Bàn Thờ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn

HỖ TRỢ 24/7/365

0934 772 774
Menu
 • Công ty TNHH Nice Day
 • Nội thất Nice Day
Ghế Sofa (5094)
Sofa Nỉ (227)
Sofa Vải (3177)
Nice Day (2950)

Bàn Thờ

Bàn Thờ cao cấp gỗ căm xe mặt gõ 1m07 - C27

Bàn Thờ cao cấp gỗ căm xe mặt gõ 1m07 - C27

Mã: ND3607

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Căm xe, gõ

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn thờ hiện đại căm xe gõ đỏ 1m54 - C39

Bàn thờ hiện đại căm xe gõ đỏ 1m54 - C39

Mã: ND3608

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Căm xe, gõ

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn thờ 2 tầng gỗ căm xe mặt gõ đỏ 1m07 - C34

Bàn thờ 2 tầng gỗ căm xe mặt gõ đỏ 1m07 - C34

Mã: ND3611

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Căm xe, gõ

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn thờ hiện đại gỗ tràm mặt hồng đào 1m27 - C31

Bàn thờ hiện đại gỗ tràm mặt hồng đào 1m27 - C31

Mã: ND3612

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Tràm, hồng đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn thờ 2 tầng gỗ tràm mặt hồng đào 1m4 - C11

Bàn thờ 2 tầng gỗ tràm mặt hồng đào 1m4 - C11

Mã: ND3613

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Tràm, hồng đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn thờ 2 tầng gỗ muồng đẹp 1m27 - C20

Bàn thờ 2 tầng gỗ muồng đẹp 1m27 - C20

Mã: ND3614

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Muồng

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn thờ 1 tầng căm xe mặt gõ 1m07 - C28

Bàn thờ 1 tầng căm xe mặt gõ 1m07 - C28

Mã: ND3615

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Căm xe, gõ

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn thờ 1 tầng hiện đại căm xe mặt gõ 1m07 - C27

Bàn thờ 1 tầng hiện đại căm xe mặt gõ 1m07 - C27

Mã: ND3616

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Căm xe, gõ

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn thờ 2 tầng gỗ tràm mặt hồng đào 1m2 - C10

Bàn thờ 2 tầng gỗ tràm mặt hồng đào 1m2 - C10

Mã: ND3617

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Tràm, hồng đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn thờ 2 tầng màu đen gỗ tràm mặt hồng đào 1m07 - C24

Bàn thờ 2 tầng màu đen gỗ tràm mặt hồng đào 1m07 - C24

Mã: ND3618

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Tràm, hồng đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn thờ tổ tiên gỗ muống 1m07 - C19

Bàn thờ tổ tiên gỗ muống 1m07 - C19

Mã: ND3619

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Muồng

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn thờ gỗ tràm mặt hồng đào 1m27 - C25

Bàn thờ gỗ tràm mặt hồng đào 1m27 - C25

Mã: ND3620

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Tràm, hồng đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn thờ gỗ tràm mặt hồng đào 1m07 - C23

Bàn thờ gỗ tràm mặt hồng đào 1m07 - C23

Mã: ND3621

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Tràm, hồng đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn thờ gia tiên gổ muồng tự nhiên 1m07 - C22

Bàn thờ gia tiên gổ muồng tự nhiên 1m07 - C22

Mã: ND3622

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Muồng

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn thờ 2 tầng căm xe mặt gõ đỏ 1m19 - C01

Bàn thờ 2 tầng căm xe mặt gõ đỏ 1m19 - C01

Mã: ND3623

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Căm xe, gõ

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn thờ căm xe mặt gõ đỏ 1m47 - C02

Bàn thờ căm xe mặt gõ đỏ 1m47 - C02

Mã: ND3624

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Căm xe, gõ

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn thờ căm xe mặt gõ đỏ 1m2 - C02

Bàn thờ căm xe mặt gõ đỏ 1m2 - C02

Mã: ND3625

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Căm xe, gõ

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn thờ 3 tầng căm xe mặt gõ đỏ - C04

Bàn thờ 3 tầng căm xe mặt gõ đỏ - C04

Mã: ND3626

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Căm xe, gõ

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn thờ gia tiên gỗ căm xe mặt gõ 1m4 - C05

Bàn thờ gia tiên gỗ căm xe mặt gõ 1m4 - C05

Mã: ND3627

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Căm xe, gõ

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn thờ gia tiên gỗ căm xe mặt gõ 1m47 - C06

Bàn thờ gia tiên gỗ căm xe mặt gõ 1m47 - C06

Mã: ND3628

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Căm xe, gõ

Liên hệ

Xem chi tiết

Sập thờ cao cấp,Rồng hóa - C07

Sập thờ cao cấp,Rồng hóa - C07

Mã: ND3629

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gõ mật

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Thờ Án gian Gỗ tràm bông vàng - C12

Bàn Thờ Án gian Gỗ tràm bông vàng - C12

Mã: ND3630

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Tràm

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn thờ gia tiên chạm rồng Gỗ căm xe - gõ 1m33 - C17

Bàn thờ gia tiên chạm rồng Gỗ căm xe - gõ 1m33 - C17

Mã: ND3631

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Căm xe, gõ

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn thờ 2 tầng gỗ tràm mặt hồng đào đẹp 1m27 - C18

Bàn thờ 2 tầng gỗ tràm mặt hồng đào đẹp 1m27 - C18

Mã: ND3632

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Tràm, hồng đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Thờ hiện đại căm xe mặt gõ cao cấp 1m27 - C14

Bàn Thờ hiện đại căm xe mặt gõ cao cấp 1m27 - C14

Mã: ND3633

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Căm xe, gõ

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Thờ hiện đại căm xe mặt gõ cao cấp 1m27 - C14

Bàn Thờ hiện đại căm xe mặt gõ cao cấp 1m27 - C14

Mã: ND3634

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Căm xe, gõ

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Thờ căm xe mặt gõ cao cấp 1m47 - C30

Bàn Thờ căm xe mặt gõ cao cấp 1m47 - C30

Mã: ND3635

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Căm xe, gõ

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Thờ Cao cấp gỗ căm xe mặt gõ đỏ 1m27 - C29

Bàn Thờ Cao cấp gỗ căm xe mặt gõ đỏ 1m27 - C29

Mã: ND3636

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Căm xe, gõ

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn thờ 2 tầng gỗ tràm 1m54 - C26

Bàn thờ 2 tầng gỗ tràm 1m54 - C26

Mã: ND3637

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Tràm, hồng đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn thờ Gia Tiên căm xe mặt gõ 1m47 - C33

Bàn thờ Gia Tiên căm xe mặt gõ 1m47 - C33

Mã: ND3638

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Căm xe, gõ

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn thờ 3 tầng căm xe mặt gõ 1m54 - C32

Bàn thờ 3 tầng căm xe mặt gõ 1m54 - C32

Mã: ND3639

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Căm xe, gõ

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn thờ gỗ Muồng Tay Cuốn 1m27 - C35

Bàn thờ gỗ Muồng Tay Cuốn 1m27 - C35

Mã: ND3640

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Căm xe, gõ

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn thờ Gia Tiên Gỗ Muồng 1m54 - C36

Bàn thờ Gia Tiên Gỗ Muồng 1m54 - C36

Mã: ND3641

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Muồng

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn thờ 3 tầng, gỗ tràm tự nhiên đẹp 1m54 - C38

Bàn thờ 3 tầng, gỗ tràm tự nhiên đẹp 1m54 - C38

Mã: ND3642

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Tràm, hồng đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn thờ 1 tầng, cuốn đẹp 1m27 - C42

Bàn thờ 1 tầng, cuốn đẹp 1m27 - C42

Mã: ND3643

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Muồng

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Thờ Mẫu Đơn giản căm xe mặt gõ 1m54 - C43

Bàn Thờ Mẫu Đơn giản căm xe mặt gõ 1m54 - C43

Mã: ND3644

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Căm xe, gõ

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn thờ hiện đại (Đôn rời) căm xe mặt gõ 1m54 - C39

Bàn thờ hiện đại (Đôn rời) căm xe mặt gõ 1m54 - C39

Mã: ND3645

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Căm xe, gõ

Liên hệ

Xem chi tiết

Sập Thờ Gỗ Muồng - C41

Sập Thờ Gỗ Muồng - C41

Mã: ND3646

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Muồng

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn thờ gỗ muồng chạm rồng đẹp - B29

Bàn thờ gỗ muồng chạm rồng đẹp - B29

Mã: ND3647

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ muồng

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Thờ cao cấp gỗ căm xe mặt gõ - C14

Bàn Thờ cao cấp gỗ căm xe mặt gõ - C14

Mã: ND3648

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Căm xe, gõ

Liên hệ

Xem chi tiết

Xem thêm Bàn Thờ
Để luôn phục vụ một cách tốt nhất cho các yêu cầu của khách hàng, công ty thiết kế nội thất Nice Day chúng tôi đã luôn không ngừng cố gắng để cải thiện mình trong những năm qua. Hiện nay thì công ty chúng tôi đang có một vị trí nhất định trên thương trường trang trí nội thất Việt Nam. Với việc cung cấp các loại sản phẩm trang trí nội thất cao cấp có chất lượng cao mà giá thành lại luôn rẻ, vì vậy Nice Day luôn là một sự lựa chọn đúng đắn nhất cho những ai đang tìm kiếm một sản phẩm trang trí nội thất.

Bàn thờ gỗ, sự lựa chọn hàng đầu của mọi nhà

 • Được làm hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên như xoan đào, căm xe nhập khẩu từ nước ngoài đã qua xử lý chuyên nghiệp nên có một độ bền rất cao và trong suốt thời gian sử dụng đảm bảo không bị cong vênh, mối mọt, dễ dàng vệ sinh. S
 • ản phẩm được bảo hành 6 đến 12 tháng và sẽ được giao hàng miễn phí tận nơi khi mua nếu bạn đang ở trong khu vực nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

Thiết kế phù hợp với mọi gia đình

 • Vì dành riêng cho việc thờ cúng nên bàn thờ gỗ có một thiết kế khá cầu kỳ, với những đường nét hoa văn uốn lượn được chạm trổ, điêu khắc tỉ mỉ, mang lại sự tôn kính tuyệt đối.
 • Màu sắc tự nhiên, hài hòa với 2 màu sắc chính là vàng xoan đào và nâu cánh gián.
 • Về kích thước thì bàn thờ gỗ có kích thước khá đa dạng có thể phù hợp với mọi căn nhà. Hiện tại thì đang có đợt khuyến mãi đặc biệt nên bàn thờ gỗ của công ty chúng tôi sẽ được giảm 35%. Hãy nhanh tay vì số lượng có hạn.
>> Xem thêm : Nội thất phòng thờ

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều
Khách hàng - Đối tác
 • Khách Sạn Mường Thanh
 • Khách sạn Caravelle
 • Khách sạn New World
 • Novaland
 • Himlam
 • Vinhomes
Hướng dẫn mua hàng
Bản đồ
 
CÔNG TY THIẾT KẾ NỘI THẤT NICE DAY
Địa chỉ showroom:  237A , Trần Phú , phường 9 , quận 5, TPHCM
Hotline: 0934 772 774 (24/7)
Email: noithatniceday@gmail.com
Website: www.niceday.vn
Facebook: https://www.facebook.com/noithatniceday.vn/
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN LẮP ĐẶT TẠI TPHCM

Tài khoản công ty: 

Chủ tài khoản: Ngô Thị Thu

Số tài khoản:  0071 0009 29258

Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh TPHCM

Bàn Thờ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Bàn Thờ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Bàn Thờ, Sản Xuất Cung Cấp Bàn Thờ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40%, Giao Lắp Miễn Phí TPHCM, LH 0934 772 774 4.6 trên 168 Bình chọn