Ghế Sofa Văng Sofa Băng 2 Chỗ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40%

HỖ TRỢ 24/7/365

0934 772 774
Menu
  • Công ty TNHH Nice Day
Ghế Sofa (5183)
Nice Day (3006)
Sofa Nỉ (227)
Sofa Vải (3176)

Sofa Văng - Sofa Băng 2 Chỗ

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Simili Kiểu Trơn Láng Màu Đen Sang Trọng

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Simili Kiểu Trơn Láng Màu Đen Sang Trọng

Mã: S4088

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

5,500,000đ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Simili Kiểu Chân Cao Đơn Giản Màu Đỏ

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Simili Kiểu Chân Cao Đơn Giản Màu Đỏ

Mã: S4087

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

5,800,000đ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Simili Kiểu Rút Lõm Màu Nâu Sẫm

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Simili Kiểu Rút Lõm Màu Nâu Sẫm

Mã: S4086

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

6,500,000đ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Simili Kiểu Rút Lõm Màu Đen

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Simili Kiểu Rút Lõm Màu Đen

Mã: S4085

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

6,500,000đ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Simili Kiểu Rút Lõm Màu Đen Hiện Đại

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Simili Kiểu Rút Lõm Màu Đen Hiện Đại

Mã: S4084

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

6,500,000đ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Simili Kiểu Trơn Láng Màu Đen Cao Cấp

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Simili Kiểu Trơn Láng Màu Đen Cao Cấp

Mã: S4083

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

6,500,000đ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Simili Kiểu Chân Inox Cao Màu Xám Tro

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Simili Kiểu Chân Inox Cao Màu Xám Tro

Mã: S4082

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

6,500,000đ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Simili Kiểu Chân Cao Màu Xám Tro

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Simili Kiểu Chân Cao Màu Xám Tro

Mã: S4081

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

5,500,000đ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Simili Kiểu Trơn Láng Màu Trắng Sang Trọng

Sofa Văng 2 Chỗ Simili Kiểu Trơn Láng Màu Trắng Sang Trọng

Mã: S4080

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

6,500,000đ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Simili Kiểu Trơn Láng Màu Nâu Sẫm

Sofa Văng 2 Chỗ Simili Kiểu Trơn Láng Màu Nâu Sẫm

Mã: S4079

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

5,500,000đ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Simili Kiểu Trơn Láng Màu Đen Sang Trọng

Sofa Văng 2 Chỗ Simili Kiểu Trơn Láng Màu Đen Sang Trọng

Mã: S4078

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

6,500,000đ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Simili Kiểu Trơn Láng Màu KaKi

Sofa Văng 2 Chỗ Simili Kiểu Trơn Láng Màu KaKi

Mã: S4077

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

5,500,000đ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Simili Kiểu Hiện Đại Màu Trắng

Sofa Văng 2 Chỗ Simili Kiểu Hiện Đại Màu Trắng

Mã: S4076

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

5,500,000đ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Vải Bố Kiểu Chân Cao Đơn Giản Màu Nâu

Sofa Văng 2 Chỗ Vải Bố Kiểu Chân Cao Đơn Giản Màu Nâu

Mã: S4075

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

5,300,000đ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Vải Bố Kiểu Chân Cao Đơn Giản Màu Xám

Sofa Văng 2 Chỗ Vải Bố Kiểu Chân Cao Đơn Giản Màu Xám

Mã: S4074

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

5,300,000đ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Vải Bố Kiểu Chân Cao Màu Bạc Để Phòng Khách

Sofa Văng 2 Chỗ Vải Bố Kiểu Chân Cao Màu Bạc Để Phòng Khách

Mã: S4073

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

5,300,000đ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Vải Bố Kiểu Chân Cao Màu Nâu Đỏ Sọc Ngang

Sofa Văng 2 Chỗ Vải Bố Kiểu Chân Cao Màu Nâu Đỏ Sọc Ngang

Mã: S4072

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

5,300,000đ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Chân Gỗ Cao Màu Nâu Đồng

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Chân Gỗ Cao Màu Nâu Đồng

Mã: S4071

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

5,500,000đ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Chân Cao Màu Trắng In Hoa Văn

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Chân Cao Màu Trắng In Hoa Văn

Mã: S4070

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

5,500,000đ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Kiểu Hiện Đại Màu Nâu

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Kiểu Hiện Đại Màu Nâu

Mã: S4069

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

5,500,000đ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Kiểu Đơn Giản Màu Nâu Sẫm

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Kiểu Đơn Giản Màu Nâu Sẫm

Mã: S4068

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

5,500,000đ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Kiểu Đơn Giản Màu Đồng

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Kiểu Đơn Giản Màu Đồng

Mã: S4067

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

5,500,000đ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Kiểu Đơn Giản Màu Xanh Lá

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Kiểu Đơn Giản Màu Xanh Lá

Mã: S4066

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

5,500,000đ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Màu Nâu Có Họa Tiết Hoa

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Màu Nâu Có Họa Tiết Hoa

Mã: S4065

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

5,500,000đ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Kiểu Đơn Giản Màu Xám Bạc

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Kiểu Đơn Giản Màu Xám Bạc

Mã: S4064

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

5,500,000đ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Kiểu Đơn Giản Màu Xám

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Kiểu Đơn Giản Màu Xám

Mã: S4063

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

5,500,000đ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Kiểu Chân Cao Màu Nâu

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Kiểu Chân Cao Màu Nâu

Mã: S4062

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

5,500,000đ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Kiểu Chân Inox Màu Xanh Lá

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Kiểu Chân Inox Màu Xanh Lá

Mã: S4061

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

5,500,000đ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Màu Nâu Phối Hổ Phách Đẹp

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Màu Nâu Phối Hổ Phách Đẹp

Mã: S4060

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

5,500,000đ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Màu Xanh Da Trời In Hoa Đào

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Màu Xanh Da Trời In Hoa Đào

Mã: S4059

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

5,500,000đ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Màu Xám Tro Kiểu Đơn Giản

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Màu Xám Tro Kiểu Đơn Giản

Mã: S4058

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

5,500,000đ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Kiểu Chân Gỗ Màu Xanh Da Trời

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Kiểu Chân Gỗ Màu Xanh Da Trời

Mã: S4057

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

5,000,000đ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Kiểu Chân Gỗ Cao Màu Hổ Phách

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Kiểu Chân Gỗ Cao Màu Hổ Phách

Mã: S4056

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

5,000,000đ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Kiểu Chân Cao Có Hoa Văn Hoa

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Kiểu Chân Cao Có Hoa Văn Hoa

Mã: S4055

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

5,300,000đ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Kiểu Hiện Đại Màu Vàng Chanh

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Kiểu Hiện Đại Màu Vàng Chanh

Mã: S4054

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

5,500,000đ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Kiểu Chân Cao Màu Tím Cà

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Kiểu Chân Cao Màu Tím Cà

Mã: S4053

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

5,500,000đ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Người Ngồi Vải Nhung Kiểu Chân Inox Màu Tím

Sofa Văng 2 Người Ngồi Vải Nhung Kiểu Chân Inox Màu Tím

Mã: S4052

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

5,500,000đ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Người Ngồi Vải Nhung Kiểu Chân Cao Màu Nâu

Sofa Văng 2 Người Ngồi Vải Nhung Kiểu Chân Cao Màu Nâu

Mã: S4051

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

5,500,000đ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Kiểu Chân Cao Màu Anh Đào

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Kiểu Chân Cao Màu Anh Đào

Mã: S4050

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

5,500,000đ

Xem chi tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Kiểu Chân Cao Có Họa Tiết

Sofa Văng 2 Chỗ Ngồi Vải Nhung Kiểu Chân Cao Có Họa Tiết

Mã: S4049

Kt: Theo yêu cầu

Chất liệu: Khung gỗ dầu, Mousse D40

4,800,000đ

Xem chi tiết

Xem thêm Sofa Văng - Sofa Băng 2 Chỗ

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều
ghế sofa giá rẻ, sofa góc giá rẻ, sofa phòng khách giá rẻ, sofa giường giá rẻ
 
Giường ngủ giá rẻ, tủ quần áo giá rẻ, nội thất giá rẻ, , bàn ghế gỗ giá rẻ, tủ bếp giá rẻ
Khách hàng - Đối tác
  • Khách Sạn Mường Thanh
  • Khách sạn Caravelle
  • Khách sạn New World
  • Novaland
  • Himlam
  • Vinhomes
  • Nệm (Đệm) Giá Rẻ, Đại Lý Nệm Khuyến Mãi 20-60% - Nệm Giá Gốc
  • Tranh Sơn Dầu Đẹp Giá Rẻ Giảm Giá 30% - Thế Giới Tranh Sơn Dầu
Hướng dẫn mua hàng
Bản đồ
CÔNG TY THIẾT KẾ NỘI THẤT NICE DAY
Địa chỉ showroom: 
Văn Phòng Đại Diện: 15 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM
Điện thoại: 08 66 811 959
Hotline: 0934 772 774 (24/7)
Email: noithatniceday@gmail.com
Website: www.niceday.vn

Tài khoản công ty: 

Chủ tài khoản: Cty TNHH Nice Day

Số tài khoản: 10071 48510 26342

Ngân hàng Eximbank chi nhánh Hòa Bình, TPHCM

DMCA.com Protection Status
Ghế Sofa Văng Sofa Băng 2 Chỗ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% Ghế Sofa Văng Sofa Băng 2 Chỗ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá 40% Sofa Văng Sofa Băng 2 Chỗ, Sản Xuất và Cung Cấp Ghế Sofa Văng - Sofa Băng 2 Chỗ Đẹp Giá Rẻ Tận Gốc Giảm Giá Đến 40%, Giao Lắp Miễn Phí TPHCM, LH 0934 772 774 4.6 trên 168 Bình chọn