Tủ Giày Dép Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn

HỖ TRỢ 24/7/365

0903 111 764
Menu
 • Công ty TNHH Nice Day
 • Nội thất Nice Day
Ghế (82)
Ghế Sofa (5094)
Sofa Nỉ (227)
Sofa Vải (3177)
Nice Day (2867)

Cầu Thang Gỗ Tự Nhiên

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT250

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT250

Mã: ND3757

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT249

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT249

Mã: ND3758

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT248

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT248

Mã: ND3759

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT247

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT247

Mã: ND3760

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT246

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT246

Mã: ND3761

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT245

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT245

Mã: ND3762

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT244

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT244

Mã: ND3763

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT243

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT243

Mã: ND3764

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT242

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT242

Mã: ND3765

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT241

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT241

Mã: ND3766

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT240

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT240

Mã: ND3767

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT239

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT239

Mã: ND3768

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT238

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT238

Mã: ND3769

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT237

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT237

Mã: ND3770

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT236

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT236

Mã: ND3771

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT235

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT235

Mã: ND3772

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT234

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT234

Mã: ND3773

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT233

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT233

Mã: ND3774

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT232

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT232

Mã: ND3775

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT231

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT231

Mã: ND3776

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT230

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT230

Mã: ND3777

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT229

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT229

Mã: ND3778

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT228

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT228

Mã: ND3779

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT227

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT227

Mã: ND3780

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT226

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT226

Mã: ND3781

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT225

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT225

Mã: ND3782

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT224

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT224

Mã: ND3783

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT223

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT223

Mã: ND3784

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT222

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT222

Mã: ND3785

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT221

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT221

Mã: ND3786

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT220

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT220

Mã: ND3787

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT219

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT219

Mã: ND3788

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT218

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT218

Mã: ND3789

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT217

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT217

Mã: ND3790

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT216

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT216

Mã: ND3791

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT215

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT215

Mã: ND3792

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT214

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT214

Mã: ND3793

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Căm Xe Thiết Kế Hiện Đại CT213

Cầu Thang Gỗ Căm Xe Thiết Kế Hiện Đại CT213

Mã: ND3794

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Căm Xe Thiết Kế Hiện Đại CT212

Cầu Thang Gỗ Căm Xe Thiết Kế Hiện Đại CT212

Mã: ND3795

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Căm Xe Thiết Kế Hiện Đại CT211

Cầu Thang Gỗ Căm Xe Thiết Kế Hiện Đại CT211

Mã: ND3796

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Xem thêm Cầu Thang Gỗ Tự Nhiên
Từ xa xưa cầu thang gỗ đã gắn bó từ lâu trong những ngôi nhà Việt, như trở thành một hoài niệm đầy trang trọng, cầu thang gỗ có những nét đẹp và tinh tế lạ thường. Và nay, công ty thiết kế và cung cấp nội thất Niceday xin giới thiệu đến các bạn mẫu cầu thang gỗ tự nhiên vô cùng sắc sảo, độc đáo của hiện đại nhưng vẫn mang một vẻ cổ điển thân quen.

Cầu thang gỗ - Hiện hữu của nghệ thuật

 • Trước kia cầu thang gỗ được xem như là một hình mẫu cho các nghệ nhân thiết kế, tạc khắc tạo nên những tác phẩm hoàn mỹ. Người nghệ nhân có thể tự do thể hiện sự sáng tạo của mình lên từng mảnh gỗ, đó không chỉ là nghệ thuật mà còn là cá tính của nghệ nhân cũng được thể hiện trong đó. Gỗ là một nguyên liệu tạc khắc có vẻ đẹp đặc biệt vô cùng vì có khả năng lưu lại các vết khắc một cách rõ ràng nhất và không thể nào phai mờ đi được, do đó gỗ tự nhiên vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu làm vật liệu cho các đồ dùng nội thất sang trọng và luôn nằm trong top lựa chọn của người tiêu dùng.

Cầu thang gỗ tự nhiên – Hiện đại, trẻ trung

 • Gỗ lim là một loại gỗ cứng chắc thường được dùng để tạc khắc hay gia công thành các đồ dụng nội thất thông dụng trong gia đình, và với cầu thang gỗ cũng vậy. Vì cầu thang là vật dụng luôn luôn được sử dụng trong gia đình cùng với năng suất cao do đó độ bền và chắc chắn luôn là ưu điểm hàng đầu nên gỗ lim được chọn dùng làm nguyên liệu cho cầu thang.
 • Gồm hai loại gỗ lim là gỗ lim Lào và gỗ lim Nam Phi với nhiều ưu điểm như tinh tế về bề mặt gỗ, vân gỗ hài hoà và sang trọng kết hợp cùng công nghệ xử lí cao nên các bậc cầu thang không bị cong vênh khi va đập mạnh hoặc co lại do thời tiết. Tiêu chí của Nceday là làm sao tạo thuận lợi và thoải mái nhất cho người dùng khi sử dụng cầu thang do đó cầu thang gỗ tự nhiên của chúng tôi được thiết kế theo kích thước chuẩn với 0.8 – 1.2m theo chiều ngang và 150mm là khoảng cách giữa các bậc giúp bạn và gia đình có thể đi lại mà không sợ bất kì nguy hiểm rủi ro nào.
>> Để được biết thêm thông tin chi tiết, bạn hãy liên lạc với chúng tôi để được tư vấn và chăm sóc tận tình. Nhận lắp đặt trong khu vực nội thành TP HCM.
>> Xem thêm : Thi công đồ gỗ

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều
Khách hàng - Đối tác
 • Khách Sạn Mường Thanh
 • Khách sạn Caravelle
 • Khách sạn New World
 • Novaland
 • Himlam
 • Vinhomes
Hướng dẫn mua hàng
Bản đồ
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICE DAY
Hotline: 0903 111 764 (24/7)
Email: noithatniceday@gmail.com
Website: www.niceday.vn
Văn phòng đại diện: 95 Trần Phú, phường 4, Quận 5, TPHCM
Xưởng sản xuất : C11/24 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TPHCM ( Cách Ngã Tư Nguyễn Văn Linh- giao Phạm Hùng 100m)
 
Facebook: https://www.facebook.com/noithatniceday.vn/
MIỄN PHÍ  LẮP ĐẶT TẠI TPHCM

Tài khoản công ty: 

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH XD VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICEDAY

Số tài khoản:  2305792018

Ngân hàng ACB - CN Nguyễn Thị Minh Khai

Tủ Giày Dép Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Tủ Giày Dép Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Cầu Thang Gỗ Tự Nhiên, Sản Xuất Cung Cấp Cầu Thang Gỗ Tự Nhiên Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40%, Giao Lắp Miễn Phí TPHCM, LH 0934 772 774 4.6 trên 168 Bình chọn