Bàn Ghế Gỗ Phòng Khách Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40%

HỖ TRỢ 24/7/365

0903 111 764
Menu
 • Công ty TNHH Nice Day
 • Nội thất Nice Day
Ghế (82)
Ghế Sofa (5094)
Sofa Nỉ (227)
Sofa Vải (3177)
Nice Day (2867)

Bàn Ghế Gỗ Phòng Khách

Salon Gỗ Triện Xoan Đào Tay 10 6 Món Nâu Cánh Gián

Salon Gỗ Triện Xoan Đào Tay 10 6 Món Nâu Cánh Gián

Mã: SL2

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Gỗ Salon Triện Xoan Đào Tay Rồng 10 6 Món

Bàn Ghế Gỗ Salon Triện Xoan Đào Tay Rồng 10 6 Món

Mã: SL31

Kt: Tay 10 - 6 món

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Salon Triện Gõ Đỏ 6 Món Tay 10 Cao Cấp

Bộ Salon Triện Gõ Đỏ 6 Món Tay 10 Cao Cấp

Mã: SL64

Kt:

Chất liệu: Gỗ Gõ Đỏ

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Gỗ Phòng Khách Triện Tay 12 6 Món Nâu Cánh Gián

Bàn Ghế Gỗ Phòng Khách Triện Tay 12 6 Món Nâu Cánh Gián

Mã: SL6

Kt: Tay 12 - 6 món

Chất liệu: Gỗ xoan đào

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Gỗ Triện Xoan Đào Chạm Tay 10 6 Món

Bàn Ghế Gỗ Triện Xoan Đào Chạm Tay 10 6 Món

Mã: SL1

Kt: Tay 10 - 6 món

Chất liệu: Gỗ xoan đào, sơn PU

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Gỗ Triện Xoan Đào Khảm Ốc Tay 10 6 Món

Bàn Ghế Gỗ Triện Xoan Đào Khảm Ốc Tay 10 6 Món

Mã: SL3

Kt: Tay 10 - 6 món

Chất liệu: Gỗ xoan đào, sơn PU

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Gỗ Triện Xoan Đào Khảm Ốc Nâu Cánh Gián Tay 10 6 Món

Bàn Ghế Gỗ Triện Xoan Đào Khảm Ốc Nâu Cánh Gián Tay 10 6 Món

Mã: SL4

Kt: Tay 10 - 6 món

Chất liệu: Gỗ xoan đào, sơn PU

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Gỗ Triện Chạm Xoan Đào Tay 12 6 Món

Bàn Ghế Gỗ Triện Chạm Xoan Đào Tay 12 6 Món

Mã: SL5

Kt: Tay 12 - 6 món

Chất liệu: Gỗ xoan đào, Sơn PU màu xoan đào

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Gỗ Triện Khảm Xoan Đào Tay 12 6 Món

Bàn Ghế Gỗ Triện Khảm Xoan Đào Tay 12 6 Món

Mã: SL7

Kt: Tay 12 - 6 món

Chất liệu: Gỗ xoan đào, Sơn PU màu xoan đào, cẩn ốc

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Gỗ Salon Triện Xoan Đào Nâu Cánh Gián Cẩn Tay 12 6 Món

Bàn Ghế Gỗ Salon Triện Xoan Đào Nâu Cánh Gián Cẩn Tay 12 6 Món

Mã: SL8

Kt: Tay 12 - 6 món

Chất liệu: Gỗ xoan đào, Cẩn ốc, sơn PU màu nâu cánh gián

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Salon Gỗ Cẩm Lai 10 Món Tay 18

Bàn Ghế Salon Gỗ Cẩm Lai 10 Món Tay 18

Mã: ND3205

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ cẩm lai

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ghế Salon Nghê Tay 16

Bộ Bàn Ghế Salon Nghê Tay 16

Mã: ND3206

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ Mun sọc.

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Phòng Khách Salon Triện Cẩm Lai 10 Món Tay 16

Bàn Ghế Phòng Khách Salon Triện Cẩm Lai 10 Món Tay 16

Mã: ND3207

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ cẩm lai

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Phòng Khách Salon Triện Nghê 10 Món Tay 14

Bàn Ghế Phòng Khách Salon Triện Nghê 10 Món Tay 14

Mã: ND3208

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ Mun sọc.

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Phòng Khách Salon Triện Nu 10 Món Tay 14

Bàn Ghế Phòng Khách Salon Triện Nu 10 Món Tay 14

Mã: ND3209

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ Nu

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Salon Gỗ Tứ Quý Huỳnh Giáng Hương 10 Món

Salon Gỗ Tứ Quý Huỳnh Giáng Hương 10 Món

Mã: ND3210

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ huỳnh giáng hương

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Salon Triện Gỗ Nu 10 Món Tay 12

Bộ Salon Triện Gỗ Nu 10 Món Tay 12

Mã: ND3211

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ nu

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Salon Triện Tay 12 Gỗ Cẩm Lai 10 Món

Bàn Ghế Salon Triện Tay 12 Gỗ Cẩm Lai 10 Món

Mã: ND3212

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ cẩm lai

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Salon Trái Đào Căm Xe 10 Món

Bàn Ghế Salon Trái Đào Căm Xe 10 Món

Mã: ND3213

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Salon Triện Gỗ Gõ Đỏ Tay 12 - 10 Món

Bàn Ghế Salon Triện Gỗ Gõ Đỏ Tay 12 - 10 Món

Mã: ND3214

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ gõ đỏ

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Salon Triện Gỗ Gõ Đỏ Tay 10 - 10 Món

Bàn Ghế Salon Triện Gỗ Gõ Đỏ Tay 10 - 10 Món

Mã: ND3201

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ gõ đỏ

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Phòng Khách Salon Triện Cẩm Lai Mặt Nu Tay 10, 6 Món

Bàn Ghế Phòng Khách Salon Triện Cẩm Lai Mặt Nu Tay 10, 6 Món

Mã: ND3215

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ cẩm lai + nu

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Salon Phòng Khách Trái Đào Cẩm Lai 10 Món

Bàn Ghế Salon Phòng Khách Trái Đào Cẩm Lai 10 Món

Mã: ND3216

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu:

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Salon Phòng Khách Âu Á Cẩm Lai Mặt Nu 10 Món

Bàn Ghế Salon Phòng Khách Âu Á Cẩm Lai Mặt Nu 10 Món

Mã: ND3217

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ cẩm lai + nu

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Salon Phòng Khách Trái Đào Cẩm Lai 6 Món

Bàn Ghế Salon Phòng Khách Trái Đào Cẩm Lai 6 Món

Mã: ND3218

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ cẩm lai

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Phòng Khách Salon Triện Tay 12, 6 Món Gõ Đỏ

Bàn Ghế Phòng Khách Salon Triện Tay 12, 6 Món Gõ Đỏ

Mã: ND3219

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ gõ đỏ

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Phòng Khách Salon Triện Tay 10 6 Món Gõ Đỏ

Bàn Ghế Phòng Khách Salon Triện Tay 10 6 Món Gõ Đỏ

Mã: ND3221

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ gõ đỏ

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ghế Gỗ Căm Xe 6 Món

Bộ Bàn Ghế Gỗ Căm Xe 6 Món

Mã: ND3227

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ căm xe

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ghế Salon Triện Tay 8 - 6 Món Gỗ Gõ Mật

Bộ Bàn Ghế Salon Triện Tay 8 - 6 Món Gỗ Gõ Mật

Mã: ND3202

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ gõ mật

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ghế Sofa Tựa Vuông Tay 10 7 Món Ghế Dài 1m6

Bộ Bàn Ghế Sofa Tựa Vuông Tay 10 7 Món Ghế Dài 1m6

Mã: SG1

Kt: Ghế dài 1m6

Chất liệu: Gỗ sồi Mỹ 100%

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ghế Sofa Tựa Vuông Tay 10 7 Món Ghế Dài 1m8

Bộ Bàn Ghế Sofa Tựa Vuông Tay 10 7 Món Ghế Dài 1m8

Mã: SG2

Kt: Ghế dài 1m8

Chất liệu: Gỗ sồi Mỹ 100%

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ghế Sofa Tay Chữ G 7 Món Ghế Dài 1m6

Bộ Bàn Ghế Sofa Tay Chữ G 7 Món Ghế Dài 1m6

Mã: SG3

Kt: Ghế dài 1m6

Chất liệu: Gỗ sồi Mỹ 100%

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ghế Sofa Tay Chữ G 7 Món Ghế Dài 1m8

Bộ Bàn Ghế Sofa Tay Chữ G 7 Món Ghế Dài 1m8

Mã: SG4

Kt: Ghế dài 1m8

Chất liệu: Gỗ sồi Mỹ 100%

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Gỗ Sồi Tự Nhiên Phúc Lộc Thọ Tay 12 5 Món

Bàn Ghế Gỗ Sồi Tự Nhiên Phúc Lộc Thọ Tay 12 5 Món

Mã: SG1TN

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Gỗ Sồi Tự Nhiên Phúc Lộc Thọ Tay 12 5 Món Phớt Hồng

Bàn Ghế Gỗ Sồi Tự Nhiên Phúc Lộc Thọ Tay 12 5 Món Phớt Hồng

Mã: SG1PH

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Gỗ Sồi Mã Đáo Thành Công Tay 12 5 Món Màu Tự Nhiên

Bàn Ghế Gỗ Sồi Mã Đáo Thành Công Tay 12 5 Món Màu Tự Nhiên

Mã: SG2TN

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Gỗ Sồi Mã Đáo Thành Công Tay 12 5 Món Phớt Hồng

Bàn Ghế Gỗ Sồi Mã Đáo Thành Công Tay 12 5 Món Phớt Hồng

Mã: SG2PH

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Gỗ Sồi Mã Đáo Thành Công Tay 12 5 Màu Cánh Gián Đỏ

Bàn Ghế Gỗ Sồi Mã Đáo Thành Công Tay 12 5 Màu Cánh Gián Đỏ

Mã: SG2CGD

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ghế Gỗ Sồi Tùng Cúc Trúc Mai Tay 12 5 Món Màu Tự Nhiên

Bộ Bàn Ghế Gỗ Sồi Tùng Cúc Trúc Mai Tay 12 5 Món Màu Tự Nhiên

Mã: SG3TN

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ghế Gỗ Sồi Trống Đồng Tay 12 5 Món Cánh Gián Đỏ

Bộ Bàn Ghế Gỗ Sồi Trống Đồng Tay 12 5 Món Cánh Gián Đỏ

Mã: SG4CGD

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ghế Gỗ Sồi Cánh Bướm Tay 12 5 Món Màu Tự Nhiên

Bộ Bàn Ghế Gỗ Sồi Cánh Bướm Tay 12 5 Món Màu Tự Nhiên

Mã: SG5TN

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ghế Gỗ Sồi Cánh Bướm Tay 12 5 Món Phớt Hồng

Bộ Bàn Ghế Gỗ Sồi Cánh Bướm Tay 12 5 Món Phớt Hồng

Mã: SG5PH

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Gỗ Sồi Tay Đơn 12 Tựa Lưng Cong 5 Món Màu Tự Nhiên

Bàn Ghế Gỗ Sồi Tay Đơn 12 Tựa Lưng Cong 5 Món Màu Tự Nhiên

Mã: SG6TN

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Gỗ Sồi Tay Đơn 12 Tựa Lưng Cong 5 Món Cánh Gián Đỏ

Bàn Ghế Gỗ Sồi Tay Đơn 12 Tựa Lưng Cong 5 Món Cánh Gián Đỏ

Mã: SG6CGD

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Gỗ Sồi Tay 12 Chữ G Màu Tự Nhiên

Bàn Ghế Gỗ Sồi Tay 12 Chữ G Màu Tự Nhiên

Mã: SG7TN

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Gỗ Sồi Tay 12 Chữ G Phớt Hồng

Bàn Ghế Gỗ Sồi Tay 12 Chữ G Phớt Hồng

Mã: SG7PH

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Gỗ Sồi Tay 12 Chồng Thẳng 5 Món Màu Tự Nhiên

Bàn Ghế Gỗ Sồi Tay 12 Chồng Thẳng 5 Món Màu Tự Nhiên

Mã: SG8TN

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Gỗ Sồi Tháp Tay 13 5 Món Màu Tự Nhiên

Bàn Ghế Gỗ Sồi Tháp Tay 13 5 Món Màu Tự Nhiên

Mã: SG9TN

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Gỗ Phúc Lộc Thọ Tay Chồng Cong Tay 13 5 Món Phớt Hồng

Bàn Ghế Gỗ Phúc Lộc Thọ Tay Chồng Cong Tay 13 5 Món Phớt Hồng

Mã: SG10PH

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Gỗ Sồi Tay 13 Chồng Hộp Tựa Cong 5 Món Màu Tự Nhiên

Bàn Ghế Gỗ Sồi Tay 13 Chồng Hộp Tựa Cong 5 Món Màu Tự Nhiên

Mã: SG11TN

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Thiên Nga Gỗ Sồi Màu Tự Nhiên Tay 13 5 Món

Bàn Ghế Thiên Nga Gỗ Sồi Màu Tự Nhiên Tay 13 5 Món

Mã: SG12TN

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ghế Tay 13 Chồng 3 Lớp Gỗ Sồi Tự Nhiên 5 Món

Bộ Bàn Ghế Tay 13 Chồng 3 Lớp Gỗ Sồi Tự Nhiên 5 Món

Mã: SG13TN

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ghế Ốc Gỗ Sồi Tự Nhiên Tay 14 5 Món

Bộ Bàn Ghế Ốc Gỗ Sồi Tự Nhiên Tay 14 5 Món

Mã: SG14TN

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ghế Gỗ Sồi Như Ý Tay 15 5 Món Màu Tự Nhiên

Bộ Bàn Ghế Gỗ Sồi Như Ý Tay 15 5 Món Màu Tự Nhiên

Mã: SG15TN

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ghế Gỗ Sồi Như Ý Tay 15 5 Món Cánh Gián Đỏ

Bộ Bàn Ghế Gỗ Sồi Như Ý Tay 15 5 Món Cánh Gián Đỏ

Mã: SG15CGD

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ghế Phòng Khách A Còng Gỗ Sồi Tay 14 5 Món Màu Tự Nhiên

Bộ Bàn Ghế Phòng Khách A Còng Gỗ Sồi Tay 14 5 Món Màu Tự Nhiên

Mã: SG16TN

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ghế Phòng Khách Gỗ Sồi Kim Cương Tay 14 5 Món Màu Tự Nhiên

Bộ Bàn Ghế Phòng Khách Gỗ Sồi Kim Cương Tay 14 5 Món Màu Tự Nhiên

Mã: SG17TN

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

+ Nệm 2.500.000đ
Bộ Bàn Ghế Phòng Khách Góc L Gỗ Sồi Tay 13 5 Món Màu Tự Nhiên

Bộ Bàn Ghế Phòng Khách Góc L Gỗ Sồi Tay 13 5 Món Màu Tự Nhiên

Mã: SG18TN

Kt: Xem chi tiết

Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn Ghế Phòng Khách Kiểu Hàn Quốc Gỗ Sồi Mỹ

Bàn Ghế Phòng Khách Kiểu Hàn Quốc Gỗ Sồi Mỹ

Mã: SG200

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ sồi Mỹ

Giá liên hệ

Xem chi tiết

Bàn ghế gỗ phòng khách là một xu hướng tìm kiếm chưa bao giờ là lỗi mốt đối với nhiều người khi tìm mua bàn ghế cho phòng khách. Bàn ghế gỗ phòng khách với chất liệu gia công hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên mang đến một chất lượng đẳng cấp, một vẻ đẹp gần gũi, mộc mạc, dễ hợp với nhiều không gian nội thất khác nhau. Tại nội thất Nice Day, chúng tôi chuyên gia công các mẫu bàn ghế gỗ phòng khách với nhiều loại gỗ quý hiếm đạt chuẩn chất lượng hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh và trong cả nước nói chung.

Ghế sofa gỗ chắc chắn mà êm ái

 • Các mẫu ghế sofa gỗ tại Nice Day luôn làm thỏa mãn được mọi khách hàng có nhu cầu bởi thiết kế vừa vững chải lại vừa êm ái.
 • Kiểu dáng thiết kế độc đáo, thanh thoát mang đến cho căn phòng khách của bạn sự tinh tế, nhẹ nhàng.
 • Gỗ Xoan đào chính là loại gỗ tự nhiên được ưu tiên khi gia công ghế sofa gỗ. Loại gỗ này được xưởng Nice Day mua từ gỗ xoan đào Gia Lai hay mua tại vùng Tây Bắc Việt Nam, chịu lực cao, chống nét nẻ, chống nước, chống nhiệt và bền đẹp mãi với thời gian.
 • Phần đệm mút nệm đi kèm được sản xuất bằng loại đệm mút D40 độ đậm đặc cao mang đến cảm giác ngồi vững chãi mà êm ái, thời gian sử dụng lâu dài không sụt lún. Các mẫu vải đều được nhập từ nước ngoài nên đảm bảo độ bền.

Ghế salon gỗ sang trọng đẳng cấp

 • Các mẫu salon gỗ luôn thuyết phục những cá tính gia chủ trung niên bởi sự sang trọng bề thế.
 • Một loạt các loại gỗ quý gia công salon gỗ như cẩm lai, nu, gõ đỏ, trái đào, căm xe, Huỳnh giáng hương, gỗ muồng, gõ mật, mun sọc, cẩm lai, xoan đào… cho khách hàng thoải mái chọn lựa.
 • Các chất gỗ này đều rất già năm tuổi nên vân gỗ và màu sắc gỗ vô cùng tự nhiên sáng đẹp
Liên hệ cụ thể với nội thất Nice Day để được tư vấn cụ thể về các mẫu bàn ghế gỗ phòng khách. Quy trình gia công chuẩn mực tại xưởng Nice Day sẽ làm bạn yên tâm với mức giá xưởng và đẳng cấp chất lượng vượt trội.
 

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều
Khách hàng - Đối tác
 • Khách Sạn Mường Thanh
 • Khách sạn Caravelle
 • Khách sạn New World
 • Novaland
 • Himlam
 • Vinhomes
Hướng dẫn mua hàng
Bản đồ
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICE DAY
Hotline: 0903 111 764 (24/7)
Email: noithatniceday@gmail.com
Website: www.niceday.vn
Văn phòng đại diện: 95 Trần Phú, phường 4, Quận 5, TPHCM
Xưởng sản xuất : C11/24 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TPHCM ( Cách Ngã Tư Nguyễn Văn Linh- giao Phạm Hùng 100m)
 
Facebook: https://www.facebook.com/noithatniceday.vn/
MIỄN PHÍ  LẮP ĐẶT TẠI TPHCM

Tài khoản công ty: 

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH XD VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT NICEDAY

Số tài khoản:  2305792018

Ngân hàng ACB - CN Nguyễn Thị Minh Khai

Bàn Ghế Gỗ Phòng Khách Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% Bàn Ghế Gỗ Phòng Khách Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% Bàn Ghế Gỗ Phòng Khách, Sản Xuất Cung Cấp Bàn Ghế Gỗ Phòng Khách Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40%, Giao Lắp Miễn Phí TPHCM, LH 0934 772 774 4.6 trên 168 Bình chọn