Bộ Bàn Ghế Sofa Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn

HỖ TRỢ 24/7/365

0934 772 774
Menu
  • Công ty TNHH Nice Day
Ghế Sofa (5183)
Sofa Nỉ (227)
Sofa Vải (3176)
Nice Day (3006)

Bộ Bàn Ghế Sofa

Sofa Bộ Vải Nhung Thiết Kế Trẻ Trung Màu Kem Hồng

Sofa Bộ Vải Nhung Thiết Kế Trẻ Trung Màu Kem Hồng

Mã: S5941

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3800000VNĐ/M

Xem chi tiết

Sofa Bộ Vải Nhung Kiểu Dáng Trẻ Trung Màu Xám Bạc

Sofa Bộ Vải Nhung Kiểu Dáng Trẻ Trung Màu Xám Bạc

Mã: S5940

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3800000VNĐ/M

Xem chi tiết

Sofa Bộ Vải Nhung Kiểu Dáng Trẻ Trung Màu Kem

Sofa Bộ Vải Nhung Kiểu Dáng Trẻ Trung Màu Kem

Mã: S5939

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3800000VNĐ/M

Xem chi tiết

Sofa Bộ Vải Nhung Kiểu Dáng Đơn Giản Màu Nâu

Sofa Bộ Vải Nhung Kiểu Dáng Đơn Giản Màu Nâu

Mã: S5938

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3800000VNĐ/M

Xem chi tiết

Sofa Bộ Vải Nhung Kiểu Dáng Đơn Giản Màu Bạc

Sofa Bộ Vải Nhung Kiểu Dáng Đơn Giản Màu Bạc

Mã: S5937

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3800000VNĐ/M

Xem chi tiết

Sofa Bộ Vải Nhung Kiểu Dáng Đơn Giản Màu Kem

Sofa Bộ Vải Nhung Kiểu Dáng Đơn Giản Màu Kem

Mã: S5936

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3800000VNĐ/M

Xem chi tiết

Sofa Bộ Vải Nhung Kiểu Dáng Đơn Giản Màu Xám Bạc

Sofa Bộ Vải Nhung Kiểu Dáng Đơn Giản Màu Xám Bạc

Mã: S5935

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3800000VNĐ/M

Xem chi tiết

Sofa Bộ Vải Nhung Kiểu Đơn Giản Màu Nâu Sẫm Nệm Xám

Sofa Bộ Vải Nhung Kiểu Đơn Giản Màu Nâu Sẫm Nệm Xám

Mã: S5934

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3800000VNĐ/M

Xem chi tiết

Sofa Bộ Vải Nhung Kiểu Đơn Giản Màu KaKi

Sofa Bộ Vải Nhung Kiểu Đơn Giản Màu KaKi

Mã: S5933

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3800000VNĐ/M

Xem chi tiết

Sofa Bộ Vải Nhung Kiểu Đơn Giản Màu Xám Và Bạc

Sofa Bộ Vải Nhung Kiểu Đơn Giản Màu Xám Và Bạc

Mã: S5932

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3800000VNĐ/M

Xem chi tiết

Sofa Bộ Vải Nhung Màu Cam Nhạt Kiểu Dáng Trẻ Trung

Sofa Bộ Vải Nhung Màu Cam Nhạt Kiểu Dáng Trẻ Trung

Mã: S5931

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3800000VNĐ/M

Xem chi tiết

Sofa Bộ Vải Nhung Màu Cam Đất Kiểu Dáng Trẻ Trung

Sofa Bộ Vải Nhung Màu Cam Đất Kiểu Dáng Trẻ Trung

Mã: S5930

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3800000VNĐ/M

Xem chi tiết

Sofa Bộ Vải Nhung Màu Hồng Thiết Kế Đơn Giản

Sofa Bộ Vải Nhung Màu Hồng Thiết Kế Đơn Giản

Mã: S5929

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3800000VNĐ/M

Xem chi tiết

Sofa Bộ Vải Nhung Màu Xanh Lá Nhạt Kiểu Chân Gỗ Sồi

Sofa Bộ Vải Nhung Màu Xanh Lá Nhạt Kiểu Chân Gỗ Sồi

Mã: S5928

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3800000VNĐ/M

Xem chi tiết

Sofa Bộ Vải Nhung Màu Xám Có Hoa Văn Kiểu Trẻ Trung

Sofa Bộ Vải Nhung Màu Xám Có Hoa Văn Kiểu Trẻ Trung

Mã: S5927

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3800000VNĐ/M

Xem chi tiết

Sofa Bộ Vải Nhung Màu KaKi Kiểu Dáng Đơn Giản

Sofa Bộ Vải Nhung Màu KaKi Kiểu Dáng Đơn Giản

Mã: S5926

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3800000VNĐ/M

Xem chi tiết

Sofa Bộ Vải Nhung Thiết Kế Trẻ Trung Hiện Đại Màu Xanh Da Trời

Sofa Bộ Vải Nhung Thiết Kế Trẻ Trung Hiện Đại Màu Xanh Da Trời

Mã: S5925

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3800000VNĐ/M

Xem chi tiết

Sofa Bộ Vải Nhung Thiết Kế Chân Gỗ Sồi Màu Xám Bạc

Sofa Bộ Vải Nhung Thiết Kế Chân Gỗ Sồi Màu Xám Bạc

Mã: S5924

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3800000VNĐ/M

Xem chi tiết

Sofa Bộ Vải Nhung Thiết Kế Đơn Giản Màu Hồng Nhạt

Sofa Bộ Vải Nhung Thiết Kế Đơn Giản Màu Hồng Nhạt

Mã: S5923

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3800000VNĐ/M

Xem chi tiết

Sofa Bộ Vải Nhung Màu Xám Tro Kiểu Chân Gỗ Sồi

Sofa Bộ Vải Nhung Màu Xám Tro Kiểu Chân Gỗ Sồi

Mã: S5922

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3800000VNĐ/M

Xem chi tiết

Sofa Bộ Vải Nhung Màu Kem Kiểu Đơn Giản Hiện Đại

Sofa Bộ Vải Nhung Màu Kem Kiểu Đơn Giản Hiện Đại

Mã: S5921

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3800000VNĐ/M

Xem chi tiết

Sofa Bộ Vải Nhung Màu Xám Phối Bạc Kiểu Đơn Giản

Sofa Bộ Vải Nhung Màu Xám Phối Bạc Kiểu Đơn Giản

Mã: S5920

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3800000VNĐ/M

Xem chi tiết

Sofa Bộ Simili Kiểu Dáng Đơn Giản Màu Nâu

Sofa Bộ Simili Kiểu Dáng Đơn Giản Màu Nâu

Mã: S5919

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3800000VNĐ/M

Xem chi tiết

Sofa Bộ Simili Màu Hổ Phách Thiết Kế Đầu Gật

Sofa Bộ Simili Màu Hổ Phách Thiết Kế Đầu Gật

Mã: S5918

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3800000VNĐ/M

Xem chi tiết

Sofa Bộ Vải Nhung Màu Xanh Chàm Kiểu Chân Gỗ Sồi

Sofa Bộ Vải Nhung Màu Xanh Chàm Kiểu Chân Gỗ Sồi

Mã: S5917

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3800000VNĐ/M

Xem chi tiết

Sofa Bộ Vải Nhung Màu Trắng Kiểu Chân Inox

Sofa Bộ Vải Nhung Màu Trắng Kiểu Chân Inox

Mã: S5916

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3800000VNĐ/M

Xem chi tiết

Sofa Bộ Vải Nhung Màu ÔLiu Thiết Kế Hiện Đại

Sofa Bộ Vải Nhung Màu ÔLiu Thiết Kế Hiện Đại

Mã: S5915

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3800000VNĐ/M

Xem chi tiết

Sofa Bộ Vải Nhung Màu Xám Sẫm Kiểu Chân Inox

Sofa Bộ Vải Nhung Màu Xám Sẫm Kiểu Chân Inox

Mã: S5914

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3800000VNĐ/M

Xem chi tiết

Sofa Bộ Vải Nhung Màu Bạc Có Nút Kiểu Chân Gỗ Sồi

Sofa Bộ Vải Nhung Màu Bạc Có Nút Kiểu Chân Gỗ Sồi

Mã: S5913

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3800000VNĐ/M

Xem chi tiết

Sofa Bộ Vải Nhung Màu Bạc Kiểu Chân Gỗ Sồi Đơn Giản

Sofa Bộ Vải Nhung Màu Bạc Kiểu Chân Gỗ Sồi Đơn Giản

Mã: S5912

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3800000VNĐ/M

Xem chi tiết

Sofa Bộ Vải Nhung Màu Xám Có Hoa Văn Kiểu Chân Gỗ

Sofa Bộ Vải Nhung Màu Xám Có Hoa Văn Kiểu Chân Gỗ

Mã: S5911

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3800000VNĐ/M

Xem chi tiết

Sofa Bộ Vải Nhung Màu Xám Bạc Kiểu Đơn Giản

Sofa Bộ Vải Nhung Màu Xám Bạc Kiểu Đơn Giản

Mã: S5910

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3800000VNĐ/M

Xem chi tiết

Sofa Bộ Vải Nhung Màu Xám Và Xanh Dương Kiểu Hiện Đại

Sofa Bộ Vải Nhung Màu Xám Và Xanh Dương Kiểu Hiện Đại

Mã: S5909

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3800000VNĐ/M

Xem chi tiết

Sofa Bộ Vải Nhung Màu Xám Bạc Kiểu Chân Gỗ Sồi

Sofa Bộ Vải Nhung Màu Xám Bạc Kiểu Chân Gỗ Sồi

Mã: S5908

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3800000VNĐ/M

Xem chi tiết

Sofa Bộ Simili Thiết Kế Chân Inox Đứng Màu Xám Nâu

Sofa Bộ Simili Thiết Kế Chân Inox Đứng Màu Xám Nâu

Mã: S5907

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3800000VNĐ/M

Xem chi tiết

Sofa Bộ Simili Thiết Kế Hiện Đại Màu Trắng Sang Trọng

Sofa Bộ Simili Thiết Kế Hiện Đại Màu Trắng Sang Trọng

Mã: S5906

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3800000VNĐ/M

Xem chi tiết

Sofa Bộ Simili Kiểu Dáng Chân Inox Trẻ Trung Màu Trắng

Sofa Bộ Simili Kiểu Dáng Chân Inox Trẻ Trung Màu Trắng

Mã: S5905

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3800000VNĐ/M

Xem chi tiết

Sofa Bộ Simili Kiểu Dáng Chân Inox Trẻ Trung Màu Kem

Sofa Bộ Simili Kiểu Dáng Chân Inox Trẻ Trung Màu Kem

Mã: S5904

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3800000VNĐ/M

Xem chi tiết

Sofa Bộ Simili Kiểu Dáng Chân Inox Trẻ Trung Màu Bạc

Sofa Bộ Simili Kiểu Dáng Chân Inox Trẻ Trung Màu Bạc

Mã: S5903

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3800000VNĐ/M

Xem chi tiết

Sofa Bộ Simili Kiểu Dáng Trẻ Trung Hiện Đại Màu Đỏ

Sofa Bộ Simili Kiểu Dáng Trẻ Trung Hiện Đại Màu Đỏ

Mã: S5902

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

3800000VNĐ/M

Xem chi tiết

Xem thêm Bộ Bàn Ghế Sofa

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều
Khách hàng - Đối tác
  • Khách Sạn Mường Thanh
  • Khách sạn Caravelle
  • Khách sạn New World
  • Novaland
  • Himlam
  • Vinhomes
  • Nệm (Đệm) Giá Rẻ, Đại Lý Nệm Khuyến Mãi 20-60% - Nệm Giá Gốc
  • Tranh Sơn Dầu Đẹp Giá Rẻ Giảm Giá 30% - Thế Giới Tranh Sơn Dầu
Hướng dẫn mua hàng
Bản đồ
CÔNG TY THIẾT KẾ NỘI THẤT NICE DAY
Địa chỉ showroom: 
Văn Phòng Đại Diện: 15 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM
Điện thoại: 08 66 811 959
Hotline: 0934 772 774 (24/7)
Email: noithatniceday@gmail.com
Website: www.niceday.vn

Tài khoản công ty: 

Chủ tài khoản: Cty TNHH Nice Day

Số tài khoản: 10071 48510 26342

Ngân hàng Eximbank chi nhánh Hòa Bình, TPHCM

 

 

 

 

Bộ Bàn Ghế Sofa Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Bộ Bàn Ghế Sofa Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Bộ Bàn Ghế Sofa, Sản Xuất và Cung Cấp Bộ Bàn Ghế Sofa Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá Đến 40%, Giao Lắp Miễn Phí TPHCM, LH 0934 772 774 4.6 trên 168 Bình chọn