Bàn Ăn Gỗ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn

HỖ TRỢ 24/7/365

0934 772 774
Menu
 • Công ty TNHH Nice Day
Ghế Sofa (5093)
 
Bộ Bàn Ăn Gỗ Còng Tự Nhiên 1m6 6 Ghế

Bộ Bàn Ăn Gỗ Còng Tự Nhiên 1m6 6 Ghế

Mã: BBA547

Kt: Bàn 1m6 x 80cm

Chất liệu: Gỗ còng tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ăn 8 Ghế Lượn Sóng Bàn Oval Chân Trụ Màu Xoan

Bộ Bàn Ăn 8 Ghế Lượn Sóng Bàn Oval Chân Trụ Màu Xoan

Mã: BBA546

Kt: 1m8

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ăn 8 Ghế Khoét 3 Chấm Nhỏ Dần Bàn Oval Trụ Màu Xoan

Bộ Bàn Ăn 8 Ghế Khoét 3 Chấm Nhỏ Dần Bàn Oval Trụ Màu Xoan

Mã: BBA545

Kt: 1m6

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Khoét 3 Chấm Nhỏ Dần Bàn Oval Trụ Màu Xoan

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Khoét 3 Chấm Nhỏ Dần Bàn Oval Trụ Màu Xoan

Mã: BBA544

Kt: 1m6

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Nan Dài Mặt Bàn Oval Chân Trụ Màu Xoan

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Nan Dài Mặt Bàn Oval Chân Trụ Màu Xoan

Mã: BBA543

Kt: 1m6

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Nan Dài Hẹp Dần Màu Xoan

Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Nan Dài Hẹp Dần Màu Xoan

Mã: BBA542

Kt: 1m1

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Nan Ngắn Màu Xoan

Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Nan Ngắn Màu Xoan

Mã: BBA541

Kt: 1m1

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Lưng Tựa Cong Thanh Ngang Màu Xoan

Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Lưng Tựa Cong Thanh Ngang Màu Xoan

Mã: BBA540

Kt: 1m3

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Lót Đệm Trắng

Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Lót Đệm Trắng

Mã: BBA539

Kt: 1m1

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Khoét Lõm Hình Thoi Màu Xoan

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Khoét Lõm Hình Thoi Màu Xoan

Mã: BBA538

Kt: 1m6

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ăn 8 Ghế Nan Dài Mặt Bàn Oval Chân Trụ Màu Xoan

Bộ Bàn Ăn 8 Ghế Nan Dài Mặt Bàn Oval Chân Trụ Màu Xoan

Mã: BBA537

Kt: 1m8

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ăn 2 Ghế Lót Đệm Trắng

Bộ Bàn Ăn 2 Ghế Lót Đệm Trắng

Mã: BBA536

Kt: 0,75

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Lót Đệm Trắng

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Lót Đệm Trắng

Mã: BBA535

Kt: 1m6

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Kiểu Lượn Sóng Bàn Oval Màu Xoan

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Kiểu Lượn Sóng Bàn Oval Màu Xoan

Mã: BBA534

Kt: 1m6

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Khoét Lõm Ở Đỉnh Màu Xoan

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Khoét Lõm Ở Đỉnh Màu Xoan

Mã: BBA533

Kt: 1m6

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Kiểu Khoét 3 Chấm Nhỏ Dần Bàn Oval Màu Xoan

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Kiểu Khoét 3 Chấm Nhỏ Dần Bàn Oval Màu Xoan

Mã: BBA532

Kt: 1m6

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Kiểu Lượn Sóng Bàn Oval Chân Trụ Màu Xoan

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Kiểu Lượn Sóng Bàn Oval Chân Trụ Màu Xoan

Mã: BBA531

Kt: 1m6

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Nan Dài Mặt Oval Màu Xoan Đào

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Nan Dài Mặt Oval Màu Xoan Đào

Mã: BBA530

Kt: 1m6

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ăn 8 Ghế Kiểu Khoét 3 Chấm Nhỏ Dần Bàn Oval Chân Trụ

Bộ Bàn Ăn 8 Ghế Kiểu Khoét 3 Chấm Nhỏ Dần Bàn Oval Chân Trụ

Mã: BBA529

Kt: 1m8

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ăn 8 Ghế Kiểu Lượn Sóng Bàn Oval

Bộ Bàn Ăn 8 Ghế Kiểu Lượn Sóng Bàn Oval

Mã: BBA528

Kt: 1m8

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ăn 8 Ghế Kiểu Lượn Sóng Bàn Oval Chân Trụ

Bộ Bàn Ăn 8 Ghế Kiểu Lượn Sóng Bàn Oval Chân Trụ

Mã: BBA527

Kt: 1m8

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ăn 8 Ghế Nan Dài Mặt Bàn Oval

Bộ Bàn Ăn 8 Ghế Nan Dài Mặt Bàn Oval

Mã: BBA526

Kt: 1m8

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ăn 8 Ghế Nan Dài Mặt Bàn Oval Chân Trụ

Bộ Bàn Ăn 8 Ghế Nan Dài Mặt Bàn Oval Chân Trụ

Mã: BBA525

Kt: 1m8

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ăn 8 Ghế Kiểu Khoét 3 Chấm Nhỏ Dần Bàn Oval

Bộ Bàn Ăn 8 Ghế Kiểu Khoét 3 Chấm Nhỏ Dần Bàn Oval

Mã: BBA524

Kt: 1m8

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Kiểu Lượn Sóng Bàn Oval Chân Trụ

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Kiểu Lượn Sóng Bàn Oval Chân Trụ

Mã: BBA523

Kt: 1m6

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Kiểu Khoét 3 Chấm Nhỏ Dần Bàn Oval Chân Trụ

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Kiểu Khoét 3 Chấm Nhỏ Dần Bàn Oval Chân Trụ

Mã: BBA522

Kt: 1m6

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Nan Dài Mặt Oval

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Nan Dài Mặt Oval

Mã: BBA521

Kt: 1m6

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Kiểu Lượn Sóng Bàn Oval

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Kiểu Lượn Sóng Bàn Oval

Mã: BBA520

Kt: 1m6

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Kiểu Khoét 3 Chấm Nhỏ Dần Bàn Oval

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Kiểu Khoét 3 Chấm Nhỏ Dần Bàn Oval

Mã: BBA519

Kt: 1m6

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Khoét Lõm Hình Thoi

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Khoét Lõm Hình Thoi

Mã: BBA518

Kt: 1m6

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Nan Dài Mặt Bàn Oval Chân Trụ

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Nan Dài Mặt Bàn Oval Chân Trụ

Mã: BBA517

Kt: 1m6

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Khoét Lõm Hình Thoi

Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Khoét Lõm Hình Thoi

Mã: BBA516

Kt: 1m1

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Khoét Lõm Ở Đỉnh

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Khoét Lõm Ở Đỉnh

Mã: BBA515

Kt: 1m6

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Nan Dài Màu Sồi

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Nan Dài Màu Sồi

Mã: BBA514

Kt: 1m6

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ăn Gỗ Tự Nhiên Kiểu Cổ Điển 8 Ghế Nệm Màu Tự Nhiên

Bộ Bàn Ăn Gỗ Tự Nhiên Kiểu Cổ Điển 8 Ghế Nệm Màu Tự Nhiên

Mã: BBA513

Kt: 1m6

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ăn Gỗ Tự Nhiên Kiểu Cổ Điển 4 Ghế Nệm Màu Tự Nhiên

Bộ Bàn Ăn Gỗ Tự Nhiên Kiểu Cổ Điển 4 Ghế Nệm Màu Tự Nhiên

Mã: BBA512

Kt: 1m35

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ăn gỗ tự nhiên mặt chữ nhật ghế nan hình thoi 4 ghế

Bộ Bàn Ăn gỗ tự nhiên mặt chữ nhật ghế nan hình thoi 4 ghế

Mã: BBA511

Kt: 1m2

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Bộ Bàn Ăn Milanio Kiếng 4 ghế

Bộ Bàn Ăn Milanio Kiếng 4 ghế

Mã: BBA510

Kt: 1m3

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế: 1.300.000 vnđ/cái
Bàn Ăn Oval Gỗ Sồi Mỹ Tự Nhiên 1m8 8 Ghế

Bàn Ăn Oval Gỗ Sồi Mỹ Tự Nhiên 1m8 8 Ghế

Mã: BBA508

Kt: Bàn: 1800 x 900 x 760mm

Chất liệu: Gỗ sồi Mỹ 100%

13,200,000đ

Xem chi tiết

Ghế: 1.300.000 vnđ/cái
Bàn Ăn Oval Gỗ Sồi Mỹ Tự Nhiên 1m6 6 Ghế

Bàn Ăn Oval Gỗ Sồi Mỹ Tự Nhiên 1m6 6 Ghế

Mã: BBA507

Kt: Bàn: 1600 x 800 x 760

Chất liệu: Gỗ sồi Mỹ 100%

11,400,000đ

Xem chi tiết

Xem thêm Bàn Ăn Gỗ
Bàn ăn là nơi chứng kiến những khoảnh khắc vui vẻ nhất trong ngôi nhà của bạn: Nơi mà mọi người ngồi quây quần bên nhau để cùng thưởng thức những món ngon, cùng trò chuyện. Món nội thất này thật sự không thể thiếu cho một không gian bếp hiện đại.
Bàn ăn cũng là món nội thất thường xuyên được sử dụng trong ngày. Ngoài chiếc bàn kê cố định, các ghế đi kèm thường xuyên được di chuyển. Vì vậy, hãy chọn những bộ bàn ăn đảm bảo công năng sử dụng và độ bền cho gian bếp nói riêng và tổ ấm của bạn nói chung. Tại nội thất Nice Day, chúng tôi trực tiếp cung cấp, nhận gia công các mẫu bàn ăn bằng gỗ tự nhiên chất lượng cao cấp với mức giá rất cạnh tranh so với thị trường.

Bộ bàn ăn gỗ tự nhiên với nguyên liệu gia công cao cấp cho tuổi thọ trên 15 năm sử dụng

 • Loại gỗ tự nhiên trực tiếp gia công lên bàn ăn gỗ tự nhiên là các loại gỗ như gỗ xoan đào, gỗ sồi Mỹ, gỗ sồi vàng, gỗ cao su. Các loại gỗ này được mua từ vùng Gia Lai xuống hay từ Tây Bắc vào. Trước khi gia công, gỗ tự nhiên đều được xử lí qua công đoạn sấy, bả bộ nhằm chống mối mọt và các loại bọ gây hại khác, đảm bảo sẽ mang tới thời gian sử dụng lâu nhất cho khách hàng (Trên dưới 15 năm).
 • Chất gỗ tự nhiên với đặc tính bền chắc tạo khả năng chịu lực tốt, không nét nẻ cho bàn ăn gỗ tự nhiên. Màu sắc của chất liệu gỗ với tông màu trầm ấm tạo sự vững chai giúp gia đình bạn có thêm hứng thú để bắt đầu những bữa ăn ngon.
 • Gia công xong bàn ăn gỗ tự nhiên thì được sơn phủ PU để giữ được vẻ đẹp của vân gỗ và mắt gỗ, hoặc sơn phủ màu trắng hay màu ghi cho ra sản phẩm bàn ăn gỗ tự nhiên có vẻ đẹp thân thiện, ấm cúng.
Liên hệ ngay nội thất Nice Day để sở hữu bộ bàn ăn từ gỗ từ nhiên đúng quy cách về chất liệu gỗ và kiểu dáng sang trọng. Với kinh nghiệm gia công nhiều năm trong lĩnh vực nội thất gỗ, Nice Day sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm chất lượng giá gốc hàng đầu thị trường.

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều
Khách hàng - Đối tác
 • Khách Sạn Mường Thanh
 • Khách sạn Caravelle
 • Khách sạn New World
 • Novaland
 • Himlam
 • Vinhomes
 • Nệm (Đệm) Giá Rẻ, Đại Lý Nệm Khuyến Mãi 20-60% - Nệm Giá Gốc
 • Tranh Sơn Dầu Đẹp Giá Rẻ Giảm Giá 30% - Thế Giới Tranh Sơn Dầu
Hướng dẫn mua hàng
Bản đồ
CÔNG TY THIẾT KẾ NỘI THẤT NICE DAY
Địa chỉ showroom: 
Văn Phòng Đại Diện: 15 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM
Điện thoại: 08 66 811 959
Hotline: 0934 772 774 (24/7)
Email: noithatniceday@gmail.com
Website: www.niceday.vn

Tài khoản công ty: 

Chủ tài khoản: Cty TNHH Nice Day

Số tài khoản: 10071 48510 26342

Ngân hàng Eximbank chi nhánh Hòa Bình, TPHCM

Bàn Ăn Gỗ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Bàn Ăn Gỗ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% - Niceday.vn Bàn Ăn Gỗ, Sản Xuất và Cung Cấp Bàn Ăn Gỗ Đẹp Bền Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá Đến 40%, Giao Lắp Miễn Phí TPHCM, LH Ngay 0934 772 774 4.6 trên 168 Bình chọn