Bàn Trà Sofa Gỗ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn

HỖ TRỢ 24/7/365

0903 111 764
Menu
  • Công ty TNHH Nice Day
  • Nội thất Nice Day
Ghế (82)
Ghế Sofa (5094)
Sofa Nỉ (227)
Sofa Vải (3177)
Nice Day (2867)

Bàn Trà Sofa Gỗ

Bàn Trà Sofa Hiện Đại 50cm

Bàn Trà Sofa Hiện Đại 50cm

Mã: BS1

Kt: 0.5 x 0.5m

Chất liệu: MDF cao cấp

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Hiện Đại 1m2

Bàn Trà Sofa Hiện Đại 1m2

Mã: BS2

Kt: 0.6 x 1m2

Chất liệu: MDF cao cấp

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Kiểu Nhật Gỗ Xoan Đào Tự Nhiên

Bàn Trà Kiểu Nhật Gỗ Xoan Đào Tự Nhiên

Mã: BS3

Kt: 55 x 90cm

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Gỗ Màu Trắng Kiểu Đơn Giản

Bàn Trà Sofa Gỗ Màu Trắng Kiểu Đơn Giản

Mã: S6036

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Gỗ Màu Nâu Đen Kiểu Dáng Đơn Giản

Bàn Trà Sofa Gỗ Màu Nâu Đen Kiểu Dáng Đơn Giản

Mã: S6037

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Gỗ Màu Đen Kiểu Dáng Đơn Giản

Bàn Trà Sofa Gỗ Màu Đen Kiểu Dáng Đơn Giản

Mã: S6038

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Gỗ Màu Trắng Kiểu Dáng Hiện Đại

Bàn Trà Sofa Gỗ Màu Trắng Kiểu Dáng Hiện Đại

Mã: S6039

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Gỗ Màu Trắng Kiểu Dáng Chân Gỗ Sồi

Bàn Trà Sofa Gỗ Màu Trắng Kiểu Dáng Chân Gỗ Sồi

Mã: S6040

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Gỗ Màu Trắng Kiểu Dáng Tròn Hiện Đại

Bàn Trà Sofa Gỗ Màu Trắng Kiểu Dáng Tròn Hiện Đại

Mã: S6041

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Gỗ Màu Trắng Kiểu Dáng Vuông Chân Gỗ Sồi

Bàn Trà Sofa Gỗ Màu Trắng Kiểu Dáng Vuông Chân Gỗ Sồi

Mã: S6042

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Gỗ Kiểu Chân Inox Màu Trắng Phối Đen

Bàn Trà Sofa Gỗ Kiểu Chân Inox Màu Trắng Phối Đen

Mã: S6043

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Gỗ Kiểu Chân Inox Đứng Màu Nâu

Bàn Trà Sofa Gỗ Kiểu Chân Inox Đứng Màu Nâu

Mã: S6044

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Gỗ Kiểu Trẻ Trung Màu Xám Tro

Bàn Trà Sofa Gỗ Kiểu Trẻ Trung Màu Xám Tro

Mã: S6045

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Gỗ Mặt Kính Kiểu Dáng Trẻ Trung Hiện Đại

Bàn Trà Sofa Gỗ Mặt Kính Kiểu Dáng Trẻ Trung Hiện Đại

Mã: S6046

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Thiết Kế Ấn Tượng Mặt Gỗ Sồi

Bàn Trà Sofa Thiết Kế Ấn Tượng Mặt Gỗ Sồi

Mã: S6047

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Gỗ Kiểu Chân Inox Đứng Màu Nâu

Bàn Trà Sofa Mặt Gỗ Kiểu Chân Inox Đứng Màu Nâu

Mã: S6050

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Gỗ Kiểu Đơn Giản Màu Phối Nâu

Bàn Trà Sofa Mặt Gỗ Kiểu Đơn Giản Màu Phối Nâu

Mã: S6051

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Gỗ Thiết Kế Đơn Giản Kiểu Chân Inox

Bàn Trà Sofa Mặt Gỗ Thiết Kế Đơn Giản Kiểu Chân Inox

Mã: S6052

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Gỗ Thiết Kế Đơn Giản Kiểu Chân Thấp

Bàn Trà Sofa Mặt Gỗ Thiết Kế Đơn Giản Kiểu Chân Thấp

Mã: S6053

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Gỗ Thiết Kế Hiện Đại Màu Trắng

Bàn Trà Sofa Mặt Gỗ Thiết Kế Hiện Đại Màu Trắng

Mã: S6054

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Gỗ Thiết Kế Hiện Đại Màu Đen Trắng

Bàn Trà Sofa Mặt Gỗ Thiết Kế Hiện Đại Màu Đen Trắng

Mã: S6055

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Gỗ Thiết Kế Đơn Giản Màu Vàng Nâu Nhạt

Bàn Trà Sofa Mặt Gỗ Thiết Kế Đơn Giản Màu Vàng Nâu Nhạt

Mã: S6056

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Gỗ Thiết Kế Chân Inox Đứng Màu Đen

Bàn Trà Sofa Mặt Gỗ Thiết Kế Chân Inox Đứng Màu Đen

Mã: S6057

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Gỗ Thiết Kế Chân Thấp Màu Trắng

Bàn Trà Sofa Mặt Gỗ Thiết Kế Chân Thấp Màu Trắng

Mã: S6058

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Gỗ Thiết Kế Chân Gỗ Sồi Màu Trắng

Bàn Trà Sofa Mặt Gỗ Thiết Kế Chân Gỗ Sồi Màu Trắng

Mã: S6059

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Gỗ Thiết Kế Hiện Đại Có Ốp Kính

Bàn Trà Sofa Mặt Gỗ Thiết Kế Hiện Đại Có Ốp Kính

Mã: S6060

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Gỗ Thiết Kế Trẻ Trung Màu Nâu

Bàn Trà Sofa Mặt Gỗ Thiết Kế Trẻ Trung Màu Nâu

Mã: S6061

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Gỗ Thiết Kế Trẻ Trung Màu Đen

Bàn Trà Sofa Mặt Gỗ Thiết Kế Trẻ Trung Màu Đen

Mã: S6062

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Gỗ Kiểu Dáng Đơn Giản Để Phòng Khách

Bàn Trà Sofa Gỗ Kiểu Dáng Đơn Giản Để Phòng Khách

Mã: S6064

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Gỗ Kiểu Dáng Hiện Đại Ốp Kính

Bàn Trà Sofa Gỗ Kiểu Dáng Hiện Đại Ốp Kính

Mã: S6065

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Gỗ Kiểu Dáng Hiện Đại Màu Nâu

Bàn Trà Sofa Gỗ Kiểu Dáng Hiện Đại Màu Nâu

Mã: S6066

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Gỗ Thiết Kế Đơn Giản Kiểu Chân Cao

Bàn Trà Sofa Mặt Gỗ Thiết Kế Đơn Giản Kiểu Chân Cao

Mã: S6067

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Gỗ Thiết Kế Đơn Giản Màu Nâu Cafe

Bàn Trà Sofa Mặt Gỗ Thiết Kế Đơn Giản Màu Nâu Cafe

Mã: S6068

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Gỗ Thiết Kế Đơn Giản Màu Trắng Và Đen

Bàn Trà Sofa Mặt Gỗ Thiết Kế Đơn Giản Màu Trắng Và Đen

Mã: S6069

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Gỗ Thiết Kế Trẻ Trung Hiện Đại Màu Đen

Bàn Trà Sofa Mặt Gỗ Thiết Kế Trẻ Trung Hiện Đại Màu Đen

Mã: S6070

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Gỗ Thiết Kế Trẻ Trung Hiện Đại Màu Nâu

Bàn Trà Sofa Mặt Gỗ Thiết Kế Trẻ Trung Hiện Đại Màu Nâu

Mã: S6071

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Gỗ Thiết Kế Trẻ Trung Đơn Giản Ốp Kính

Bàn Trà Sofa Mặt Gỗ Thiết Kế Trẻ Trung Đơn Giản Ốp Kính

Mã: S6072

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Mặt Gỗ Thiết Kế Chân Inox Màu Nâu

Bàn Trà Sofa Mặt Gỗ Thiết Kế Chân Inox Màu Nâu

Mã: S6073

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Gỗ Kiểu Chân Inox Đứng Đơn Giản

Bàn Trà Sofa Gỗ Kiểu Chân Inox Đứng Đơn Giản

Mã: S6074

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Bàn Trà Sofa Gỗ Kiểu Dáng Đơn Giản Hiện Đại Màu Gỗ Sồi

Bàn Trà Sofa Gỗ Kiểu Dáng Đơn Giản Hiện Đại Màu Gỗ Sồi

Mã: S6075

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

Giá Liên Hệ

Xem chi tiết

Xem thêm Bàn Trà Sofa Gỗ

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều
Khách hàng - Đối tác
  • Khách Sạn Mường Thanh
  • Khách sạn Caravelle
  • Khách sạn New World
  • Novaland
  • Himlam
  • Vinhomes
Hướng dẫn mua hàng
Bản đồ
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICE DAY
Hotline: 0903 111 764 (24/7)
Email: noithatniceday@gmail.com
Website: www.niceday.vn
Văn phòng đại diện: 95 Trần Phú, phường 4, Quận 5, TPHCM
Xưởng sản xuất : C11/24 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TPHCM ( Cách Ngã Tư Nguyễn Văn Linh- giao Phạm Hùng 100m)
 
Facebook: https://www.facebook.com/noithatniceday.vn/
MIỄN PHÍ  LẮP ĐẶT TẠI TPHCM

Tài khoản công ty: 

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH XD VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICEDAY

Số tài khoản:  2305792018

Ngân hàng ACB - CN Nguyễn Thị Minh Khai

Bàn Trà Sofa Gỗ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Bàn Trà Sofa Gỗ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Bàn Trà Sofa Gỗ, Sản Xuất và Cung Cấp Bàn Trà Sofa Gỗ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá Đến 40%, Giao Lắp Miễn Phí TPHCM, LH 0934 772 774 4.6 trên 168 Bình chọn