Bàn Trà Sofa Kính | Nội Thất Nice Day

HỖ TRỢ 24/7/365

0903 111 764
Menu
  • Công ty TNHH Nice Day
  • Nội thất Nice Day
Ghế (82)
Ghế Sofa (5094)
Sofa Nỉ (227)
Sofa Vải (3177)
Nice Day (2867)

Bàn Trà Sofa Kính

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Kiểu Chân Thấp Hiện Đại

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Kiểu Chân Thấp Hiện Đại

Mã: S6048

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Kiểu Đơn Giản Màu Trắng

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Kiểu Đơn Giản Màu Trắng

Mã: S6049

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Kiểu Chân Inox Màu Đen

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Kiểu Chân Inox Màu Đen

Mã: S6063

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Kính Thiết Kế Hiện Đại

Bàn Trà Sofa Kính Thiết Kế Hiện Đại

Mã: S6105

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Chân Gỗ Độc Đáo Mặt Kính Cao Cấp

Bàn Trà Sofa Chân Gỗ Độc Đáo Mặt Kính Cao Cấp

Mã: S6106

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Kính Thiết Kế Đơn Giản

Bàn Trà Sofa Kính Thiết Kế Đơn Giản

Mã: S6107

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Kính Thiết Kế Chân Gỗ Sồi

Bàn Trà Sofa Kính Thiết Kế Chân Gỗ Sồi

Mã: S6108

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Cao Cấp Chân Màu Trắng

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Cao Cấp Chân Màu Trắng

Mã: S6109

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Cao Cấp Chân Gỗ Sồi

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Cao Cấp Chân Gỗ Sồi

Mã: S6110

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Chân Màu Trắng Sang Trọng

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Chân Màu Trắng Sang Trọng

Mã: S6111

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Cao Cấp Chân Gỗ Độc Đáo

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Cao Cấp Chân Gỗ Độc Đáo

Mã: S6112

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Cao Cấp Chân Inox Tròn

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Cao Cấp Chân Inox Tròn

Mã: S6113

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Thiết Kế Chân Gỗ Mặt Kính

Bàn Trà Sofa Thiết Kế Chân Gỗ Mặt Kính

Mã: S6114

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Thiết Kế Chân Inox Hiện Đại Mặt Kính

Bàn Trà Sofa Thiết Kế Chân Inox Hiện Đại Mặt Kính

Mã: S6115

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Kiểu Chân Gỗ Màu Nâu Sẫm Mặt Kính

Bàn Trà Sofa Kiểu Chân Gỗ Màu Nâu Sẫm Mặt Kính

Mã: S6116

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Cao Cấp Thiết Kế Chân Độc Đáo

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Cao Cấp Thiết Kế Chân Độc Đáo

Mã: S6117

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Kiểu Tròn Màu Đen Sang Trọng

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Kiểu Tròn Màu Đen Sang Trọng

Mã: S6118

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Hai Tầng Kiểu Hiện Đại

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Hai Tầng Kiểu Hiện Đại

Mã: S6119

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Đen Sang Trọng Để Phòng Khách

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Đen Sang Trọng Để Phòng Khách

Mã: S6120

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Đen Ốp Gỗ Sồi Cao Cấp

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Đen Ốp Gỗ Sồi Cao Cấp

Mã: S6121

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Hai Tầng Cao Cấp

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Hai Tầng Cao Cấp

Mã: S6124

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Hình Thoi Đơn Giản Hiện Đại

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Hình Thoi Đơn Giản Hiện Đại

Mã: S6125

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Kiểu Dáng Chân Inox Mặt Kính Vuông

Bàn Trà Sofa Kiểu Dáng Chân Inox Mặt Kính Vuông

Mã: S6126

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Hai Tầng Thiết Kế Đơn Giản

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Hai Tầng Thiết Kế Đơn Giản

Mã: S6127

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Vuông Kiểu Dáng Đơn Giản

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Vuông Kiểu Dáng Đơn Giản

Mã: S6128

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Vuông Kiểu Hai Tầng Hiện Đại

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Vuông Kiểu Hai Tầng Hiện Đại

Mã: S6129

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Uốn Cong Chân Có Gắn Bánh Xe

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Uốn Cong Chân Có Gắn Bánh Xe

Mã: S6130

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Vuông Kiểu Chân Cao

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Vuông Kiểu Chân Cao

Mã: S6131

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Thiết Kế Chân Gỗ Sồi Đơn Giản

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Thiết Kế Chân Gỗ Sồi Đơn Giản

Mã: S6132

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Kiểu Chân Gỗ Độc Đáo Mặt Kính Cao Cấp

Bàn Trà Sofa Kiểu Chân Gỗ Độc Đáo Mặt Kính Cao Cấp

Mã: S6133

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Kiểu Chân Ấn Tượng Mặt Kính Vuông

Bàn Trà Sofa Kiểu Chân Ấn Tượng Mặt Kính Vuông

Mã: S6134

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Kiểu Chân Inox Độc Đáo Mặt Kính Cao Cấp

Bàn Trà Sofa Kiểu Chân Inox Độc Đáo Mặt Kính Cao Cấp

Mã: S6135

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Cao Cấp Thiết Kế Đơn Giản

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Cao Cấp Thiết Kế Đơn Giản

Mã: S6136

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Cao Cấp Kiểu Chân Màu Đen

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Cao Cấp Kiểu Chân Màu Đen

Mã: S6137

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Thiết Kế Chân Gỗ Độc Đáo Mặt Kính Cao Cấp

Bàn Trà Sofa Thiết Kế Chân Gỗ Độc Đáo Mặt Kính Cao Cấp

Mã: S6138

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Kiểu Chân Gỗ Bắt Chéo

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Kiểu Chân Gỗ Bắt Chéo

Mã: S6139

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Thiết Kế Chân Gỗ Sồi Độc Đáo

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Thiết Kế Chân Gỗ Sồi Độc Đáo

Mã: S6140

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Hình Thoi Chân Gỗ Sồi

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Hình Thoi Chân Gỗ Sồi

Mã: S6141

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Cao Cấp Chân Chữ X

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Cao Cấp Chân Chữ X

Mã: S6142

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Kiểu Chân Gỗ Màu Đen

Bàn Trà Sofa Mặt Kính Kiểu Chân Gỗ Màu Đen

Mã: S6143

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Xem thêm Bàn Trà Sofa Kính

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều
Khách hàng - Đối tác
  • Khách Sạn Mường Thanh
  • Khách sạn Caravelle
  • Khách sạn New World
  • Novaland
  • Himlam
  • Vinhomes
Hướng dẫn mua hàng
Bản đồ
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICE DAY
Hotline: 0903 111 764 (24/7)
Email: noithatniceday@gmail.com
Website: www.niceday.vn
Văn phòng đại diện: 95 Trần Phú, phường 4, Quận 5, TPHCM
Xưởng sản xuất : C11/24 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TPHCM ( Cách Ngã Tư Nguyễn Văn Linh- giao Phạm Hùng 100m)
 
Facebook: https://www.facebook.com/noithatniceday.vn/
MIỄN PHÍ  LẮP ĐẶT TẠI TPHCM

Tài khoản công ty: 

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH XD VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICEDAY

Số tài khoản:  2305792018

Ngân hàng ACB - CN Nguyễn Thị Minh Khai

Bàn Trà Sofa Kính | Nội Thất Nice Day Bàn Trà Sofa Kính | Nội Thất Nice Day Bàn Trà Sofa Kính, ban tra sofa kinh, Chuyên thiết kế nội thất, thi công nội thất, sản xuất đồ gỗ, sofa nội thất, LH 0934 772 774 4.6 trên 168 Bình chọn