Cầu Thang Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn

HỖ TRỢ 24/7/365

0903 111 764
Menu
 • Công ty TNHH Nice Day
 • Nội thất Nice Day
Ghế (82)
Ghế Sofa (5094)
Sofa Nỉ (227)
Sofa Vải (3177)
Nice Day (2867)
Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT414

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT414

Mã: ND3743

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT413

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT413

Mã: ND3744

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT412

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT412

Mã: ND3745

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT411

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT411

Mã: ND3746

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT410

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT410

Mã: ND3747

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT409

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT409

Mã: ND3748

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT408

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT408

Mã: ND3749

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT407

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT407

Mã: ND3750

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT406

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT406

Mã: ND3751

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT405

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT405

Mã: ND3752

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT404

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT404

Mã: ND3753

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT403

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT403

Mã: ND3754

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT402

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT402

Mã: ND3755

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT401

Cầu Thang Gỗ Kính Cường Lực CT401

Mã: ND3756

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT250

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT250

Mã: ND3757

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT249

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT249

Mã: ND3758

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT248

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT248

Mã: ND3759

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT247

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT247

Mã: ND3760

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT246

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT246

Mã: ND3761

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT245

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT245

Mã: ND3762

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT244

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT244

Mã: ND3763

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT243

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT243

Mã: ND3764

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT242

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT242

Mã: ND3765

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT241

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT241

Mã: ND3766

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT240

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT240

Mã: ND3767

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT239

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT239

Mã: ND3768

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT238

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT238

Mã: ND3769

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT237

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT237

Mã: ND3770

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT236

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT236

Mã: ND3771

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT235

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT235

Mã: ND3772

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT234

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT234

Mã: ND3773

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT233

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT233

Mã: ND3774

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT232

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT232

Mã: ND3775

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT231

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT231

Mã: ND3776

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT230

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT230

Mã: ND3777

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT229

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT229

Mã: ND3778

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT228

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT228

Mã: ND3779

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT227

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT227

Mã: ND3780

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT226

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT226

Mã: ND3781

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT225

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT225

Mã: ND3782

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT224

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT224

Mã: ND3783

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT223

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT223

Mã: ND3784

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT222

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT222

Mã: ND3785

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT221

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT221

Mã: ND3786

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT220

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT220

Mã: ND3787

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT219

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT219

Mã: ND3788

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT218

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT218

Mã: ND3789

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT217

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT217

Mã: ND3790

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT216

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT216

Mã: ND3791

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT215

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT215

Mã: ND3792

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT214

Cầu Thang Gỗ Sồi Mỹ Thiết Kế Hiện Đại CT214

Mã: ND3793

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Căm Xe Thiết Kế Hiện Đại CT213

Cầu Thang Gỗ Căm Xe Thiết Kế Hiện Đại CT213

Mã: ND3794

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Căm Xe Thiết Kế Hiện Đại CT212

Cầu Thang Gỗ Căm Xe Thiết Kế Hiện Đại CT212

Mã: ND3795

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Cầu Thang Gỗ Căm Xe Thiết Kế Hiện Đại CT211

Cầu Thang Gỗ Căm Xe Thiết Kế Hiện Đại CT211

Mã: ND3796

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Liên hệ

Xem chi tiết

Xem thêm Cầu Thang Gỗ Tự Nhiên
Công ty nội thất Niceday không chỉ cung cấp mà còn có khâu thiết kế cho các sản phẩm nội thất được bán ở công ty chúng tôi. Với kinh nghiệm lâu dài, nay xin giới thiệu đến các bạn mẫu cầu thang hoàn toàn mới sẽ là lựa chọn hàng đầu cho bạn trong việc tân trang lại nhà cửa.

Cầu thang – Ngày ấy và bây giờ

 • Cầu thang là một vật dụng để kết nối giữa các tầng trong một ngôi nhà hay trong toà nhà  cao ốc. Khi mà từ xa xưa, chỉ có những ngôi nhà thấp lẹt đẹt không có tầng lầu, khi mà những ngôi nhà chỉ đơn thuần từ những cây tre cây nứa cùng với những tán lá cây đắp xếp chồng lên nhau mà ra. Khi mà đời sống dần thay đổi, khi mà những toàn nhà 2 tầng 3 tầng dần dần được xây nên thì cầu thang như là một cầu nối trong gia đình.
 • Nhưng trong thuở ban đầu ấy, những chiếc cầu thang đơn giản chỉ là những mảnh gỗ xếp tầng tầng lớp lớp lên nhau tạo thành một đường đi dài lên tầng trên nhưng do trình độ kỹ thuật còn hạn chế do đó còn đơn sơ không chắc chắn và không mang tính thẩm mỹ cao. Nhưng nay trên thị trường có rất nhiều mẫu cầu thang được thiết kế đẹp vô cùng và tiện lợi một cách tối ưu.

Cầu thang – An toàn, thẩm mỹ

 • Cầu thang là vật dụng để bắt nối 2 tầng lầu với nhau nhưng khoảng cách giữa 2 tầng là khá cao do đó tiêu chuẩn cho cầu thang cũng rất là cần thiết. Có những quy chuẩn lý tưởng về kích thước để cầu thang đạt tiêu chí an toàn là từ 0.9 – 1.2m với chiều ngang, khoảng cách giữa các bậc tầm 150mm, và với tiêu chuẩn này bạn sẽ không còn phải lo về độ dốc hay là hẹp nữa mà bạn sẽ đi một cách thông thả, thoải mái nhất có thể.
 • Bên cạnh đó, cầu thang của Niceday còn được trang trí vô cùng độc đáo với những ý tưởng đa dạng phong phú. Sự bố trí cầu thang có thể tuỳ vào không gian gia đình nhà bạn, có thể kết hợp giếng trời ở giữa và dãy cầu thang xoắn vòng xung quanh sẽ làm cho không gian gia đình bạn tươi sáng, trong lành hơn xoá tan đi khung cảnh âm u ảm đạm. Không chỉ đa dạng về kích thước, kiểu bày trí mà còn đa dạng về nguyên vật liệu như sắt, inox, gỗ, hay những tấm kính trong suốt… Từ đó, bạn có thể thoải mái chọn lựa cầu thang hợp cho gia đình mình mà giá thành lại vô cùng rẻ.
>> Miễn phí giao hàng và lắp đặt trong khu vực nội thành TP.HCM.
>> Xem thêm : Thi công đồ gỗ

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều
Khách hàng - Đối tác
 • Khách Sạn Mường Thanh
 • Khách sạn Caravelle
 • Khách sạn New World
 • Novaland
 • Himlam
 • Vinhomes
Hướng dẫn mua hàng
Bản đồ
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICE DAY
Hotline: 0903 111 764 (24/7)
Email: noithatniceday@gmail.com
Website: www.niceday.vn
Văn phòng đại diện: 95 Trần Phú, phường 4, Quận 5, TPHCM
Xưởng sản xuất : C11/24 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TPHCM ( Cách Ngã Tư Nguyễn Văn Linh- giao Phạm Hùng 100m)
 
Facebook: https://www.facebook.com/noithatniceday.vn/
MIỄN PHÍ  LẮP ĐẶT TẠI TPHCM

Tài khoản công ty: 

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH XD VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICEDAY

Số tài khoản:  2305792018

Ngân hàng ACB - CN Nguyễn Thị Minh Khai

Cầu Thang Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Cầu Thang Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Cầu Thang, Sản Xuất Cung Cấp Cầu Thang Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40%, Giao Lắp Miễn Phí TPHCM, LH 0934 772 774 4.6 trên 168 Bình chọn