Bàn Họp Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn

HỖ TRỢ 24/7/365

0903 111 764
Menu
 • Công ty TNHH Nice Day
 • Nội thất Nice Day
Ghế (82)
Ghế Sofa (5094)
Sofa Nỉ (227)
Sofa Vải (3177)
Nice Day (2867)
Bàn Họp Oval Màu Nâu 4m

Bàn Họp Oval Màu Nâu 4m

Mã: BH1

Kt: 4m

Chất liệu: MDF cao cấp

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Văn Phòng Gỗ Công Nghiệp MDF Cao Cấp

Bàn Họp Văn Phòng Gỗ Công Nghiệp MDF Cao Cấp

Mã: BH33

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Văn Phòng Màu Đen Gỗ MDF Cao Cấp

Bàn Họp Văn Phòng Màu Đen Gỗ MDF Cao Cấp

Mã: BH34

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Văn Phòng MFC Nâu Cao Cấp

Bàn Họp Văn Phòng MFC Nâu Cao Cấp

Mã: BH35

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Tròn Gỗ MFC Cao Cấp

Bàn Họp Tròn Gỗ MFC Cao Cấp

Mã: BH36

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Chữ Nhật MFC Nâu Sang Trọng

Bàn Họp Chữ Nhật MFC Nâu Sang Trọng

Mã: BH37

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Chữ Nhật MFC Hiện Đại

Bàn Họp Chữ Nhật MFC Hiện Đại

Mã: BH38

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Chữ Nhật MDF Cao Cấp

Bàn Họp Chữ Nhật MDF Cao Cấp

Mã: BH39

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Chữ Nhật MFC Vân Sồi Nâu Đẹp

Bàn Họp Chữ Nhật MFC Vân Sồi Nâu Đẹp

Mã: BH40

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Văn Phòng Chữ Nhật MDF Cao Cấp

Bàn Họp Văn Phòng Chữ Nhật MDF Cao Cấp

Mã: BH41

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Văn Phòng Kiểu Chữ Nhật Gỗ MDF Cao Cấp

Bàn Họp Văn Phòng Kiểu Chữ Nhật Gỗ MDF Cao Cấp

Mã: BH42

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Gỗ MDF Vân Sồi Đẹp

Bàn Họp Gỗ MDF Vân Sồi Đẹp

Mã: BH43

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Gỗ MDF Cao Cấp Vân Sồi

Bàn Họp Gỗ MDF Cao Cấp Vân Sồi

Mã: BH44

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Gỗ MFC Chống Trầy Cao Cấp

Bàn Họp Gỗ MFC Chống Trầy Cao Cấp

Mã: BH45

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Oval Gỗ MFC Chống Trầy

Bàn Họp Oval Gỗ MFC Chống Trầy

Mã: BH46

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Oval Gỗ MDF Nâu Cánh Gián

Bàn Họp Oval Gỗ MDF Nâu Cánh Gián

Mã: BH47

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Oval Gỗ MDF Màu Vàng Đẹp

Bàn Họp Oval Gỗ MDF Màu Vàng Đẹp

Mã: BH48

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Oval Gỗ MDF Màu Cánh Gián Đỏ

Bàn Họp Oval Gỗ MDF Màu Cánh Gián Đỏ

Mã: BH49

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Văn Phòng Oval Gỗ MDF Cao Cấp

Bàn Họp Văn Phòng Oval Gỗ MDF Cao Cấp

Mã: BH50

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Văn Phòng Oval Gỗ MDF Màu Đen

Bàn Họp Văn Phòng Oval Gỗ MDF Màu Đen

Mã: BH51

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Văn Phòng Oval Nhỏ Gỗ MDF

Bàn Họp Văn Phòng Oval Nhỏ Gỗ MDF

Mã: BH52

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Văn Phòng Thiết Kế Oval MDF Cao Cấp

Bàn Họp Văn Phòng Thiết Kế Oval MDF Cao Cấp

Mã: BH53

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: MDF/MFC

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Tròn Gỗ Xoan Đào Tự Nhiên

Bàn Họp Tròn Gỗ Xoan Đào Tự Nhiên

Mã: BH2

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gổ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Tròn Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Bàn Họp Tròn Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Mã: BH3

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gổ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Văn Phòng Tròn Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Bàn Họp Văn Phòng Tròn Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Mã: BH4

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gổ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Văn Phòng Hình Tròn Gỗ Xoan Đào

Bàn Họp Văn Phòng Hình Tròn Gỗ Xoan Đào

Mã: BH5

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gổ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Văn Phòng Thiết Kế Tròn Gỗ Xoan Đào

Bàn Họp Văn Phòng Thiết Kế Tròn Gỗ Xoan Đào

Mã: BH6

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gổ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Văn Phòng Thiết Kế Tròn Gỗ Xoan Đào Cao Cấp

Bàn Họp Văn Phòng Thiết Kế Tròn Gỗ Xoan Đào Cao Cấp

Mã: BH7

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gổ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Văn Phòng Thiết Kế Tròn Gỗ Xoan Đào Đẹp

Bàn Họp Văn Phòng Thiết Kế Tròn Gỗ Xoan Đào Đẹp

Mã: BH8

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gổ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Chữ Nhật Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Bàn Họp Chữ Nhật Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Mã: BH9

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Chữ Nhật Gỗ Tự Nhiên Sồi

Bàn Họp Chữ Nhật Gỗ Tự Nhiên Sồi

Mã: BH10

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Chữ Nhật Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào Đẹp

Bàn Họp Chữ Nhật Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào Đẹp

Mã: BH11

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Chữ Nhật Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào Màu Cánh Gián

Bàn Họp Chữ Nhật Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào Màu Cánh Gián

Mã: BH12

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Chữ Nhật Gỗ Xoan Đào Cao Cấp

Bàn Họp Chữ Nhật Gỗ Xoan Đào Cao Cấp

Mã: BH13

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Chữ Nhật Gỗ Xoan Đào Đẹp

Bàn Họp Chữ Nhật Gỗ Xoan Đào Đẹp

Mã: BH14

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Chữ Nhật Đơn Giản Gỗ Sồi

Bàn Họp Chữ Nhật Đơn Giản Gỗ Sồi

Mã: BH15

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Chữ Nhật Đơn Giản Gỗ Sồi Tự Nhiên

Bàn Họp Chữ Nhật Đơn Giản Gỗ Sồi Tự Nhiên

Mã: BH16

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Chữ Nhật Gỗ Sồi Tự Nhiên Cao Cấp

Bàn Họp Chữ Nhật Gỗ Sồi Tự Nhiên Cao Cấp

Mã: BH17

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Oval Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Bàn Họp Oval Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Mã: BH18

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Thiết Kế Oval Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Bàn Họp Thiết Kế Oval Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Mã: BH19

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Văn Phòng Thiết Kế Oval Gỗ Xoan Đào

Bàn Họp Văn Phòng Thiết Kế Oval Gỗ Xoan Đào

Mã: BH20

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Văn Phòng Oval Gỗ Xoan Đào

Bàn Họp Văn Phòng Oval Gỗ Xoan Đào

Mã: BH21

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Văn Phòng Oval Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Bàn Họp Văn Phòng Oval Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Mã: BH22

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Văn Phòng Kiểu Oval Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Bàn Họp Văn Phòng Kiểu Oval Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Mã: BH23

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Lớn Kiểu Oval Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Bàn Họp Lớn Kiểu Oval Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Mã: BH24

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Nhỏ Kiểu Oval Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Bàn Họp Nhỏ Kiểu Oval Gỗ Tự Nhiên Xoan Đào

Mã: BH25

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Hiện Đại Gỗ Xoan Đào Tự Nhiên

Bàn Họp Hiện Đại Gỗ Xoan Đào Tự Nhiên

Mã: BH26

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Oval Gỗ Sồi Cao Cấp

Bàn Họp Oval Gỗ Sồi Cao Cấp

Mã: BH27

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Lớn Gỗ Sồi Tự Nhiên 100%

Bàn Họp Lớn Gỗ Sồi Tự Nhiên 100%

Mã: BH28

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Đẹp Gỗ Tự Nhiên Sồi

Bàn Họp Đẹp Gỗ Tự Nhiên Sồi

Mã: BH29

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Văn Phòng Đẹp Gỗ Tự Nhiên Sồi

Bàn Họp Văn Phòng Đẹp Gỗ Tự Nhiên Sồi

Mã: BH30

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Văn Phòng Oval Đẹp Gỗ Tự Nhiên Sồi

Bàn Họp Văn Phòng Oval Đẹp Gỗ Tự Nhiên Sồi

Mã: BH31

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Họp Văn Phòng Gỗ Xoan Đào Kiểu Oval

Bàn Họp Văn Phòng Gỗ Xoan Đào Kiểu Oval

Mã: BH32

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Liên hệ

Xem chi tiết

Trong nội thất văn phòng, bàn họp là một trong những món nội chính yếu bởi lẽ đây là nơi diễn ra những hoạt động quan trọng của doanh nghiệp, công ty: Những cuộc gặp gỡ đối tác, những cuộc trao đổi, thảo luận bàn bạc tìm giải pháp, tìm ý tưởng. Ngoài ra, mẫu bàn họp đặt tại văn phòng và trụ sở công ty còn thể hiện được quy mô, sự chuyên nghiệp của chính công ty đó.
Nội thất Nice Day là một đơn vị nội thất hàng đầu chuyên cung cấp các mẫu bàn họp cho văn phòng công ty lớn nhỏ trong và ngoài địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và rất nhiều tỉnh thành khác trong khắp cả nước. Chúng tôi sẽ trực tiếp sản xuất mẫu bàn họp theo yêu cầu về kích thước, chất liệu, kiểu dáng của chính văn phòng công ty có nhu cầu.

Mẫu bàn họp gỗ tự nhiên sồi và xoan đào cho chất lượng bền lâu

 • Được gia công trên nền gỗ xoan đào (nhập từ Gia Lai và vùng Tây Bắc Việt Nam) và gỗ sồi tự nhiên (nhập từ nam nước Mỹ và một số nước Châu Âu). Hai loại gỗ này có mức giá vừa hợp lí nhưng cho chất lượng cao, rất phù hợp để sử dụng ở môi trường văn phòng.
 • Trước khi gia công, gỗ tự nhiên xoan đào và sồi đều được xử lí bằng kĩ thuật cao nhằm hạn chế tối đa tình trạng cong vênh, co ngót.
 • Lớp phủ PU tiêu chuẩn giữ nguyên màu sắc gỗ tự nhiên và vẻ đẹp của vân gỗ, tránh tình trạng trầy xước, gặm nhấm của mối mọt.
 • Về kiểu dáng bàn họp Nice Day: rất phong phú về hình dáng (Bàn họp tròn, bàn họp Oval, bàn họp chữ nhật; khoét lõm giữa hoặc không). Nhìn chung, Nice day rất đề cao công năng sử dụng của mẫu bàn họp văn phòng nhằm tạo sự thoải mái nhất cho con người khi sử dụng.

Mẫu bàn họp gỗ công nghiệp giá cả thân thiện, thời gian sử dụng lâu dài

 • Được gia công từ gỗ MDF, MFC phù hợp với nội thất văn phòng. Hai mẫu gỗ này đều sản xuất từ gỗ rừng trồng tự nhiên nên thân thiện với con người. MFC và MDF không thể tạo kiểu nhiều nhưng dễ gia công, cho chất lượng cao nên giá thành rất ổn.
Với kinh nghiệm sản xuất nhiều năm các mẫu bàn họp văn phòng cho nhiều công ty lớn nhỏ, nội thất Nice Day sẽ là nơi đáp ứng nhu cầu của khách hàng về những mẫu bàn họp có chất lượng và giá cả tốt nhất thị trường.
 

 

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều
Khách hàng - Đối tác
 • Khách Sạn Mường Thanh
 • Khách sạn Caravelle
 • Khách sạn New World
 • Novaland
 • Himlam
 • Vinhomes
Hướng dẫn mua hàng
Bản đồ
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICE DAY
Hotline: 0903 111 764 (24/7)
Email: noithatniceday@gmail.com
Website: www.niceday.vn
Văn phòng đại diện: 95 Trần Phú, phường 4, Quận 5, TPHCM
Xưởng sản xuất : C11/24 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TPHCM ( Cách Ngã Tư Nguyễn Văn Linh- giao Phạm Hùng 100m)
 
Facebook: https://www.facebook.com/noithatniceday.vn/
MIỄN PHÍ  LẮP ĐẶT TẠI TPHCM

Tài khoản công ty: 

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH XD VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICEDAY

Số tài khoản:  2305792018

Ngân hàng ACB - CN Nguyễn Thị Minh Khai

Bàn Họp Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Bàn Họp Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Bàn Họp, Sản Xuất Cung Cấp Bàn Họp Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40%, Giao Lắp Miễn Phí TPHCM, LH 0934 772 774 4.6 trên 168 Bình chọn