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6454

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6454

Mã: QN6454

Kt: W170 x L170 x H40mm

Chất liệu:

515,000

360,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6453

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6453

Mã: QN6453

Kt: W120 x L120 x H40mm

Chất liệu:

370,000

260,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6452

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6452

Mã: QN6452

Kt: d225mm x h40mm

Chất liệu:

700,000

490,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6451

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6451

Mã: QN6451

Kt: d170mm x H40mm

Chất liệu:

515,000

360,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6450

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6450

Mã: QN6450

Kt: d120mm x h40mm

Chất liệu:

370,000

260,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6449

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6449

Mã: QN6449

Kt: d225 - khoét trần 200mm

Chất liệu:

785,000

550,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6448

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6448

Mã: QN6448

Kt: d174 - khoét trần 160mm

Chất liệu:

580,000

407,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6447

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6447

Mã: QN6447

Kt: d146 - khoét trần 135mm

Chất liệu:

502,000

352,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6446

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6446

Mã: QN6446

Kt: d120 - khoét trần 110mm

Chất liệu:

378,000

265,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6445

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6445

Mã: QN6445

Kt: w225 x L225 - khoét trần 200mm

Chất liệu:

792,000

555,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6444

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6444

Mã: QN6444

Kt: w174 x L174 - khoét trần 160mm

Chất liệu:

580,000

407,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6443

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6443

Mã: QN6443

Kt: w146 x L146 - khoét trần 135mm

Chất liệu:

502,000

352,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6442

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6442

Mã: QN6442

Kt: W120 - L120 - khoét trần 110mm

Chất liệu:

378,000

265,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6441

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6441

Mã: QN6441

Kt: w250 - L250 - H40mm

Chất liệu:

900,000

630,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6440

Đèn Áp Trần Hành Lang QN6440

Mã: QN6440

Kt: W170 - L170 - H40mm

Chất liệu:

670,000

470,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Xem thêm Đèn Áp Trần Hiện Đại
Đèn Áp Trần Cổ Điển QN5995

Đèn Áp Trần Cổ Điển QN5995

Mã: QN5995

Kt: d1050mm x h600mm

Chất liệu:

18,570,000

13,000,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Cổ Điển QN5990

Đèn Áp Trần Cổ Điển QN5990

Mã: QN5990

Kt: d270mm x h250mm

Chất liệu:

292,000

205,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Cổ Điển QN5989

Đèn Áp Trần Cổ Điển QN5989

Mã: QN5989

Kt: d320mm x h250mm

Chất liệu:

410,000

285,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Cổ Điển QN5988

Đèn Áp Trần Cổ Điển QN5988

Mã: QN5988

Kt: d380mm x h250mm

Chất liệu:

750,000

525,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Cổ Điển QN5987

Đèn Áp Trần Cổ Điển QN5987

Mã: QN5987

Kt: d330mm x h250mm

Chất liệu:

868,000

608,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Cổ Điển QN5986

Đèn Áp Trần Cổ Điển QN5986

Mã: QN5986

Kt: d430mm x h250mm

Chất liệu:

1,100,000

770,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Cổ Điển QN5985

Đèn Áp Trần Cổ Điển QN5985

Mã: QN5985

Kt: d500mm x h250mm

Chất liệu:

1,600,000

1,120,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Cổ Điển QN5984

Đèn Áp Trần Cổ Điển QN5984

Mã: QN5984

Kt: d280mm x h250mm

Chất liệu:

310,000

215,000đ

giảm giá31%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Cổ Điển QN5983

Đèn Áp Trần Cổ Điển QN5983

Mã: QN5983

Kt: d330mm x h250mm

Chất liệu:

400,000

280,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Cổ Điển QN5982

Đèn Áp Trần Cổ Điển QN5982

Mã: QN5982

Kt: Ø500mm

Chất liệu:

11,685,000

8,180,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Cổ Điển QN5981

Đèn Áp Trần Cổ Điển QN5981

Mã: QN5981

Kt: Ø380mm

Chất liệu:

4,715,000

3,300,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Cổ Điển QN5980

Đèn Áp Trần Cổ Điển QN5980

Mã: QN5980

Kt: Ø400mm

Chất liệu:

6,860,000

4,800,000đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Áp Trần Cổ Điển QN5979

Đèn Áp Trần Cổ Điển QN5979

Mã: QN5979

Kt: Ø500mm

Chất liệu:

8,357,000

5,849,900đ

giảm giá30%

Xem chi tiết

Đèn Lon Nổi QN6726

Đèn Lon Nổi QN6726

Mã: QN6726

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu:

Liên hệ

Xem chi tiết

Đèn Lon Nổi QN6725

Đèn Lon Nổi QN6725

Mã: QN6725

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu:

Liên hệ

Xem chi tiết

Đèn Lon Nổi QN6723

Đèn Lon Nổi QN6723

Mã: QN6723

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu:

Liên hệ

Xem chi tiết

Đèn Lon Nổi QN6722

Đèn Lon Nổi QN6722

Mã: QN6722

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu:

Liên hệ

Xem chi tiết

Đèn Lon Nổi QN6721

Đèn Lon Nổi QN6721

Mã: QN6721

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu:

Liên hệ

Xem chi tiết

Đèn Lon Nổi QN6720A

Đèn Lon Nổi QN6720A

Mã: QN6720A

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu:

Liên hệ

Xem chi tiết

Đèn Lon Nổi QN6720

Đèn Lon Nổi QN6720

Mã: QN6720

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu:

Liên hệ

Xem chi tiết

Đèn Lon Nổi QN6719A

Đèn Lon Nổi QN6719A

Mã: QN6719A

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu:

Liên hệ

Xem chi tiết

Đèn Lon Nổi QN6719

Đèn Lon Nổi QN6719

Mã: QN6719

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu:

Liên hệ

Xem chi tiết

Đèn Lon Nổi QN6718

Đèn Lon Nổi QN6718

Mã: QN6718

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu:

Liên hệ

Xem chi tiết

Đèn Lon Nổi QN6717

Đèn Lon Nổi QN6717

Mã: QN6717

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu:

Liên hệ

Xem chi tiết

Đèn Lon Nổi QN6716

Đèn Lon Nổi QN6716

Mã: QN6716

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu:

Liên hệ

Xem chi tiết

Đèn Lon Nổi QN6715

Đèn Lon Nổi QN6715

Mã: QN6715

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu:

Liên hệ

Xem chi tiết

Đèn Lon Nổi QN6714

Đèn Lon Nổi QN6714

Mã: QN6714

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu:

Liên hệ

Xem chi tiết

Đèn Lon Nổi QN6713

Đèn Lon Nổi QN6713

Mã: QN6713

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu:

Liên hệ

Xem chi tiết

Đèn Lon Nổi QN6712

Đèn Lon Nổi QN6712

Mã: QN6712

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu:

Liên hệ

Xem chi tiết

Đèn áp trần là một mẫu đèn trang trí có kiểu dáng khá đơn giản. Bên cạnh chức năng trang trí, đèn ốp trần là một thiết bị cung cấp ánh sáng phụ trợ cho một số khu vực nhất định trong kiến trúc nội thất. Nhìn chung, đây là mẫu đèn mà đa số hầu hết các công trình nhà, văn phòng công ty hay một số công trình công cộng khác đều phải trang bị.
Tại nội thất Nice Day, chúng tôi cung cấp các mẫu thiết bị đèn áp trần không chỉ đạt tính thẩm mỹ cao mà còn tương ứng với độ bền cho phép sử dụng lâu dài.

Đèn áp trần hiện đại

 • Đèn áp trần hiện đại của Nice Day sản xuất trên tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu, nhập khẩu từ Đài Loan.
 • Sản xuất bằng vật liệu PMMA kĩ thuật cao, cung cấp ánh sáng đồng màu, không lóa mắt, cho không gian sống trong lành, yên bình trong khắp ngôi nhà của bạn.
 • Loại đèn này 100% sử dụng công nghệ ánh sáng Led, chip Led Đài Loan với tuổi thọ cực cao, khả năng tiêu thụ điện năng nhỏ chỉ từ 3 đến 5W, ánh sáng phát ra không có tia tử ngoại và tia cực tím, an toàn đối với sức khỏe con người.
 • Bộ vỏ ngoài sản phẩm được thiết kế khoa học nhằm tránh sự xâm nhập của các loại côn trùng nhỏ yêu thích ánh sáng giúp dễ dàng giữ sạch được đèn ốp trần.

Đèn áp trần cổ điển

 • Được sản xuất bằng các vật liệu cụ thể như sau: Nhựa cao cấp, hợp kim nhôm cao cấp, đồng nguyên chất, inox không gỉ. Nhập khẩu hoàn toàn từ Đài Loan với công nghệ chip Đài Loan.
 • Trang trí họa tiết hoa văn phù hợp với không gian nội thất cổ điển.
 • Phần bóng bên trong đuôi E14 và E27, bóng đèn led có tuổi thọ chiếu sáng hơn 30 000h.

Đèn lon nổi

 • Đèn lon nổi đúng như tên gọi của nó là một thiết bị chiếu sáng lồi.
 • Chóa đèn làm bằng chất liệu nhôm cao cấp, thân đèn gia công hoàn toàn bằng  thép sơn tĩnh điện cho thiết kế mẫu mã chắc chắn.
 • Dùng công nghệ bóng Led hiện đại tiết kiệm điện năng và cực bền.
 • Loại đèn lon nổi này có thể chủ động được lắp ráp và bố trí theo sở thích của gia chủ.
 • Đây là một thiết bị chiếu sáng rất phổ biến trong các loại thiết bị chiếu sáng hiện đại.
Nội thất Nice Day cung cấp hàng chính hãng đảm bảo với mức giá hợp lí hàng đầu thị trường, hàng luôn có sẵn để khách hàng trự tiếp tham khảo.
Liên hệ với nội thất Nice Day khi có mọi nhu cầu về đèn áp trần cho không gian kiến trúc của bạn.
 

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều
Khách hàng - Đối tác
 • Khách Sạn Mường Thanh
 • Khách sạn Caravelle
 • Khách sạn New World
 • Novaland
 • Himlam
 • Vinhomes
Hướng dẫn mua hàng
Bản đồ
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICE DAY
Hotline: 0903 111 764 (24/7)
Email: noithatniceday@gmail.com
Website: www.niceday.vn
Văn phòng đại diện: 95 Trần Phú, phường 4, Quận 5, TPHCM
Xưởng sản xuất : C11/24 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TPHCM ( Cách Ngã Tư Nguyễn Văn Linh- giao Phạm Hùng 100m)
 
Facebook: https://www.facebook.com/noithatniceday.vn/
MIỄN PHÍ  LẮP ĐẶT TẠI TPHCM

Tài khoản công ty: 

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH XD VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICEDAY

Số tài khoản:  2305792018

Ngân hàng ACB - CN Nguyễn Thị Minh Khai

Đèn Áp Trần Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Đèn Áp Trần Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Đèn Áp Trần, Cung Cấp Đèn Áp Trần Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40%, Giao Hàng Miễn Phí TPHCM, LH 0934 772 774 4.6 trên 168 Bình chọn