Cửa Đi Gỗ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn

HỖ TRỢ 24/7/365

0903 111 764
Menu
 • Công ty TNHH Nice Day
 • Nội thất Nice Day
Ghế (82)
Ghế Sofa (5094)
Sofa Nỉ (227)
Sofa Vải (3177)
Nice Day (2867)
Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C20

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C20

Mã: ND3744

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C19

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C19

Mã: ND3745

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C18

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C18

Mã: ND3746

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C17

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C17

Mã: ND3747

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C16

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C16

Mã: ND3748

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C15

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C15

Mã: ND3749

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C14

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C14

Mã: ND3750

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C13

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C13

Mã: ND3751

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C12

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C12

Mã: ND3752

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C11

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C11

Mã: ND3753

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C10

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C10

Mã: ND3754

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C9

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C9

Mã: ND3755

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C8

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C8

Mã: ND3756

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C7

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C7

Mã: ND3757

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C6

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C6

Mã: ND3758

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C5

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C5

Mã: ND3759

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C4

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C4

Mã: ND3710

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C3

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C3

Mã: ND3711

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C2

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C2

Mã: ND3712

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C1

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào C1

Mã: ND3713

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C237

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C237

Mã: ND3707

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C236

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C236

Mã: ND3708

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C235

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C235

Mã: ND3709

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C234

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C234

Mã: ND3710

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C233

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C233

Mã: ND3711

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C232

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C232

Mã: ND3712

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C231

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C231

Mã: ND3713

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C230

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C230

Mã: ND3714

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C229

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C229

Mã: ND3715

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C228

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C228

Mã: ND3716

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C227

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C227

Mã: ND3717

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C226

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C226

Mã: ND3718

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C225

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C225

Mã: ND3719

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C224

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C224

Mã: ND3720

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C223

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C223

Mã: ND3721

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C222

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C222

Mã: ND3722

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C221

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C221

Mã: ND3723

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C220

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C220

Mã: ND3724

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C219

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C219

Mã: ND3725

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C218

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Sồi C218

Mã: ND3726

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Xem thêm Cửa Đi Gỗ Sồi
Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C409

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C409

Mã: ND3698

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C408

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C408

Mã: ND3699

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C407

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C407

Mã: ND3700

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C406

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C406

Mã: ND3701

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C405

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C405

Mã: ND3702

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C404

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C404

Mã: ND3703

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C403

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C403

Mã: ND3704

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C402

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C402

Mã: ND3705

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C401

Cửa Đi Gỗ Tự Nhiên Căm Xe C401

Mã: ND3706

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Bạn đang muốn thay một chiếc cửa mới nhưng bạn lo ngại về độ bền của sản phẩm mới? Hay bạn thích phong cách cổ điển đơn giản nhưng lo ngại về độ chắc chắn của cửa? Nếu bạn vẫn chưa tìm được loại cửa đi nào phù hợp với bạn thì nay, công ty trang trí thiết kế nội thất Nice Day xin giới thiệu đến bạn một loại cửa đi bằng gỗ đảm bảo sẽ là chìa khoá giải quyết hết mọi nỗi lo của bạn.
Trong những năm qua đồ gỗ đang có xu thế trở lại một cách mạnh mẽ và đồ gỗ luôn là nội thất tạo cho ta cảm giác sang trọng lạ thường. Công ty trang trí thiết kế nội thất Nice Day với kinh nghiệm trên 15 năm về đồ gỗ, chúng tôi tự hào khi hiểu rõ về gỗ như bản thân mình thì Nice Day sẽ không làm bạn thất vọng về cửa đi gỗ:
Cửa đi là một sản phẩm nội thất tất yếu của mọi gia đình, nó chiếm vai trò quan trọng vô cùng trong căn nhà bé nhỏ thân thương của bạn. Cửa đi như là một tấm lá chắn bảo vệ sự an toàn cho các thành viên trong gia đình bạn khỏi những tác hại xấu, nó như là gào chắn, ranh giới của sự hiểm nguy. Nhưng cửa đi cũng tượng trưng cho sự tự do khi sau nó là một thế giới mới đầy mới lạ với  vô vàn kiến thức.

Cửa đi gỗ làm từ những nguyên vật liệu tốt nhất

 • Cửa đi gỗ của Nice Day được làm từ nhiều chất liệu như : gỗ sồi, gỗ căm xe, gỗ đỏ, gỗ giáng hương,… cùng với công nghệ Châu Âu tạo cho mặt gỗ bóng láng không thấm nước, chống bụi chống bẩn mà lại dễ lau chùi tẩy rửa. Khi mọi người nhìn vào ngôi nhà bạn, điều mà hẳn ai cũng nhìn thấy trước tiên đó là cửa đi, cửa chính gia đình bạn, do đó cánh cửa trước nhà nó thể hiện bộ mặt và phong cách của gia chủ. Với những hoạ tiết đầy nghệ thuật, màu sắc tươi sáng có thể tạo ấn tượng tốt cho những vị khách đến thăm gia đình bạn từ đó tạo nên một mối quan hệ tốt hơn.

Cửa đi gỗ có thiết kế đa dạng, dễ dàng lựa chọn

 • Về kích thước của cửa đi gỗ, Nice Day có thể sản xuất theo kích thước của bạn hoặc bạn có thể chọn với những kich thước có sẳn của chúng tôi như: kích thước cánh dày khoảng 40mm, kích thước cửa có thể cao tầm 1900 – 2200mm và rộng tầm 700 – 1000mm. Đó là những kích thước thông dụng nhất cho các hộ gia đình, cửa vừa tầm không quá to làm xấu vẻ đẹp ngôi nhà hay cũng không quá nhỏ để bạn khó có thể sử dụng.
 • Ngoài ra, Nice Day còn có các loại cửa gỗ 1 cánh, 2 cánh và 4 cánh, bạn có thể chọn lựa tuỳ vào không gian gia đình bạn. Dù là loại cửa gỗ nào chúng tôi cũng sử dụng chung kĩ thuật do đội ngũ thi công đồ gỗ dày dặn cùng công nghệ hiện đại đảm bảo sự chính xác đến từng centimet gỗ.
 • Độ bền vĩnh viễn, bảo hành 5 năm sử dụng.

>> Gọi ngay cho chúng tôi để đặt hàng và lắp đặt ngay bây giờ. Nội thành khu vực TP.HCM <<
 

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều
Khách hàng - Đối tác
 • Khách Sạn Mường Thanh
 • Khách sạn Caravelle
 • Khách sạn New World
 • Novaland
 • Himlam
 • Vinhomes
Hướng dẫn mua hàng
Bản đồ
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICE DAY
Hotline: 0903 111 764 (24/7)
Email: noithatniceday@gmail.com
Website: www.niceday.vn
Văn phòng đại diện: 95 Trần Phú, phường 4, Quận 5, TPHCM
Xưởng sản xuất : C11/24 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TPHCM ( Cách Ngã Tư Nguyễn Văn Linh- giao Phạm Hùng 100m)
 
Facebook: https://www.facebook.com/noithatniceday.vn/
MIỄN PHÍ  LẮP ĐẶT TẠI TPHCM

Tài khoản công ty: 

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH XD VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICEDAY

Số tài khoản:  2305792018

Ngân hàng ACB - CN Nguyễn Thị Minh Khai

Cửa Đi Gỗ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Cửa Đi Gỗ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Cửa Đi Gỗ, Sản Xuất Cung Cấp Cửa Đi Gỗ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40%, Giao Lắp Miễn Phí TPHCM, LH 0934 772 774 4.6 trên 168 Bình chọn